welkom

Welkom op de website van het Huis voor de Kunsten Limburg. Wij zijn een dienstverlenende organisatie die zich inzet voor de amateur- en professionele kunsten en het cultureel erfgoed in Limburg. Op deze website kunt u informatie vinden over alle aangesloten organisaties en over de verschillende disciplines waarin wij werken.
Lees meer...

hkl_foto_huis_voor_de_kunsten_limburg_gebouw
nieuws
 • 20 januari 2015 Project koppelt enthousiaste starters aan erfgoedorganisaties - Eerste match in Limburg een feit
  Het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM), VakmanNU, Huis voor de Kunsten Limburg en Vriens Archeo Flex…
  Het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM), VakmanNU, Huis voor de Kunsten Limburg en Vriens Archeo Flex bundelen hun krachten en zetten zich samen met de Nederlandse erfgoedsector in voor een verbetering van de arbeidsmarkt. Zij lanceerden in het najaar van 2014 het landelijke project ‘Kansplaatsen vs jong erfgoedtalent’ (www.erfgoedtalent.nl) waarbij startende erfgoedtalenten onder begeleiding van een mentor worden gekoppeld aan erfgoedorganisaties, de zogenaamde ‘kansplaatsen’. In de uitvoering van dit project wordt door VakmanNU gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het ‘Sectorplan Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap’ waarvoor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid middelen beschikbaar heeft gesteld. In dit project is inmiddels de allereerste match een feit, dankzij bemiddeling van het Huis voor de Kunsten Limburg en Vriens Archeo Flex. Erfgoedtalent Zanza Loupias is gematcht en gaat werkervaring opdoen bij SCHUNCK* in Heerlen.
   
  Het aantal (en de omvang van de) banen in de erfgoedsector in Nederland krimpt. Tegelijkertijd staan er jaarlijks zo’n 700 afgestudeerde enthousiaste starters te popelen om hun kennis en kunde in te zetten voor deze sector. Doordat de spaarzame vacatures vaak via een informeel netwerk worden ingevuld, hebben zij haast geen toegang tot een passende baan en blijft doorstroming beperkt. Erfgoedorganisaties hebben op hun beurt vaak beperkte financiële ruimte voor wat betreft het in dienst nemen van erfgoedtalenten. Buiten hun eigen netwerk hebben zij bovendien niet of nauwelijks zicht op het aanbod van jonge talenten. Door veranderende taken en de noodzaak om nieuwe generaties te binden aan de sector, zijn deze jonge talenten wel nodig. 
   
  Het project Kansplaatsen vs jong erfgoedtalent bouwt een brug tussen jonge erfgoedtalenten (starters) en ervaren professionals en erfgoedinstellingen. Musea en andere erfgoedinstellingen in Nederland kunnen zich via de website www.erfgoedtalent.nl aanmelden als ‘kansplaats’. Zij bieden afgestudeerde talenten de kans om gedurende een periode van minimaal een half jaar en minimaal drie dagen per week werkzaam te zijn in hun organisatie. Jonge talenten krijgen zo de kans om (betaalde) werkervaring op te doen en hun netwerk uit te breiden. Erfgoedorganisaties kunnen op hun beurt kennis overdragen en inspelen op de flexibiliserende arbeidsmarkt. 
   
  Dankzij VakmanNU en het Sectorplan Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap wordt een scholingsprogramma aan de werkervaringsperiode gekoppeld om de ontwikkelkansen van jonge professionals zo optimaal mogelijk te versterken. Dit wordt gefinancierd vanuit het Sectorplan Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap, waarvoor Minister Asscher op 2 juli 2014 zijn goedkeuring heeft gegeven. Hierin worden middelen ingezet om werkzoekenden duurzaam naar werk te brengen. Het bedrijfsleven levert een belangrijke bijdrage door o.a. de werkplek beschikbaar te stellen en begeleiding te bieden.
   
  SCHUNCK* start in januari 2015 met het programma Push & Pull. Om het programmaplan te vertalen naar een aansprekende programmalijn en daarmee hun ambities verder vorm te geven, zochten zij passend bij een experimenteel, toekomstgericht programma een jong talent dat SCHUNCK* ondersteunt als projectcoördinator. Deze ondernemende, initiatiefrijke, stressbestendige en flexibele kandidaat is gevonden in de persoon van Zanza Loupias. Drempels, als een lange reistijd, zijn weggenomen door het aanbieden van tijdelijke huisvesting. Zanza gaat drie dagen per week voor een periode van minimaal 12 maanden werken bij SCHUNCK*.
  lees meer…
 • 08 januari 2015 DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg
  Gedeputeerde Ger Koopmans overhandigt op 8 januari 2015 'DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg' aan minister…
  Gedeputeerde Ger Koopmans overhandigt op 8 januari 2015 'DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg' aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  In Limburg werken verschillende partners in het culturele en onderwijsveld samen in het project DOOR!, een masterplan waarin de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn muziek van primair naar voortgezet onderwijs centraal staat.

  Deze leerlijn is onderdeel van de provinciale keten van talentontwikkeling. DOOR! begint niet opnieuw, maar legt slimme verbindingen en maakt gebruik van wat de rijke culturele omgeving lokaal, regionaal en provinciaal te bieden heeft. 

  Medio 2015 zijn alle voorbereidingen afgerond zodat 'DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg' van start kan gaan. Om DOOR! te laten slagen wordt bij het openbaar stellen van de regeling bij het Fonds voor Cultuurparticipatie een subsidieaanvraag gedaan van 5 miljoen euro. Een gerechtvaardigd bedrag, met meer dan 100.000 enthousiaste muziekbeoefenaars kent Limburg immers een levendige, succesvolle en groeiende muzieksector!

  Download hier de flyer 'DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg':
  DOOR! (tekst)
  - DOOR! (schema)

  Gedeputeerde Ger Koopmans over DOOR! via L1 (YouTube)

  Meer weten? Neem contact op met consulent muziek Bas Thomissen via 0475 399 264 of bthomissen@hklimburg.nl

  lees meer…
 • 17 december 2014 Workshops 'Ondersteuning besturen' januari t/m mei 2015
  In 2013 en 2014 organiseerde het Huis voor de Kunsten Limburg, in het kader van de regeling ‘Ondersteuning besturen’…
  In 2013 en 2014 organiseerde het Huis voor de Kunsten Limburg, in het kader van de regeling ‘Ondersteuning besturen’ uit de Motie Limburgse Volkscultuur, een reeks workshops om verenigingsbesturen te ondersteunen bij hun bestuurlijke activiteiten. Vanwege grote belangstelling bieden we u in de eerste helft van 2015 een vijftal workshops opnieuw aan.

  1. Fondsenwerving - januari 
  2. Creatief jeugd en leden werven - februari 
  3. Sponsoring is een sport! - maart 
  4. Beter vergaderen - april 
  5. Functiegericht besturen - mei 

  De workshops worden verspreid over de provincie Limburg aangeboden en zijn bestemd voor leden van verenigingen van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), Oud Limburgse Schuttersfederatie (OLS) en Verenigde Nederlandse Korenorganisaties - afdeling Limburg (VNK-L). Deelname is gratis.

  Waarom zijn deze workshops interessant voor u en uw vereniging?
  - De thema’s sluiten aan bij de beleving en behoefte van verenigingsbesturen;
  - U deelt en leert van ervaringen van andere verenigingen;
  - De workshops worden gegeven door ervaren trainers die affiniteit hebben met het verenigingsleven;
  - Het betreft actieve bijeenkomsten, waarin u als deelnemer uw inzichten en vaardigheden kunt verbeteren ter bevordering van de bestuurskracht van uw vereniging.

  Wilt u meer weten over de inhoud van de workshops, data en locaties? Ga dan naar www.hklimburg.nl/motievolkscultuur. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de workshops.
 • 16 december 2014 Website Limburgse Dialecten vernieuwd
  Streektaal leeft in Limburg. Je hoort het overal. Op straat, in de muziek, op het toneel en bij de regionale zenders.…
  Streektaal leeft in Limburg. Je hoort het overal. Op straat, in de muziek, op het toneel en bij de regionale zenders. Je leest het in reclame-uitingen, op plaatsnaamborden en in diverse media. Het Limburgs is vitaal en vervult, ondanks alle invloeden van het Nederlands, nog steeds een essentiële functie in het maatschappelijke en sociale leven. En niet alleen voor Limburgers op leeftijd. Ook onder jongeren blijft de streektaal onverminderd populair. Berichten in moderne media als Twitter en Facebook zijn doorspekt met allerhande varianten van het Limburgs. Soms levert dat vragen op. Hoe schrijf je bepaalde woorden en wat zijn de verschillen tussen de dialecten? Antwoorden op deze en andere ‘väöl gesjtelde vraoge euver ’t Limburgs’ vind je op de website www.limburgsedialecten.nl. De website bestond al langer, maar is recentelijk helemaal vernieuwd en heeft nog meer functionaliteiten gekregen.

