welkom

Welkom op de website van het Huis voor de Kunsten Limburg. Wij zijn een dienstverlenende organisatie die zich inzet voor de amateur- en professionele kunsten en het cultureel erfgoed in Limburg. Op deze website kunt u informatie vinden over alle aangesloten organisaties en over de verschillende disciplines waarin wij werken.
Lees meer...

hkl_foto_huis_voor_de_kunsten_limburg_gebouw
nieuws
 • 15 augustus 2016 LBT Cursus Exercitie Instructeur
  Limburg kent een grote diversiteit aan drumbands, slagwerkgroepen, fluiterkorpsen, jachthoorn- trompetterkorpsen…
  Limburg kent een grote diversiteit aan drumbands, slagwerkgroepen, fluiterkorpsen, jachthoorn- trompetterkorpsen en drumfanfares, al dan niet als zelfstandige vereniging of als onderdeel van een Harmonie / Fanfare / Brassband / Schutterij. Naast het muzikale aspect krijgt ook de exercitie steeds vaker een belangrijke plaats binnen de vereniging. In 2008 heeft de LBT het plan opgevat om een exercitietraject te gaan vormgeven. Sindsdien hebben er twee cursussen plaatsgevonden, en omdat er veel vraag naar is, wil de LBT beginnen om het basistraject nogmaals aan te bieden. Dit betekent dat in het najaar van 2016 wordt gestart met de Exercitiecursus 2016. Naast de leden van de eigen lid-korpsen, wil de LBT ook leden van schutterijen die bij diverse schuttersbonden zijn aangesloten, uitnodigen om deel te nemen aan dit exercitietraject.

  Voor wie is deze Exercitiecursus bestemd?
  • Tambour-maîtres die in het verleden de tambour-maîtrecursus van de LBT hebben gevolgd
  • Majorette-instructrices
  • Muziekinstructeurs / dirigenten
  • Leden (met enige kennis van exercitie) die ‘exercitie-instructeur’ willen worden

  Data van de Exercitiecursus 2016
  De lesdagen duren steeds van 9.30 uur – 15.30 uur.
  • Lesdag 1 : Zaterdag 01-10-2016
  • Lesdag 2 : Zaterdag 15-10-2016
  • Lesdag 3: Zaterdag 22-10-2016
  • Lesdag 4: Zaterdag 05-11-2016
  • Lesdag 5 : Zaterdag 19-11-2016

  Locatie
  Gemeenschapshuis Pestoeërskoel
  Sillenhoek 4
  6091 PD Leveroy
  0495- 651 565

  Enkele wetenswaardigheden
  • De Exercitiecursus bestaat uit 5 lesdagen.
  • Tijdens de 5 lesdagen wordt overwegend praktisch gewerkt. De theorie, opgenomen in de handleiding, is in hoofdzaak bedoeld voor zelfstudie en naslag.
  • Tijdens de 5e lesdag wordt ook aandacht besteed aan de z.g. ‘oude exercitie’. Dit zal door een externe docent worden behandeld.
  • Het persoonlijk gebruikte exercitiesysteem is van ondergeschikt belang. M.a.w.: potentiële cursisten die al over praktische exercitievaardigheden beschikken, wordt geleerd HOE zij hun systeem moeten overbrengen aan hun doelgroep.
  • Niet het WAT (exercitiesysteem), maar het HOE (wijze van instrueren) staat dus centraal.
  • Afhankelijk van de aanwezige praktische exercitievaardigheid, is de studiebelasting ongeveer 3 uur per week.
  • De cursus wordt gegeven door Nico Dassen.
  • De kosten voor de Exercitiecursus inclusief de handleiding bedragen € 50.-.
  • De cursus zal doorgaan bij ten minste 10 deelnemers. Het maximum aantal deelnemers is vastgesteld op 20.
  • Een bewijs van deelname LBT Exercitiecursus 2016 wordt afgegeven bij een aanwezigheidspercentage van tenminste 80%.

  LBT Certificaat LBT Exercitie Instructeur
  In maart 2017 zal de tweede en laatste cursus in dit exercitietraject van start gaan. Het betreft de cursus ‘Choreografie voor Mars- en Streetparade’.
  Wie het LBT certificaat ‘LBT Exercitie Instructeur’ wil behalen zal aan de volgende criteria moeten voldoen:
  o Deelname aan beide cursussen met een minimaal aanwezigheidspercentage van 80%
  o Het met goed gevolg afleggen van een examen. Tijdens het examen worden zowel onderdelen van de cursus Exercitie alsook onderdelen van de cursus ‘Choreografie voor Mars- en Streetparade’ geëxamineerd. Dit afsluitend examen zal plaatsvinden in 2017, aansluitend aan de cursus ‘Choreografie voor Mars- en Streetparade’.

  Aanmelden
  Inschrijven kan via het het digitale formulier (aanmelden kan tot 25 september 2016):
  Aanmeldformulier LBT Exercitiecursus 2016

    lees meer…
 • 04 augustus 2016 Petra Dassen-Housen nieuwe voorzitter Jeugdcultuurfonds Limburg
  Petra Dassen-Housen, burgemeester van de gemeente Beesel, is benoemd tot voorzitter van het Jeugdcultuurfonds Limburg…
  Petra Dassen-Housen, burgemeester van de gemeente Beesel, is benoemd tot voorzitter van het Jeugdcultuurfonds Limburg (JCFL). Dit fonds maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen lessen kunnen volgen op kunst- en cultuurgebied. Samen met collega-bestuursleden Sandra Holtjer, penningmeester van het JCFL en tevens zakelijk leider van het Bonnefantenmuseum, en Pé Diederen, secretaris van het JCFL en directeur van het Huis voor de Kunsten Limburg, gaat Petra Dassen-Housen zich inzetten om zoveel mogelijk Limburgse kinderen en jongeren de kans te geven hun creatieve talent te ontwikkelen. “Hoe (h)eerlijk is het wanneer je als kind onbekommerd kunt genieten van datgene wat je leuk vindt, wanneer je die dans- of muzieklessen gewoon kunt volgen en samen met je vriendjes of vriendinnetjes toewerkt naar een mooie uitvoering! Dat klinkt toch als muziek in de oren!’’, aldus Dassen-Housen.
   
