steunpunt archeologie & monumentenzorg limburg

Het Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg (SAM) Limburg adviseert en ondersteunt Limburgse gemeenten bij de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van archeologie en monumentenzorg. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen van de Provincie Limburg en het Rijk. Zo is er een maandelijks planoverleg, waarin verschillende soorten plannen die raakvlak hebben met archeologie en monumentenzorg, in een vroeg stadium besproken worden. Ook is SAM Limburg een platform voor de verschillende bij monumentenzorg en archeologie betrokken partijen, zoals overheden en particuliere non-profit organisaties.
 
Direct door naar website: www.sam-limburg.nl. 
agenda
Er zijn geen agenda-items.
nieuws
 • 27 maart 2014 Limburgse Archeologie Dag in Limburgs Museum
  In tegenstelling tot voorgaande jaren zal de Limburgse Archeologie Dag (LAD) dit jaar niet in april, maar op 21…
  In tegenstelling tot voorgaande jaren zal de Limburgse Archeologie Dag (LAD) dit jaar niet in april, maar op 21 juni plaatsvinden. Dat heeft zijn reden, want de LAD zal dit jaar in het teken staan van die vernieuwde archeologiepresentatie in het Limburgs Museum. Als alles volgens planning verloopt, opent het Limburgs Museum begin mei de nieuwe vaste presentatie archeologie met als titel 'Van Neanderthaler tot stedeling'. De presentatie beslaat bijna 1.000 vierkante meter en laat de voorgeschiedenis van Limburg van 250.000 jaar geleden tot 1350 n. Chr. op een spectaculaire nieuwe wijze zien. Tijdens de LAD worden de opzet, de inhoud, het nieuwe onderzoek dat is uitgevoerd en spraakmakende ontdekkingen gepresenteerd.
   
  Daarnaast wordt er op de LAD een selectie van het belangrijkste archeologisch onderzoek en bijzondere vondsten van het laatste jaar over het voetlicht gebracht. Tijdens deze dag wordt voor het eerst de aanmoedigingsprijs voor een beginnend (amateur-)archeoloog uitgereikt, is er een competitie rond de belangrijkste vondst van Limburg, ontbreekt natuurlijk niet de Grote Archeologie Quiz en wordt de dag afgesloten met een culinair chronologisch diner.
   
  Er wordt hard gewerkt aan een mooi programma, met interessante sprekers voor deze LAD. In april wordt het definitieve programma bekend gemaakt op de websites van Limburgs Museum en het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Daar kunt u terecht voor de laatste ontwikkelingen en kunt u zich vanaf april inschrijven.
   
  Neem voor meer informatie contact op met Patrice Schmitz via 088 352 21 12 of p.schmitz@limburgsmuseum.nl.
 • 07 maart 2014 Molenstichting Limburg presenteert uniek omgevingsmodel voor watermolens
  In de watermolen van Sittard, de Ophovenermolen, is op 6 maart een onderzoek van de Molenstichting Limburg aangeboden…
  In de watermolen van Sittard, de Ophovenermolen, is op 6 maart een onderzoek van de Molenstichting Limburg aangeboden aan de verantwoordelijk gedeputeerde voor de Limburgse monumenten, Noël Lebens. De voorzitter van de Molenstichting Limburg, Kees van Rooij, was zeer verheugd met de unieke nieuwe inzichten die in het rapport beschreven staan: “Voor het eerst is een model ontwikkeld waarmee de omgeving van watermolens (de zogenaamde watermolenbiotopen) kunnen worden beoordeeld op hun impact op de molen. Zo worden de natuur- en cultuurwaarden in dalen van wateren rond de molen zichtbaar. Dat is van belang bij het maken van keuzes op het gebied van bijvoorbeeld landschapsontwikkeling en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Het is een zeer bruikbare methode –zelfs een Europese primeur- die van grote betekenis kan zijn voor de instandhouding van watermolens.”
   
  Limburg is de schatkamer van het Nederlandse watermolenbestand. “Watermolens hebben het Limburgse landschap eeuwenlang gevormd en zijn dus sterk bepalend voor de kwaliteit van deze gebieden!”, aldus onderzoeker Hans de Mars van RoyalHaskoning DHV, die de methode heeft ontwikkeld.
   
  Wind en water
  Er was al een methode om de kwaliteit van windmolenbiotopen te meten. Deze is in Limburg uitgevoerd door de Molenstichting Limburg en de Monumentenwacht Limburg. De hoeveelheid wind die een molen kan vangen kan bijvoorbeeld belemmerd worden door hoge bomen en gebouwen terwijl voldoende draaien van belang is voor molens om de mechaniek goed werkend te houden. De methode van de windmolenbiotopen kan echter niet worden gebruikt voor watermolens. Limburg neemt met ongeveer vijftig waardevolle watermolens een unieke positie in Nederland in. Daarom is de methode die nu gepresenteerd is van essentieel belang voor de toekomst van het Limburgse watermolenbestand.

  Watermolenpaspoort
  Iedere watermolen waarvan de biotoop in kaart is gebracht ontvangt een zogenaamd watermolenpaspoort. Hierin worden zowel de monumentale als landschappelijke waarden uitgebreid omschreven.
   
  De Molenstichting Limburg wil de komende jaren blijven werken aan het actueel houden van de basiskennis over de Limburgse molens en het bevorderen van en adviseren over het behoud van molens in Limburg en hun ruimtelijke omgeving. Daarbij is het in kaart brengen van watermolenbiotopen een bijzonder punt van aandacht. Het is de ambitie om voor alle Limburgse watermolens een watermolenpaspoort te laten maken. Vervolgens zou een Limburgse atlas van wind- en watermolenbiotopen ontwikkeld kunnen worden. Hiervoor wordt nog gezocht naar middelen.
   
  Meer weten?
  Neem contact op met de Molenstichting Limburg via telefoonnummer 0475-399287. Het volledige rapport kan hier gedownload worden. Tijdens de Avond van de Limburgse Molen op 17 maart in Nederweert-Eind wordt het rapport uitgebreid toegelicht door onderzoeker Hans de Mars van RoyalHaskoning DHV. Aanmelden hiervoor is mogelijk via info@limburgsemolens.nl.
   
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?