literatuur

Symposium: Eén jaar geschiedenis van de literatuur in Limburg

Op zondag 16 oktober 2016 presenteerde de Commissie Literatuurgeschiedenis van het LGOG in Maastricht de Geschiedenis van de literatuur in Limburg, een boek dat qua inhoud en omvang velen verraste. Het wilde naast een chronologische beschrijving van literaire werken en ontwikkelingen in de literatuur ook een toetssteen en een ijkpunt zijn. Als zodanig heeft het in het eerste jaar na verschijnen ook gefunctioneerd in signalementen, commentaren en recensies in de pers en in vaktijdschriften, maar ook in persoonlijke reacties aan de auteurs, rechtstreeks en via sociale media. Literatuur in Limburg heeft een gezicht gekregen, ze bestaat aanwijsbaar.

De publicatie kende een gedegen voorbereiding. Na intensief commissiewerk werd het literaire veld in augustus 2012 door middel van een symposium in Roermond geïnformeerd. Daarna verscheen in januari 2013 de brochure Geschiedenis van de literatuur in Limburg - Blauwdruk, waarin de plannen publiekelijk werden uiteengezet.

Na het voorwerk en de verschijning van de GLL komt nu het nawerk. Initiatiefnemers en auteurs willen een volgende stap zetten. Kritiek en complimenten vragen om weging; falen en feilen dienen besproken te worden. De Commissie Literatuurgeschiedenis LGOG wil, met de GLL als uitgangspunt, door verdieping op onderdelen en uitbreiding van het werkterrein, verder bouwen aan het beeld van de literatuur in Limburg.

Samen met het Huis voor de Kunsten Limburg organiseerde de Commissie Literatuurgeschiedenis LGOG daarom op 9 december 2017 een symposium om te reflecteren en vooruit te kijken.

Het ochtendgedeelte omvatte een inhoudelijke reflectie in de vorm van een tweetal korte referaten van ‘externen’, Tom Verschaffel en Wilbert Smulders, die vanuit hun specifieke deskundigheid (de letteren in de Zuidelijke Nederlanden in de 18e eeuw, respectievelijk de literatuur in de eerste helft van de 20e eeuw) reflecteerden op de GLL.

De middagsessie begon met ‘een jas aan de kapstok’. Een verdere verdieping van de literair-historische stof; in dit geval de briefwisseling tussen Jan Hanlo en Willem K. Coumans, door Wiel Kusters. Daarna volgde een bespreking door Lou Spronck van de over de GLL verschenen recensies, dit als opmaat voor een discussie, waarin ruim plaats was voor inbreng van alle aanwezigen. Ter afsluiting presenteerde Ben van Melick een kort overzicht van de plannen voor verdere exploitatie van het terrein, zoals die binnen de Commissie Literatuurgeschiedenis bestaan. 
verslag
Download hier het uitgebreide verslag dat Ine Sijben (namens de LGOG-commisie Literatuurgeschiedenis) maakte van het symposium op 9 december 2017. 

Programma

10.30 uur Inloop/ koffie

11.00 uur: Opening door dagvoorzitter Hein van der Bruggen, voorzitter LGOG-commissie Literatuurgeschiedenis

11.10 uur: Tom Verschaffel: De literatuur en het (sociale) leven. Gelegenheid tot het stellen van vragen.

12.00 uur: Wilbert Smulders: Hybride handboek of hybride Limburg? Gelegenheid tot het stellen van vragen.

12.45 - 13.30 uur: Lunch

13.30 uur: Wiel Kusters: Eikenhout en zinkviooltjes. Jan Hanlo’s brieven aan Willem K. Coumans

13.50 uur: Lou Spronck: De GLL in de kritiek.

14.15 uur: Publieksdiscussie, onder leiding van Hein van der Bruggen, naar aanleiding van een aantal stellingen betreffende de uitgangspunten van de redactie met betrekking tot literatuur en de gebiedsafbakening. Ook de positie van dialectliteratuur, de werkwijze van de verschillende auteurs, en het uiteindelijke resultaat (geleding, omissies en ander feilen) zullen aan de orde komen. De stellingen zullen voor 6 december aan de deelnemers gemaild worden.

15.00 uur: Overzicht van de verdere plannen van de commissie door Ben van Melick

15.15 uur: Afsluiting door dagvoorzitter
Borrel 

Praktisch

Datum: zaterdag 9 december 2017
Inloop: 10.30; symposium: 11.00 – 16.00 uur
Locatie: Ligne Sittard, Haspelsestraat 42, 6131 Sittard. 

Vragen?

Over het symposium: Consulent literatuur, Merlijn Huntjens, mhuntjens@hklimburg.nl / 0475-399275 (woensdag & vrijdag)
meer
Meer lezen over gezamenlijke projecten van de LGOG-commissie Literatuurgeschiedenis en het Huis voor de Kunsten Limburg? Klik hier.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?