  Petra Dassen-Housen
  Dr. Petra Dassen-Housen (Kerkrade, 1972) studeerde Politicologie en Franse en Italiaanse Taal- en Literatuurwetenschap. Ze werkte vijf jaar als wetenschappelijk medewerker bij de universiteit van Aken en promoveerde daar ook. Tot 2006 was ze projectmanager bij de Radboudstichting. Vervolgens werd ze senioradviseur bij FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken. In februari 2011 werd ze geïnstalleerd als burgemeester van het Limburgse Beesel. In december 2015 verscheen het boek ‘Het mooiste komt nog’, dat zij samen met filosoof Govert Derix schreef en dat bedoeld is ter inspiratie om te praten over geluk.
   
  Jeugdcultuurfonds Limburg
  Het Jeugdcultuurfonds is een landelijk netwerk van stedelijke en provinciale fondsen ondersteund door een landelijk bureau. Het Jeugdcultuurfonds is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die graag willen dansen, muziek maken, toneelspelen etc., maar waar thuis geen geld is voor lessen of instrumenten. Het Jeugdcultuurfonds geeft deze kinderen een financieel steuntje in de rug en stimuleert daarmee de persoonlijke ontwikkeling van kinderen én draagt bij aan een creatieve en innovatieve samenleving. Het Jeugdcultuurfonds Limburg is aanspreekpunt voor de gemeenten in Limburg. Het toetst voor hen de aanvragen, doet de promotie, organiseert informatiebijeenkomsten én helpt bij het zoeken van fondsen. In Limburg is het Jeugdcultuurfonds inmiddels in 13 gemeenten actief.

  lees meer…
 • 26 juli 2016 Tijdsbeeld 2016: Mijn Familie
  Na de eerste twee edities van de filmwedstrijd TIJDSBEELD in 2012 en 2014, organiseren CineLova, het Huis voor…
  Na de eerste twee edities van de filmwedstrijd TIJDSBEELD in 2012 en 2014, organiseren CineLova, het Huis voor de Kunsten en het Limburgs Museum momenteel de nieuwe editie. Deze heeft een iets aangepaste vorm gekregen. De aanleiding is de nu lopende tentoonstelling ‘Een eeuw thuisbioscoop. Van projector naar smartphone’ in het Limburgs Museum, waaruit het wedstrijdthema MIJN FAMILIE is afgeleid (zie begeleidende info over de tentoonstelling).

  Op zondagmiddag 11 september 2016 organiseert de organisatie speciaal voor amateurfilmers en hun relaties een inspiratie-activiteit in het Limburgs Museum over het thema MIJN FAMILIE:
  • De organisatie biedt een programma rond het nieuwe wedstrijdthema ‘Mijn familie’, waarmee filmers worden gevoed met ideeën om aan de slag te gaan met een nieuwe productie of een recente productie (na 2009) in te zenden. Dat kan - conform de wedstrijdcriteria - een speelfilm of documentaire zijn.
  • Onderdeel van de inspiratiemiddag is een introductie op en bezoek aan de tentoonstelling ‘Een eeuw thuisbioscoop’.
  De wedstrijd mondt uit in een voorselectie van de inzenders. Deze worden, net als in vorige edities, op het Tijdsbeeldfestival eind 2017 / begin 2018 vertoond en gejureerd.

  Om te zien of er beangstelling is wordt verzocht volgende keuzemogelijkheden in een mail te sturen aan: 
  f.holthuizen@limburgsmuseum.nl én ppeters@hklimburg.nl

  o Ja, ik kom graag naar de inspiratiemiddag op 11 september in het Limburgs Museum
  o Ja, ik wil graag deelnemen aan de filmwedstrijd Tijdsbeeld, editie 2016-2017
  o Nee, ik kom niet naar de inspiratiemiddag op 11 september in het Limburgs Museum
  o Nee, ik neem niet deel aan de filmwedstrijd Tijdsbeeld
  o Overige opmerkingen / vragen: …….


    lees meer…
 • 05 juli 2016 Geslaagden Masterclass Verhalende Fotografie #2 exposeren in Centre Céramique Maastricht: NIEUWE OOGST # 2
  In september 2015 ging de tweede editie van de Masterclass Verhalende Fotografie van start. De masterclass is een…
  In september 2015 ging de tweede editie van de Masterclass Verhalende Fotografie van start. De masterclass is een coachingstraject van het Huis voor de Kunsten Limburg. Gedurende een periode van negen maanden werden tien gevorderde amateurfotografen door John Lambrichts begeleid bij het maken van een verhalende fotoserie. Hierbij werd het niet louter registrerend fotograferen, het creëren van gelaagdheid en het voelbaar maken van onderhuidse sfeer gestimuleerd. De fotografen vertellen zo op persoonlijke wijze een verhaal.

  Een jury bestaande uit George Meijers, Nico Bastens en John Lambrichts beoordeelde in mei 2016 de eindresultaten van de masterclass. Van de tien fotografen die deelnamen slaagden er zeven: Miranda Schmitz (Lier, België), Koen Verjans (Voerendaal), Jan Janssen (Hegelsom), Jo Frijns (Schimmert), Michel Vanderhoven (Maastricht), Marja Van Hagen-Smeets (Deurne) en Chrit Habets (Munstergeleen).