  Wat is het Limburgs eigenlijk? Wat is het verschil tussen een taal en een dialect? Wat zijn typische kenmerken van het Limburgs? Hoe oud is het Limburgs? Is het verstandig om dialect te praten met je kinderen? Op de website www.limburgsedialecten.nl vind je de antwoorden. Het is het startpunt voor iedereen die meer wil weten over het Limburgs als streektaal en het schrijven in het Limburgs. Ook vind je er informatie over lesmateriaal voor middelbare scholen. Een nieuwe functie is de dialectkaart van Limburg die de belangrijkste kenmerken van de verschillende dialectgebieden in Limburg in kaart brengt en een aantal Limburgse dialecten laat horen aan de hand van geluidsfragmenten. De verschillen tussen de Limburgse dialecten zijn ook te horen via de geluidsdatabank. De website is in twee talen te raadplegen, in het Nederlands en in het Limburgs.

  www.limburgsedialecten.nl is een initiatief van het Huis voor de Kunsten Limburg i.s.m. de Raod veur ’t Limburgs, Veldeke Limburg en de Provincie Limburg.  lees meer…
 • 15 december 2014 Lauda Sion Salvatorem - 750 jaar Sacramentsfeest (1264-2014)
  Dit jaar is het 750 jaar geleden dat voor het eerst Sacramentsdag werd gevierd. Weinigen weten dat het feest van…

  Dit jaar is het 750 jaar geleden dat voor het eerst Sacramentsdag werd gevierd. Weinigen weten dat het feest van Sacramentsdag en de huidige Sacramentsdevotie te danken is aan een vrouw uit onze Euregio: Juliana van Cornillon (vlakbij Luik). Zij leefde van 1192 tot 1258. In het jaar 1246 werd Sacramentsdag al gevierd in het bisdom Luik (waartoe Zuid-Limburg ook behoorde). Op 11 augustus 1264 werd het feest van Sacramentsdag door paus Urbanus IV voor de hele wereldkerk ingevoerd. Sacramentsdag werd dit jaar gevierd op donderdag 19 juni, in de Nederlandse Kerkprovincie op de zondag daaropvolgend: 22 juni.

  Ter gelegenheid van dit jubileum werd onlangs een unieke prent heruitgegeven en toegelicht in een brochure van circa 80 pagina’s. Het betreft een steendruk uit 1849, waarvan een origineel bewaard gebleven is in de sacristie van het Duitse plaatsje Millen (nabij Sittard). De prent was bestemd voor het zesde eeuwfeest van de bisschoppelijke goedkeuring in 1846, maar kwam drie jaar te laat gereed. Aan het concept ervan heeft de Sittardse priester Conrad Dunckel (1802-1881) meer dan tien jaar gewerkt. De Akense lithograaf Nikolaus Salm voltooide het kunstwerk met 60 taferelen die betrekking hebben op het H. Sacrament. Pastoor Scheuren uit Aken heeft de taferelen verklaard in een 102 pagina’s tellende Duitse brochure, die door Dunckels neef, de bekende Bernard Pothast van Rolduc, in het Frans is vertaald.

  De steendruk is heruitgegeven op het handzame formaat van 34 x 47 cm. De begeleidende brochure bevat (in het Nederlands, Duits en Frans) een historische inleiding over het Sacramentsfeest van Charles Caspers, informatie over de prent en de maker(s) van Guus Janssen en de verklaring van de 60 taferelen (met vertaling van de Latijnse teksten) aan de hand van gereproduceerde fragmenten van de prent.

  Deze unieke documentatie over het Sacramentsfeest (brochure met twee ingevouwen prenten) is nu verkrijgbaar voor € 10,- (excl. € 3,25 verzend- en administratiekosten) in de webshop van het Huis.

 • 11 december 2014 Kreek Daey Ouwens schrijft nieuwjaarsgedicht Letterkundig Centrum Limburg
  Het zestiende nieuwjaarsgedicht van het Letterkundig Centrum Limburg is uit! Het gedicht werd geschreven door Kreek…
  Het zestiende nieuwjaarsgedicht van het Letterkundig Centrum Limburg is uit! Het gedicht werd geschreven door Kreek Daey Ouwens ter gelegenheid van de jaarwisseling 2014/2015. Het is gedrukt op een door Piet Gerards Ontwerpers ontworpen A5-kaart die te gebruiken is als ansichtkaart. Deze is in december en januari gratis verkrijgbaar bij diverse bibliotheken en boekhandels in Limburg en gratis te bestellen via lcl@hklimburg.nl.

  Kreek Daey Ouwens (1942) werd geboren in Geleen. Zij schrijft sinds 1986 prozagedichten, toneel en verhalen. In 2005 bracht uitgeverij Herik in Landgraaf de bundel De haan mept buiten op de stenen uit. In 2009 verscheen De achterkant en in 2011 was ze genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. In juli dit jaar won zij de eerste Leo Herberghs Poëzieprijs. Kreek Daey Ouwens schreef hiervoor een kort gedicht dat in een boomstam werd aangebracht en onderdeel wordt van een wandelroute in het Limburgse landschap.
   
  Eerdere nieuwjaarsgedichten
  Het Letterkundig Centrum Limburg vraagt ieder jaar een uit Limburg afkomstige of hier woonachtige dichter om een gedicht te schrijven rondom de jaarwisseling. Eerdere nieuwjaarsgedichten werden geschreven door Huub Beurskens, Chrétien Breukers, Frans Budé, Emma Crebolder, Quirien van Haelen, Leo Herberghs, Paul Hermans, Rouke van der Hoek, Sasja Janssen, Wiel Kusters, Joke van Leeuwen, Ton van Reen, Hans van de Waarsenburg, Nicolette Smabers en Jos Versteegen. Zie www.hklimburg.nl/nieuwjaarsgedicht voor meer informatie.
   
  Kreek Daey Ouwens in Centre Céramique
  Op 11 januari 2015 van 14.30 tot 15.30 uur is er in Centre Céramique te Maastricht een programma in aanloop naar de uitreiking van de VSB Poëzieprijs. Kreek Daey Ouwens zal hierbij onder andere haar nieuwjaarsgedicht voordragen. Ook dragen Sasja Janssen en Piet Gerbrandy, genomineerden voor de VSB Poëzieprijs 2015, voor uit eigen werk. Maastrichtse stadsdichters en rappers treden op en zetten hun tanden in een gedicht van Sasja Janssen en studenten van het conservatorium zorgen voor jazzmuziek. De moderator is Leon Verdonschot.  

  lees meer…
 • 04 december 2014 Open Call jong talent FASHIONCLASH Festival 2015 + lancering FASHIONCLASH Festival Award
  FASHIONCLASH platform is op zoek naar nieuwe generatie ontwerpers en kunstenaars voor FASHIONCLASH Festival. Naast…
  FASHIONCLASH platform is op zoek naar nieuwe generatie ontwerpers en kunstenaars voor FASHIONCLASH Festival. Naast het spraakmakende programma introduceert het festival de 'FASHIONCLASH Festival Award!
  Ontwerpers, kunstenaars, fotografen, performers enz. kunnen zich opgeven voor verschillende programma onderdelenzoals het modeshow programma, expositie, designer Market en de FASHIONCLASH Side Program. Deelnemers van het festival maken tevens kans op verschillende awards waaronder de 'FASHIONCLASH Festival Award ter waarde van € 5.000,- en diverse andere awards. Wil je kans maken op een van deze awards en een podium om je werk te presenteren voor een internationaal publiek, meld je aan! Deadline voor aanmelden is 1 maart 2015. Meer informatie en het aanmeldingsformulier vind je hier
   
  FASHIONCLASH Festival 2015, de 7e editie van het jaarlijkse internationale en interdisciplinaire mode festival vindt plaats van 11 t/m 14 juni 2015 in Maastricht. FASHIONCLASH Festival bestaat uit diverse programma onderdelen waar ontwerpers en kunstenaars zich voor kunnen inschrijven. Op basis van de binnengekomen aanmeldingen wordt er een selectie gemaakt en het programma samengesteld.
   
