welkom

Welkom op de website van het Huis voor de Kunsten Limburg. Wij zijn een dienstverlenende organisatie die zich inzet voor de amateur- en professionele kunsten en het cultureel erfgoed in Limburg. Op deze website kunt u informatie vinden over alle aangesloten organisaties en over de verschillende disciplines waarin wij werken.
Lees meer...

hkl_foto_huis_voor_de_kunsten_limburg_gebouw
nieuws
 • 27 oktober 2016 Crowdfunding voor ‘Heerlen Héron’ blijkt een groot succes
  Het geldbedrag dat stichting S*PRAY, beter bekend als Streetart Heerlen, voor ogen had om de muurschildering ‘Heerlen…
  Het geldbedrag dat stichting S*PRAY, beter bekend als Streetart Heerlen, voor ogen had om de muurschildering ‘Heerlen Héron’ (ontwerp: Vincent Lancée en Dave de Leeuw) te realiseren is in een razend tempo bij elkaar verzameld door crowdfunding via voordekunst.nl. Toen het bedrag na 2,5 week op €8500,- stond maakte Provincie Limburg de rest van het benodigde bedrag compleet.

  Het initiatief voor deze actie ligt bij jonge creatieve ondernemers en andere Heerlense ‘tupen’. Zij zijn erg blij met al het enthousiasme en medewerking die zij kregen vanuit alle kanten. De ‘tupen’ zeggen vooral onder de indruk te zijn van het enthousiasme van hun medestadsbewoners over het ontwerp ‘Heerlen Heron’. Deze reiger staat als symbool voor de stad die herrijst en daar kunnen de donateurs zich dus in vinden.

  De voorbereidingen voor de realisatie van ‘Heerlen Heron’ zijn in volle gang. Op zondag 30 oktober is de opening die zal samen gaan met een streetart markt met diverse workshops en activiteiten.

  Bron: Heerlen Mijn Stad

    lees meer…
 • 27 oktober 2016 Tenderregeling Monumenten van Provincie Limburg is populair
  De tenderregeling Monumenten, die afgelopen voorjaar door de Provincie Limburg werd uitgeschreven, is populair.…
  De tenderregeling Monumenten, die afgelopen voorjaar door de Provincie Limburg werd uitgeschreven, is populair. Er kwamen in de eerste ‘ronde’ ruim 80 subsidieaanvragen binnen voor de restauratie van kastelen, kloosters, molens en industrieel erfgoed. Hiervan worden er in de eerste tranche vijftien goedgekeurd met een totale subsidie van € 4,7 miljoen en een investeringswaarde van ongeveer € 16 miljoen.

  Doel van de tenderregeling is het wegwerken van de restauratieachterstanden van de grotere monumenten in Limburg. Woningen en kerken vallen buiten de regeling.

  Boven verwachting
  De reacties waren boven verwachting. In de eerste tranche die afliep op 23 augustus kwamen ruim 80 projecten binnen. “Daar ben ik erg blij mee”, aldus verantwoordelijk gedeputeerde Patrick van der Broeck. “Monumenten zijn belangrijk voor Limburg. Ze zijn beeldbepalend en leveren een bijdrage aan het woon- en vestigingsklimaat. En ze spelen ook in de promotie van het toerisme een rol. Mooi dat er zo veel restauratieplannen zijn.”

  Honorering van alle projecten zou € 122,5 miljoen aan investeringen opleveren waaraan de provincie € 24,7 miljoen aan subsidie zou bijdragen. Voor de eerste ronde zit echter ‘maar’ € 4,7 miljoen in de pot. “We kunnen daarom jammer genoeg niet alle aanvragen goedkeuren en subsidiëren”, erkent Patrick van der Broeck. “We moeten nu selecteren op basis van de vooraf vastgestelde puntentelling. Maar dat betekent geen afstel voor de projecten die nu niet gehonoreerd worden. We gaan de huidige regeling evalueren. Er komen nog mogelijkheden in vervolgtranches. Ook zijn er meerdere andere potjes. Een bijdrage van de gemeenten lijkt mij dan ook voor de hand liggen.”

  Projecten
  De vijftien gehonoreerde projecten zijn over de hele provincie verspreid. Grootste projecten zijn de restauraties van het Gemmakloostercomplex en de Mariahof in Sittard-Geleen. Verder komen in aanmerking de Jacobskapel in Venlo, de Kloosterboerderij in Nuth, Kasteel Puth, Arenborg Venlo, Hoeve Imstenrade Heerlen, Molenhuis Friedesse Neer, Kasteelcomplex Strijthagen Landgraaf, Hoeve Steijns Eijsden-Margraten, De Berckt Peel en Maas, Kasteelhoeve Cortenbach Voerendaal, Bockenhof Nuth, de Tiendschuur in Horst en de Breustermolen in Eijsden-Margraten.

  Vervolg
  Alle aanvragers krijgen in november bericht over hoe hun aanvraag beoordeeld is. Ook wordt een vervolg subsidiekader uitgeschreven op basis van de evaluatie van de eerste tranche. lees meer…
 • 26 oktober 2016 Inspiratiedag 'De Kunst van… Verschillen' op 10 en 11 november in Ede
  10 november | Inspiratiedag De Kunst van… Verschillen overbruggen
  Op 10 november vindt in Akoesticum in Ede…
  10 november | Inspiratiedag De Kunst van… Verschillen overbruggen
  Op 10 november vindt in Akoesticum in Ede het jaarlijkse event De Kunst van… Verschillen overbruggen plaats. Deze inspiratiedag is speciaal bedoeld voor artistieke professionals in het werkveld van amateurkunst, participatieve kunst, community art en buitenschoolse kunsteducatie. Centraal staan de vragen hoe om te gaan met verschillen: verschillen in culturen, oud en jong, arm en rijk etc. , hoe een brug te slaan tussen de verschillende groepen en welke rol kunst en cultuur daarbij hebben.

  Programma donderdag 10 november
  De dag opent met een keynote van Henk Oosterling over de waarde van kunst en cultuur bij het ontwikkelen van 21the century skills. Oosterling pleit voor ontschotting en een integrale benadering van educatie en toerusting van burgers met die skills.
  De voorstelling INSKINN II/fragments in dialogue van jonge dansers van ArtEz onder choreografie van John Wooter verbeeldt de thematiek van de dag.
  In de werksessies ‘Bruggen slaan’ worden verschillende methodes en werkwijzen aangereikt die handvatten bieden hoe om te gaan met verschillen, met o.a. Martijn Engelbrecht, Saar Franken en Kristof van Rossem. In de werksessies Ondernemerschap worden tips en tricks aangereikt die ondersteunen bij de werkzaamheden van de artistieke professional.
  Drie prominente sprekers laten in de middag het licht schijnen op terreinen waarin het omgaan met verschillen speelt: Culturele diversiteit (Özkan Gölpinar), Vluchtelingen (Senad Alic) en Inclusieve samenleving (Bart Rogé). Deze drie sprekers hebben zelf projecten aangedragen waarvan zij vinden dat kunst er een waardevolle bijdrage aan levert. Samen met de makers presenteren zij deze projecten. Woordkunstenaar Derek Otte geeft een slotbeschouwing van de dag.

  Voor meer informatie en aanmelden : www.lkca.nl

  11 november | Inspiratiedag De Kunst van… Professionals voor ouderen en cultuur
  Op 11 november vindt in Akoesticum in Ede het event De Kunst van… Professionals voor ouderen en cultuur plaats. Deze dag richt zich op de professionals in cultuur, erfgoed, zorg of welzijn die (willen) werken met ouderen, kunst en cultuur.
  Er zijn de laatste jaren veel kunst- en cultuuractiviteiten voor en door ouderen ontwikkeld. Ook in het kunstvakonderwijs zijn initiatieven die inspelen op een beroepspraktijk met ouderen.
  De bijeenkomst biedt inzicht en overzicht van wat er bereikt en ontwikkeld is. Vragen als “hoe kunnen we leren van elkaars praktijkervaringen” en “hoe zorgen we voor verbreding en verdieping?" staan centraal in het programma.
  Daarnaast wordt de Online handreiking Werkpraktijk Ouderen en Cultuur gepresenteerd. Deze is samengesteld door het LKCA in nauwe samenwerking met experts. Een dag met ruim twintig showcases, workshops, inspirerende verdiepingssessies en een markt voor vraag, aanbod en nieuwe matches.

  Voor aanmelden en meer informatie over het volledige programma: www.lkca.nl/agenda/bijeenkomsten-lkca/dkv-professionals-ouderen-cultuur

    lees meer…
 • 24 oktober 2016 Mary van Rossenberg wint fotowedstrijd Limburg Foto 2016
  Vrijdag 21 oktober werd de fotomanifestatie Limburg Foto officieel geopend. Eén van de onderdelen van de manifestatie…
  Vrijdag 21 oktober werd de fotomanifestatie Limburg Foto officieel geopend. Eén van de onderdelen van de manifestatie is de fotowedstrijd Limburg Foto. In het kader van die wedstrijd werden door Limburgse vrijetijdsfotografen circa 500 fotowerken ingezonden. De prijswinnende foto’s werden afgelopen vrijdag tijdens de opening bekendgemaakt. In het gebouw van de Media Groep Limburg in Sittard riep jurylid Theo Derksen onder grote publieke belangstelling de foto van Mary van Rossenberg uit tot winnaar. De winnende foto en ruim 100 andere foto’s zijn nog t/m zondag 30 oktober a.s. te zien tijdens de foto expositie Limburg Foto bij de Media Groep Limburg (Mercator 3) in Sittard. De expo is voor iedereen gratis toegankelijk.

  Mary van Rossenberg is lid van Fotokring Echt. De jury roemde vooral het lef om een vol beeld te presenteren waarbij het oog van de voorgrond naar de achtergrond wordt geleid en waardoor er veel te beleven valt. ‘Een venster op de wereld alsof de wereld, bijna zonder mensen, als een stroom aan ons voorbij trekt’.

