welkom

Welkom op de website van het Huis voor de Kunsten Limburg. Wij zijn een dienstverlenende organisatie die zich inzet voor de amateur- en professionele kunsten en het cultureel erfgoed in Limburg. Op deze website kunt u informatie vinden over alle aangesloten organisaties en over de verschillende disciplines waarin wij werken.
Lees meer...

hkl_foto_huis_voor_de_kunsten_limburg_gebouw
nieuws
 • 02 maart 2015 Bijeenkomst 'Film in Limburg'
  Limburg kent een groot aantal enthousiaste, talentvolle en ambitieuze filmers en andere mediaprofessionals die…
  Limburg kent een groot aantal enthousiaste, talentvolle en ambitieuze filmers en andere mediaprofessionals die hun brood (willen) verdienen met het maken van fictiefilms, documentaires, animatiefilms, commercials, series etc. Het betreft jonge makers die net zijn afgestudeerd en een eerste stap in de professionele wereld zetten, maar ook makers die hun sporen al hebben verdiend en al jaren werkzaam zijn in de Limburgse filmbranche. Daarnaast zijn er diverse organisaties, opleidingen en initiatieven die makers de kans geven en stimuleren om hier, op Limburgse bodem, hun talenten te ontplooien en producties te kunnen laten zien tijdens festivals, op de regionale TV, in filmhuizen etc. Ook op overheidsniveau is veel aandacht voor de filmsector. De Provincie Limburg zorgt middels haar beleid en ondersteuning voor een gedegen basis(film)infrastructuur. Er gebeurt in deze regio veel op het gebied van film! Maar waar liggen nog kansen? Waar kunnen we het beleid nog aanscherpen? Waar hebben filmmakers nog behoefte aan? En wat is er aanvullend op de bestaande initiatieven en infrastructuur nog nodig als professional aan de slag te kunnen gaan (of blijven) in de filmbranche?

  Om een antwoord te krijgen op deze en andere vragen organiseerden het Huis voor de Kunsten Limburg, Stichting Zuyderzigt en Cinesud 2 maart jl. de bijeenkomst ‘Film in Limburg’. Doel van de bijeenkomst was om ambitieuze filmmakers bij elkaar te brengen en gezamenlijk te brainstormen over de kansen die er mogelijk nog liggen op het gebied van: filmopleiding en -talentontwikkeling, financiering van een filmproductie, productie(faciliteiten), distributie & vertoning en netwerk & basisinfrastructuur.

  De speerpunten die tijdens deze brainstormsessie naar voren zijn komen, worden gebundeld en verwerkt tot een zogenaamde ‘notitie van makers uit het veld’. Het Huis voor de Kunsten Limburg, Cinesud en overige organisaties kunnen de notitie gebruiken voor het ontwikkelen van toekomstige activiteiten voor filmmakers in deze regio. Wordt vervolgd! 
 • 02 maart 2015 Huis reikt 'Best Newcomer Award' uit tijdens Dutch Mountain Film Festival
  Op zaterdag 28 maart jl. vond de 5de editie van het Dutch Mountain Film Festival (www.dmff.eu) plaats in het Parkstad…
  Op zaterdag 28 maart jl. vond de 5de editie van het Dutch Mountain Film Festival (www.dmff.eu) plaats in het Parkstad Limburg Theater Heerlen. Tijdens het festival, dat in het teken staat van bergfilms, werden de Dutch Mountain Film Awards uitgereikt. De 'Best Newcomer Award', een beeld en een geldprijs van 1.000 Euro, werd uitgereikt door het Huis voor de Kunsten Limburg en ging naar 'Fabiola', een debuutfilm van Karlijn en Lotte Milder en Mats Logen. De film gaat over Fabiola, een meisje dat opgroeit in het kleine, idyllische, Noord-Italiaanse dorp Viganella. Ze droomt over het leven achter de bergen. Naarmate ze ouder wordt groeit haar verlangen om de wereld achter die bergen te ontdekken. Bekijk hier de trailer van de film. 
 • 24 februari 2015 Veldeke Limburg presenteert Jaarboek 2014
  Veldeke Limburg zet zich al bijna 90 jaar in voor de bevordering van de aandacht voor het Limburgse immateriële…
  Veldeke Limburg zet zich al bijna 90 jaar in voor de bevordering van de aandacht voor het Limburgse immateriële erfgoed. Jaarlijks brengt de vereniging een jaarboek uit. De publicatie geeft een mooi en actueel beeld van het beleid dat de vereniging voor ogen staat en de vele activiteiten die zij organiseert. Vrijdag 27 februari a.s. om 19.00 uur presenteert Veldeke-Limburg het Jaarboek 2014. Naast een overzicht en uitvoerige beschrijving van de activiteiten in 2014, bevat dit boek ook resultaten van diverse onderzoeken naar de Limburgse streektaal, portretten van Limburgse schrijvers en dichters en een stand van zaken omtrent een geschiedenis van de literatuur in Limburg. De presentatie van het Jaarboek 2014 vindt plaats in Kasteel Groot-Buggenum (Loorderstraat 3) in Grathem. Het eerste exemplaar van het boek wordt overhandigd aan dr. Lou Spronck. Spronck geeft tijdens de presentatie een lezing over de Limburgportal op de DBNL site (Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren) en de ‘Geschiedenis van de Literatuur in Limburg’, een publicatie die in 2015 zal verschijnen. De presentatie wordt muzikaal omlijst door de Limburgstalige damesgroep ‘Op Geveul’. Het Jaarboek 2014 is vanaf maandag 2 maart a.s. te bestellen via de webshop van het Huis voor de Kunsten Limburg.