  FASHIONCLASH Festival is een spraakmakend internationaal en interdisciplinair mode festival. Het 4 daagse geeft jong en veelbelovend talent de mogelijkheid hun werk te tonen aan een divers (inter) nationaal publiek.
  7de editie staat in het teken van het thema 'GENDER'. Ontwerpers en podium kunstenaars worden uitgedaagd om na te denken over het thema en uitgedaagd om hun visie te vertalen naar mode. Binnen het verdiepingsprogramma worden er aantal speciale samenwerkingsprojecten ontwikkeld rondom dit thema. Verder wordt de expositie op de hoofdlocatie samengesteld met gender gerelateerd werk.
   
  FASHIONCLASH Festival is, zoals de naam al zegt, een ‘clash’ met mode als uitgangspunt. ‘Clash’ staat voor een
  ontmoeting van talent, culturen, disciplines en publiek rondom het gegeven ‘mode’. Met zijn modeshows, exposities, performances en interdisciplinaire samenwerkingen tussen modeontwerpers en theatermakers, choreografen en andere kunstenaars neemt FASHIONCLASH een unieke positie in het internationale mode discour. Het festival is een weergave van wat er speelt binnen de internationale modescene van de nieuwe generatie ontwerpers; verbeelding van de tijdsgeest van de hedendaagse mode vormgeving door de ogen van nieuwe generatie ontwerpers en kunstenaars. FASHIONCLASH Festival biedt podium aan meer dan 150 veelbelovende talenten uit binnen- en buitenland en is een unieke gelegenheid om talent te ontdekken en om geïnspireerd te raken door de kunst van mode. FASHIONCLASH Festival is laagdrempelig voor zowel de deelnemende kunstenaars als voor het publiek. Behalve het catwalk programma is het festival grotendeels gratis toegankelijk.
   
  FASHIONCLASH Platform is het hele jaar door actief:
  - FASHIONCLASH presenteert Nederlands mode talent tijdens designSUPERMARKET, 11 t/m 14 december in Praag
  - Werk van Euregio talent te koop in FAB Pop-Up Store Hasselt, open t/m 15 januari 2015 (België)
  - Beeldimpressie van Cologne Fashion Days waar FASHIONCLASH Nederlands mode talent presenteerde
 • 02 december 2014 Selectie provinciale popwedstrijd Nu of Nooit 2015 bekend!
  Op zaterdag 20 december 2014 vindt de eerste voorronde van de provinciale popwedstrijd Nu of Nooit 2015 plaats…
  Op zaterdag 20 december 2014 vindt de eerste voorronde van de provinciale popwedstrijd Nu of Nooit 2015 plaats in de ECI Cultuurfabriek te Roermond. Vanaf die avond strijden vijfentwintig popacts verspreid over vijf voorrondes in de gemeentes Roermond, Heerlen, Venlo, Maastricht en Sittard-Geleen om een plek in de provinciale finale die zal plaatsvinden op zaterdag 21 februari 2015 in Muziekcentrum de Bosuil te Weert. De winnaar van de finale mag zich een jaar lang de meest veelbelovende popact van Limburg noemen. Naast persoonlijke coaching, studiotijd en diverse optredens, mag de winnaar bovendien optreden tijdens het grootste en meest prestigieuze popfestival van Nederland: Pinkpop!  
   
  Uit maar liefst tweeënnegentig inschrijvingen uit de hele provincie heeft een demo-panel afgelopen week vijfentwintig popacts geselecteerd die tijdens de vijf voorrondes in poppodia verspreid over de hele provincie zullen optreden en strijden voor een plek in de finale. De selectie voor de voorrondes ziet er als volgt uit:
   
  Voorronde 1
  Zaterdag 20 december 2014, ECI Cultuurfabriek (Roermond): Bruna, 90 Day Jane, Hard2Get, Shiverburn, The I.T.'s
   
  Voorronde 2 
  Vrijdag 2 januari 2015, Nieuwe Nor (Heerlen): Benny Hitt, Lotte, Scarescone, Short Phusion, Pavarana

  Voorronde 3
  Zaterdag 3 januari 2015, Grenswerk (Venlo): Anaesthetics, Joep & De Heren Van, Nbraska, No Man’s Valley, True Citizen
   
  Voorronde 4
  Vrijdag 9 januari 2015, Muziekgieterij (Maastricht): Champagne Crash, Jick Munro & The Amazing Laserbeams, Weekend Safari, Yila & BMB, Life's Electric
   
  Voorronde 5
  Zaterdag 10 januari 2015, Poppodium VOLT (Sittard): Cowboys of the Sky, One Wonders, Seymour Sachs, SonA, Throat of Autumn

  De online kaartverkoop voor de voorrondes start op dinsdag 2 december 2014 via de deelnemende poppodia. Kaartjes voor de voorrondes kosten € 7,- inclusief voorverkoopkosten. Stichting Popmuziek Limburg wenst alle geselecteerde acts voor Nu of Nooit 2015 veel succes!
   
  Stichting Popmuziek Limburg (SPL) is de provinciale popkoepel van Limburg en is aangesloten bij het Huis voor de Kunsten Limburg. SPL zet zich op een breed terrein in voor de ondersteuning en ontwikkeling van de Limburgse popcultuur, onder andere door het creëren van kansen voor (pop)muzikanten en door het stimuleren van samenwerking tussen onder meer poppodia en gemeentes. SPL organiseert naast de jaarlijkse provinciale popwedstrijd ‘Nu of Nooit’ ook het talentontwikkelingsproject ‘PopSport’ en het evenement ‘DVERS’, bestaande uit een muzikantendag en conferentie in combinatie met een groot live showcasefestival. Meer informatie over SPL en de genoemde projecten is te vinden op de website www.spl.nl.

  lees meer…
nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten binnen iedere discipline waarin het Huis werkzaam is, dan kunt u zich op deze pagina aanmelden voor een digitale nieuwsbrief.
agenda
 • 01 mei 2014 - 31 maart 2015samenwerkings activiteit 'Het Hart van Grind' op de Brunssumerheide
  Tijdens een 3,5 km lange wandeling door de bossen en over de heide van de Brunssumerheide komen bezoekers van 1…
  Tijdens een 3,5 km lange wandeling door de bossen en over de heide van de Brunssumerheide komen bezoekers van 1 mei 2014 t/m 31 maart 2015 bijzondere steenformaties tegen. Deze kunstwerken nemen hen mee naar de verborgen natuur van de stenen.

  Beeldend kunstenaar Adri Verhoeven realiseerde 11 kunstwerken in de natuur. Samen met Natuurmonumenten, de Vereniging van Geologen, de Sterrenwacht Limburg, Consortium Grensmaas, geoloog/fotograaf Dirk Wiersma en filmmaker Rob Vogelsang neemt hij u graag mee om de diepste lagen van het steentje bloot te leggen. 

  Voor een deel kunt u die ontdekkingstocht op www.hethartvangrind.nl maken. Op deze website is te zien hoe breed de fascinatie voor de steen verbreid is. Dichters willen de steen kennen, in heel verschillende culturen wordt de steen op een voetstuk geplaatst en de wetenschap ontdekt onze eigen wortels in de steen. Om de 'intimiteit met het bestaan' aan den lijve te ervaren zult u oog in oog moeten komen staan met het ontblote hart van de steen. 

  Startpunt van de wandeling is het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten, Schaapskooiweg 99 in Heerlen. Hier is een gratis routekaart beschikbaar. Alle praktische informatie en een mogelijkheid om de routekaart te downloaden staan ook op www.hethartvangrind.nl.
   
  Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Huis voor de Kunsten Limburg. 
 • 02 december 2014 - 01 maart 2015eigen activiteit Foto expo 'Nieuwe Oogst' met werk van geslaagden Masterclass Verhalende Fotografie o.l.v. John Lambrichts
  In 2013 organiseerde het Huis voor de Kunsten Limburg een masterclass verhalende fotografie voor gevorderde vrijetijdsfotografen.…
  In 2013 organiseerde het Huis voor de Kunsten Limburg een masterclass verhalende fotografie voor gevorderde vrijetijdsfotografen. De opdracht was om op persoonlijke wijze een verhaal te vertellen en hierbij niet louter registrerend te fotograferen, maar vooral een duidelijk sfeerbeeld op te roepen. De masterclass stond onder leiding van John Lambrichts. Vijf van de elf deelnemende Limburgse fotografen slaagden voor de masterclass. Hun winnende series zijn van 2 december 2014 t/m 1 maart 2015 te zien in Centre Céramique (Avenue Céramique 50) in Maastricht. Zondag 30 november a.s. om 14.30 uur wordt de tentoonstelling geopend. Radiomaker en kunstenaar Tejo Verstappen zal de fotografen interviewen en de Oekraïense bajanspeler Volodymyr Kurylenko zal een optreden verzorgen. De expo is gratis te bezoeken.

  Eén van de series die in de expo Nieuwe Oogst te zien is, is de serie ‘OVERBRUGGEN’ van Johan Horst (Budel,1965). Het betreft een kleurenfotoreportage over de aanleg van de brug in natuurgebied de Weerter- en Budelerbergen, het resultaat van een geslaagde samenwerking tussen beleidsmakers en uitvoerders. Dieren reizen daar nu ongestoord tussen verschillende leefgebieden. Een andere serie die te zien is, is ‘COLLAR – Fifty Shades of Reality’ van Joep Keij (Bergen op Zoom, 1978). Joep Keij volgde drie koppels tijdens een speelweekend dat in het teken stond van Bondage & Discipline (BD), Dominance & Submission (DS) en Sadism & Masochism (SM). Of, zoals de fotograaf het zelf verwoordt: “In de slipstream van de populariteit van Vijftig Tinten Grijs stapte ik een verborgen wereld binnen. Ik verwachtte een omgeving vol Jambersachtige stereotypen, maar vond een kleurrijke wereld met duizenden tinten en nuances.” Susan Leurs (Heerlen, 1966) maakte in het kader van de masterclass de serie ‘IN DE SCHADUW VAN STEMMEN’, een fotodocument over haar broer Erik, die elke dag opnieuw een gevecht levert om niet te hoeven luisteren naar de stemmen die zich opdringen in zijn hoofd. Frans Smets (Venlo, 1953) volgde voor zijn serie ‘ZORG & VRIENDSCHAP- leven met een spasme’ Renée, een ondernemende en avontuurlijke jonge vrouw die door een spasme beperkt wordt in haar bewegingsvrijheid. De manier waarop Renée omgaat met haar beperking heeft diepe indruk op de fotograaf gemaakt. Vooral dat heeft hij in zijn foto’s willen weergeven. Diana Putters (Spaubeek, 1971) koos voor een bijna ‘filmische droom’ van een meisje in een verlaten huis. Wordt ze achtervolgd door een man met hoed of is het slechts verbeelding? Ook haar serie ‘[ON-SCHULDIG]’ is te zien tijdens de foto expo Nieuwe Oogst.

  In het kader van de fototentoonstelling geeft masterclassdocent John Lambrichts op zaterdag 17 januari 2015 om 14.30 uur een rondleiding door de tentoonstelling (€ 5,- per persoon / € 4,- voor bibliotheekleden). Zondag 25 januari van 14.00 tot 16.30 uur vinden portfoliobesprekingen plaats. Belangstellende fotografen kunnen hun foto’s laten beoordelen door John Lambrichts, George Meijers en Nico Bastens (€ 7,- per persoon / € 6,- voor bibliotheekleden). Dezelfde jury die ook de geslaagden selecteerde voor de tentoonstelling Nieuwe Oogst. Meer informatie over deze activiteiten en aanmelden kan via www.centreceramique.nl. Kijk voor meer informatie over de masterclass verhalende fotografie op www.hklimburg.nl/film&fotografie (cursussen & workshops).

  Openingstijden Centre Céramique
  maandag gesloten
  dinsdag 09.00-21.00 uur
  woensdag/donderdag/ vrijdag 09.00-18.00 uur
  zaterdag/zondag 13.00-17.00 uur
  Lees meer
 • 21 december 2014 - 08 februari 2015samenwerkings activiteit LEF! - Jong muziektalent van LBM krijgt podium in nieuwe serie op L1 TV
  De regionale omroep L1 begint zondag 21 december met de nieuwe serie LEF! De liefde voor (klassieke) muziek en…
  De regionale omroep L1 begint zondag 21 december met de nieuwe serie LEF! De liefde voor (klassieke) muziek en jonge talenten uit de wereld van harmonie en fanfare staan centraal in deze reeks. In iedere uitzending is een winnaar te gast uit de jaarlijkse Finale Jonge Solisten van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM). 

  De serie is op zondag te zien op L1 TV om 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 en 17.00 uur. Alle afleveringen komen ook op L1.nl/LEF. Begin volgend jaar verschijnt op deze pagina ook een ‘paspoort’ met video- en geluidsopnames van de jonge LBM-solisten die meedoen aan de tv-serie. De LBM-solisten hebben afgelopen voorjaar meegedaan aan de voorrondes voor de Finale Jonge Solisten. Ze hebben hier zeer goed gescoord en verdienden daarmee een plekje in de tv-serie.

  LEF!, een co-productie van L1 met Omroep Venlo, is opgenomen in de foyer van Theater De Maaspoort in Venlo. Presentator/bariton Sef Thissen praat met de jongeren én met doorgewinterde artiesten over hun passie. In de eerste aflevering is zangeres Ellen ten Damme te gast en de 12-jarige Tristan Diederen.

  LBM en Jonge Solisten
  In Limburg zijn zo’n 285 muziekgezelschappen actief, bestaande uit harmonieën, fanfares en brassbands. De LBM treedt binnen de provincie Limburg op als belangenbehartiger van deze muziekgezelschappen. De LBM organiseert ook jaarlijks de Finale Jonge Solisten. De jonge solisten die in LEF! optreden zijn Janne Niese (12 jaar), Loes Geelen (20), Annet Schmeitz (14), Camiel Lemmens (15), Sven Smeets (18), Karin van Rens (17), Tristan Diederen (12) en Carmen Huppertz (15).

  Regionaal en nationaal bekende artiesten sluiten iedere aflevering van LEF! af met een gastoptreden, waarbij ze kiezen voor een klassiek nummer. Ook de jonge LBM-solist speelt mee in de begeleiding, naast muzikanten van philharmonie zuidnederland. Venlonaar Sef Thissen, bekend van Viva Classic Live, ontvangt naast Ellen ten Damme nog zeven andere bekende artiesten: Bert van den Bergh (uitzending 28 december), Suzan Seegers (4 januari), Gé Reinders (11 januari), Lange Frans (18 januari),  Beppie Kraft (25 januari), Jack Vinders (1 februari) en Jaap Reesema (X-factor, 8 februari).

  Sef Thissen en Susanne Hardick
  De Venlose bariton Sef Thissen maakte pas vijf jaar gelden de keuze voor een carrière in de klassieke muziek. Inmiddels heeft hij vele podia mogen betreden en met diverse grote orkesten en dirigenten gewerkt. Zijn grootste succes is het door hem zelf bedachte en geproduceerde Viva Classic Live. Deze grote buitenconcerten in Venlo, waarin Thissen diverse nationale en internationale gastsolisten uitnodigt, zijn ook te zien op de regionale zender L1.

  Achter de vleugel in LEF! zit iedere week concertpianiste Susanne Hardick. Zij  is een excellente allround musicus: soliste, kamermusicus, liedbegeleider, gediplomeerd pedagoge en muziekwetenschaper. Susanne Hardick is ook vaste solist tijdens de Viva Classic Live concerten.

  philharmonie zuidnederland
  De philharmonie zuidnederland - ontstaan uit een fusie tussen het Limburgs Symfonie Orkest en Het Brabants Orkest - werkt ook mee aan de nieuwe tv-serie op L1. In LEF! zijn ensembles uit het orkest te horen zijn. Zij begeleiden de jonge en doorgewinterde artiesten. Kunst- en cultuureducatie vindt het orkest van groot belang.
  LEF! is een project van meerdere partijen en in samenwerking met de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen tot stand gekomen. Meer informatie over de serie op L1.nl/LEF.
   
