monumentenkontakt midden-limburg

In oktober 1991 werd op initiatief van de Heemkundevereniging Roerstreek en de Bond Heemschut, afdeling Limburg, Monumentenkontakt Midden-Limburg opgericht. Monumentenkontakt richt zich op alle particuliere organisaties en personen in Midden-Limburg die actief zijn met monumentenzorg. Oók leden van gemeentelijke monumentencommissies behoren tot de doelgroep. 

De voornaamste doelen van Monumentenkontakt zijn het uitwisselen van kennis en ervaring en het verzorgen van lezingen en excursies.

Gebleken is dat er een grote behoefte bestaat aan het vergaren van kennis, zowel bij leden van particuliere organisaties die actief zijn op het gebied van de monumentenzorg in Midden-Limburg als ook bij leden van gemeentelijke monumentencommissies. De snel wijzigende wet- en regelgeving op het gebied van Monumentenzorg, de taken die door de gemeenten van het rijk zijn overgenomen zijn enkele onderwerpen die aandacht vragen.

Om in de behoefte aan informatie over deze onderwerpen te voorzien organiseert Monumentenkontakt studieavonden. De bijeenkomsten zijn met name bedoeld voor die leden van gemeentelijke monumentencommissies die daarin zitting hebben namens het particulier initiatief.

De bijeenkomsten zijn volledig afgestemd op deze doelgroep en vinden daarom meestal plaats in de avonduren. De onderwerpen van de lezingen worden expliciet aangepast aan de situatie zoals die in Midden-Limburg voorkomt. Tevens worden de avonden verzorgd door deskundigen uit onze eigen provincie.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?