  In het 232 pagina tellende en rijk geïllustreerde Jaarboek 2014 staat onder andere een artikel over het grootschalige onderzoek van Jelske Dijkstra naar de cognitieve voordelen van meertaligheid. Een onderzoek dat ongetwijfeld weer nieuwe belangrijke gegevens oplevert in de discussie over de waarde van meertaligheid. Een ander taalkundig onderzoek dat in jaarboek wordt beschreven, is het onderzoek van Stefanie Ramachers van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij onderzoekt de vraag hoe baby’s en kinderen een bepaald aspect van de Limburgse dialecten leren, namelijk het onderscheid tussen sleep- en stoottoon. Eén van de meest kenmerkende eigenschappen van het Limburgs.

  Roeland van Hout belicht in het jaarboek een onderwerp dat steeds opnieuw tongen losmaakt: de spelling van Limburgse dialecten. Voor het Limburgs bestaat sinds een jaar of tien de Spelling 2003 voor de Limburgse dialecten, die het mogelijk maakt alle Limburgse dialecten op een uniforme manier te schrijven. Sinds 2013 is er ook een website waarmee de Limburgse spelling thuis, achter de computer geoefend kan worden: www.limburgsespelling.nl.

  Ook het schutterswezen komt aan bod in het jaarboek. Het is immers een van de meest kenmerkende onderdelen van het Limburgse immateriële erfgoed. In veel Limburgse plaatsen zijn tot

  de dag van vandaag schutterijen actief en het Oud Limburgs Schuttersfeest behoort tot de hoogtepunten van het Limburgse culturele leven. Niet voor niets werd het OLS in 2014 door Nederland erkend als cultureel immaterieel erfgoed nadat dat in Vlaanderen al eerder was gebeurd. Luc Wolters beschrijft in het Jaarboek 2014 de historie en ontwikkeling van de schutterijen en schuttersfeesten en geeft een overzicht van de huidige stand van zaken in Belgisch- en Nederlands-Limburg.

  Traditiegetrouw worden in het jaarboek ook weer de teksten van de prijswinnaar en van de genomineerden van de Veldeke Literatuurpries opgenomen.

  Het Jaarboek 2014 van Veldeke Limburg is vanaf maandag 2 maart a.s. voor € 20,- (excl. verzendkosten) te bestellen in de webshop van het Huis voor de Kunsten Limburg. Kijk voor meer informatie op www.limburgsedialecten.nl of www.veldeke.net
 • 24 februari 2015 Kick-off Jeugdcultuurfonds Limburg
  Cultuur zorgt voor plezier en persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Kinderen die aan actieve kunstbeoefening…
  Cultuur zorgt voor plezier en persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Kinderen die aan actieve kunstbeoefening doen, krijgen meer zelfvertrouwen, hun concentratievermogen neemt toe en hun sociale vaardigheden worden vergroot. Juist voor kinderen in achterstandsposities zijn deze effecten heel belangrijk. Hun zelfbewustzijn groeit, ze krijgen meer oog voor hun kansen en meer zelfvertrouwen om ze aan te grijpen. Maar wat als je wilt leren zingen, schilderen, toneelspelen of dansen en je ouders of verzorgers kunnen het niet betalen? Juist voor die kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar is het Jeugdcultuurfonds opgericht. Dit fonds geeft hen de mogelijkheid om lessen te volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, dansschool, kunstatelier of muziekvereniging. Ook in Limburg is het fonds actief. Het Jeugdcultuurfonds Limburg is opgericht door het Huis voor de Kunsten Limburg. Op 4 maart vindt in Heerlen de kick-off plaats. 
   
  Ruim 400 euro per kind per jaar
  Het Jeugdcultuurfonds wil dat alle kinderen in Nederland zich kunnen ontwikkelen in minstens één kunstdiscipline. Het fonds richt zich op het wegnemen van de financiële drempels voor kinderen in achterstandsposities, dat wil zeggen uit gezinnen waarvan het inkomen niet meer dan 120% van het wettelijk sociaal minimum bedraagt. Ouders/verzorgers kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij het Jeugdcultuurfonds. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Dit is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Stichting Leergeld, een leerkracht, jeugdhulpverlener, huisarts of maatschappelijk werker. De maximale bijdrage die het fonds uitkeert is 419,75 euro per kind per jaar. Deze bijdrage wordt gebruikt om de contributie en eventueel benodigde attributen te betalen. Het geld gaat direct naar de cultuuraanbieder of winkel, niet naar de ouders of het kind. De intermediair ziet er op toe dat het kind deelneemt aan de activiteiten waarvoor het fonds betaalt. 
   