  Dit project is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van het Huis voor de Kunsten Limburg.
 • 30 januari 2015 - 06 maart 2015eigen activiteit Nieuwe voorstelling 'Ós Limburg' door Toneelhuis LFA
  Wat maakt Limburg nou ‘Limburg’? De nieuwste voorstelling Ós Limburg van Toneelhuis LFA gaat over alle tegenstellingen…

  Wat maakt Limburg nou ‘Limburg’? De nieuwste voorstelling Ós Limburg van Toneelhuis LFA gaat over alle tegenstellingen en vooroordelen, alle waarheden en onwaarheden, over de schoonheid en het verdriet van de Limburgse mens.

  De voorstelling wordt gespeeld door dialectsprekende amateurspelers uit alle windstreken van Limburg. Dit gelegenheidsgezelschap neemt het publiek mee op een zoektocht naar wat ons verbindt en wat ons onderscheidt. Een voorstelling door Limburgers, over Limburg en voor het Limburgse toneelminnende publiek. Kortom: een theatraal kijkje in de spiegel! Maak dit uitdagende avontuur vanaf eind januari mee in de kleine theaters in Limburg.

  Regie: Marnix Mulder
  Regie-assistentie: Joyce Stultiens
  Spelers: Leon Nelissen, Marlies Harings, Sonja Bouten, Mieke Bartsch-Peeters, Suzanne van Kempen, Hanneke van Horen, Geerte Schmitz, Lizet Scheers, Juul Stokbroekx, Ann Philipsen, Gerda Schattorje, Lizette Egas, Ton Frissen, René Thijssen en,Wilhelmien Knapen

  Voorstellingen
  - 30 en 31 januari: Theater Karroessel Geleen, 20.00 uur
  - 1 februari: Theater Karroessel Geleen, 14.30 uur
  - 6 en 7 februari: Pesthuyspodium Maastricht, 20.00 uur
  - 21 februari: Theater de Garage Venlo, 20.15 uur
  - 6 maart: Theater Landgraaf Landgraaf, 20.00 uur
  - 13 maart: De Bombardon Heythuysen, 20.00 uur

  Voor kaartverkoop kunt u terecht bij de desbetreffende theaters.
   


  Lees meer
 • 31 januari 2015 - 01 februari 2015samenwerkings activiteit Danstalent On The Move
  'Danstalent on the Move' is een open workshopweekend met aansluitend de voorstelling 'Danstalent on the Move'.…
  'Danstalent on the Move' is een open workshopweekend met aansluitend de voorstelling 'Danstalent on the Move'.

  In de workshops maak je kennis met docenten uit Limburg en de docenten en studenten van Codarts Rotterdam en de professionele dansers van Project Sally Maastricht. Van Urban tot salsa en van moderne tot klassieke dans.  (leeftijd 11+)
  Data workshops: 31 jan. en 1 feb. 2015 van 10:00-15:00 uur
  Locatie: AINSI, Lage Kanaaldijk 112-113, Maastricht
  Kosten: 25,- per persoon voor 2 dagen! met gratis voorstellingskaartje.

  Danstalent on the Move - de voorstelling
  Dansers van regionale dansscholen bieden samen met Codarts Rotterdam een zeer gevarieerd programma. De 3e jaars studenten van Codarts ‘Uitvoerende Dans’ dansen nieuw en bestaand werk van o.a. Konstantin Keykhel, Stephen Shropshire, Marina Mascarell en Lóránd Zachár.
  Datum voorstelling: 1 februari, 16:00 uur
  Locatie: AINSI, Maastricht
  Kaarten excl. workshops: € 10,- per persoon
  Reserveren: http://www.sodl.nl/index.php/activiteiten

  Deze voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door Theater aan het Vrijthof, Provincie Limburg, Stichting Ondersteuning Danstalent Limburg, Codarts, Project Sally Maastricht en Huis voor de Kunsten Limburg.
  Lees meer
 • 08 februari 2015 13:00 - 17:00eigen activiteit Masterclass Schrijven voor jong Limburgs taaltalent
  Gratis schrijfworkshops door Yoshi Breen (Sunday Sun), Emma Curvers en Daan Doesborgh  
   …
  Gratis schrijfworkshops door Yoshi Breen (Sunday Sun), Emma Curvers en Daan Doesborgh  
   
  Op zondag 8 februari 2015 van 13.00 tot 17.00 uur organiseren Kunstbende Limburg, het Letterkundig Centrum Limburg en het Huis voor de Kunsten Limburg een Masterclass Schrijven in poppodium Nieuwe Nor in Heerlen. Jongeren van 12 t/m 18 jaar kunnen die middag gratis een workshop volgen in het schrijven van poëzie, proza en songteksten onder begeleiding van de masters Yoshi Breen (songwriting), Emma Curvers (proza) en Daan Doesborgh (poëzie). Zij geven schrijftips en jongeren krijgen de kans om te experimenteren met schrijftechnieken om tot een goede songtekst, verhaal of gedicht te komen. Inschrijven kan tot 5 februari via www.kunstbendelimburg.nl/workshops.
   
  De Masterclass Schrijven is een leuke en laagdrempelige manier voor jongeren om hun schrijftalent aan te scherpen. Het maakt niet uit of je nu veel of weinig ervaring hebt. Wie wil kan zich erna ook aanmelden om deel te nemen aan de regiofinale van Kunstbende Limburg op zondag 29 maart 2015 in de Stadsschouwburg Sittard-Geleen. Dit is echter zeker niet verplicht! Als je je aanmeldt voor de regiofinale kun je na afloop van de Masterclass Schrijven nog een keer per e-mail coaching krijgen van een van de drie masters. Allemaal bedoeld om tot een geweldige podiumpresentatie te komen!
   
  De masters
  Yoshi Breen is de zanger, toetsenist en gitarist van popband Sunday Sun. Daarnaast geeft hij onder andere les aan de Rockacademie in Tilburg en de Herman Brood Academie in Utrecht.  Emma Curvers (1985) groeide op in Zuid-Limburg, studeerde af als filosofe en is hoofdredacteur van filmplatform Cineville. Ze publiceerde in de Volkskrant en schrijft columns voor CJP Magazine. In 2014 verscheen haar debuutroman Iedereen kan schilderen. Daan Doesborgh (Steyl, 1988) is dichter en boekwetenschapper. In 2010 verscheen zijn bundel De Venus Suikerspin en won hij het Nederlands Kampioenschap Poetry Slam. Hij verzorgde talloze optredens, onder andere op Lowlands, en geeft regelmatig lezingen en workshops over poëzie.
   
  Programma
  13.00-15.00 uur: masterclasses poëzie en proza schrijven
  15.00-17.00 uur: masterclass songteksten schrijven
   
  Van 13.00-17.00 uur organiseert Kunstbende ook een open podium in de Nieuwe Nor. Dit is bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 19 jaar die graag willen optreden op een professioneel podium. Van muzikant tot danser tot dichter, alles kan en alles mag! Inschrijven kan via www.kunstbendelimburg.nl/nieuwenor.
   
  Locatie
  Poppodium Nieuwe Nor
  Pancratiusstraat 30
  6411 KC Heerlen
   
  Kunstbende
  Kunstbende is dé landelijke wedstrijd voor jong en creatief talent. Jongeren kunnen deelnemen in acht categorieën: Dans, DJ, Expo, Fashion, Film, Muziek, Taal en Theater. Dit jaar is het thema ‘Feest’. 
 • 21 februari 2015 13:00 - 22:15samenwerkings activiteit Masterclass en concert Theodora Geraets Trio
  Op 21 februari organiseert het Landgraafs Symfonieorkest (LASO) een gratis groepsles en concert door het internationaal…
  Op 21 februari organiseert het Landgraafs Symfonieorkest (LASO) een gratis groepsles en concert door het internationaal beroemde Theodora Geraets Trio: Theodora Geraets - hoofdvakdocente viool Conservatorium Den Haag, Mathias de Oliveira Pinto - professor cello Musikhochschule Münster en Berlijn, Zvi Carmeli - professor altviool en kamermuziek Jerusalem Academy for Music and Dance.

  Masterclass
  Tijd: 13.00-16.00 uur
  Locatie: De Brandpoort, Hoogstraat 191, 6373 HS Landgraaf
  Entree: gratis

  Concert
  Tijd: 22.00-22.15 uur
  Locatie: De Brandpoort, Hoogstraat 191, 6373 HS Landgraaf
  Entree: vrije gave

  Aanmelden kan via dwapeeters@home.nl. Aanmeldingen worden geregistreerd op volgorde van binnenkomst en vol = vol.