  De fotoserieseries zijn van 13 december 2016 t/m maart 2017 te zien tijdens de expositie NIEUWE OOGST #2 in Centre Céramique Maastricht. Dit is een vervolg op de uiterst succesvolle fototentoonstelling NIEUWE OOGST van de vijf fotografen die in 2014 slaagden voor de eerste editie van de Masterclass Verhalende Fotografie.

  Meer informatie over de Masterclass Verhalende Fotografie #2 en NIEUWE OOGST #2 is te vinden op: www.hklimburg.nl/verhalendefotografie
 • 28 juni 2016 Acteurs (amateurs en professionals) gezocht dramaserie 'Heuvelland' & film 'De Mythe van de Rowwen Hèze'
  Vrijdag 15 juli a.s. vinden van 09.00 tot 17.00 uur audities plaats van een tweetal nieuwe, Limburgse filmproducties.…
  Vrijdag 15 juli a.s. vinden van 09.00 tot 17.00 uur audities plaats van een tweetal nieuwe, Limburgse filmproducties. Het betreft de Limburgse dramaserie Heuvelland en de film De Mythe van de Rowwen Hèze, die momenteel in ontwikkeling zijn. Voor beide producties is producent Mosasaurusfilm op zoek naar zowel professionele acteurs als amateurspelers in alle leeftijden. Lijkt het jou een uitdaging om een rol te spelen in één van deze producties? Of wil je auditie doen voor beide producties? Meld je dan uiterlijk 10 juli a.s. aan voor de audities op 15 juli bij het Huis voor de Kunsten Limburg (Kapellerlaan 36) in Roermond.

  Over Heuvelland
  Heuvelland is de werktitel van een nieuwe, spannende, Limburgse dramaserie die momenteel in ontwikkeling is. Het betreft een ‘trait-d'union’ tussen professionals en amateurs in film. Heuvelland komt tot stand als samenwerkingsverband tussen het Huis voor de Kunsten Limburg en producent Mosasaurusfilm. Heuvelland beslaat vijf of meer episodes. De storyline wordt ontwikkeld door Mosasaurusfilm en door een team van Limburgse scenarioschrijvers uitgewerkt tot treatments en later scenario's. De serie wordt deels in het Limburgse dialect en deels in het Nederlands gesproken. Het verhaal zal voorzien in meerdere kleurrijke personages waardoor er veel dankbare rollen worden gecreëerd voor Limburgs acteertalent, zowel professionals als amateurs. De serie wordt volledig in Limburg opgenomen. Meer informatie over Heuvelland is te vinden op www.facebook.com/heuvellandserie en www.mosasaurusfilm.nl/portfolio/heuvelland.

  Over De Mythe van de Rowwen Hèze
  De Mythe van de Rowwen Hèze vertelt het verhaal van de legendarische Peelbewoner Christiaan Hesen (1853-1947). Christiaan Hesen alias de Rowwen Hèze leefde als een kluizenaar, at kadavers, stak geregeld de Peel in brand en joeg de kinderen de schrik op het lijf met zijn ene oog. Maar hij genas ook zieken door gebruik te maken van zijn paranormale gaven. De Mythe van de Rowwen Hèze gaat opzoek naar de feiten achter de fictie, en belicht de cultuurhistorische betekenis van de Rowwen Hèze. Meer informatie over De Mythe van de Rowwen Hèze is te vinden op www.facebook.com/rowwenhezefilm en www.mosasaurusfilm.nl/portfolio/de-mythe-van-de-rowwen-heze.

  Audities
  Wil je deelnemen aan de audities voor Heuvelland en/of De Mythe van de Rowwen Hèze? Stuur dan uiterlijk 10 juli a.s. je CV met foto's en/of (link naar) je portfolio of voorbeeldvideo’s naar casting@mosasaurusfilm.nl o.v.v. ‘Heuvelland’ of ‘De Mythe van de Rowwen Hèze’. Ben je nog geen 18 jaar? Vraag dan toestemming aan je ouders/verzorgers. Indien je auditie wilt doen voor beide producties, gelieve dat dan aan te geven in de mail. In de ontvangstbevestiging vind je meer informatie over de audities. lees meer…
nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten binnen iedere discipline waarin het Huis werkzaam is, dan kunt u zich op deze pagina aanmelden voor een digitale nieuwsbrief.
agenda
 • 27 augustus 2016 - 31 augustus 2016eigen activiteit Limburgs Jeugdorkest en Storksky samen on tour
  Het Limburgs Jeugdorkest is ook dit jaar weer in de openlucht te bewonderen. Na een reeks concerten in diverse…
  Het Limburgs Jeugdorkest is ook dit jaar weer in de openlucht te bewonderen. Na een reeks concerten in diverse openluchttheaters in Limburg in 2015 speelt het Limburgs Jeugdorkest dit jaar op het Zomerparkfeest (Julianapark, Venlo, 27 augustus, 18.00 uur) en Cultura Nova (diverse plekken in Heerlen, 31 augustus, 20.15 uur). Dat dit bijzondere initiatief ook landelijk niet onopgemerkt blijft, blijkt wel. Want dé poptempel van Nederland, Paradiso, heeft dit concert geboekt in en geprogrammeerd op 4 september. Het Limburgs Jeugdorkest laat ook boven de rivieren van zich horen!
   
  Het Limburgs Jeugdorkest zal tijdens de festivals Zomerparkfeest, Cultura Nova en in Paradiso samen met de band Storksky het legendarische rock-album Nevermind van Nirvana ten gehore brengen, de plaat, met daarop onder meer de jaren ‘90 klassieker Smells Like Teen Spirit. Circa 90 talentvolle, jeugdige en enthousiastemuzikanten in de leeftijd van 12 tot 25 jaar, voeren dit concert uit onder leiding van dirigent Björn Bus. In samenwerking met Intro Maastricht, een productiehuis voor eigentijdse en innovatieve muziekvoorstellingen, wordt de productie uitgewerkt. Jesse Passenier arrangeerde het volledige album voor het orkest en de band. Een unieke samenwerking dus waarbij een klassiek orkest de cross-over aangaat met een rockband. 

