Foto: Freepik

Masterclass Governance & Cultuur

Het Huis voor de Kunsten Limburg organiseert in samenwerking met Maastricht University en Supervisie Limburg een masterclass voor toezichthouders en bestuurders in de culturele sector. Het thema is ‘Governance & Cultuur’. Dit kan op twee manieren worden gelezen: als governance van de culturele sector en als de cultuur van governance. Beide betekenissen komen tijdens de masterclass aan de orde.
 
Net als in andere sectoren worden aan bestuur en toezicht in de culturele sector steeds hogere eisen gesteld. Er moet voldaan worden aan de Governance Code Cultuur, bestuurders en toezichthouders moeten professionaliseren en incidentele missers zijn voor politiek en pers aanleiding om de hele sector als ‘slecht’ af te schilderen. Politici grijpen dan graag in met nog meer regels, bovenop de forse ingrepen in de cultuur die Halbe Zijlstra als staatssecretaris in Rutte I heeft doorgevoerd. Cultuur wordt steeds meer als een markt van vraag en aanbod gezien, terwijl anderzijds kunstenaars hun professionele speelruimte claimen.
 
Hoe kunnen toezichthouders en bestuurders van culturele organisaties in dit ingewikkelde krachtenveld opereren? Wat wordt van hen verwacht? Wat is professioneel toezicht, hoe doe je dat en wat heb je daarvoor nodig? Hoe vervult de RvT/RvC zijn werkgeversrol? Wat is integraal toezicht? Hoe houden de toezichthouders hun eigen professionaliteit en kwaliteit en die van de bestuurders op peil? Hoe zwaar moet je tillen aan risico’s en aansprakelijkheid? Hoe bestuur je een professionele organisatie in een publiek kader en hoe houd je daar toezicht op? Wat is de eigen governance-cultuur van de organisatie? Hoe maak je die zichtbaar en hoe bespreek je die? Deze en andere vragen komen tijdens de masterclass interactief aan de orde. 

Docent

Dr. ir. Hans Hoek van C3 adviseurs en managers is governance expert voor de zorg en andere semipublieke sectoren. Hij is gepromoveerd op dit onderwerp bij de Erasmus Universiteit. Tijdens de masterclass geeft hij inzicht in de principes van ‘good governance’, de huidige praktijk en de ‘best practices’, maar hij relativeert ook het steeds uitvergroten van missers en de soms te hoog gespannen verwachtingen van governance als oplossing voor alles wat mis kan gaan. Hij zal ingaan op het complexe spanningsveld tussen private governance (de cultuurinstelling als private rechtspersoon), publieke governance (de bemoeienis van de overheid) en professional governance (de wijze waarop professionals hun kwaliteit op peil houden).

Coreferent

Theo van Ballegooy MBA treedt op als coreferent. Hij is secretaris van het Elisabeth Strouven Fonds te Maastricht, een fonds dat behoort tot de grotere fondsen in Nederland en actief is in het sociaal-maatschappelijk en culturele domein en op het gebied van natuurbehoud en -ontwikkeling. Theo zal vanuit zijn huidige praktijk en ervaring op het gebied van governance in de Nederlandse wereld van vermogensfondsen zijn licht laten schijnen op governance in de culturele wereld, een sector waarmee hij van oudsher goed bekend is.

Voor wie? 

Leden van de Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen en directies / managers van culturele instellingen, stichtingen en verenigingen.

Data en locatie

Donderdag 8 maart 2018
Tijd: 13.30 - 17.00 uur

Locatie: Huis voor de Kunsten Limburg, Steegstraat 5, Roermond

Aanmelden

Deelname aan de Masterclass Governance & Cultuur kost € 99,-. Er zijn per keer 15 plekken beschikbaar. Vol=vol, dus wees er snel bij! Aanmelden kan via bthomissen@hklimburg.nl.  

Deelnemers ontvangen na het volgen van de Masterclass Governance & Cultuur een certificaat van Maastricht University en 3 PE-punten (PE staat voor permanente educatie).  

Vragen?

Voor vragen over de Masterclass, neem contact op met:


Bas Thomissen, directiesecretaris Huis voor de Kunsten Limburg
E bthomissen@hklimburg.nl
T 0475 399 272

Meer...

Verder geïnteresseerd in permanente educatie voor toezichthouders? Kijk dan ook eens op de gezamenlijke website van Supervisie Limburg en Maastricht University.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?