stichting popmuziek limburg

In 1984 is Stichting Popmuziek Limburg (SPL) opgericht om de Limburgse popmuziek te stimuleren. SPL richt zich hierbij op zeven verschillende doelgroepen, te weten: (pop)muzikanten en bands, muziekliefhebbers, podia, muziekcollectieven, Limburgse gemeenten, Provincie en Euregio.
 
In samenspraak met hen wil SPL het Limburgse popmuziekklimaat verbeteren. Dit wil zij doen door het prikkelen van de doelgroepen en aanzetten tot eigen initiatief, professionalisering van de sector, informeren van het veld en het profileren van de Limburgse popmuziek, zowel binnen als buiten de provincie.
 
Kortom: Stichting Popmuziek Limburg is er voor iedereen die zich in het Limburgse popveld beweegt (en zelfs daarbuiten). Zij kunnen bij SPL terecht met vragen en problemen. Anderzijds hoopt SPL door muzikanten, bands, podia, overheden enzovoorts verrijkt te worden met kennis, ervaring en ideeën, zodat er gezamenlijk voor gezorgd kan worden dat Limburg een vruchtbare bodem blijft voor popmuziek.

Ga direct naar de website www.spl.nl
agenda
Er zijn geen agenda-items.
nieuws
 • 24 maart 2015 Presentatie provinciale notitie popmuziek
  Op donderdag 26 maart a.s. reikt gedeputeerde Ger Koopmans de eerste Provinciale nota over popmuziek ‘De popsector…
  Op donderdag 26 maart a.s. reikt gedeputeerde Ger Koopmans de eerste Provinciale nota over popmuziek ‘De popsector in Limburg’ uit. Ik nodig u namens de gedeputeerde van harte uit om daarbij aanwezig te zijn.

  Limburg: dé popprovincie van Nederland
  Met meer dan 35.000 beoefenaars van popmuziek, talloze festivals met Pinkpop als grootste boegbeeld, bands en muzikanten van formaat, zes prachtige poppodia en professionele pop-consulenten laten wij zien dat Limburg dé popmuziekprovincie van Nederland aan het worden is. Naast fanfares, harmonieën en klassieke muziek wint popmuziek steeds meer terrein.

  Allemaal redenen om als Provincie samen met de gehele popsector na te denken over beleid op het gebied van pop. Hoe zorgen we er samen voor popmuziek zich in Limburg zo goed mogelijk kan blijven ontwikkelen?

  Om te voldoen aan de grote belangstelling voor popmuziek en ook om als Provincie aan gemeenten een signaal af te geven dat popmuziek er toe doet presenteert cultuurgedeputeerde Ger Koopmans op donderdag 26 maart de Provinciale nota over popmuziek: ‘De popsector in Limburg’. Koopmans reikt deze nota uit aan de groep Young Pioneers (het poporkest gevormd door jonge talenten uit de Limburgse popscene, zie ook www.youngpioneers.nl) in Poppodium Volt te Sittard.

  Nota ‘de popsector in Limburg
  Met deze nota zet de Provincie enkele acties in gang waarmee een extra groeibodem voor popmuziek gecreëerd wordt. Bijvoorbeeld door de kracht van popmuziek ook op scholen te laten landen met het Masterplan Muziekonderwijs Limburg DOOR!

  Het belang van popmuziek en de verbindende kracht richting de jeugd zal ook bij alle gemeenten in Limburg op de agenda gezet worden. Maar niet alleen de jonge Limburgers hebben een voorkeur voor popmuziek, ook een steeds grotere groep 50-plussers struint de vele festivals af en speelt in bands. Daarom moet de infrastructuur versterkt worden en zullen de poppodia inhoudelijk sterk moeten programmeren om zo aan de (veranderende) wensen van de doelgroepen te kunnen blijven voldoen.

  De Provincie gaat zich daarnaast inzetten om samen met partners in de Euregio, waaronder Conservatorium Maastricht, een onderzoek te verrichten naar de haalbaarheid van een Euregionale popopleiding om zo het talent van de toekomst alle plek om zicht te ontwikkelen. Niet alleen in Limburg, maar ook in haar natuurlijke omgeving, de Euregio.

  Programma
  Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

  19:30 uur: welkomstborrel
  20.45 uur: toespraak dhr. Koopmans en overhanding popnota aan de groep Young Pioneers
  20:55 uur: vertoning documentaire over Young Pioneers
  21:30 uur: concert

  Locatie: Poppodium Volt, Odasingel 88 Sittard.

  U kunt zich aanmelden bij Bas Albersen, adviseur communicatie bij de Provincie Limburg, via b.albersen@prvlimburg.nl of 06 21699201. 

  >>> Download hier de popnota.
 • 03 februari 2015 Denk mee over het Masterplan Muziekonderwijs Limburg
  Muziekonderwijs is een zeer belangrijk speerpunt voor de Provincie Limburg. In Limburg werken verschillende partners…
  Muziekonderwijs is een zeer belangrijk speerpunt voor de Provincie Limburg. In Limburg werken verschillende partners in het culturele en onderwijsveld samen in het project DOOR!, een masterplan waarin de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn muziek van primair naar voortgezet onderwijs centraal staat. Deze leerlijn is onderdeel van de provinciale keten van talentontwikkeling. DOOR! begint niet opnieuw, maar legt slimme verbindingen en maakt gebruik van wat de rijke culturele omgeving lokaal, regionaal en provinciaal te bieden heeft. In januari overhandigde de Gedeputeerde Cultuur van de Provincie Limburg, dhr. Koopmans, het Masterplan Muziekonderwijs Limburg aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  De Provincie Limburg en het Huis voor de Kunsten Limburg doen nu de oproep aan gemeenten, muziekscholen en -verenigingen, muziekbonden, podia, het primair en voortgezet onderwijs , vakopleidingen en onderwijsinstanties om mee te denken over de invulling van het Masterplan. Op maandag 2 maart (Poppodium Grenswerk, Venlo), dinsdag 3 maart (ECI Cultuurfabriek, Roermond) en woensdag 4 maart (Cultuurhuis Heerlen) a.s. van 16.00 tot 18.00 uur wordt het Masterplan toegelicht en wordt met de aanwezigen gesproken over de positie van muziek(onderwijs) in Limburg, de initiatieven die reeds bestaan, de kansen die er nog liggen en de verbindingen die gemaakt kunnen worden. Op basis van de uitkomsten kunnen de initiatiefnemers het masterplan verder DOORontwikkelen en laten aansluiten bij bestaande onderwijsinitiatieven en -structuren. Aanmelden voor één van de drie bijeenkomsten is verplicht en kan tot 25 februari a.s. via www.hklimburg.nl/masterplan.
   
  Het Masterplan DOOR! is een opzet om te komen tot provinciaal dekkend muziekonderwijs in volle samenwerking met het primair en voortgezet onderwijs, vakopleidingen (zoals het conservatorium en de PABO’s), muziekgezelschappen en het culturele veld. In het najaar van 2014 is intensief gewerkt aan een opzet voor het Masterplan Muziekonderwijs Limburg. Het Masterplan is in navolging van de accentennotitie 'Bloeiend Limburg' bedacht door Joery Wilbers (poppodium Nieuwe Nor) en ontwikkeld in samenwerking met Bas Thomissen (Huis voor de Kunsten Limburg) en Hanneke Suilen (onderwijsstichting Kerobei). 
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?