  Zomerparkfeest Venlo
  Datum: zaterdag 27 augustus 2016, 18.00 uur
  Locatie: Julianapark, Venlo
  Entree: Gratis
  www.zomerparkfeest.nl

  Cultura Nova
  Datum: woensdag 31 augustus 2016, 20.15 uur
  Locatie: Zie website Cultura Nova
  www.cultura-nova.nl

  Paradiso Amsterdam
  Datum: zondag 4 september 2016, 17.00 uur
  Locatie: Paradiso, Weteringschans 6-8, 1017 SG, Amsterdam
  Entree via Paradiso: €12,50, klik hier om tickets te kopen.
  Lees meer
 • 27 augustus 2016 - 16 oktober 2016samenwerkings activiteit Expositie Parallel #0 | ART x MUSIC
  28 augustus, 2 en 3 september 15.00 uur – 18.00 uur | Live ‘Top Teakwondoka Radio’ door Roy Vastenburg…
  28 augustus, 2 en 3 september 15.00 uur – 18.00 uur | Live ‘Top Teakwondoka Radio’ door Roy Vastenburg

  2 september 20.00 uur – 22.00 uur LP Release Party , Teenage Slaves of Satan

  Tijdens Cultura Nova in Heerlen ( 27-08 t/m 03-09) vindt de expositie Parallel #0 plaats in Poppodium NIEUWE NOR met werk van beeldend kunstenaars Joan van Bar¬neveld, Mike Moonen, Lucas Kramer en Roy Vastenburg. Poppodium NIEUWE NOR biedt hen een platform om hun werk voort te zetten in samenwerking met kunststudenten van MAFAD, deelnemers van Kunstbende en professionals uit het werkveld, waarmee zij gezamenlijk een tentoonstelling met publieksprogramma maken.

  PARALLEL is een interdisciplinair project. In een drie maanden durend traject werken Kunstbende deelnemers, Kunststudenten en Beeldend Kunstenaars samen om een tentoonstelling te maken waarin Kunst en Muziek elkaar ontmoeten.

  De expositie loopt langer door dan Cultura Nova. Je kunt de expositie nog bezoeken t/m 16 oktober 2016.

  Datum: 27 augustus 2016 t/m 16 oktober 2016
  Locatie: NIEUWE NOR, Pancratiusstraat 30, 6411 Heerlen

  Foto | Kunstenaar: Mike Moonen | Naam Werk: JAJA (2015)


   
  Lees meer
 • 02 september 2016 - 25 september 2016eigen activiteit 29ste editie Kunstdagen Wittem - Nieuw en Vernieuwend II
  Van 2 t/m 25 september 2016 vindt de 29ste editie van de Kunstdagen Wittem plaats in de kloosterbibliotheek van…
  Van 2 t/m 25 september 2016 vindt de 29ste editie van de Kunstdagen Wittem plaats in de kloosterbibliotheek van het Klooster in Wittem. Ook dit jaar bieden de Kunstdagen een uitgebreid en afwisselend programma boordevol (klassieke) muziek, uitdagende voorstellingen, film, ‘buitenactiviteiten’ én een expositie met beeldende kunst in de kloosterbibliotheek en kloostertuin.

  Programma
  Het thema ‘Nieuw en Vernieuwend’ wordt dit jaar voortgezet. Met trots wordt een weekend gepresenteerd met als titel ‘El Camino’ (de Pelgrimsweg). Maar liefst vijf activiteiten geven hier invulling aan. Verder een bijzonder concert met boevenliederen uit Odessa en een muzikale dramaproductie rond de Koperen Tuin van Vestdijk.
  Daarnaast zijn er verjaardagen te vieren. Om precies te zijn met drie 100-jarigen. Toon Hermans zou 100 zijn geworden en aan hem wordt een liedjesprogramma gewijd met vooral onbekende en bezinnende liedjes. Ook Debussy zou dit jaar 100 zijn. Van hem horen we zijn vernieuwende aanpak in de muziek, maar ook de musici die hem inspireerden en die door hem werden geïnspireerd. Om in Frankrijk te blijven, de derde 100-jarige is Edith Piaf. Zij wordt in een prachtige voorstelling tot leven gewekt met verhalen en haar beroemde chansons.
  Verder zijn er maar liefst twee premières. Wenn ich in deine Augen seh’, uitgevoerd door Fenna Ograjensek, Sef Thissen en pianist Roger Braun en solisten van philharmonie zuidnederland, die hun individuele kwaliteiten laten horen.

  Kunstexpositie
  Tijdens de genoemde periode is er dagelijks een gratis toegankelijke kunstexpositie in de kloosterbibliotheek en kloostertuin. De door Jos Solberg samengestelde expositie bevat werk van 17 regionale kunstenaars en laat zien dat het oog van de kunstenaar niet hetzelfde is als het oog van de beschouwer. Het oog van de kunstenaar is het scheppende oog, het oog dat ziet waar nog niets is. Het oog van de beschouwer is het registrerende oog, het oog dat ziet wat is. De kunstenaar ‘schept’ zijn kunst en met die kunst zijn verhaal en een inherente schoonheid.

  Voor informatie over het volledige programma en het bestellen van tickets: www.kunstdagenwittem.nl
   
  Lees meer
 • 10 september 2016 - 06 april 2017samenwerkings activiteit 'Zing en Beleef' in Limburg
  De inschrijvingen voor het participatieproject 'Zing en Beleef' o.l.v. dirigent/pianist Hans Veldhuizen in seizoen…
  De inschrijvingen voor het participatieproject 'Zing en Beleef' o.l.v. dirigent/pianist Hans Veldhuizen in seizoen 2016-2017 zijn geopend en komen al goed op gang. Na eerdere succesvolle edities in Vaals en Bunde (2013), Heerlen (2014) en Maastricht (2014 en 2015) zal in 2017 ook ECI Cultuurfabriek Roermond voor het eerst een cursus 'Zing en Beleef' huisvesten.
   