  De tweede prijs van Limburg Foto ging naar Jules Romans van AFV het Motief uit Heerlen. ‘Een bijzondere compositie waarbij wat zich buiten het beeld afspeelt doorloopt in het beeld. Je oog wordt van het ene object naar het andere meegenomen en zo het beeld in getrokken.’ De inzending van André Hilkens, lid van Fotoclub Sittard, eindigde op de derde plaats. Bij dit beeld was de jury onder de indruk van de verstilling, de contemplatie en kleurstelling: ‘Een beeld als een spiegel naar de ziel’.

  De jury heeft uit de circa 500 ingezonden foto’s een selectie gemaakt van ongeveer 100 werken van Limburgse amateurfotografen die, in clubverband of individueel, lid zijn van de Afdeling Limburg van de Fotobond. Deze foto's maken deel uit van de expositie Limburg Foto. Tijdens die expositie zijn ook de negen prijswinnende fotoseries van de Limburgse fotowedstrijd ‘5-met-samenhang’ 2016 te zien, de wedstrijd die als opstap dient naar Foto Nationaal, een fotosalon van de landelijke Fotobond met het beste fotowerk van Nederlandse vrijetijdsfotografen. De foto-expositie is te bezoeken van 22 t/m 30 oktober in de entreehal van de Media Groep Limburg in Sittard. Op werkdagen tijdens kantooruren en op zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. De exposities zijn gratis toegankelijk.

  Naast de foto exposities worden in het kader van de fotomanifestatie Limburg Foto op zaterdag 22 oktober drie lezingen georganiseerd die voor iedereen toegankelijk zijn. Achtereenvolgens zullen Marijn Heuts, Bas Losekoot en Ellen Kooi aan de hand van beelden over hun werk vertellen. Kijk voor een overzicht en beschrijving van de lezingen op www.fotobondlimburg.nl of www.hklimburg.nl/limburgfoto.
   
 • 19 oktober 2016 Cultuurprijs 2016 gemeente Echt-Susteren
  De cultuurprijs werd in 2014 ingesteld door het gemeentebestuur van Echt-Susteren. De eerste cultuurprijs in 2014…
  De cultuurprijs werd in 2014 ingesteld door het gemeentebestuur van Echt-Susteren. De eerste cultuurprijs in 2014 ging naar de vrijwilligers van het Museum van de Vrouw in Echt. Afgelopen jaar werd de Cultuurprijs 2015 toegekend aan beeldend kunstenaar Lei Hannen.

  Wie verdient de Cultuurprijs 2016
  Tot en met 1 november a.s. kunnen kandidaten worden voorgedragen voor de jaarlijkse cultuurprijs van de gemeente Echt-Susteren. Met deze prijs wil men personen, verenigingen, stichtingen, instellingen of organisaties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt in het zonnetje zetten. De Klankbordgroep Cultuur roept langs deze weg de inwoners van de gemeente op kandidaten voor de Cultuurprijs 2016 voor te dragen. Wellicht ken je mensen in jouw omgeving die zich onvermoeibaar blijven inzetten op gebied van cultuur zowel binnen de professionele- als de amateurkunst. 

  Draag een organisatie of persoon aan
  Verdient een persoon, vereniging, stichting, instelling of organisatie deze prijs? Stuur dan jouw voordracht per post naar Stichting Menswel, t.a.v. Cultuurcoach M. van der Vleuten, Châtelainplein 31, 6102 BB in Echt of per mail naar cultuur-coach@menswel.nl. Dien het in met de vermelding ‘Vertrouwelijk’.
  Geef duidelijk aan waarom deze kandidaat de cultuurprijs verdient. Criteria zijn o.a. het belang en de meerwaarde voor de gemeenschap, de originaliteit en vernieuwende initiatieven.
  Een onafhankelijke selectiecommissie bespreekt de voorgedragen kandidaten en draagt een winnaar voor aan het gemeentebestuur. De uitreiking van de prijs wordt gedaan door het gemeentebestuur en bestaat uit een oorkonde en een kunstwerk.

    lees meer…
 • 14 oktober 2016 NXT TXT: nieuwe prijs voor jonge schrijvers uit de Euregio Maas-Rijn
  Speciaal voor jongeren van 15 t/m 25 jaar uit de Euregio Maas-Rijn is er een nieuwe literatuurprijs: NXT TXT. Jonge…
  Speciaal voor jongeren van 15 t/m 25 jaar uit de Euregio Maas-Rijn is er een nieuwe literatuurprijs: NXT TXT. Jonge schrijftalenten kunnen hiervoor t/m 30 december 2016 een niet eerder gepubliceerde, Nederlandse, Duitse of Franse prozatekst van maximaal 5.000 woorden insturen via info@nxt-txt.eu. De ingestuurde teksten worden door een onafhankelijke vakjury beoordeeld. Per taal wordt een winnaar uitgeroepen en de drie prijswinnende teksten worden door professionele vertalers in beide andere talen vertaald. Deze verschijnen in een drietalige publicatie die de lezer een kijkje geeft in de jongste literaire ontwikkelingen in de Euregio Maas-Rijn. Bovendien worden de winnaars gehuldigd tijdens een feestelijke prijsuitreiking. Zij winnen – ter ondersteuning van hun toekomstige schrijfactiviteiten - een laptop. Voor de tweede en derde plaats van ieder land is er een boekenbon van 100 en respectievelijk 50 euro. Meer informatie is te vinden op www.nxt-txt.eu.
   
  Vanuit Nederlands-Limburg kunnen jonge schrijftalenten meedoen die woonachtig zijn in Zuid- of Midden-Limburg (tot en met Roermond). In alle drie de taalgebieden worden ook gratis schrijfworkshops aangeboden aan de deelnemers. In Limburg zijn dat vier workshops door auteur en schrijfdocent Emile Hollman op 8, 15 en 29 november en 6 december van 18.00-20.00 uur in Centre Céramique te Maastricht.
   
  Behalve dat met het project ‘NXT TXT – Award voor jonge schrijvers uit de Euregio Maas-Rijn’ een mooi podium wordt geboden aan jonge schrijftalenten, is de organisatie ook benieuwd met welke thema’s jongeren uit de Euregio Maas-Rijn zich bezighouden en hoe zich dit vertaalt in literaire teksten. En wat zijn bijvoorbeeld de overeenkomsten en verschillen binnen de land- en taalgrenzen van dit gebied?
   
  NXT TXT is een project van Stichting Euregio Maas-Rijn in samenwerking met het Letterkundig Centrum Limburg, Huis voor de Kunsten Limburg, het Literaturbüro Euregio Maas-Rhein en Stichting EuregioKultur. Het project staat onder het beschermvrouwschap  van Gisela Walsken, de voorzitter van de Stichting Eurgio Maas-Rijn en regeringspresident van de districtsregering Keulen.
   
 • 11 oktober 2016 CantaYoung Kerkrade wint Toon Talent Award 2016
  Het programma CantaYoung uit Kerkrade heeft de Toon Talent Award 2016 gewonnen. Verenigde Nederlandse Korenorganisaties…
  Het programma CantaYoung uit Kerkrade heeft de Toon Talent Award 2016 gewonnen. Verenigde Nederlandse Korenorganisaties (VNK) - Limburg stimuleert Limburgse koren om projecten te organiseren die de jeugd motiveren om te gaan zingen d.m.v. kinderzangprojecten. Al deze projecten vormen samen het Toon Talent project en worden financieel ondersteund door VNK-Limburg. Er waren drie projecten genomineerd: Steerkes Maastricht/Cantarella Beek, Tutta Musica Voerendaal en CantaYoung Kerkrade. Aan CantaYoung viel de eer te beurt de award (€ 250,-) op zondag 9 oktober 2016 in de Oranjerie in Roermond te winnen.
   
  CantaYoung is een programma dat kinderen in Kerkrade wil laten zingen, omdat dat goed is voor hun ontwikkeling en omdat mensen die muziek maken een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving. Door middel van het oprichten van schoolkoren laat CantaYoung kinderen kennis maken met zang en met zingen in koorverband. Verder ontwikkelt CantaYoung een doorgaande koorlijn: na de schoolkoren kunnen kinderen verder gaan met zingen in een koor dat past bij hun leeftijd. Om dit te realiseren is het programma CantaYoung ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen de stichting CantaYoung, muziekschool SMK, de basisscholen en de Kerkraadse koren.
  Inmiddels zijn er binnen CantaYoung acht schoolkoren actief in Kerkrade en een jeugdkoor en zingen er ruim 250 kinderen mee.


 • 10 oktober 2016 Dioraphte Dansprijs 2016 naar Amos Ben-Tal voor Howl
  Op zondag 9 oktober, de laatste dag van de 19e editie van Festival de Nederlandse Dansdagen, hebben choreograaf…
  Op zondag 9 oktober, de laatste dag van de 19e editie van Festival de Nederlandse Dansdagen, hebben choreograaf Amos Ben-Tal en het collectief OFFprojects voor Howl de Dioraphte Dansprijs 2016 gekregen. De multidisciplinaire voorstelling, die zowel een talkshow en een concert, als een dansvoorstelling is, kwam tot stand in samenwerking met popmuzikant en dichter Spinvis. De Dioraphte Dansprijs is een prijs voor een dansvoorstelling met internationale potentie. Alle voorstellingen die tijdens Festival de Nederlandse Dansdagen te zien zijn, dingen mee naar de prijs. Het geldbedrag van € 10.000,-, beschikbaar gesteld door Stichting Dioraphte, is voor de promotie van het geselecteerde werk in het buitenland. De jury bestond dit jaar uit Eddie Nixon (The Place, Engeland), Pierre Thys (Theatre de Liège, België) en Christian Watty (internationale  tanzmesse nrw, Duitsland).

  De jury over Amos Ben-Tal - Howl
  “Niet enkel de multidisciplinaire vorm van Howl maakt deze voorstelling geschikt voor een internationale tour. Belangrijker is wellicht dat Amos Ben-Tal de dialoog aangaat met zijn publiek, een noodzakelijk concept in de huidige maatschappij. Door de diversiteit, het complexe en tegelijkertijd het universele en gemeenschappelijke van de mens te zoeken in zijn voorstelling, nodigt hij ons uit om te communiceren. Met behulp van de ongelofelijke vaardigheden van de performers maakt hij dat iedereen zich bewust wordt van zijn eigen menselijkheid.”