  Lees meer
 • 28 februari 2015 00:00 - 00:00 V/N Champions Trophy
  Op 28 februari vindt voor de derde keer de V/N Champions Trophy plaats. Tijdens dit internationale kampioenschap…

  Op 28 februari vindt voor de derde keer de V/N Champions Trophy plaats. Tijdens dit internationale kampioenschap der lage landen, zullen de beste majorette/twirlers van Vlamo België en de KNMO de strijd tegen elkaar aanbinden. De Champions Trophy 2015 vindt plaats in Sporthal Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt-België.

  Selectie Nederlandse equipe op NK majorette in Waalwijk
  De selectie voor de Nederlandse equipe vindt plaats op het NK majorette in Waalwijk. Voor de onderdelen solo, duo, ensemble, team sectie A en Accessories geldt dat per leeftijdscategorie vanaf jeugd 2 de top 3 wordt afgevaardigd (kijkende vanaf de topklasse). Voor groepen geldt dat de kampioen Nederland gaat vertegenwoordigen (ook weer kijkende vanaf het hoogste niveau).

  Heeft u vragen over de V/N Champions Trophy 2015, dan kunt u contact opnemen met Louise Wiersema via elsiepee@casema.nl.
   


  Lees meer
 • 01 maart 2015 10:00 - 16:00samenwerkings activiteit Coachingsdag Dans voor Kunstbende-deelnemers
  Op zondag 1 maart 2015 organiseert Kunstbende Limburg in samenwerking met het Huis voor de Kunsten Limburg speciaal…
  Op zondag 1 maart 2015 organiseert Kunstbende Limburg in samenwerking met het Huis voor de Kunsten Limburg speciaal voor de Kunstbende-deelnemers in de categorie DANS een coachingsdag. Elke act (individueel of in een groep) krijgt 45 minuten persoonlijke aandacht van een coach om de laatste puntjes op de “i” te zetten! De coaches geven je feedback over jouw eigen dans, je krijgt tips om je performance bij te schaven en wellicht wel nieuwe inspiratie om onderdelen van de dans helemaal anders te doen. Ze gaan je in ieder geval helemaal klaarstomen voor de Regiofinale van Kunstbende Limburg.
   
  Zondag 1 maart 2015, 10:00 tot 16:00 uur
  Locatie: n.n.b.
  Deelname = Gratis (enige voorwaarde hiervoor is dat je deelneemt aan de wedstrijd van Kunstbende)!
   
  Regiofinale Kunstbende Limburg
  De categorie DANS is één van de meest populaire categorieën binnen de Kunstbende wedstrijd. Deelnemers uit heel Limburg treden individueel of in groepsverband op tijdens de Limburgse finale op zondag 29 maart 2015 in de grote zaal van de Stadsschouwburg Sittard-Geleen. Een professionele die bepaalt wie er doorgaat naar de landelijk finale van Kunstbende in de Melkweg Amsterdam.
   
  Doe mee aan Kunstbende, maak kans op vele vette prijzen zoals workshops en een coachingstraject, optredens, kaartjes voor Pinkpop en nog veel meer! Daarnaast kun je meedoen aan deze gratis workshop.

  Inschrijven kan hier.
 • 01 maart 2015 13:30 - 18:00eigen activiteit Eenakterfestival Brokstukken
  Toneelhuis LFA organiseert samen met ECI Cultuurfabriek de zesde editie van een bijzonder en uniek theaterevenement:…

  Toneelhuis LFA organiseert samen met ECI Cultuurfabriek de zesde editie van een bijzonder en uniek theaterevenement: Eenakterfestival Brokstukken! Maar liefst 14 Limburgse toneelverenigingen uit alle windstreken van Limburg brengen tijdens deze editie een eenakter op de planken. 

  Eenakterfestival Brokstukken laat jaarlijks de grote verscheidenheid en de kwaliteit van het Limburgse amateurtoneel zien. Toneelgroepen presenteren een speciaal voor deze gelegenheid ingestudeerde eenakter ofwel korte passages uit toneelvoorstellingen van het nieuwe seizoen. Van kluchtige komedies tot tranentrekkende tragedies; alles kan en mag op de planken gebracht worden tijdens het festival. 

  Tijdens dit toneelfestival kan de bezoeker zijn eigen route door het festival bepalen. Tevens vindt er de monologenwedstrijd ‘In je Eentje’ tijdens dit festival plaats. Het publiek is de jury en bepaalt welke monoloog de publieksprijs t.w.v. € 150,- wint.  Het Eenakterfestival Brokstukken biedt de theaterliefhebber een verrassend, verscheiden en mooi beeld van het amateurtheater in Limburg. Zorg dat u erbij bent!

  Datum: 1 maart
  Tijd: 13.30-18.00 uur
  Locatie: ECI Cultuurfabriek, Roermond
  Entree: tickets (€ 10,- voorverkoop / € 12,- dagkassa) kunnen worden besteld worden bij de kassa van ECI Cultuurfabriek

  Deelnemers Eenakterfestival 2015.

  De programmering van het Eenakterfestival Brokstukken 2015 wordt in januari 2015 bekend gemaakt.
   


  Lees meer
 • 02 maart 2015 19:00 - 20:30samenwerkings activiteit Workshop Hubbard Street 2 tijdens Schrit_tmacher
  In het kader van het schrit_tmacher Festival organiseert Parkstad Limburg Theaters in samenwerking met het Huis…
  In het kader van het schrit_tmacher Festival organiseert Parkstad Limburg Theaters in samenwerking met het Huis voor de Kunsten Limburg ieder jaar dansworkshops voor amateurdansers en dansdocenten. Dit jaar is dat een workshop moderne dans voor amateurdansers gebaseerd op repertoire uit de voorstelling van het zeer gerenommeerde dansgezelschap Hubbard Street 2 (USA).  
   
  De workshop is voor zowel beginners als gevorderden, enige danservaring is vereist. Reserveren kan via de website van Parkstad Limburg Theaters: www.parkstadlimburgtheaters.nl
   
  Maandag 2 maart 2015
  Tijd: 19.00-20.30 uur
  Locatie: Parkstad Limburg Theaters Burg. van Grunsvenplein, Heerlen
  Kosten: € 15,- per persoon
  Deelnemers aan de workshop kunnen voor € 25,- (1e rang) de voorstelling van Hubbard Street 2 op dinsdag 3 maart, 20.00 uur in Theater Heerlen bijwonen. Bel +31(0)45-5716607 of aan de kassa van Theater Heerlen.
   
  Vragen? Neem dan contact op met Grace Bellel, consulent dans Huis voor de Kunsten Limburg, via gbellel@hklimburg.nl.
   
  Kijk voor het volledige programma van het schrit_tmacherfestival in Aken en Heerlen op www.parkstadlimburgtheaters.nl en www.schrittmacherfestival.nl

naar de complete agenda…
prikbord
27-01-2015 12:20,

Oproep inzendingen voor Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs 2015

In juli 2006 is de Hermine van Bers Stichting opgericht met als doel ondersteuning van jonge beeldend… In juli 2006 is de Hermine van Bers Stichting opgericht met als doel ondersteuning van jonge beeldend kunstenaars. De stichting wil door middel van de jaarlijks uit te reiken Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs de ontwikkeling van talent stimuleren. Hermine van Bers (1927 - 2006) is in Maastricht geboren en woonde en werkte in Leiden.
 
De Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs is een jaarlijks uit te reiken prijs. De prijs wordt beurtelings uitgereikt in Leiden en Maastricht. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van € 2500 en een penning, ontworpen door  Lucie Leene. Het etui voor de penning is een ontwerp van Floor Spigt.
 
Selectie
De toekenning van de Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs gebeurt op voordracht van een vakjury. Op basis van ingezonden documentatie komt de jury tot een oordeel. De voordracht bestrijkt het hele gebied van de actuele beeldende kunst. De jury selecteert drie genomineerden en draagt de winnaar voor. De bekendmaking van de drie genomineerden vindt plaats na het juryberaad. De winnaar zal bij de prijsuitreiking bekendgemaakt worden.
 
Deelname
Deelname staat open voor kunstenaars onder de 36 jaar, met een directe relatie met Maastricht. Aanmelding is mogelijk via het formulier op de website.
 