  Iedereen die van zingen houdt kan meedoen. Koorervaring of het kunnen lezen van noten is niet noodzakelijk. Een cursusdag per maand, inclusief gezamenlijk concertbezoek.
   
  Van september - november 2016 kunt u meedoen aan 'Zing en Beleef Opera' in Theater aan het Vrijthof in Maastricht.
  Van december 2016 - april 2017 kunt u meedoen aan 'Zing en Beleef Matthäus Passion' in ECI Cultuurfabriek in Roermond.
   
  Het inschrijfgeld voor beide cursussen (resp. 4 en 5-delig) bedraagt € 120,- en is inclusief het bijwonen van een concertuitvoering. Er is plaats voor 120 deelnemers per cursus.

  Ga voor meer informatie over de inschrijving naar: www.svmlimburg.nl/zing-en-beleef

  Download hier de flyer van 'Zing en Beleef Opera'
  Download hier de flyer van 'Zing en Beleef Matthäus Passion'


  Lees meer
 • 11 september 2016 11:30 - 17:00eigen activiteit Schrijf, schrijver, schrijfst 2016
  Met o.a. Walter van den Berg, Joke van Leeuwen, Francine Oomen, Marcel Ruijters en Joyce Spijker. …
  Met o.a. Walter van den Berg, Joke van Leeuwen, Francine Oomen, Marcel Ruijters en Joyce Spijker. 

  Op zondag 11 september van 11.30-17.00 uur vindt de derde editie van ‘Schrijf, schrijver, schrijfst’ plaats. Ditmaal wordt het monumentale Glaspaleis SCHUNCK* in Heerlen omgetoverd tot het walhalla voor schrijvers en lezers. Schuif aan bij interviews met auteurs, geniet van optredens of neem zelf de pen ter hand in een van de workshops. Het is dé dag om je te laten inspireren door schrijven, schrijvers en allerlei aanverwante zaken! Met dit jaar in het bijzonder veel aandacht voor crossovers tussen taal en beeld.
   
  Joke van Leeuwen, meermaals bekroond schrijfster van proza en poëzie voor kinderen en volwassenen én illustrator en performer, wordt door presentator Leon Verdonschot geïnterviewd over haar indrukwekkende carrière. Francine Oomen, zeer bekend van de boekenserie Hoe overleef ik…, wordt niet alleen geïnterviewd, ze geeft ook een schrijfworkshop én er is een Meet & Greet. Ook Marcel Ruijters, internationaal bekend stripmaker en winnaar van de Stripschapprijs 2015, maakt zijn opwachting voor een interview. Bovendien geeft hij een workshop over het maken van beeldverhalen. Schrijver Walter van den Berg, van wie in 2016 de veel bejubelde roman Schuld verscheen die verfilmd wordt door de Limburgse regisseur Remy van Heugten, draagt voor, wordt geïnterviewd en geeft een workshop over het bewerken van proza tot filmscenario. Onderzoeksjournalisten Hans Goossen en Theo Sniekers, bekend van onder meer hun publicaties over de affaire Van Rey, vertellen in een interview over hun werk en geven een workshop onderzoeksjournalistiek. Schrijfster Joyce Spijker geeft een workshop over marketing en presenteren voor schrijvers en Vincent Offermans van videoproductiebedrijf Glasbak geeft een vlogworkshop. Ook is er een poëzieworkshop waarbij deelnemers letterlijk met beelden aan de slag gaan, namelijk de kunstwerken in de expositie SPIELEREI in SCHUNCK*. Deze wordt gegeven door Merlijn Huntjens en Nina Willems van kunstenaarscollectief PANDA.
   
  Er zijn ook optredens van de jonge schrijftalenten Jordi Lammers, winnaar van de Limburgse voorronde van Write Now! 2016, en Vera Vaessen, winnares Kunstbende Limburg 2016 in de categorie Taal. Ook trakteert Michelle Bracke, de stadsdichter van Heerlen, ons op een poëtische performance.
   
  In de centrale hal van SCHUNCK* gaat het feest de hele dag door. Hier is een informatiemarkt met een uitgebreide boekenstand, signeersessies, stands van Limburgse uitgeverijen en informatie over schrijfcursussen. Ook verzorgt schrijfster en schrijfcoach Andrea Verena Germeraad hier schrijfconsulten met feedback op manuscripten.
   
  Klik hier voor het volledige programma. De toegang voor ‘Schrijf, schrijver, schrijfst’ is gratis; alleen voor de workshops en het schrijfconsult betaal je 5 euro. Hiervoor is vooraf aanmelden via www.hklimburg.nl/schrijversdag bovendien verplicht. 
   
  Deze editie van ‘Schrijf, schrijver, schrijfst’ wordt georganiseerd door het Huis voor de Kunsten Limburg in samenwerking met SCHUNCK* en het Letterkundig Centrum Limburg.
 • 18 november 2016 - 20 november 2016eigen activiteit Laat je onderdompelen in de wereld van film tijdens de Filmdagen Hückelhoven 2016!
  Kijk jij graag films? Zou je graag eens een filmfestival willen bijwonen waar internationale (art house) films…
  Kijk jij graag films? Zou je graag eens een filmfestival willen bijwonen waar internationale (art house) films en films van eigen bodem te zien zijn? Lijkt het je leuk om samen met filmmakers en leeftijdsgenoten in gesprek te gaan over (het maakproces van) de films? Kom dan gratis naar de Filmdagen Hückelhoven 2016!

