Aline Barbou
consulent dans

Aline is aanspreekpunt voor dansend Limburg en organiseert, al dan niet in samenwerking met de Dansdocenten Vereniging Limburg, projecten, workshops en festivals voor zowel amateur als professionele dansers,
docenten en choreografen.

De werkzaamheden van Aline worden voor onbepaalde tijd overgenomen door Grace Bellel en Irene Poell. Grace is op maandag- en dinsdagochtend en woensdag- en donderdagmiddag bereikbaar via gbellel@hklimburg.nl en 0475 399 276, Irene op 
maandag via ipoell@hklimburg.nl en 0475 399 276. 


t: 0475 399 276
e: abarbou@hklimburg.nl
 
maandag, woensdag en donderdag

 
Grace Bellel
vervangend consulent dans

t: 0475 399 276
e: gbellel@hklimburg.nl
maandag- en dinsdagochtend en woensdag- en donderdagmiddag 

Chantal Boosten MA
organisatie en communicatie toneel

Chantal ondersteunt toneelverenigingen die zijn aangesloten bij Toneelhuis LFA op het gebied van organisatie en communicatie. Daarnaast is zij productioneel verantwoordelijk voor de toneelactiviteiten die Toneelhuis LFA organiseert ter ondersteuning en stimulering van het amateurtoneel in Limburg en onderhoudt zij de contacten met de Limburgse toneelverenigingen.    

t: 0475 399 293
e: cboosten@hklimburg.nl

maandag t/m vrijdag

Ria Corstjens
medewerker organisatie en secretariaat

Ria verricht diverse administratieve werkzaamheden voor het Huis en in het bijzonder voor Veldeke Limburg, Stichting Alphons Winters en de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.

t: 0475 399 262
e: rcorstjens@hklimburg.nl
maandag en woensdag en dinsdagochtend
 
Theo Custers
consulent steunpunt archeologie & monumentenzorg limburg

Theo verzorgt praktische ondersteuning/advisering (indien gewenst op uw eigen werkplek) bij de uitvoering van de wettelijke gemeentelijke taken op het terrein van cultureel erfgoed.

t: 06 25 02 47 05
e: tcusters@hklimburg.nl
dinsdag en donderdag (veelal extern aanwezig bij gemeenten)

Pé Diederen
directeur

t: 0475 399 270
e: pdiederen@hklimburg.nl
maandag t/m vrijdag
 
José Driessen
medewerker organisatie en secretariaat

José is telefoniste/receptioniste en verricht diverse administratieve werkzaamheden voor het Huis.
 
t: 0475 399 299
e: jdriessen@hklimburg.nl
dinsdag, woensdag en donderdag
 
Linda Erkens
projectleider popmuziek (SPL)

t: 0475 399 292
e: info@spl.nl of lerkens@hklimburg.nl
dinsdag t/m donderdag 

drs. Maaike Frencken
consulent literatuur
en PR & communicatie


Maaike is aanspreekpunt voor het Limburgse literaire veld, zorgt voor de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van het Letterkundig Centrum Limburg (LCL) en organiseert activiteiten op het gebied van literatuur en schrijven.

Daarnaast verzorgt Maaike de publiciteit van projecten en activiteiten van het Huis en de aangesloten organisaties binnen de disciplines beeldende kunst, monumenten, musea, literatuur en streektaal.

t: 0475 399 275
e: mfrencken@hklimburg.nl

maandagmiddag, dinsdag, donderdagochtend en vrijdag

Evelien van Nieuwenhoven BA
Projectleider Kremers Award

Evelien leidt de promotie van de Kremers Award, ingesteld door de Stichting Behoud Mijnhistorie (SBM), een scriptieprijs voor studenten die zich met sociaal-economische ontwikkeling van regio's bezighouden.

t: 0475 399 289
e:evannieuwenhoven@hklimburg.nl
vrijdagen

Rob Janssen
consulent muziek en jeugdcultuurfonds limburg

Rob zorgt als consulent muziek voor de inhoudelijke ondersteuning van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), de belangenbehartiger van de Limburgse drumbandsector, en fungeert als vraagbaak voor de aangesloten korpsen. Ook is hij coördinator voor het Jeugdcultuurfonds Limburg

t: 0475 399 285
e: rjanssen@hklimburg.nl
maandag, dinsdag en donderdag

Phil Kurstjens 
medewerker financiën

t: 0475 399 267
e: pkurstjens@hklimburg.nl
maandag- en woensdagochtend, dinsdag en donderdag
 
Math Körver
financial manager

t: 0475 399 266
e: mkorver@hklimburg.nl
 
maandag t/m vrijdag

 
Marja Melis
medewerker financiën

Marja is als medewerker financiën werkzaam voor het Huis en aangesloten organisaties, en in het bijzonder in het kader van de Motie Limburgse Volkscultuur en voor het Jeugdcultuurfonds Limburg.

t: 0475 399 265
e: mmelis@hklimburg.nl
maandag- t/m vrijdagochtend

Paul Moerel
consulent popmuziek

Paul zorgt als consulent popmuziek voor de inhoudelijke ondersteuning van de Stichting Popmuziek Limburg (SPL), de belangenbehartiger van de Limburgse popsector, en fungeert als vraagbaak voor het Limburgse popveld.