  Meer prijzen
  Naast de Dioraphte Dansprijs werd afgelopen weekend tijdens het Openingsprogramma van Festival de Nederlandse Dansdagen in Theater aan het Vrijthof ook de Prijs van de Nederlandse Dansdagen Maastricht 2016 uitgereikt aan choreograaf Katja Heitmann. De VSCD Dansprijzen, de Zwanen, werden uitgereikt aan Igone de Jongh, eerste soliste bij Het Nationale Ballet (Gouden Zwaan 2016), choreograaf Franck Chartier voor de voorstelling The lost room (meest indrukwekkende dansproductie 2016) en aan danseres Anna Tsygankova voor haar rol in Mata Hari van Het Nationale Ballet in choreografie van Ted Brandsen (meest indrukwekkende dansprestatie 2016). 

  lees meer…
 • 06 oktober 2016 Provinciale pop wedstrijd ‘Nu of Nooit’ barst los met voorrondes in Heerlen en Horst
  In het weekend van 14 en 15 oktober a.s. organiseert Stichting Popmuziek Limburg de eerste voorrondes van de provinciale…
  In het weekend van 14 en 15 oktober a.s. organiseert Stichting Popmuziek Limburg de eerste voorrondes van de provinciale pop wedstrijd Nu of Nooit. Nu of Nooit is al jaren dé showcase voor Limburgse popmuzikanten. Stichting Popmuziek Limburg wil poptalent uit Limburg door middel van Nu of Nooit een professioneel podium bieden, zodat zij speelervaring kunnen opdoen en zichzelf in de kijker kunnen spelen bij een groot publiek. De provinciale popwedstrijd geeft een recent beeld van aanstormend talent uit de provincie. Door deelname aan Nu of Nooit worden talentvolle popacts zichtbaar voor publiek, media, talentscouts en programmeurs van podia en festivals. Vijf acts uit de provincie strijden per voorronde om een plek in de finale van deze wedstrijd en om de ultieme prijs: een optreden op Nederlands grootste en oudste popfestival: Pinkpop. Op vrijdag 14 oktober vindt de eerste voorronde plaats in poppodium NIEUWE NOR te Heerlen. De tweede voorronde vindt een dag later (zaterdag 15 oktober) plaats in OJC Niks in Horst. Beide voorrondes beginnen om 20.00 uur. Tickets zijn voor € 7,- verkrijgbaar via de websites van de poppodia.

  Programma 14 oktober – poppodium NIEUWE NOR, Heerlen: tijdens de eerste voorronde treden de volgende acts op: Cal & the Leavin' Train (pop/rock uit Heerlen); Milk Machine (alternative/grunge uit Heerlen); LoMalo (electro/jazz uit Heerlen); OLIVER (alternative rock/pop uit Heerlen); Moeders Mooiste; (funk rock uit Geleen ). Deuren open: 20.00 uur. Programma: 21.00 tot 01.00 uur.

  Programma 15 oktober – OJC niks, Horst: tijdens de tweede voorronde treden de volgende acts op:
  Etan Huijs (singer/songwriter uit Venray) ; Cannonball Cletus (feelgood rock uit Tegelen); SEXDROIDZ ( Alternative/ grunge uit Melderslo); Thalamus (psych/wave/dreampop uit Horst ; The Soup (Hip hop uit Venlo). Deuren open: 20.00 uur. Programma: 21.00 tot 01.00 uur.

  Nu of Nooit: in september maakte de organisatie de selectie bekend. Uit ruim 75 inzendingen uit de hele provincie werd een selectie gemaakt van 30 acts, die verspreid over zes voorrondes in Roermond (ECI Cultuurfabriek), Heerlen (NIEUWE NOR), Horst (OJC niks), Maastricht (Muziekgieterij), Weert (Muziekcentrum De Bosuil) en Sittard (Volt) zullen strijden om de winst. De provinciale finale van Nu of Nooit vindt plaats op zaterdag 10 december 2016 in Poppodium Grenswerk in Venlo.
    lees meer…
 • 28 september 2016 Geef je op voor Kunst op Straat in Maastricht
  Zing, dans, speel, maak of schrijf jij? Doe dan mee!

  In de eerste helft van oktober organiseren Kumulus/KunstActief…
  Zing, dans, speel, maak of schrijf jij? Doe dan mee!

  In de eerste helft van oktober organiseren Kumulus/KunstActief Maastricht en stichting Tout Maastricht het project Kunst op Straat. Met het project Kunst op Straat wilt de organisatie de stad laten kennismaken met straatkunst. Iedereen die wel eens wil proberen hoe het is om zijn kunst als ‘straatact’ te tonen kan zich aanmelden.

  Onder begeleiding van professionals gaan kunstbeoefenaars met elkaar aan de slag. Repetities en uitwisseling van ervaring resulteren in een toonmoment op Plein 1992 in Maastricht. Olivia van de Koppel heeft de artistieke leiding over dit project. Afhankelijk van de discipline waarmee je wilt deelnemen word je ingedeeld bij een coach:
  • Fokka Deelen: vormgeving & performing
  • Eric Meyer & Rick Alberigs: audiovisueel & nieuwe media
  • Monique van Kerkhof: dans
  • Michel Sluysmans: theater

  Kunst op straat
  Het project vindt plaats in het tweede en derde weekend van oktober 2016, elke dag van 10 tot 16 uur (incl. lunchpauze). Op zaterdag 8 oktober en zondag 9 oktober zijn er workshops, op zaterdag 15 oktober repetities en op zondag 16 oktober is het grote toonmoment op Plein 1992.

  Uitvoeringsdatum: 16 oktober 2016, locatie: Plein 1992, Maastricht
  Meld je aan via het aanmeldformulier, klik hier

  Voor meer informatie kun je contact opnemen met kunstopstraat@toutmaastricht.nl

    lees meer…
 • 27 september 2016 Limburgs Filmfonds ondersteunt negen Limburgse filmproducties
  De Provincie Limburg wil bijdragen aan een levendig filmklimaat in Limburg. Daarvoor stimuleert de provincie het…
  De Provincie Limburg wil bijdragen aan een levendig filmklimaat in Limburg. Daarvoor stimuleert de provincie het produceren van films in Limburg met de nadere subsidieregels Film. Hiervoor zijn 34 aanvragen ingediend en beoordeeld door de Provinciale Adviescommissie Film. Gedeputeerde Staten hebben het advies overgenomen om negen filmprojecten te ondersteunen.

  Categorie grote productie
  • ‘De Oost’ (Habbekrats/New AMS Film Company)

  Categorie Limburgse talentontwikkeling
  • ‘Tot inkeer’ (Kingswood)
  • ‘Limburgia’ (Seizure Productions)
  • ‘Voor galg en rad’ (Buzzmedia)
  • ‘Over the hill’ (Ik ben Arthur)
  • ‘Fucking cola’ (E. de Koning)
  • ‘De nieuwe Beeldenstorm’ (RB&H Prod.)
  • ‘Vaders voor een nacht’ (Stg. Zuyderzigt)
  • ‘Limburg, the last Frontier (Bart Coenders)

  De aanvragen zijn beoordeeld door de Provinciale Adviescommissie Film bestaande uit Boris van der Ham (voorzitter), Dany Delvoie (Project coördinator International Affairs/minority co-productions Nederlands Film Fonds), Erik van Drunen (animatie & film consultant) en Patricia Peters (consulent film en fotografie Huis voor de Kunsten Limburg). De projecten zijn beoordeeld op zowel Limburgse elementen, personen of artistiek concept als ook financiële en productionele haalbaarheid.

  Grote ambities
  Het animo voor deze nieuwe Limburgse regeling blijkt groot te zijn. Voor 2016 zijn maar liefst 34 aanvragen ingediend: tien aanvragen in de categorie grote productie en 24 aanvragen in de categorie Limburgse talentontwikkeling waarvan 13 aanvragen zijn voor een korte film en 11 aanvragen voor een lange film. Opgeteld is voor ruim € 1.350.000 aangevraagd. Deze ambitie overstijgt het beschikbare budget ruimschoots.

  Versterking van het filmklimaat in Limburg
  De Nadere subsidieregels Film zijn 3 november 2015 door Gedeputeerde Staten vastgesteld en passen in de versterking van het Limburgse filmklimaat. Voor 2017 kunnen aanvragen vanaf 1 maart tot uiterlijk 1 mei worden ingediend. 
 • 15 september 2016 Dansdocenten Inspiratie Dag
  Uitnodiging voor deelname aan Dansdocenten Inpiratie Dag op zondag 6 november

  Wil je inspiratie opdoen voor…
  Uitnodiging voor deelname aan Dansdocenten Inpiratie Dag op zondag 6 november

  Wil je inspiratie opdoen voor het ontwikkelen van nieuwe danschoreografieën? Of lijkt het je leuk om andere Limburgse dansdocenten te ontmoeten en ideeën uit te wisselen? Meld je dan aan voor de Dansdocenten Inspiratie Dag van het Huis voor de Kunsten Limburg op zondag 6 november a.s. in de Dansstudio’s Valuascollege in Venlo.


  Ontwikkel een nieuwe choreografie o.l.v. Peggy Olislaegers
  Tijdens de Dansdocenten Inspiratie Dag kun je als dansdocent kennismaken met de verschillende methodes die professionele choreografen vandaag de dag hanteren bij het maken van een choreografie. Peggy Olislaegers, artistiek adviseur van verschillende toonaangevende choreografen en dansgezelschappen in Europa (o.a Nanine Linning/Duitsland, Rambert Dance Company/London) zal de Dansdocenten Inspiratie Dag vormgeven. Door middel van diverse opdrachten ga je o.l.v. Peggy Olislaegers zelfstandig aan de slag met het maken van een choreografie. Peggy zal je coachen en begeleiden bij het ontwikkelen van de choreografie en de nodige tips en adviezen geven, zodat duidelijk wordt wat er allemaal komt kijken bij het maken van een choreografie. Peggy zal o.a. aandacht besteden aan het uitbouwen van bewegingsfrases, het bewust gebruiken van dynamiek en verschillende danskwaliteiten, muziekkeuze en toneelbeeld.