  >>> SAVE THE DATE!
  Van vrijdag 18 t/m zondag 20 november 2016 vinden de Filmdagen Hückelhoven plaats in het gelijknamige stadje in Duitsland (net over de grens bij Sittard). Het Huis voor de Kunsten Limburg nodigt jongeren in de leeftijd van 16 t/m 27 jaar uit om deel te nemen aan het filmweekend. Het festival wordt dit jaar voor de 45ste keer georganiseerd in de Aula van het Gymnasium Hückelhoven. Tijdens het filmfestival komen zo’n 200 filmliefhebbers uit Duitsland, België en Nederland naar Hückelhoven om naar art house films te kijken en filmregisseurs en acteurs te ontmoeten. De festivalorganisatie zal ook dit jaar weer een interessant filmprogramma samenstellen.
  De Filmdagen Hückelhoven bieden jongeren de kans om hun zelfgemaakte films (speelfilm, documentaire, muziekvideo, YouTube film, school- of afstudeerfilm etc.) te vertonen. Interesse? Neem dan contact op met de festivalorganisatie en wie weet wordt jouw film dan vertoond op het witte doek.

  >>> DEELNEMEN
  De Filmdagen Hückelhoven zijn toegankelijk voor jongeren in de leeftijd van 16 t/m 27 jaar (individueel of met een groep), schoolklassen, studenten van film/mediaopleidingen en mediapedagogen en docenten.

  We bieden schoolklassen de gelegenheid om in het kader van een klassenuitje of lesopdracht een bezoek te brengen aan de Filmdagen. Neem voor meer informatie contact op met het Huis voor de Kunsten Limburg.

  Het filmprogramma van de Filmdagen Hückelhoven is GRATIS toegankelijk. De festivalorganisatie biedt bezoekers die meerdere dagen willen blijven de mogelijkheid om tegen een voordelig tarief te overnachten in Hückelhoven. De kosten voor twee overnachtingen (incl. ontbijt, lunch en diner) bedragen:

  • € 60,- p.p. voor jongeren t/m 27 jaar (hotelovernachting in Hückelhoven)
  • € 100,- p.p. voor personen ouder dan 27 jaar (hotelovernachting in Hückelhoven)
  • € 35,- p.p. voor schoolklassen (overnachting in turnzaal van het Gymnasium)

  Dit jaar kunnen jongeren uit Nederlands-Limburg op zaterdag 19 november gebruik maken van een bus* die ’s ochtends vanaf station Maastricht via station Roermond naar Hückelhoven rijdt en weer terug (na afloop van het filmprogramma van die dag).
  * De bus rijdt alleen bij voldoende aanmeldingen!

  Neem vroegtijdig contact op met de festivalorganisatie om een overnachting en/of een plaats in de bus te reserveren!

  >>> MEER INFO EN AANMELDEN
  Lijkt het je leuk om deel te nemen aan de Filmdagen Hückelhoven 2016 en/of wil je meer informatie ontvangen? Stuur dan een mail naar Patricia Peters, consulent film & fotografie bij het Huis voor de Kunsten Limburg, via ppeters@hklimburg.nl. Meer informatie over de Filmdagen Hückelhoven vind je
  en op www.filmtage-hueckelhoven.de/nl of de Facebookpagina van het festival.
  Lees meer

naar de complete agenda…
prikbord
23-08-2016 12:17,

Dansworkshop in Museum van Bommel van Dam

Op zaterdag 17 september organiseren Museum Van Bommel van Dam en Kunstencentrum Venlo een dansworkshop.… Op zaterdag 17 september organiseren Museum Van Bommel van Dam en Kunstencentrum Venlo een dansworkshop. Deze vindt plaats in het kader van de tentoonstelling ‘Niets menselijks is ons vreemd’, waarin het ‘mens zijn’ centraal staat. Na een toelichting van kunstenaar Riet van der Lubbe, gaan de deelnemers onder leiding van dansdocent Suzanne Lamers improviseren op het thema. Tijdens de workshop wordt er gewerkt aan een dans die de volgende dag, tijdens de Ouverture, in het museum wordt uitgevoerd.
 
De workshop begint om 14.00 uur en duurt ongeveer 2,5 uur.
Deelname kost € 10,- p.p. Iedereen tussen 12 en 80 jaar kan deelnemen en de workshop is ook voor mensen met een beperking toegankelijk. Aanmelden kan via m.tabbers@vanbommelvandam.nl.
 
Datum: 17 september 2016, 14.00 uur – 16.30 uur
Locatie:  Museum van Bommel van Dam, Deken van Oppensingel 6 - NL 5911 AD  Venlo


Lees meer…
23-08-2016 11:24,

Borderlines: Euregion Poetry Slam

De poetry-slam is een evenement waarbij dichters in wedstrijdvorm strijden om de titel van Limburgs beste… De poetry-slam is een evenement waarbij dichters in wedstrijdvorm strijden om de titel van Limburgs beste slammer en een plek in de halve finale van het NK Poetry Slam in Utrecht. Ze dragen voor uit eigen werk, dagen elkaar uit en proberen het publiek met hun poëzie voor zich te winnen.

Borderlines: Euregion Poetry Slam wordt georganiseerd door stichting PANDA, bestaande uit theatermaker Nina Willems en dichter Merlijn Huntjens. Met Borderlines hebben zij de ambitie om in de komende jaren een euregionaal poetry slam event te organiseren, dat naast in Limburg ook op podia vlak over de grens in België en Duitsland zal gaan plaatsvinden.