t: 0475 399 263
e: pmoerel@hklimburg.nl

maandag t/m donderdag

Marnix Mulder
consulent toneel

Marnix adviseert toneelverenigingen die zijn aangesloten bij Toneelhuis LFA. Hij geeft advies op maat -  veelal ter plekke - bijvoorbeeld op het gebied van regie. Daarnaast initieert hij diverse toneelactiviteiten voor amateurtoneelverenigingen en toneelliefhebbers in Limburg.
  
t: 0475 399 279
e: mmulder@hklimburg.nl

maandag t/m donderdag

 
drs. Theo Oberndorff
coördinator cultureel erfgoed

Theo coördineert de ondersteuning aan de aangesloten monumentenorganisaties en is tevens coördinator van het Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg (SAM) Limburg. Daarnaast is hij direct aanspreekpunt voor de Stichting Behoud Mijnhistorie, de Stichting Limburgse Kastelen en de Molenstichting Limburg. Tenslotte ondersteunt Theo het overleg van de samenwerkende limburgse erfgoedorganisaties.
  
t: 0475 399 273
e: toberndorff@hklimburg.nl
 
maandag t/m vrijdagPatricia Peters MA
consulent film & fotografie
en PR & communicatie


Patricia is aanspreekpunt voor filmers en fotografen in Limburg en zorgt voor de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van de volgende organisaties:

Daarnaast organiseert zij diverse activiteiten op het gebied van film en fotografie.

Patricia verzorgt tenslotte de publiciteit van projecten en activiteiten van het Huis en de aangesloten organisaties binnen de disciplines muziek, toneel, film & fotografie, dans en cultuurparticipatie.
 
t: 0475 399 278
e: ppeters@hklimburg.nl
 
maandag t/m vrijdag(ochtend)

 

drs. Gitte Thijssen
office manager en consulent algemene zaken

Naast office manager is Gitte consulent voor het Limburgs Festival Platform en coördineert zij de workshops in het kader van de Motie Limburgse Volkscultuur.

t: 0475 399 291
e: gthijssen@hklimburg.nl

maandag t/m donderdag


drs. Bas Thomissen
consulent muziek

Bas zorgt voor de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van de volgende provinciale muziekbonden: 

Daarnaast is hij een vraagbaak voor de bij de muziekbonden aangesloten muziekgezelschappen en aanspreekpunt voor de regelingen omtrent de motie volkscultuur. 
  
t: 0475 399 272
e: bthomissen@hklimburg.nl

maandag t/m vrijdag
 

Eddy Thonon
consulent beeldende kunst

Eddy zorgt voor de informatieverstrekking en advisering met betrekking tot de beeldende (amateur)kunstsector in Limburg. Daarnaast zorgt hij ook voor het zichtbaar maken van de beeldende kunstproducties in en uit Limburg. Zijn focus ligt op de talentontwikkeling en professionalisering van jonge en startende beeldende kunstenaars in de provincie. 

t: 0475 399 289
e: ethonon@hklimburg.nl 

dinsdag, woensdag en vrijdag
Joke Versteden
medewerker organisatie, secretariaat & cultuureducatie

Joke verricht diverse administratieve werkzaamheden voor het Huis en in het bijzonder voor Toneelhuis LFA
 
t: 0475 399 261
e: jversteden@hklimburg.nl
maandag en donderdag en dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend

Mirjam Waltmans
medewerker organisatie en secretariaat

Mirjam verricht diverse administratieve werkzaamheden voor het Huis en in het bijzonder voor de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) en de Verenigde Nederlandse Korenorganisaties (VNK) - Limburg.
 
t: 0475 399 268
e: mwaltmans@hklimburg.nl

maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag

Sandra Welters
consulent musea

Sandra adviseert musea en collectiebeherende instellingen in Limburg op het gebied van beleid, digitale informatie, kennisbeheer, veiligheidzorg en bedrijfsvoering. Ook ondersteunt zij de Federatie van Musea in Limburg (FML). Bovendien participeert zij namens het Huis in verschillende (landelijke) museale projecten.
 
t: 0475 399 274 / 06 21 98 60 14
e: swelters@hklimburg.nl 

maandag, dinsdag en donderdag
 
Silvia Weusten MA
medewerker blaasmuziek

Silvia werkt mee aan projecten die binnen de disciplines blaasmuziek worden uitgevoerd. 

 t: 0475 399 264 
e: sweusten@hklimburg.nl

donderdag en vrijdag

drs. Ton van de Wijngaard
consulent streektaal

Ton ontwikkelt samen met Veldeke Limburg en de Raod veur ‘t Limburgs activiteiten en projecten die gericht zijn op streektaaleducatie en het onder de aandacht brengen en levend houden van de Limburgse streektaal. Verder geeft hij informatie over (de spelling van) het Limburgs, doet hij onderzoek naar het Limburgs, biedt hij ondersteuning bij het schrijven van een tekst in het Limburgs en ontwikkelt hij lesmateriaal voor het basis- en voortgezet onderwijs. Ton is tenslotte ook aanspreekpunt voor de Stichting Jo Hansenprijs voor Volkscultuur.
 
t: 0475 399 280
e: tvdwijngaard@hklimburg.nl
dinsdag t/m vrijdag

drs. Marion Zijlema
consulent steunpunt archeologie & monumentenzorg limburg

Marion adviseert en ondersteunt Limburgse gemeenten op het gebied van archeologie, monumentenzorg en cultuurhistorie bij het Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg.
 
t: 0475 399 281
e: mzijlema@hklimburg.nl
even weken: maandag, dinsdag en donderdag
oneven weken: dinsdag, woensdag en donderdag

 
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?