over het huis

Het Huis voor de Kunsten Limburg komt u op allerlei plekken in het Limburgse kunst- en cultuurveld tegen. Wij zijn thuis in muziek, toneel, dans, beeldende kunst, film & fotografie, literatuur, musea, streektaal, monumenten en cultuurparticipatie. In hoofdzaak zijn wij een dienstverlenende organisatie die zich inzet voor de amateur- en professionele kunsten en het cultureel erfgoed in Limburg. Onze medewerkers houden zich onder andere bezig met beleid, organisatie, communicatie en administratie. De ene keer treden wij vooral faciliterend en uitvoerend op, de andere keer meer initiërend en verbindend.

De kern van onze activiteiten wordt gevormd door de ondersteuning van onze Huisgenoten, stichtingen en verenigingen die op provinciaal niveau actief zijn op het gebied van kunst en cultuur en meestal bestuurd worden door vrijwilligers. Daarnaast organiseren wij zelfstandig en met andere partners projecten en activiteiten en zijn wij in algemene zin een aanspreekpunt voor het culturele veld in Limburg.

Van 1 juli t/m 31 december 2015 was een bijdrageregeling van kracht voor (niet-commerciële) unieke en bovenlokale projecten en initiatieven met een toegevoegde waarde voor het culturele klimaat in Limburg en een breed publiek. Een overzicht van projecten die een bijdrage hebben ontvangen vindt u hier.

Het Huis voor de Kunsten Limburg wordt gefinancierd door de Provincie Limburg.
logo_prov_limburg_gesubsidieerd_door_(kleur)
founders_hkl_sep_14
Vanuit hun gedrevenheid legden deze vier founders het fundament voor een gedeeld huis, gerund door een aparte stichting: het Huis voor de Kunsten Limburg.
huisgenoten
In de jaren na het ontstaan van het Huis voor de Kunsten Limburg leverden steeds meer culturele organisaties de stenen voor ons Huis en gingen ook de professionele kunsten tot onze doelgroep behoren. Inmiddels werkt het Huis met en voor 51 aangesloten organisaties binnen de verschillende disciplines. Zij worden op allerlei manieren ondersteund en begeleid, afhankelijk van hun eigen wensen en vragen.  
huisgenoot worden?
Organisaties die bij het Huis willen aansluiten dienen provinciebreed in Limburg actief te zijn op het gebied van kunst, cultuur en/of cultureel erfgoed. Afhankelijk van de behoeften én onze mogelijkheden, wordt een dienstenpakket op maat samengesteld. Neem voor meer informatie en het bespreken van de mogelijkheden contact op met directeur Pé Diederen via e: pdiederen@hklimburg.nl of t: 0475 399 270.
wist u dat...
... het Huis voor de Kunsten Limburg ook ondersteunt bij de boekhouding van een groot deel van de bij het Huis aangesloten stichtingen en verenigingen?

... onze consulenten kunnen adviseren en bemiddelen voor de verschillende disciplines in het culturele veld en regelmatig als een spin in het web functioneren?

... wij over diverse vergaderruimtes beschikken waar onze aangesloten organisaties kunnen vergaderen?

... van de ca.1,2 miljoen Limburgers er ongeveer 450.000 tussen de 15 en 80 jaar op enigerlei wijze actief zijn in het beoefenen van een vorm van amateurkunst?
anbi
Het Huis voor de Kunsten Limburg heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Gegevens ANBI
RSIN/Fiscaal nummer ANBI 81.16.00.956

Contactgegevens
Kapellerlaan 36, 6041 JC Roermond
Postbus 203, 6040 AE Roermond

Doelstelling
Zie Jaarrekening plus jaarverslag 2013

Beleidsplan
Zie ondernemingsplan 2011-2014

Functie en namen bestuurders
Zie Jaarrekening plus jaarverslag 2013

Beloningsbeleid
De directeur-bestuurder wordt, evenals de andere personeelsleden, beloond conform de CAO Welzijn. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen per vergadering, incl. voorbereiding, een vergoeding van € 316,-.

Actueel verslag van activiteiten
Zie Jaarrekening plus jaarverslag 2013

Financiële verantwoording
Zie Jaarrekening plus jaarsverslag 2013

Dowload:
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?