  Ontmoet andere dansdocenten
  Naast het ontwikkelen van een nieuwe choreografie kun je tijdens de Dansdocenten Inspiratie Dag ook kennis maken en netwerken met andere dansdocenten uit Limburg.

  Deelnemen aan de Dansdocenten Inspiratie Dag
  Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor de Dansdocenten Inspiratie Dag. Daarom wordt een selectie gemaakt uit alle inschrijvingen. Inschrijven voor de Dansdocenten Inspiratie dag is verplicht. Wil je deelnemen? Stuur dan vóór 20 oktober a.s. een mail met een korte motivatiebrief naar Grace Bellel, Consulent Dans bij het Huis voor de Kunsten Limburg, via gbellel@hklimburg.nl.

  Kosten
  De kosten voor deelname aan de Dansdocenten Inspiratie dag bedragen € 50,- per persoon. Deze prijs is inclusief een lunch en een borrel.

  Praktische info
  De Dansdocenten Inspiratie Dag vindt plaats op zondag 6 november a.s. van 10.00 tot 17.00 uur bij Dansstudio’s Valuascollege (Hogeweg 24) in Venlo. Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met Grace Bellel, via gbellel@hklimburg.nl of 0475 399 276. Meer informatie over de dansinitiatieven van het Huis voor de Kunsten Limburg vind je op www.hklimburg.nl/dans.

  Over Peggy Olislaegers
  Peggy Olislaegers is één van de meest toonaangevende dansprofessionals in Europa. Peggy geeft artistiek en strategisch advies aan zowel choreografen als instituten in de podiumkunsten. Ze werkte onder andere met Ugo Dehaes (België), Alessandro Sciarroni (Italië) en Nanine Linning (Duitsland). Onlangs werkte ze voor Balletto di Roma (Italië) met choreografen Chris Haring en Itamar Serussi. Ze richtte het Europese project Act Your Age op en is een van de vooraanstaande mentoren van het Europese project Performing Gender.

  Van 2010 tot 2016 was Peggy Olislaegers de artistiek en algemeen directeur van de Nederlandse Dans Dagen, die elk jaar in Maastricht plaatsvinden. Onder haar leiding werd de reikwijdte van het festival vergroot door spraakmakende prijswinnende projecten, een scherpe programmaring en een groei van het publiek. In mei 2015 werd Peggy Olislaegers aangesteld als artistic associate van Rambert, het oudste en grootste moderne dansgezelschap van de UK.

  Peggy Olislaegers studeerde aan de Dansacademie Brabant en leidde 10 jaar lang haar eigen gezelschap Olislaegers & Co waarmee zij familievoorstellingen ontwikkelde en produceerde. Daarnaast werkte zij als regisseur en dramaturg binnen zowel de muziek-, theater- als de danswereld. Ze regisseerde drie minuten opera's (Yo-Opera Festival, 2007), maakte de choreografie voor Kamp Holland (Theatergroep Orkater, 2008) en ensceneerde en regisseerde werk van componist Harry de Wit (Red Sound Festival, 2009). Van 2007 tot 2011 was Peggy de huisdramaturg van Dansateliers Rotterdam. Ook in het amateurdanscircuit was Olislaegers verantwoordelijk voor het begeleiden en opzetten van diverse voorbeeldproducties en projecten. Haar werk is in diverse publicaties beschreven.
   
 • 12 september 2016 College Tour 'popmuziek' in Poppodium Volt
  In september start het project College Tour in Poppodium Volt. Diverse sprekers, waaronder Rotterdamse straatrapper…
  In september start het project College Tour in Poppodium Volt. Diverse sprekers, waaronder Rotterdamse straatrapper Hef, zullen het poppodium aandoen en aan een zaal nieuwsgierige scholieren vertellen over hun werkzaamheden in de muziek- en evenementenbranche. Het project wordt georganiseerd voor leerlingen van het DaCapo College en Trevianum Scholengemeenschap uit Sittard. Doel is om jongeren meer inzicht te geven in het werk achter de schermen binnen de (pop)cultuursector.

  De College Tour is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen Poppodium Volt, uitvoerend artiesten, ondernemers en managers binnen de popmuziek en het onderwijs. Samen gaan zij het onderwerp ‘managen en ondernemen’ in de schijnwerpers zetten. Het project vraagt speciale aandacht voor het zakelijke en managementachtige facet van popmuziek. ‘Muzikaal en creatief talent behoeft immers management, wil het de kans krijgen zich te ontplooien’, is hierbij de leidende gedachte. De Tour wordt ondersteund met subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Provincie Limburg en de Gemeente Sittard-Geleen. De colleges vinden plaats in de middaguren op vrijdag 16 en vrijdag 30 september. Parallel aan dit programma wordt een opleidingsmarkt georganiseerd waarop beroepsopleidingen gerelateerd aan kunst, muziek en cultuur hun opleidingen presenteren. De scholieren krijgen hierbij een beeld van de mogelijkheden op het gebied van scholing en carrière binnen de
  (pop)culturele sector.

  Beide data worden afgesloten met een passende activiteit in de avond. Op vrijdag 16 september zal rapper Hef een show geven. Op vrijdag 30 september wordt een Red Cup Party gehouden in Amerikaans thema. Het educatieve gedeelte overdag is op beide data uitsluitend toegankelijk voor scholieren van deelnemende scholen. Het avondprogramma is publiekelijk toegankelijk. Kijk voor meer info op www.poppodium-volt.nl.
   
meer nieuws…
nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten binnen iedere discipline waarin het Huis werkzaam is, dan kunt u zich op deze pagina aanmelden voor een digitale nieuwsbrief.
agenda
 • 10 september 2016 - 06 april 2017samenwerkings activiteit 'Zing en Beleef' in Limburg
  De inschrijvingen voor het participatieproject 'Zing en Beleef' o.l.v. dirigent/pianist Hans Veldhuizen in seizoen…
  De inschrijvingen voor het participatieproject 'Zing en Beleef' o.l.v. dirigent/pianist Hans Veldhuizen in seizoen 2016-2017 zijn geopend en komen al goed op gang. Na eerdere succesvolle edities in Vaals en Bunde (2013), Heerlen (2014) en Maastricht (2014 en 2015) zal in 2017 ook ECI Cultuurfabriek Roermond voor het eerst een cursus 'Zing en Beleef' huisvesten.
   
  Iedereen die van zingen houdt kan meedoen. Koorervaring of het kunnen lezen van noten is niet noodzakelijk. Een cursusdag per maand, inclusief gezamenlijk concertbezoek.
   
  Van september - november 2016 kunt u meedoen aan 'Zing en Beleef Opera' in Theater aan het Vrijthof in Maastricht.
  Van december 2016 - april 2017 kunt u meedoen aan 'Zing en Beleef Matthäus Passion' in ECI Cultuurfabriek in Roermond.
   
  Het inschrijfgeld voor beide cursussen (resp. 4 en 5-delig) bedraagt € 120,- en is inclusief het bijwonen van een concertuitvoering. Er is plaats voor 120 deelnemers per cursus.

  Ga voor meer informatie over de inschrijving naar: www.svmlimburg.nl/zing-en-beleef
  Of klik hier voor een video-impressie.

  Download hier de flyer van 'Zing en Beleef Opera'
  Download hier de flyer van 'Zing en Beleef Matthäus Passion'


  Lees meer
 • 21 oktober 2016 - 30 oktober 2016samenwerkings activiteit Fotomanifestatie Limburg Foto 2016
  Op vrijdag 21 oktober a.s. opent de Media Groep Limburg (Mercator 3) in Sittard zijn deuren voor Limburg Foto,…
  Op vrijdag 21 oktober a.s. opent de Media Groep Limburg (Mercator 3) in Sittard zijn deuren voor Limburg Foto, een tweejaarlijkse fotomanifestatie van de Fotobond Afdeling Limburg. Limburg Foto bestaat uit een expositie met circa 100 foto’s en negen fotoseries van Limburgse vrijetijdsfotografen, lezingen van Nederlandse top-fotografen en portfoliobesprekingen. De expositie van Limburg Foto is vanaf 21 t/m 30 oktober a.s. gratis te bezoeken. Op zaterdag 22 oktober verzorgen de fotografen Marijn Heuts, Bas Losekoot en Ellen Kooi een lezing over hun werk. Op die dag kunnen fotografen tevens hun portfolio laten bespreken. De officiële opening van Limburg Foto wordt op 21 oktober om 20.00 uur verricht door Ger Koopmans, Gedeputeerde Cultuur van de Provincie Limburg. Tevens worden die avond prijzen uitgereikt voor de beste foto inzendingen.

  Tijdens de opening van Limburg Foto op vrijdag 21 oktober worden alle circa 500 foto inzendingen voor Limburg Foto 2016 getoond. De drie meest opvallende foto’s worden die avond bekroond met een prijs. Na de officiële opening is er gelegenheid tot het bezoeken van de expositie. De expositie van Limburg Foto bestaat uit een selectie van ongeveer 100 foto’s, die door een professioneel jurylid is gekozen uit alle inzendingen. Ook zijn de prijswinnende fotoseries te zien van de afdelingswedstrijd ‘5-met-samenhang’. De expositie van Limburg Foto is te bezoeken t/m zondag 30 oktober a.s. Op 22, 23, 29 en 30 oktober van 11.00-17.00 uur en tijdens werkdagen (24 t/m 28 oktober) van 09.00-17.00 uur. De expositie is gratis toegankelijk.

  Op zaterdag 22 oktober geven drie Nederlandse topfotografen in het kader van Limburg Foto een lezing over hun werk. Freelance natuurfotograaf en schrijver Marijn Heuts geeft van 11.00-12.30 uur een lezing over natuurfotografie, fotograaf Bas Losekoot toont en bespreekt van 13.30-15.00 uur zijn documentaire werk en Ellen Kooi geeft van 15.30-17.00 uur een lezing over haar fotowerken die balanceren tussen fictie en werkelijkheid. Leden van de Fotobond Afdeling Limburg kunnen de lezingen gratis bijwonen. Niet-leden betalen € 5,- per lezing.