De dichtwedstrijd in Heerlen vindt plaats op 6 oktober om 20.00 uur in poppodium de NIEUWE NOR. In Sittard strijden de deelnemers op 13 oktober om 20.00 uur in Poppodium Volt. Venlo volgt op 20 oktober om 20.30 uur in Poppodium Grenswerk. De finale vindt plaats in de Azijnfabriek in Roermond op 9 december om 20.00 uur. Alle edities worden gepresenteerd door Daan Doesborgh, Nederlands dichter, columnist en voormalig stadsdichter van Venlo.

Ben jij een slammer of dichter? Skills net als William Shakespeare? Laat je graag je stem horen? Meedoen of heb je vragen? Mail dan naar borderlineseuregion@gmail.com.
 

Lees meer…
02-08-2016 16:20,

Cultura Nova zoekt o.a. dansers voor openingsvoorstelling

Wie helpt mee? Cultura Nova en La Fura dels Baus zijn op zoek naar participanten!

Gezocht: klimmers,…
Wie helpt mee? Cultura Nova en La Fura dels Baus zijn op zoek naar participanten!
Gezocht: klimmers, dansers, sterke mensen en acrobaten die vrijwillig willen meedoen aan de openingsvoorstelling van Cultura Nova 2016 op vrijdag 26 augustus in Heerlen‬. Het is de Nederlandse première van: La Fura dels Baus / Aphrodite en het Oordeel van Paris. Gratis toegang! 
 
Ben jij 18 jaar of ouder, niet bang op grote hoogte, bereid om samen te repeteren en op zoek naar een unieke ervaring? Meld je dan snel aan.

Data repetities: vr 19 aug t/m vr 26 aug (incl. show) 17.00 - 23.00 (m.u.v. zo 21 aug). 

Aanmelden en informatie: iris.vanhooren@culturanova.nl / 045 - 571 51 00
01-08-2016 09:11,

Harmonie ‘Les Amis Reunis’ zoekt marimba

Harmonie ‘Les Amis Reunis’ uit Nieuwstadt is op zoek naar een 2e hands marimba voor het slagwerkensemble.… Harmonie ‘Les Amis Reunis’ uit Nieuwstadt is op zoek naar een 2e hands marimba voor het slagwerkensemble. De marimba moet beschikken over de volgende eigenschappen:
- minimaal 4 1/3 octaaf
- bouwjaar vanaf 2012
- goede en zuivere klank
- bij voorkeur geproduceerd door Adams

Heeft u of uw vereniging een marimba te koop die voldoet aan de bovengenoemde eigenschappen dan kunt u contact opnemen met Harmonie ‘Les Amis Reunis’ via e-mail: info@lesamisreunis.com.Lees meer…
25-07-2016 10:55,

Doe mee met ‘The Big Draw’ in Maastricht

In oktober staat tekenen centraal in Maastricht tijdens het internationale festival ‘The Big Draw’… In oktober staat tekenen centraal in Maastricht tijdens het internationale festival ‘The Big Draw’ met als doel: iedereen aan het tekenen krijgen. Jong en oud kan zich aanmelden voor inspirerende teken activiteiten, variërend van workshop tot masterclass, tijdens het kick-off event op 1 oktober. Voor degenen die willen genieten van het getekende beeld is er een Big Window Walk-wandelroute (1-9 okt) langs getekende kunstwerken op ramen, gemaakt door regionale tekenaars. Gedurende de rest van de maand organiseren diverse scholen en culturele instellingen interdisciplinaire tekenactiviteiten voor verschillende doelgroepen.

Makers, doeners en kijkers worden uitgenodigd om mee te doen. Zij kunnen de organisatie contacteren voor de volgende onderdelen:

• Organisaties met interesse voor co-creatie mogen de organisatie contacteren en de activiteit aanmelden (open tot 7 augustus);
• Raam-eigenaren in het centrum van Maastricht die een creatief uitzicht wel zien zitten worden opgeroepen om hun ramen aan te bieden voor de Big Window Walk (open tot: 23 september; tekendag: 30 september; wandelroute: 1-9 okt);
• Kunstenaars en getalenteerde tekenaars die de stad als canvas zien mogen zich melden met een portfolio voor het ‘drawing team-Big Window Walk’ (open tot: 23 september; tekendag: 30 september);
• Gepassioneerde vrijwilligers zijn meer dan welkom om mee te helpen tijdens de voorbereidingen, de kick-off of bij overige werkzaamheden tijdens de oktober tekenmaand.

Voor aanmelden, vragen en meer infomatie kun je contact opnemen via e-mail, klik hier.

 

Lees meer…
22-06-2016 15:29,

Win €5.000 met je scriptie of proefschrift

De Kremers Award is een scriptieprijs met een totaal prijzengeld van €18.000 te verdienen voor Hbo-,…
De Kremers Award is een scriptieprijs met een totaal prijzengeld van €18.000 te verdienen voor Hbo-, WO- en PhD-scripties. Studenten en alumni kunnen tot 31 augustus 2016 hun scripties inzenden die te maken hebben met het onderwerp ‘innovatieve scenario’s voor sociaaleconomische ontwikkeling van een regio.

Kijk hier het promotiefilmpje

Onderwerp
Scripties kunnen bijvoorbeeld gaan over de effecten voor een regio van het verdwijnen van een dominante economische sector en een hieraan verbonden herstructurering, fusies, productinnovatie, innovatie op het gebied van arbeidsmobiliteit etc. Maar ook investeringen in niet-materiele zaken, zoals onderwijs, cultuur die bijdragen aan de ontwikkeling van een regio. Scripties die in brede zin de meer sociologische aspecten van een regionale ontwikkeling als onderwerp hebben zouden ook goed kunnen scoren.

Beloning
Als deze studies van goede kwaliteit zijn staat er een aanzienlijke beloning tegenover; €5.000 voor de beste universitaire studie (bachelor of master), €5.000 voor het beste proefschrift, €5.000 voor de beste hbo-studie en daarnaast nog twee stimuleringsprijzen van €1.500 voor zowel de hbo- als wo-categorie.