Inzending
Inzendingen voor de Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs dienen uiterlijk 9 maart a.s.
ontvangen te zijn. Voor informatie over het postadres graag contact opnemen via
info@herminevanbersstichting.nl
 
De inzending dient te bestaan uit een cd rom met:
– contactgegevens
– beeldmateriaal in de vorm van een powerpoint-presentatie van maximaal 10 dia's
– Word-document (max. 1 A4) bevattend
-        curriculum vitae
-        korte toelichting op het werk
-        eventueel toelichting op relatie met Maastricht
-        geprinte versie van het Word-document
NB
Indien werk niet geschikt is om in een powerpoint-presentatie te tonen, graag contact opnemen via info@herminevanbersstichting.nl
 
Uitreiking van de Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs
De uitreiking van de Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs – Editie Maastricht 2015 zal plaatsvinden op zaterdag 23 mei a.s. tijdens de KunstTour. Tegelijk met de uitreiking van de Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs vindt een presentatie met werk van de drie genomineerden plaats in Theater aan het Vrijthof.


Lees meer…
27-01-2015 09:12,

Hoornist(en) gezocht voor Fanfare Eendracht Baarlo

Fanfare Eendracht Baarlo is een 1e divisie orkest met circa 60 muzikanten waar kwaliteit en gezelligheid… Fanfare Eendracht Baarlo is een 1e divisie orkest met circa 60 muzikanten waar kwaliteit en gezelligheid hand in hand gaan. Dirigent Bart Deckers staat garant voor interessante repetities en onder zijn leiding wordt gewerkt met origineel fanfare-repertoire.

De hoornsectie bestaat momenteel uit vier ervaren amateurs. Ter versterking van deze groep zijn we nog op zoek naar één of twee nieuwe collega’s. De repetities zijn op maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur.

Kijk voor meer informatie en de contactgegevens op www.fanfarebaarlo.nl. Klik hier voor een geluidsopname van ons orkest.
27-01-2015 09:10,

Dansschool The Movement zoekt een dansdocent Modern

Dansschool The Movement in de ECI cultuurfabriek te Roermond is op zoek naar een ervaren dansdocent Modern… Dansschool The Movement in de ECI cultuurfabriek te Roermond is op zoek naar een ervaren dansdocent Modern voor de maandagavond.

Het gaat om een groep op maandag van 17.45 tot 18.45 uur met de leeftijd 9+. Het is een groep bestaande uit 10 leerlingen die ook echt willen dansen.

Neem bij interesse contact op met Soraya Groznik via eci-themovement@ecicultuurfabriek.nl of 06 21417190.
27-01-2015 09:06,

Koninklijke Harmonie van Heer zoekt secretaris

Gezocht: Secretaris

Per 4 maart a.s. is de functie vacant bij de Koninklijke Harmonie van Heer.…
Gezocht: Secretaris

Per 4 maart a.s. is de functie vacant bij de Koninklijke Harmonie van Heer.
Ben jij een vereningsman/-vrouw, communicatief, teamspeler, objectief?
Dan ben jij wellicht degene die we zoeken!!
 
Voor meer informatie: secretariaat@khvh.nl.
20-01-2015 08:17,

Bent u op zoek naar een gediplomeerd pianiste/organiste?

Gediplomeerd pianiste/organiste (21 jaar) biedt zich aan in regio Midden-Limburg voor solo-uitvoeringen… Gediplomeerd pianiste/organiste (21 jaar) biedt zich aan in regio Midden-Limburg voor solo-uitvoeringen en/of begeleiding van koren of muziekgezelschappen.

Beschikbaar in het weekend en op maandag- t/m donderdagavond.

Neem voor meer informatie contact op met Louise Savelkoul via t: 06 12783370 of e: louisesavelkoul@hotmail.com.
20-11-2014 10:41,

Harmonie Les Amis Reunis Nieuwstadt zoekt dirigent

Als opvolging van onze huidige dirigent, zijn wij op zoek naar een dirigent voor onze harmonie.… Als opvolging van onze huidige dirigent, zijn wij op zoek naar een dirigent voor onze harmonie.
 
Het uitgangspunt van onze vereniging is het vasthouden van ons huidige niveau en waar mogelijk te verbeteren.
 
Repetitie is op de dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.45 uur.
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter via 06 10294042 of l.willms@ziggo.nl.
18-11-2014 12:13,

Peeltoernooi 2015

Graag nodigen wij u uit tot het deelnemen aan het 49e Peeltoernooi, dat plaatsvindt op 20-21 en 27-28… Graag nodigen wij u uit tot het deelnemen aan het 49e Peeltoernooi, dat plaatsvindt op 20-21 en 27-28 juni 2015, wederom in onze vaste toernooiaccommodatie,  Zalencentrum d’n Binger te Meijel, dit jaar met medewerking van fanfare St. Cecilia Milheeze.

Ook voor dit 49e Peeltoernooi heeft het stichtingsbestuur wederom een zeer deskundige jury aangetrokken. Slagwerkorkesten worden beoordeeld door de heer Rob Janssen, terwijl de beoordeling van de HaFaBra-orkesten geschiedt door de heer Alex Schillings.

Toernooidata:
- Zaterdag 20 juni: Slagwerk (gehele dag)
- Zondag 21 juni: HaFaBra (gehele dag)
- Zaterdag 27 juni: Slagwerk (1e dagdeel)
- Zaterdag 27 juni: HaFaBra (2e dagdeel)
- Zondag 28 juni: HaFaBra (gehele dag)
 
Inschrijvingen moeten uiterlijk 1 februari 2015 bij het secretariaat binnen zijn. Aangegeven voorkeuren met betrekking tot data en tijdstip van optredens worden zoveel mogelijk gehonoreerd. Inschrijvingen en voorkeuren worden behandeld aan de hand van het tijdstip van binnenkomst van de aanmelding. De kans dat voorkeuren kunnen worden gehonoreerd is uiteraard groter naarmate de inschrijving eerder wordt gedaan.
 
Betaling inschrijfgelden:
Gelijktijdig met het inzenden van uw inschrijfformulier dient ook:
a. Het inschrijfgeld à € 100,- per deelnemend orkest  en
b. Een waarborgsom à € 200,- per deelnemend orkest
voldaan te zijn door overboeking op IBAN NL53 RABO 0102 5915 39 t.n.v. Stichting Peeltoernooi onder vermelding van uw verenigingsnaam, postcode en plaats.
 
- Na daadwerkelijke deelname conform de reglementen wordt de waarborgsom terug betaald.
- Bij een geldige afmelding tot deelname voor 1 mei 2015 wordt de waarborgsom ook terug betaald.
- Bij afmelding tot deelname na 1 mei 2015 wordt de waarborgsom niet terugbetaald.
- Het reeds betaalde inschrijfgeld vervalt bij elke afmelding aan de stichting.
 
Muziekwerken en beoordeling:
Met betrekking tot de uit te voeren muziekwerken en de beoordeling kan verwezen worden naar het reglement zoals geplaatst op de website van het peeltoernooi.
 
Overige aandachtspunten:
- Het toernooi is gratis toegankelijk voor muzikanten, publiek en supporters.
- De inspeelruimte is evenals de instrumentenruimten inpandig aan de concertzaal.
- Na afloop van elk optreden wordt de dirigent in de gelegenheid gesteld een mondelinge toelichting te krijgen op de beoordeling door jury.
- Elk optreden wordt door de jury beoordeeld aan de hand van de criteria die gelden voor de muziekconcoursen. Van elk optreden wordt een kwalificatie bekend gemaakt: dit kan zijn: voldoende, voldoende tot ruim voldoende, ruim voldoende, ruim voldoende tot goed, goed, goed tot zeer goed, zeer goed.
 
Inschrijven:
Ook dit jaar kan ingeschreven worden via de www.peeltoernooi.nl. Hier vindt u in het menu aan de linkerzijde de knop ‘inschrijven’ welke u brengt bij een digitaal inschrijfformulier. Dit formulier kunt u digitaal inzenden. U ontvangt dan een bevestiging van uw inschrijving. Medio februari 2015 zal de concept-tijdsindeling aan u worden verzonden, tegelijkertijd met het verzoek om opgave van het programma. Vervolgens ontvangt u eind mei/begin juni het programmaboekje.
06-11-2014 11:28,

Urban dansers gezocht voor muziektheaterproductie

Gezocht: urban dansers voor korte optredens in avondvullende muziektheaterproductie 'La Gran Esperanza'…
Gezocht: urban dansers voor korte optredens in avondvullende muziektheaterproductie 'La Gran Esperanza' Maastricht in regie van Tamara Jongerden.