  Leden van de Fotobond Afdeling Limburg die graag feedback willen krijgen op hun werk kunnen op 22 oktober van 11.30-13.30 uur deelnemen aan een portfoliobespreking o.l.v. Brendan van der Beuken, coördinator beeldredactie bij de Media Groep Limburg en voormalig docent aan de Fotovakschool in Venlo. Aanmelden voor de portfoliobespreking is verplicht en kan t/m 16 oktober a.s. door een mail te sturen naar mary.van.rossenberg@fotobondlimburg.nl o.v.v. naam en lidmaatschapsnummer.

  De fotomanifestatie Limburg Foto wordt mede mogelijk gemaakt door het Huis voor de Kunsten Limburg. Kijk voor meer informatie op www.fotobondlimburg.nl of www.hklimburg.nl/limburgfoto.
   
 • 28 oktober 2016 - 29 oktober 2016samenwerkings activiteit Voorrondes provinciale popwedstrijd Nu of Nooit 2016
  Vijfde en zesde voorronde in Muziekgieterij Maastricht en poppodium Volt in Sittard

  In het weekend van 28 en…
  Vijfde en zesde voorronde in Muziekgieterij Maastricht en poppodium Volt in Sittard

  In het weekend van 28 en 29 oktober a.s. organiseert Stichting Popmuziek Limburg de laatste twee voorrondes van de provinciale popwedstrijd Nu of Nooit. Nu of Nooit is al jaren dé showcase voor Limburgse popmuzikanten. Stichting Popmuziek Limburg wil poptalent uit Limburg door middel van Nu of Nooit een professioneel podium bieden zodat zij speelervaring kunnen opdoen en zichzelf in de kijker kunnen spelen bij een groot publiek. De provinciale popwedstrijd geeft een recent beeld van aanstormend talent uit de provincie. Door deelname aan Nu of Nooit worden talentvolle popacts zichtbaar voor publiek, media, talentscouts en programmeurs van podia en festivals. Vijf acts uit de provincie strijden per voorronde om een plek in de finale en om de ultieme prijs: een optreden op Nederlands grootste en oudste popfestival, Pinkpop. Op vrijdag 28 oktober vindt de vijfde voorronde plaats in Muziekgieterij Maastricht. Voorronde zes vindt plaats op zaterdag 29 oktober in poppodium Volt te Sittard. Tijdens deze laatste voorronde wordt tevens bekendgemaakt welke acts zich op 10 december mogen presenteren tijdens de finale in poppodium Grenswerk te Venlo. Beide voorrondes beginnen om 20.00 uur. Tickets zijn voor € 7,- verkrijgbaar via de websites van de poppodia.

  Programma 28 oktober – Muziekgieterij, Maastricht: tijdens de vijfde voorronde treden de volgende acts op: AÏcha Cherif (pop/rock uit Maastricht); Benny Hitt (alternatieve pop uit Maastricht); Lapschwanz (cross all-over uit Heerlen); MAASSA (rock uit Maastricht); Weekend Safari (indie pop/rock uit Maastricht). Deuren open: 20.00 uur. Programma: 21.00 tot 01.00 uur.

  Programma 29 oktober – poppodium Volt, Sittard: tijdens de zesde voorronde treden de volgende acts op:
  Galloways (indie/pop/rock uit Sittard); Morganas Illusion (psychedelische blues/rock uit Sittard); Ruby Explosion (electro pop rock uit Munstergeleen); Throat Of Autumn (alternative rock uit Sittard); The Ten Bells (garage/ blues rock uit Geleen). Na afloop van deze laatste voorronde zal de jury, bestaande uit Joost Peeters, Kelly Kockelkoren en Tom Janssen, de zes finalisten van Nu of Nooit 2016 bekendmaken. Deuren open: 20.00 uur. Programma: 21.00 tot 01.00 uur.

  Nu of Nooit
  In september maakte de organisatie de selectie bekend. Uit ruim 75 inzendingen uit de hele provincie werd een selectie gekozen van 30 acts, die verspreid over zes voorrondes in Roermond (ECI Cultuurfabriek), Heerlen (NIEUWE NOR), Horst(OJC Niks), Maastricht (Muziekgieterij), Weert (Muziekcentrum De Bosuil) en Sittard (Volt) zullen strijden om de winst. De provinciale finale vindt plaats op zaterdag 10 december 2016 in poppodium Grenswerk te Venlo.

  Voorverkoop
  de act die tijdens de voorrondes de meeste kaarten heeft verkocht wint een tegoedbon t.w.v. € 1.000,- welke geïnvesteerd kan worden in de band. Sympathisanten of bekenden van een deelnemer kunnen bij aankomst bij een voorronde hun stem uitbrengen om zijn/haar favoriet te steunen. Een ticket voor een voorronde kost €7,- en zijn verkrijgbaar via www.muziekgieterij.nl en www.poppodium-volt.nl. Mits een voorronde niet is uitverkocht is er tijdens het evenement een dagkassa. Meer informatie over Nu of Nooit is ook te vinden op de website van Stichting popmuziek Limburg: www.spl.nl.

  Prijzen
  de zes finalisten worden aan het einde van voorronde zes bekendgemaakt. Tevens wordt er tijdens iedere voorronde een ‘muzikant van de avond’ uitgeroepen, die een goed gevulde goodiebag ontvangt met leuke stimuleringsprijzen. Alle finalisten winnen een fotoshoot van een professionele popfotograaf en maken kans op podiumplekken op diverse Limburgse popfestivals (o.a. Bevrijdingsfestival Limburg, Zomerparkfeest, Mama’s Pride). De winnaar van de finale krijgt een podiumplek op o.a. Pinkpop en DVERS, professionele coaching en technische begeleiding in het voortraject naar het Pinkpop festival en een videoclip gemaakt door een professional. Het eerste album of de eerste single die de act uitbrengt, wordt digitaal verspreid op iTunes en Spotify. 
 • 30 oktober 2016 09:30 - 22:30eigen activiteit LBM Concertconcoursen
  Op zondag 23 november en zondag 30 oktober vinden in TheaterHotel De Oranjerie in Roermond de jaarlijkse LBM concertconcoursen…
  Op zondag 23 november en zondag 30 oktober vinden in TheaterHotel De Oranjerie in Roermond de jaarlijkse LBM concertconcoursen plaats. Maar liefst 21 muziekgezelschappen uit verschillende divisies en secties zullen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat hun beste klanken ten gehore te brengen.

  Nieuw dit jaar is dat de alle concerten op zondag 23 en 30 oktober live gestreamd worden via www.blaasmuziektv.nl. Zo kun je dus thuis (of waar dan ook ter wereld) van de prachtige muziekoptredens genieten en de spanning omtrent de uitslagen samen delen. Blaasmuziek TV is het nieuwe, audiovisuele internetkanaal van de KNMO, in samenwerking met de LBM en L1. De LBM Concertconcoursen worden als eerste uitgezonden op dit kanaal. De concoursen zijn overigens vanaf 18.00 uur ook weer live te volgen via L1 Radio.

  De entreeprijs voor de Concertconcoursen bedraagt € 9,- per persoon (incl. programmaboekje) per concoursdag. Toegangskaarten zijn op de dag zelf verkrijgbaar aan de kassa. Kijk voor meer informatie, het programma en het overzicht van de lidverenigingen die deelnemen aan de Concertconcoursen op www.lbmblaasmuziek.nl. Op deze website worden gedurende de concoursen tevens de uitslagen bekendgemaakt.
   
  Lees meer
 • 06 november 2016 10:00 - 17:00eigen activiteit Dansdocenten Inspiratie Dag
  Wil je inspiratie opdoen voor het ontwikkelen van nieuwe danschoreografieën? Of lijkt het je leuk om andere Limburgse…
  Wil je inspiratie opdoen voor het ontwikkelen van nieuwe danschoreografieën? Of lijkt het je leuk om andere Limburgse dansdocenten te ontmoeten en ideeën uit te wisselen? Meld je dan aan voor de Dansdocenten Inspiratie Dag van het Huis voor de Kunsten Limburg op zondag 6 november a.s. in de Dansstudio’s Valuascollege in Venlo. 

  Ontwikkel een nieuwe choreografie o.l.v. Peggy Olislaegers
  Tijdens de Dansdocenten Inspiratie Dag kun je als dansdocent kennismaken met de verschillende methodes die professionele choreografen vandaag de dag hanteren bij het maken van een choreografie. Peggy Olislaegers, artistiek adviseur van verschillende toonaangevende choreografen en dansgezelschappen in Europa (o.a Nanine Linning/Duitsland, Rambert Dance Company/London) zal de Dansdocenten Inspiratie Dag vormgeven. Door middel van diverse opdrachten ga je o.l.v. Peggy Olislaegers zelfstandig aan de slag met het maken van een choreografie. Peggy zal je coachen en begeleiden bij het ontwikkelen van de choreografie en de nodige tips en adviezen geven, zodat duidelijk wordt wat er allemaal komt kijken bij het maken van een choreografie. Peggy zal o.a. aandacht besteden aan het uitbouwen van bewegingsfrases, het bewust gebruiken van dynamiek en verschillende danskwaliteiten, muziekkeuze en toneelbeeld.

  Ontmoet andere dansdocenten
  Naast het ontwikkelen van een nieuwe choreografie kun je tijdens de Dansdocenten Inspiratie Dag ook kennis maken en netwerken met andere dansdocenten uit Limburg.

  Deelnemen aan de Dansdocenten Inspiratie Dag
  Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor de Dansdocenten Inspiratie Dag. Daarom wordt een selectie gemaakt uit alle inschrijvingen. Inschrijven voor de Dansdocenten Inspiratie dag is verplicht. Wil je deelnemen? Stuur dan vóór 20 oktober a.s. een mail met een korte motivatiebrief naar Grace Bellel, Consulent Dans bij het Huis voor de Kunsten Limburg, via gbellel@hklimburg.nl.

  Kosten
  De kosten voor deelname aan de Dansdocenten Inspiratie dag bedragen € 50,- per persoon. Deze prijs is inclusief een lunch en een borrel.

  Praktische info
  De Dansdocenten Inspiratie Dag vindt plaats op zondag 6 november a.s. van 10.00 tot 17.00 uur bij Dansstudio’s Valuascollege (Hogeweg 24) in Venlo. Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met Grace Bellel, via gbellel@hklimburg.nl of 0475 399 276. Meer informatie over de dansinitiatieven van het Huis voor de Kunsten Limburg vind je op www.hklimburg.nl/dans.

