workshops
Het Huis voor de Kunsten Limburg voert haar steunfunctie voor de Limburgse cultuursector onder andere uit door (bij)scholing aan te bieden voor besturen, vrijwilligers en andere aanbieders op het gebied van (amateur)kunsten en erfgoed. 

Op deze pagina staat ons workshopaanbod voor april t/m juni 2018.
e-flyer_voorkant
spreekuren
Het Huis organiseert ook spreekuren waar je met allerlei vragen terechtkunt. Bijvoorbeeld op het gebied van PR & communicatie, financiering, beleidszaken en samenwerking. Lees meer…
interactieve bijeenkomsten
'Tussen cultuur en factuur'
Voor zelfstandige artiesten, ondernemers en creatievelingen in de culturele en educatieve sector. In samenwerking met het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst en lokale partners. Lees meer

Lezing ‘Privacy en data’

Hoe wordt mijn culturele stichting of vereniging AVG-proof? 

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywetgeving in werking. Met deze AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) worden de regels rondom het gebruik van persoonsgegevens aangescherpt. Wat moet je als culturele stichting of vereniging nu regelen om AVG-proof te zijn? Wat zijn de gevolgen voor bijvoorbeeld je mailinglijsten, ledenbestanden en je website? Hoe regel je de toestemming en de beveiliging? Wat betekent het voor je communicatie en juridische afspraken?
Lees meer...

*Afbeelding: Freepik

Workshop ‘Crowdfunden doe je zo!’

Crowdfunding voor cultuur en erfgoed

Voor culturele organisaties kan crowdfunding een heel geschikt middel zijn om financiering te krijgen voor een specifiek project. Bovendien kan het helpen om dichter bij je publiek te komen en meer betrokkenheid te creëren. Maar wat komt er precies kijken bij het opzetten van een crowdfundingcampagne? En is het wel geschikt voor jouw organisatie en/of project?
Lees meer...

*Afbeelding: Freepik 

Workshop ‘Van samenwerken tot fuseren’

Hoe maak ik mijn stichting of vereniging toekomstbestendig?

Verenigingen en stichtingen in het culturele veld worden geconfronteerd met allerlei maatschappelijke en demografische ontwikkelingen die hen nopen zich op de toekomst te beraden. Om het ledenbestand op peil te houden, de bestuurlijke en  organisatorische slagkracht te verbeteren, kosten te besparen, de kwaliteit te verhogen of om innovatie en vernieuwing mogelijk te maken, kan samenwerken met andere organisaties een goede oplossing zijn. Soms echter is zelfs volledig samengaan (fuseren) wenselijk.
Lees meer...

*Afbeelding: Freepik

Workshop ‘Subsidies verwerven voor culturele projecten’

Hoe maak je een goed plan en kom je succesvol aan subsidie?

Inkomsten uit fondsen en subsidieregelingen zijn voor de cultuursector van groot belang. Maar hoe pak je die subsidieverwerving aan als culturele stichting, vereniging, instelling of individueel organisator? In deze workshop krijg je inzicht in de belangrijkste stappen die je moet ondernemen.
Lees meer...

*Afbeelding: Freepik

Workshop ‘Storytelling’

Hoe vertel ik het verhaal van mijn organisatie?

Storytelling wordt steeds vaker ingezet als instrument om beleving en betrokkenheid te creëren. De cultuursector boft als het om verhalen gaat. Cultuur gaat immers bij uitstek over inhoud, over passie en over identiteit. Maar hoe breng je dat op inspirerende wijze over op je publiek? Hoe kan storytelling jouw organisatie helpen om dichter bij je doelgroep te komen?
Lees meer...

*Afbeelding: Freepik

Lezing ‘Auteursrecht in de cultuursector’

Over toestemming, (her)gebruik en meer dat je moet weten over intellectueel eigendom

Auteursrecht, portretrecht en mediarecht: vroeg of laat kom je hier als vrijwilliger of medewerker in de cultuursector mee in aanraking. Maar hoe zit het nu precies met de bescherming van het werk van bijvoorbeeld muzikanten, componisten, fotografen, schrijvers en filmmakers? Wanneer moet je toestemming vragen voor het gebruik van muziek, foto’s en video’s? Deze en meer vragen worden tijdens de lezing beantwoord.
Lees meer...

*Afbeedling: Freepik

Workshop ‘Goed boekhouden’

Hoe zorg je als culturele stichting of vereniging dat je boekhouding in orde is?

Ben jij verantwoordelijk voor de boekhouding van jouw culturele stichting of vereniging en wil je de belangrijkste boekhoudzaken (nog eens) op een rijtje zien en horen wat de nieuwste ontwikkelingen en regelgevingen zijn? In deze workshop wordt aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden inzichtelijk gemaakt hoe de financiële administratie en verantwoording anno 2018 idealiter in elkaar moeten steken.
Lees meer...

*Afbeelding: Freepik
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?