Stichting Behoud Mijnhistorie
De prijs is ingesteld door de Stichting Behoud Mijnhistorie om studenten te stimuleren zich in hun studies te interesseren voor de dynamische en vernieuwende ontwikkeling van regio’s op sociaal en economisch gebied. Op deze manier wil de stichting de lessen geleerd uit de imposante herstructurering van Zuid-Limburg na het sluiten van de mijnen blijvend onder de aandacht brengen. In 2013 verscheen in dit kader reeds de studie Na de mijnsluiting, waarin de lange termijneffecten (1965-2010) van de herontwikkeling na de mijnsluitingen in kaart zijn gebracht.

Procedure
Om mee te dingen moeten scripties en proefschriften vóór 31 augustus 2016 worden ingediend via www.kremersaward.nl. Als voertaal wordt Nederlands en Engels geaccepteerd. De scripties dienen door de onderwijsinstelling te zijn beoordeeld en goed bevonden in de periode tussen 1 september 2013 en 31 augustus 2016. Aan de proefschriften moet een doctoraat zijn verbonden in de periode tussen 1 januari 2012 en 31 augustus 2016. In de beoordeling wordt naast de goede theoretische fundering ook de toepasbaarheid van het ontwikkelde gedachtengoed meegewogen.


Lees meer…
06-06-2016 10:08,

So you think you can speak?

Ben jij een woordkunstenaar en bezig met rappen, dichten, vertellen, toneel spelen of gebruik je je stem… Ben jij een woordkunstenaar en bezig met rappen, dichten, vertellen, toneel spelen of gebruik je je stem op een andere manier?
Ben jij een podiumbeest?
Vind je het leuk om aan anderen te laten horen waar jij mee bezig bent?
Wil jij je podiumkunsten naar “the next level’ tillen?
 
Heb je net volmondig ja geantwoord op deze vragen? Dan ben jij DE kandidaat voor het event “De Maastrichtse Jeugd Spreekt”.
Hier maak je kennis met andere woordkunstenaars, mag je deelnemen aan verrassende masterclasses en krijg je de kans om te stralen op het podium van de Bonbonnière in Maastricht.
Naast eeuwige roem en een leuke dag maak je ook kans op leuke prijzen.
 
Wanneer: zaterdag 5 november 2016 van 11.00u-18.00u
Waar: Bonbonnière Maastricht
 
Laat van je horen en meld je aan!
 
Aanmelden, vragen of meer info?
Mail linda@toutmaastricht.nlof bel 06-30477551
 
 
meer prikbordberichten…
 • motie limburgse volkscultuur

  Op 4 november 2011 hebben Provinciale Staten de PVV motie Limburgse Volkscultuur aangenomen om harmonieën, fanfares, schutterijen en zangkoren in stand te houden en te behouden voor de breed gedragen volkscultuur. Het College van Gedeputeerde Staten heeft deze motie samen met direct betrokkenen uit het veld uitgewerkt en ingevuld.

  Vier onderdelen staan in deze uitwerking centraal:
  1. Instrumentarium en uniformen
  2. Opleiding en talentontwikkeling
  3. Ondersteuning besturen
  4. Innovatieve Arrangementen

  Voor de uitwerking van de motie is aansluiting gezocht bij reeds bestaande werkstructuren bij het Huis voor de Kunsten Limburg en het Prins Bernard Cultuurfonds Limburg. Lees meer over de Motie Limburgse Volkscultuur...

  Op de pagina's van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), Oud Limburgse Schuttersfederatie (OLS) en de Verenigde Nederlandse Korenorganisaties - afdeling Limburg (VNK-L) vindt u meer informatie en relevante aanvraagformulieren.

  Aanvraagformulieren
  Klik hier voor een overzicht van alle aanvraagformulieren.

  Workshops september t/m november 2016
  Klik hier voor meer informatie over de workshops 'Ondersteuning besturen' september t/m november 2016.

disciplines

Het Huis voor de Kunsten Limburg komt u op allerlei plekken in het Limburgse kunst- en cultuurveld tegen. Het Huis is thuis in al deze disciplines:

organisaties

aangesloten bij het huis:

boerderijenstichting limburg bond heemschut limburg collegium ad mosam dans docenten vereniging limburg directeurenoverleg centra kunsteducatie limburg ensemble ‘88 fashionclash federatie van limburgse mandoline verenigingen federatie van musea in limburg federatie voor amateur symfonie orkesten limburg fotobond limburg gilde van vrijwillige molenaars, afdeling limburg jeugdcultuurfonds limburg keramiek kring limburg kinjer vastelaovend leedjesfestival koninklijk nederlands zangersverbond - limburg koninklijke nederlandse federatie van muziekverenigingen letterkundig centrum limburg limburgs film circuit limburgs geschied- en oudheidkundig genootschap limburgse bond van muziekgezelschappen limburgse bond van tamboerkorpsen limburgse organisatie van audiovisuele amateurs maastricht international poetry nights molenstichting limburg monumentenkontakt midden-limburg monumentenwacht limburg oud limburgse schuttersfederatie raod veur ‘t limburgs samewirkende limburgse vastelaovesvereniginge steunpunt archeologie & monumentenzorg limburg stichting alphons winters stichting behoud mijnhistorie stichting funerair erfgoed limburg stichting jo hansenprijs voor volkscultuur stichting kruisen en kapellen limburg stichting limburg geïmproviseerde muziek stichting limburgse componisten stichting limburgse kastelen stichting matty niël stichting ondergrondse werken stichting openluchttheaters limburg stichting popmuziek limburg stichting wereld muziek concours kerkrade studium chorale toneelhuis lfa veldeke limburg verenigde nederlandse korenorganisaties - afdeling limburg werkgroep industrieel erfgoed limburg werkgroep veldgewas
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?