  Over Peggy Olislaegers
  Peggy Olislaegers is één van de meest toonaangevende dansprofessionals in Europa. Peggy geeft artistiek en strategisch advies aan zowel choreografen als instituten in de podiumkunsten. Ze werkte onder andere met Ugo Dehaes (België), Alessandro Sciarroni (Italië) en Nanine Linning (Duitsland). Onlangs werkte ze voor Balletto di Roma (Italië) met choreografen Chris Haring en Itamar Serussi. Ze richtte het Europese project Act Your Age op en is een van de vooraanstaande mentoren van het Europese project Performing Gender. 

  Van 2010 tot 2016 was Peggy Olislaegers de artistiek en algemeen directeur van de Nederlandse Dans Dagen, die elk jaar in Maastricht plaatsvinden. Onder haar leiding werd de reikwijdte van het festival vergroot door spraakmakende prijswinnende projecten, een scherpe programmaring en een groei van het publiek. In mei 2015 werd Peggy Olislaegers aangesteld als artistic associate van Rambert, het oudste en grootste moderne dansgezelschap van de UK. 

  Peggy Olislaegers studeerde aan de Dansacademie Brabant en leidde 10 jaar lang haar eigen gezelschap Olislaegers & Co waarmee zij familievoorstellingen ontwikkelde en produceerde. Daarnaast werkte zij als regisseur en dramaturg binnen zowel de muziek-, theater- als de danswereld. Ze regisseerde drie minuten opera's (Yo-Opera Festival, 2007), maakte de choreografie voor Kamp Holland (Theatergroep Orkater, 2008) en ensceneerde en regisseerde werk van componist Harry de Wit (Red Sound Festival, 2009). Van 2007 tot 2011 was Peggy de huisdramaturg van Dansateliers Rotterdam. Ook in het amateurdanscircuit was Olislaegers verantwoordelijk voor het begeleiden en opzetten van diverse voorbeeldproducties en projecten. Haar werk is in diverse publicaties beschreven.

   
 • 18 november 2016 - 20 november 2016eigen activiteit Laat je onderdompelen in de wereld van film tijdens de Filmdagen Hückelhoven 2016!
  Kijk jij graag films? Zou je graag eens een filmfestival willen bijwonen waar internationale (art house) films…
  Kijk jij graag films? Zou je graag eens een filmfestival willen bijwonen waar internationale (art house) films en films van eigen bodem te zien zijn? Lijkt het je leuk om samen met filmmakers en leeftijdsgenoten in gesprek te gaan over (het maakproces van) de films? Kom dan gratis naar de Filmdagen Hückelhoven 2016!

  >>> SAVE THE DATE!
  Van vrijdag 18 t/m zondag 20 november 2016 vinden de Filmdagen Hückelhoven plaats in het gelijknamige stadje in Duitsland (net over de grens bij Sittard). Het Huis voor de Kunsten Limburg nodigt jongeren in de leeftijd van 16 t/m 27 jaar uit om deel te nemen aan het filmweekend. Het festival wordt dit jaar voor de 45ste keer georganiseerd in de Aula van het Gymnasium Hückelhoven. Tijdens het filmfestival komen zo’n 200 filmliefhebbers uit Duitsland, België en Nederland naar Hückelhoven om naar art house films te kijken en filmregisseurs en acteurs te ontmoeten. De festivalorganisatie zal ook dit jaar weer een interessant filmprogramma samenstellen.
  De Filmdagen Hückelhoven bieden jongeren de kans om hun zelfgemaakte films (speelfilm, documentaire, muziekvideo, YouTube film, school- of afstudeerfilm etc.) te vertonen. Interesse? Neem dan contact op met de festivalorganisatie en wie weet wordt jouw film dan vertoond op het witte doek.

  >>> DEELNEMEN
  De Filmdagen Hückelhoven zijn toegankelijk voor jongeren in de leeftijd van 16 t/m 27 jaar (individueel of met een groep), schoolklassen, studenten van film/mediaopleidingen en mediapedagogen en docenten.

  We bieden schoolklassen de gelegenheid om in het kader van een klassenuitje of lesopdracht een bezoek te brengen aan de Filmdagen. Neem voor meer informatie contact op met het Huis voor de Kunsten Limburg.

  Het filmprogramma van de Filmdagen Hückelhoven is GRATIS toegankelijk. De festivalorganisatie biedt bezoekers die meerdere dagen willen blijven de mogelijkheid om tegen een voordelig tarief te overnachten in Hückelhoven. De kosten voor twee overnachtingen (incl. ontbijt, lunch en diner) bedragen:

  • € 60,- p.p. voor jongeren t/m 27 jaar (hotelovernachting in Hückelhoven)
  • € 100,- p.p. voor personen ouder dan 27 jaar (hotelovernachting in Hückelhoven)
  • € 35,- p.p. voor schoolklassen (overnachting in turnzaal van het Gymnasium)

  Dit jaar kunnen jongeren uit Nederlands-Limburg op zaterdag 19 november gebruik maken van een bus* die ’s ochtends vanaf station Maastricht via station Roermond naar Hückelhoven rijdt en weer terug (na afloop van het filmprogramma van die dag).
  * De bus rijdt alleen bij voldoende aanmeldingen!

  Neem vroegtijdig contact op met de festivalorganisatie om een overnachting en/of een plaats in de bus te reserveren!

  >>> MEER INFO EN AANMELDEN
  Lijkt het je leuk om deel te nemen aan de Filmdagen Hückelhoven 2016 en/of wil je meer informatie ontvangen? Stuur dan een mail naar Patricia Peters, consulent film & fotografie bij het Huis voor de Kunsten Limburg, via ppeters@hklimburg.nl. Meer informatie over de Filmdagen Hückelhoven vind je
  en op www.filmtage-hueckelhoven.de/nl of de Facebookpagina van het festival.
  Lees meer
 • 20 november 2016 14:30 - 18:00 TORNA | CULTURA- CAFÉ
  Op zondag 20 november presenteert Torna | Cultura om 14.30 uur in café-zaal Aod Thoear een gevarieerde middag…
  Op zondag 20 november presenteert Torna | Cultura om 14.30 uur in café-zaal Aod Thoear een gevarieerde middag met verrassende presentaties door gerenommeerde podiumgasten op het gebied van muziek, theater, fotografie en literatuur. Gastvrouw van de middag is Angelique Keuven, manager Social Media VVV Midden-Limburg.

  Programma:
  • Andrea Stultiens, fotograaf
  • Gé Titulaer, zanger, componist en Multi-instrumentalist
  • Dennis Cockx, cabaretier, Puur Geluk
  • Jort Sonntag, Limburgs Kampioen Voorleeswedstrijd
  • Emma Keuven, Vlogger
  • Jo Wijnen, column en Har Sniekers, gedicht

  Datum: zondag 20 november 2016, 14.30 uur
  Locatie: Café-zaal Aod Thoear, Steegputstraat 4, Thorn
  Entree: € 5,00
   
  Lees meer
 • 04 december 2016 - 05 maart 2017eigen activiteit Foto expositie NIEUWE OOGST #2
  Zeven gevorderde amateurfotografen, die i.h.k.v. de Masterclass Verhalende Fotografie #2 van het Huis voor de Kunsten…
  Zeven gevorderde amateurfotografen, die i.h.k.v. de Masterclass Verhalende Fotografie #2 van het Huis voor de Kunsten Limburg een verhalende fotoserie maakten o.l.v John Lambrichts en daarvoor slaagden, tonen hun eindresultaten in de foto expositie NIEUWE OOGST #2. De expo is vanaf 4 december 2016 t/m 5 maart 2017 te zien in Centre Céramique in Maastricht. Toegang is gratis. 

  De Masterclass Verhalende Fotografie #2 was een coachingstraject van het Huis voor de Kunsten Limburg. Gedurende negen maanden werden 10 amateurfotografen door John Lambrichts begeleid bij het maken van een verhalende fotoserie. Het op persoonlijke wijze vertellen van een verhaal, het niet louter registrerend fotograferen, het creëren van gelaagdheid en het voelbaar maken van onderhuidse sfeer, stond daarbij centraal. Een jury bestaande uit George Meijers, Nico Bastens en John Lambrichts beoordeelde de eindresultaten. Het werk van de zeven geslaagde deelnemers wordt geëxposeerd in Centre Céramique.

  Lees meer
 • 14 december 2016 10:00 - 16:30eigen activiteit Congresdag ‘De dynamiek van het Limburgs’
  Op woensdag 14 december vindt in bij Universiteit Maastricht (Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen)…
  Op woensdag 14 december vindt in bij Universiteit Maastricht (Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen) de congresdag ‘De dynamiek van het Limburgs’ plaats. Veldeke heeft het jaar 2016 uitgeroepen tot het jaar van de Limburgse dialecten en met dit congres wordt er naar de wetenschappelijke kant gekeken. De dag staat in het teken van recent wetenschappelijke onderzoek naar het Limburgs en is bedoeld voor alle belangstellenden met inhoudelijke interesse.

  Aan verschillende universiteiten, in Nederland maar ook daarbuiten, blijft het Limburgs onderwerp van studie, vaak in de vorm van onderzoek in het kader van proefschriften. Het doel van deze dag is om een vlootschouw te geven van recent en lopend onderzoek. De gevarieerdheid is verrassend groot en het laat zien dat de dynamiek van het Limburgs een inspiratiebron was en is voor onderzoek naar taal, taalgebruik, taalidentiteit en taalpolitiek. Het Limburgs leeft, het is zelfs opvallend vitaal en het bekleedt intussen een opvallende positie in het Europese taallandschap. De Limburgse schakeringen vormen een dankbaar onderwerp van onderzoek en veel van het onderzoek raakt aan de fundamenten van wat taal en taalvariatie betekenen, juist ook in de moderne samenleving.