Wens: Old School Dance op klassieke Spaanse muziek, plus acteer- /figurantenwerk en (koor)zang.

De choreografie wordt verzorgd. Repetitietijd in overleg, optredens vinden plaats in april 2015.

Repetities:
- Zaterdag 21 maart 2015
- Zondag 29 maart 2015
- Zaterdag 11 april 2015
- Zondag 12 april 2015 (doorloop)
- Dinsdag 14 april 2015 (doorloop in het theater, Bordenhal)
- Woensdag 15 april 2015 (technische doorloop) 
- Donderdag 16 april 2015 (generale repetitie)
 
Voorstellingen:
- Vrijdag 17 april 2015 (avondvoorstelling)
- Zaterdag 18 april 2015 (avondvoorstelling)
- Zondag 19 april 2015 (middag- of avondvoorstelling)
- Zaterdag 25 april 2015 (avondvoorstelling)
- Zondag 26 april 2015 (middag- of avondvoorstelling)

Interesse? Neem contact op met Tamara Jongerden via 06 29220669  of tyjongerden@cs.com.
20-10-2014 13:15,

Uitnodiging Muziekfestival Jeugdorkesten

Harmonie St. Caecilia Hoensbroek heeft net als vele andere verenigingen de laatste decennia veel geïnvesteerd… Harmonie St. Caecilia Hoensbroek heeft net als vele andere verenigingen de laatste decennia veel geïnvesteerd in de jeugd en de jeugdopleidingen. Dit is nu terug te vinden in de opbouw van de vereniging. Met in totaal ca. 140 leden heeft de vereniging naast het harmonieorkest ook een volwaardige drumband en jeugdorkest. De helft van de leden is jonger dan 20 jaar.
 
Ook ons jaarlijks terugkerend Jeugdorkestenfestival past in deze opzet. Zondag 29 maart 2015 organiseert Harmonie St. Caecilia, voor de negentiende keer alweer, haar jaarlijks terugkerend evenement waaraan Jeugdorkesten van binnen en buiten de regio deelnemen.
 
Gezien het niveau van het Festival en het aantal verenigingen die dit Festival vast op hun agenda hebben staan, kan Harmonie St. Caecilia zich verheugen op een grote  belangstelling.
 
De Harmonie houdt dit Festival in een magnifieke locatie, de concertzaal van de Muziekschool Hoensbroek, naar ontwerp van de bekende dirigent en musicus Piet Stalmeier. Indien u wilt zal een vakkundige jury uw orkest beoordelen. In het juryrapport worden een aantal aandachtspunten geformuleerd die een positieve bijdrage zijn in ook uw streven naar kwaliteitsverbetering van het orkest. Het festival is geen wedstrijd er worden geen punten en kwalificaties gegeven. Het biedt jeugdorkesten een interessant podium zich te kunnen presenteren. 
 
Voor de organisatie is het van belang uw aanmelding voor 1 maart 2015 te ontvangen. In principe begint het Festival op zondag 29 maart om 10.00 uur en eindigt om 18.00 uur, natuurlijk alles afhankelijk van de grootte van de deelname. De totale tijdsduur per vereniging is gesteld op 30 minuten.
 
Klik hier voor het inschrijfformulier Muziekfestival voor Jeugdorkesten 2015. Indien u dit wenst kunt u gebruik maken van het groot slagwerk van onze harmonie.

Na ontvangst van alle gegevens zal  contact worden opgenomen over de deelname en verdere indeling van de dag.
 
Voor deelname aan het festival vragen wij een bijdrage van € 50,- vooraf over te maken op rekeningnummer 57.72.30.638 van Harmonie St. Caecilia met vermelding van Jeugdorkestenfestival. Gelieve de aanmeldingen d.m.v. bijgaand inschrijfformulier te sturen/te mailen naar onze Festivalcoördinator waar u ook vooraf nog informatie kunt opvragen: Muziekfestival Harmonie St.Caecilia, t.a.v. dhr. J. Gielen, Alofsstraat 17, 6432 GZ Hoensbroek, j.gielen@home.nl, 06 43581008. 
07-05-2014 14:20,

Tegels Symfonie Orkest zoekt nieuwe muzikanten

Het meer dan 103-jarige Tegels Symfonie Orkest bestaat uit een groep enthousiaste muzikanten, oud en…
Het meer dan 103-jarige Tegels Symfonie Orkest bestaat uit een groep enthousiaste muzikanten, oud en jong, die hun hart hebben verpand aan het maken van klassieke muziek. We streven een hoog muzikaal niveau na, maar vinden een leuke onderlinge sfeer ook zeker belangrijk. We zijn een orkest met leden uit de hele regio: niet alleen uit Tegelen, maar ook uit Venlo, Belfeld, regio Horst, Venray, Roermond en zelfs uit België zijn leden afkomstig. We zijn dan ook inmiddels een regionaal orkest. 
 
Zoals voor bijna elk amateurgezelschap geldt, merken ook wij, dat het belangrijk is voortdurend aandacht te hebben voor versterking van ons orkest. Op dit moment hebben wij plaats voor:
- Klarinet
- Hoorn
- Hobo
- Fagotten
- Trompetten
- Schuiftrombones  
- Slagwerk
- Strijkers (cello, contrabas, altviool en viool)
- Bestuursleden.

We repeteren op dinsdagavond van 20.00 tot 22.30 uur in cultureel centrum de Haandert in Tegelen, onder leiding van onze professionele dirigent Luis Andrade.
 
Behalve koorbegeleidingen, hebben we vooral ook een interessant eigen programma, variërend van symfonische muziek, kamermuziek, blazers- en strijkerensembles, tot meer moderne producties, zoals recent de musical Anatevka.
 
Ga voor meer informatie naar www.tegelssymphonieorkest.nl.

Mocht je interesse hebben om onze enthousiaste muzikantengroep te komen versterken, kom dan naar een van onze repetitieavonden, je kunt altijd een keer mee komen spelen om sfeer te proeven. Je bent van harte welkom!

Voor meer informatie kun je ook bellen of mailen met:
- Wil Jentjens (voorzitter), t: 077 373 34 97, e: wil.jentjens@ziggo.nl
- Maarten Vossen (bestuurslid), t: 077 373 05 28, e: ac59715@tiscali.nl
- Petra Buskens (lid), t: 077 374 07 23, e: nijskensbuskens@ziggo.nl
meer prikbordberichten…
disciplines

Het Huis voor de Kunsten Limburg komt u op allerlei plekken in het Limburgse kunst- en cultuurveld tegen. Het Huis is thuis in al deze disciplines:

organisaties

aangesloten bij het huis:

boerderijenstichting limburg bond heemschut limburg collegium ad mosam dans docenten vereniging limburg directeurenoverleg centra kunsteducatie limburg ensemble ‘88 fashionclash federatie van limburgse mandoline verenigingen federatie van musea in limburg federatie voor amateur symfonie orkesten limburg fotobond limburg gilde van vrijwillige molenaars, afdeling limburg keramiek kring Limburg kinjer vastelaovend leedjesfestival koninklijk nederlands zangersverbond - limburg koninklijke nederlandse federatie van muziekverenigingen letterkundig centrum limburg limburgs film circuit limburgs geschied- en oudheidkundig genootschap limburgse bond van muziekgezelschappen limburgse bond van tamboerkorpsen limburgse organisatie van audiovisuele amateurs maastricht international poetry nights molenstichting limburg monumentenkontakt midden-limburg monumentenwacht limburg oud limburgse schuttersfederatie raod veur ‘t limburgs samewirkende limburgse vastelaovesvereniginge steunpunt archeologie & monumentenzorg limburg stichting alphons winters stichting behoud mijnhistorie stichting de weeffout stichting funerair erfgoed limburg stichting jo hansenprijs voor volkscultuur stichting kruisen en kapellen limburg stichting limburg geïmproviseerde muziek stichting limburgse componisten stichting limburgse kastelen stichting matty niël stichting ondergrondse werken stichting openluchttheaters limburg stichting popmuziek limburg stichting wereld muziek concours kerkrade studium chorale toneelhuis lfa veldeke limburg verenigde nederlandse korenorganisaties - afdeling limburg werkgroep industrieel erfgoed limburg werkgroep veldgewas
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?