werkgroep industrieel erfgoed limburg

Stichting Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg (WIEL) onderzoekt, inventariseert en documenteert het industrieel erfgoed in de provincie Limburg. In eerste instantie richt WIEL zich op het erfgoed dat nog niet of nauwelijks wordt bestudeerd en dat door afbraak of herbestemming bedreigd wordt. Het gaat hierbij om erfgoed dat nog niet door gemeentelijke monumentenzorg wordt beschermd. De resultaten van het onderzoek worden in een reeks gepubliceerd; tot nog toe zijn hierin verschenen ‘Stroop - Stroopstoken in Limburg, van ambacht tot fabriek’ en 'Zuivel - Geschiedenis en inventaristatie van de zuivelfabrieken in Limburg'. Hierna volgen nog boeken over grenzen en grensgebouwen en ijzer en keramiek.

De werkgroep bestaat uit een aantal vrijwilligers en vertegenwoordigers van enkele provinciale instellingen en de Universiteit Maastricht. Zij zijn deskundig op het terrein van wetenschappelijk onderzoek en het industriële verleden van de provincie; zo nodig wordt de hulp van derden ingeroepen. 
zuivel
Op 17 maart 2012 werd in de voormalige Stoomzuivelfabriek Sint-Barbara in Eckelrade het 96 pagina’s dikke boek ‘Zuivel - Geschiedenis en inventarisatie van de zuivelfabrieken in Limburg’ gepresenteerd. Dit bevat de resultaten van het onderzoek dat Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg heeft gedaan naar de zuivelindustrie in Limburg.
Lees meer...
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?