  Datum: woensdag 14 december 2016, 10.00 uur – 16.30 uur
  Locatie: Spiegelzaal, Grote Gracht 80-82, Maastricht
  Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, Universiteit Maastricht
  Deelname: gratis, wel aanmelden voor 7 december via www.hklimburg.nl/streektaal, het aanmeldformulier is binnenkort beschikbaar.  Lees meer
 • 17 december 2016 00:00 - 00:00eigen activiteit Symposium Limburgse woorden<[en]>boeken
  Deze dag staat in het teken van Limburgse woordenboeken, regionaal en lokaal. Het gaat over alle woordenboeken,…
  Deze dag staat in het teken van Limburgse woordenboeken, regionaal en lokaal. Het gaat over alle woordenboeken, maar er is een speciale plek voor het WLD: het Woordenboek van de Limburgse Dialecten dat die dag compleet digitaal beschikbaar komt, voorzien van een krachtige zoekfunctie: het eWLD. De dag gaat ook over het ideale woordenboek op lokaal niveau en over de inzet van moderne digitale middelen.
  Het Limburgs is een van de meest gedocumenteerde streektalen van Nederland. Met name de woordenschat is al lang onderwerp van studie en vanaf de negentiende eeuw is een stroom van regionale en lokale woordenboeken verschenen. De provincie Nederlands-Limburg kan inmiddels bogen op een uitgebreide collectie van dialectwoordenboeken, van grote plaatsen zoals Maastricht, Venlo en Heerlen, maar ook van kleinere als Tegelen, Tungelroy en Helden.

  Na de afronding van het Woordenboek van de Limburgse Dialecten in gedrukte vorm, is de laatste jaren gewerkt aan een digitale versie van dit woordenboek. Daarnaast heeft ook de inventarisering en ontsluiting van dialectwoordenboeken via internet op landelijk en internationaal niveau een grote vlucht genomen.
  Dit symposium gaat in op de nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de moderne digitale middelen, de beschikbaarheid van grote digitale databestanden en de mogelijkheden die dit biedt aan (lokale) woordenboekmakers. Maar ook de lokale woordenboekmakers komen aan het woord. Wat zijn hun ervaringen en hoe zetten zij moderne digitale middelen, zoals spraakopnames, in om hun eigen woordenschat vast te leggen.

  Aanmelden
  Vóór 10 december 2016 via www.hklimburg.nl/limburgsewoordenboeken, aanmeldformulier volgt.
  Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro, inclusief lunch, borrel en museumbezoek.

  Datum: Zaterdag 17 december 2016, 10.00 uur – 16.30 uur
  Locatie: Limburgs Museum, Venlo
  Inschrijfgeld: €10,- (inclusief lunch, borrel en museumbezoek)
  Meer informatie: Ton van de Wijngaard, streektaalfunctionaris: tvdwijngaard@hklimburg.nl / T 0475-399280.

   
  Lees meer

naar de complete agenda…
prikbord
24-10-2016 10:55,

Vocal Group Hidden Voices zoekt dirigent

Gemengd koor Vocal Group Hidden Voices uit Herten zoekt een dirigent. Het koor zingt vier- en vijfstemmig… Gemengd koor Vocal Group Hidden Voices uit Herten zoekt een dirigent. Het koor zingt vier- en vijfstemmig met pianobegeleiding en het repertoire bestaat voornamelijk uit het genre pop. Repetities vinden plaats op donderdagavond van 20.00 – 22.00 uur in Ool.
Voor meer informatie ga naar de website van Vocal Group Hidden Voices, www.hiddenvoices.nl.

Bij interesse kun je of meer informatie over de vacature kun je mailen naar bestuur@hiddenvoices.nl of bellen met Diana Fermont 06 37273137.
 

Lees meer…
19-10-2016 14:34,

Brabant Koor zoekt goede zangers (tenoren en bassen)

Het projectkoor Brabant Koor o.l.v. Louis Buskens bestaat uit zangers met een professionele muzikale… Het projectkoor Brabant Koor o.l.v. Louis Buskens bestaat uit zangers met een professionele muzikale achtergrond en goede amateurzangers. Omdat het een projectkoor betreft zijn de repetitieperiodes zijn kort en intensief en vinden meestal plaats in het weekend. Voor het project ‘Beethoven’s 9e symphonie’ zoekt het Brabant Koor goede zangers, vooral tenoren en bassen.

Praktische zaken
Beethoven’s 9e symphonie gaat van start eind januari 2017 en heeft concerten op 2 februari (Maastricht), 3 februari (Eindhoven), 4 februari (Sittard) en 5 februari (Den Bosch).
Zing je op niveau en ben je geïnteresseerd om mee te doen aan dit project? Ga dan voor meer informatie over het project, aanmelden, repetitiedagen- en concertdata naar: www.brabantkoor.nl.
 

Lees meer…
17-10-2016 13:54,

Vacature: Chorale Valkenburg is per januari 2017 op zoek naar een dirigent

Chorale Valkenburg is een gemengd koor, dat in Zuid-Limburg uniek is in haar soort. Het repertoire van… Chorale Valkenburg is een gemengd koor, dat in Zuid-Limburg uniek is in haar soort. Het repertoire van Chorale bestaat voornamelijk uit opera en daarnaast uit operette, musical, filmmuziek, klassieke liederen en kerkelijke liederen. Koorleden uit geheel Zuid-Limburg weten elke dinsdagavond de weg naar de repetities in Valkenburg te vinden.

Heeft u interesse om met dit veelzijdige koor aan de slag te gaan, dan kunt u zich telefonisch wenden tot de voorzitter, Vivianne Otten, telefoon 043-325 1645. Gelieve ’s avonds tussen 18.30 en 22.00 uur, (behalve op dinsdagavond) contact op te nemen.
Voor meer informatie kunt u altijd een kijkje nemen op onze website www.choralevalkenburg.nl.Lees meer…
11-10-2016 09:24,

De Salon Sittard-Geleen zoekt Kunstenaars met Grafiek

De tweejaarlijkse manifestatie van De Salon Sittard-Geleen komt in december in het nieuwe museum DeDomijnen.… De tweejaarlijkse manifestatie van De Salon Sittard-Geleen komt in december in het nieuwe museum DeDomijnen. De voorbereiding van de nieuwe tentoonstelling 'Onder Druk' is in volle gang. Eveneens is curator Arno Sijben aangesteld.

Vanaf 17 december zal het bestuur in samenwerking met het museum DeDomijnen een tentoonstelling presenteren met het accent op grafisch werk. De tentoonstelling met de naam ‘Onder Druk’ zal plaatsvinden van 17 december 2016 t/m 5 februari 2017. Diverse educatieve en culturele activiteiten zijn tijdens deze periode aan de tentoonstelling gekoppeld. Bovendien zal de SalonPrijs voor het eerst aan een kunstenaar worden uitgereikt.

Curator Arno Sijben: “Ik streef ernaar ‘Onder druk’, de Salon 2016 Sittard / Geleen, een laagdrempelige tentoonstelling te laten zijn. Een tentoonstelling van grafisch werk, zowel de inzendingen alsook de oude BKR-werken, die de grafische technieken als middel toont en niet als doel. Een tentoonstelling waarin kunstenaars vrij werk tonen en waarin een interactie tussen het kunstwerk en de beschouwer kan plaatsvinden. Dus geen vooropgezette conceptuele benadering, geen opdracht of plan, waarbij ellenlange uitleg nodig is. ‘Onder druk’ zou een tentoonstelling moeten zijn waarin de toeschouwer vooral de kans krijgt om te onderzoeken wat het kunstwerk met hem of haar doet. Biedt het werk bijvoorbeeld troost, schoonheid, verwarring, of zet het kunstwerk de toeschouwer aan het denken? De techniek is als het ware van ondergeschikt belang.”

Deelname
Wilt u deelnemen aan deze bijzondere tentoonstelling? Kunstenaars die willen deelnemen kunnen zich bij De Salon aanmelden. Kijk voor de volledige informatie en het inschrijfformulier op de website www.salonsittard-geleen.nl

28-09-2016 10:31,

Deelnemen aan Magisch Cultuurfestival Maastricht

Van 3 december 2016 t/m zondag 8 januari 2017 vindt de 7e editie van het Magisch Cultuurfestival Maastricht… Van 3 december 2016 t/m zondag 8 januari 2017 vindt de 7e editie van het Magisch Cultuurfestival Maastricht plaats.
Heb je een cultureel of muzikaal talent, kracht, passie en energie? Dan heb je nu de kans om je hiervoor aan te melden. In de periode van zaterdag 3 december 2016 t/m zondag 8 januari 2017 (en enkele dagen in de kerstvakantie) biedt Magisch Cultuurfestival Maastricht jouw een cultureel podium om je talent te laten zien.

Een onkostenvergoeding middels rechtsgeldige facturatie en/of gageverklaring is mogelijk. Een performance dient akoestisch te zijn (bij uitzondering en nauw overleg is anders mogelijk).

Klik hier voor aanmelden met een digitaal inschrijfformulier (AANMELDEN KAN T/M 15 OKTOBER).

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tom Berghmans (programmamanager Centrummanagement Maastricht): tomberghmans@cmmaastricht.nl
 

Lees meer…
16-09-2016 14:53,

Oproep tot deelname | ARTMaastricht2017 - Capital of Art

Deadline inschrijving: 1 Februari 2017

9 - 12 maart 2017: op het Vrijthof in luxe paviljoen…
Deadline inschrijving: 1 Februari 2017

9 - 12 maart 2017: op het Vrijthof in luxe paviljoen
13 – 18 maart 2017: in de St. JansKerk gelegen aan het Vrijthof


ARTMaastricht2017
ARTMaastricht2017 biedt exclusieve kunstexposities op de meest toonaangevende kunstlocaties in Nederland. Door gebruik te maken van tijdelijke podia, krijgen professionele kunstenaars en/of galerieën de mogelijkheid zichzelf vol trots en met passie te presenteren op bijzondere locaties zoals het Vrijthof en de St. Janskerk in Maastricht.

Voorgaande edities
Dit project is begonnen op het Museumplein van Amsterdam waar het inmiddels uitgegroeid is tot een jaarlijks terugkerende kunstexpositie. 6 edities verder, met o.a. exposities in de Westergasfabriek en de Hermitage van Amsterdam om op terug te kijken, hebben geleid tot de editie in Maastricht: ARTMaastricht2017.

Deelname
Iedere expositie van ARTMaastricht wordt met zorg samengesteld. Voor de Limburgse editie is het mogelijk om deel te nemen als zijnde galerie of professioneel beeldend kunstenaar. Bij deelname bezoekt de organisatie van ARTMaastricht iedere deelnemende kunstenaar/galerie en kan er een radio-interview worden afgenomen. De organisatie gaat met u in gesprek over u en uw kunst, uw CV en het werk dat u wilt gebruiken. Daarnaast wordt samen met u bekeken op welke wijze het resultaat van uw deelname, optimaal zal zijn.

Voor meer informatie over ArtMaastricht, klik hier.
Voor direct aanmelden, klik hier.
 

Lees meer…
12-09-2016 14:31,

Acteurs (alle leeftijden) gezocht voor Limburgse speelfilm 'Songerskop'

…Tijdens een dropping in de bossen van het Limburgse Echt stuit een drietal pubers op een eeuwenoude… …Tijdens een dropping in de bossen van het Limburgse Echt stuit een drietal pubers op een eeuwenoude mythe: de Juffrouw Zonder Kop. Deze verschijning geeft hen de keuze om haar vloek ongedaan te maken of te sterven. Bang voor de dood kiezen ze voor het eerste, maar wanneer haar voorwaarden onhaalbaar blijken, komt de dood toch wel heel dichtbij.

Voor de nieuwe speelfilm 'Songerskop' is Limax Film Productions op zoek naar:

Jongen ca. 16 jaar oud, ietwat fors
Jongen ca. 16 jaar, knappe gespierde knul
Meisje ca. 16 jaar, type cheerleader
Man ca. 35 jaar
Man ca. 40 jaar
Man ca. 50 jaar
Vrouw ca. 50/60 jaar

Tevens is Limax op zoek naar 10 tot 15 figuranten (jongens en meisjes ca. 16-17 jaar, acteerervaring is niet noodzakelijk).

Voldoe je aan bovenstaande criteria en heb je enig toneel- en/of filmervaring? Ben je op zaterdag 29 oktober a.s. beschikbaar voor de auditie en in de meivakantie 2017 voor de filmopnames? Meld je dan aan! Stuur een mail met jouw contactgegevens, tenminste twee recente foto’s en eventueel jouw CV en ervaringen naar info@inzuid.com o.v.v. ‘Auditie Songerskop’. Na ontvangst van alle mails wordt een eerste selectie gemaakt en wordt contact met je opgenomen. Indien je door de eerste selectie komt, ontvang je een mail met alle informatie omtrent de plaats, het tijdstip en de locatie van de auditie.

Kijk voor meer info over 'Songerskop' en Limax Film Productions op www.limaxfilmproductions.nl.

'Songerskop' wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Echt-Susteren, Huis voor de Kunsten Limburg en het Prins Bernhard Cultuurfonds.
08-09-2016 09:48,

Zing mee met het Brunssums Mannenkoor

Op zondag 18 december vindt het Gala Kerstconcert van het Brunssums MannenKoor in samenwerking met het… Op zondag 18 december vindt het Gala Kerstconcert van het Brunssums MannenKoor in samenwerking met het Landgraafs Mannenkoor plaats. Voor deze gelegenheid heeft het koor het blazerskwintet van het Koninklijk Concertgebouworkest en Carla Maffioletti (bekend als soliste van onder meer André Rieu) gestrikt.

In voorbereiding op dit concert kunt u als ‘niet lid’ toch actief deelnemen. Het Brunssums MannenKoor geeft u namelijk de mogelijkheid om zonder kennis van notenschrift mee te zingen in dit project. U kunt aansluiten bij de repetities die plaatsvinden op elke maandagavond om 20.00 uur in Grand Café Fratelli, Kerkstraat 274 in Brunssum.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Pierre Ruiters, secretaris Brunssums MannenKoor via e-mail. Of kijk op de website van het koor.

 

Lees meer…
25-07-2016 10:55,

Doe mee met ‘The Big Draw’ in Maastricht

In oktober staat tekenen centraal in Maastricht tijdens het internationale festival ‘The Big Draw’… In oktober staat tekenen centraal in Maastricht tijdens het internationale festival ‘The Big Draw’ met als doel: iedereen aan het tekenen krijgen. Jong en oud kan zich aanmelden voor inspirerende teken activiteiten, variërend van workshop tot masterclass, tijdens het kick-off event op 1 oktober. Voor degenen die willen genieten van het getekende beeld is er een Big Window Walk-wandelroute (1-9 okt) langs getekende kunstwerken op ramen, gemaakt door regionale tekenaars. Gedurende de rest van de maand organiseren diverse scholen en culturele instellingen interdisciplinaire tekenactiviteiten voor verschillende doelgroepen.

Makers, doeners en kijkers worden uitgenodigd om mee te doen. Zij kunnen de organisatie contacteren voor de volgende onderdelen:

• Organisaties met interesse voor co-creatie mogen de organisatie contacteren en de activiteit aanmelden (open tot 7 augustus);
• Raam-eigenaren in het centrum van Maastricht die een creatief uitzicht wel zien zitten worden opgeroepen om hun ramen aan te bieden voor de Big Window Walk (open tot: 23 september; tekendag: 30 september; wandelroute: 1-9 okt);
• Kunstenaars en getalenteerde tekenaars die de stad als canvas zien mogen zich melden met een portfolio voor het ‘drawing team-Big Window Walk’ (open tot: 23 september; tekendag: 30 september);
• Gepassioneerde vrijwilligers zijn meer dan welkom om mee te helpen tijdens de voorbereidingen, de kick-off of bij overige werkzaamheden tijdens de oktober tekenmaand.

Voor aanmelden, vragen en meer infomatie kun je contact opnemen via e-mail, klik hier.

 

Lees meer…
06-06-2016 10:08,

So you think you can speak?

Ben jij een woordkunstenaar en bezig met rappen, dichten, vertellen, toneel spelen of gebruik je je stem… Ben jij een woordkunstenaar en bezig met rappen, dichten, vertellen, toneel spelen of gebruik je je stem op een andere manier?
Ben jij een podiumbeest?
Vind je het leuk om aan anderen te laten horen waar jij mee bezig bent?
Wil jij je podiumkunsten naar “the next level’ tillen?
 
Heb je net volmondig ja geantwoord op deze vragen? Dan ben jij DE kandidaat voor het event “De Maastrichtse Jeugd Spreekt”.
Hier maak je kennis met andere woordkunstenaars, mag je deelnemen aan verrassende masterclasses en krijg je de kans om te stralen op het podium van de Bonbonnière in Maastricht.
Naast eeuwige roem en een leuke dag maak je ook kans op leuke prijzen.
 
Wanneer: zaterdag 5 november 2016 van 11.00u-18.00u
Waar: Bonbonnière Maastricht
 
Laat van je horen en meld je aan!
 
Aanmelden, vragen of meer info?
Mail linda@toutmaastricht.nlof bel 06-30477551
 
 
meer prikbordberichten…
 • motie limburgse volkscultuur

  Op 4 november 2011 hebben Provinciale Staten de PVV motie Limburgse Volkscultuur aangenomen om harmonieën, fanfares, schutterijen en zangkoren in stand te houden en te behouden voor de breed gedragen volkscultuur. Het College van Gedeputeerde Staten heeft deze motie samen met direct betrokkenen uit het veld uitgewerkt en ingevuld.

  Vier onderdelen staan in deze uitwerking centraal:
  1. Instrumentarium en uniformen
  2. Opleiding en talentontwikkeling
  3. Ondersteuning besturen
  4. Innovatieve Arrangementen

  Voor de uitwerking van de motie is aansluiting gezocht bij reeds bestaande werkstructuren bij het Huis voor de Kunsten Limburg en het Prins Bernard Cultuurfonds Limburg. Lees meer over de Motie Limburgse Volkscultuur...

  Op de pagina's van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), Oud Limburgse Schuttersfederatie (OLS) en de Verenigde Nederlandse Korenorganisaties - afdeling Limburg (VNK-L) vindt u meer informatie en relevante aanvraagformulieren.

  Aanvraagformulieren
  Klik hier voor een overzicht van alle aanvraagformulieren.

  Workshops september t/m november 2016
  Klik hier voor meer informatie over de workshops 'Ondersteuning besturen' september t/m november 2016.

disciplines

Het Huis voor de Kunsten Limburg komt u op allerlei plekken in het Limburgse kunst- en cultuurveld tegen. Het Huis is thuis in al deze disciplines:

organisaties

aangesloten bij het huis:

boerderijenstichting limburg bond heemschut limburg collegium ad mosam dans docenten vereniging limburg directeurenoverleg centra kunsteducatie limburg ensemble ‘88 fashionclash federatie van limburgse mandoline verenigingen federatie van musea in limburg federatie voor amateur symfonie orkesten limburg fotobond limburg gilde van vrijwillige molenaars, afdeling limburg jeugdcultuurfonds limburg keramiek kring limburg kinjer vastelaovend leedjesfestival koninklijk nederlands zangersverbond - limburg koninklijke nederlandse federatie van muziekverenigingen letterkundig centrum limburg limburgs film circuit limburgs geschied- en oudheidkundig genootschap limburgse bond van muziekgezelschappen limburgse bond van tamboerkorpsen limburgse organisatie van audiovisuele amateurs maastricht international poetry nights molenstichting limburg monumentenkontakt midden-limburg monumentenwacht limburg oud limburgse schuttersfederatie raod veur ‘t limburgs samewirkende limburgse vastelaovesvereniginge steunpunt archeologie & monumentenzorg limburg stichting alphons winters stichting behoud mijnhistorie stichting funerair erfgoed limburg stichting jo hansenprijs voor volkscultuur stichting kruisen en kapellen limburg stichting limburg geïmproviseerde muziek stichting limburgse componisten stichting limburgse kastelen stichting matty niël stichting ondergrondse werken stichting openluchttheaters limburg stichting popmuziek limburg stichting wereld muziek concours kerkrade studium chorale toneelhuis lfa veldeke limburg verenigde nederlandse korenorganisaties - afdeling limburg werkgroep industrieel erfgoed limburg werkgroep veldgewas
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?