  Organisatie in Limburg
  Het Jeugdcultuurfonds Limburg is aanspreekpunt voor de gemeenten in Limburg. Het toetst voor hen de aanvragen, doet de promotie, organiseert informatiebijeenkomsten én helpt bij het zoeken van fondsen. De gemeenten Heerlen, Horst aan de Maas, Kerkrade en Venray zijn reeds aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds Limburg. Met diverse andere gemeenten zijn de gesprekken over deelname in een vergevorderd stadium. 
   
  Kick-off 4 maart
  Op 4 maart ’s morgens vindt in de Theo Thijssenschool in Heerlen de kick-off van het Jeugdcultuurfonds Limburg plaats én wordt de start van het Jeugdcultuurfonds in Heerlen gevierd. Hierbij wordt een cheque ter waarde van 10.000 euro van de Rabobank Foundation, een van de sponsors van het Jeugdcultuurfonds in Heerlen, overhandigd. Ook houdt Odile Wolfs, voorzitter van het Jeugdcultuurfonds Limburg, een toespraak en Barry Braeken, wethouder Cultuur van de gemeente Heerlen. Bovendien treden leerlingen van de Theo Thijssenschool op. De kick-off is met name bedoeld voor partners in het veld die werken met en voor kinderen en jongeren in achterstandsposities. 
  lees meer…
 • 16 februari 2015 Kremers Award voor afstudeerscripties
  Eerste toekenning tijdens Jaar van de Mijnen

  Er is een nieuwe prijs voor afstudeerscripties van studenten…
  Eerste toekenning tijdens Jaar van de Mijnen

  Er is een nieuwe prijs voor afstudeerscripties van studenten van HBO- en universiteitsopleidingen: de Kremers Award. Deze prijs zal met ingang van eind 2015 eens in de twee jaar worden uitgereikt aan de beste afstudeerscriptie over regionaal economisch beleid van zowel een hbo- als een wo- student(e). Daarnaast is er ook een prijs van eveneens € 5.000,- voor het beste recente proefschrift over dit onderwerp én een stimuleringsprijs van € 1.500,- voor zowel de hbo- als wo-categorie.

  De prijs is ingesteld door de Stichting Behoud Mijnhistorie met medewerking van Brainport 2020 om hbo- en wo-studenten te stimuleren zich in hun studies te interesseren voor de dynamische en vernieuwende ontwikkeling van regio’s op sociaal en economisch gebied. Op deze manier wil de stichting de lessen geleerd uit de imposante herstructurering van Zuid-Limburg na het sluiten van de mijnen blijvend onder de aandacht brengen. In 2013 verscheen in dit kader reeds de studie ‘Na de mijnsluiting’, waarin de lange termijneffecten (1965-2010) van de herontwikkeling na de mijnsluitingen in kaart zijn gebracht. 
   
  De Kremers Award is genoemd naar dr. J. (Sjeng) Kremers, oud-gouverneur van de Provincie Limburg en eerste voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Mijnwerkerszoon Kremers heeft een essentiële rol gespeeld bij de herstructurering van Zuid-Limburg. 
   
  Procedure
  Om mee te dingen naar de Kremers Award 2015 moeten scripties en proefschriften vóór 31 augustus 2015 worden ingediend via www.kremersaward.nl. Als voertaal wordt Nederlands en Engels geaccepteerd. De scripties dienen door de onderwijsinstelling te zijn beoordeeld en goed bevonden in de periode tussen 1 september 2013 en 31 augustus 2015. Aan de proefschriften moet een doctoraat zijn verbonden in de periode tussen 1 januari 2012 en 31 augustus 2015. In de beoordeling wordt naast de goede theoretische fundering ook de toepasbaarheid van het ontwikkelde gedachtengoed meegewogen. 
   
  Jury 
  De inzendingen worden eerst gescreend en beoordeeld door een team onder leiding van prof. dr. J. Kasper. Hierna wordt door hem een selectie uit elke categorie voorgelegd aan een jury. 
  Voorzitter van deze jury is dr. J. Kremers. Verder bestaat de jury uit  J.M.G.M. Gelissen (CEO Gelissen Group), ir. J.J. de Jong (CEO Philips Benelux), drs. P.J.J.M. Swinkels (voormalig CEO Bavaria) en ir. J. Zuidam (voormalig lid Raad van Bestuur DSM).
   
  Comité van Aanbeveling
  Het aanzien en de betekenis van deze prijs worden onderstreept door de ondersteuning die aan de prijs wordt verleend door: 
  Drs. Th. J.H.M. Bovens, Commissaris van de Koning Provincie Limburg
  Prof. Dr. W.B.H.J. van de Donk, Commissaris van de Koning Provincie Noord-Brabant
  Drs. S.P. van den Eijnden, voorzitter College van Bestuur Open Universiteit
  Drs. E.C. Meijer, voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen
  Ir. J.H.J. Mengelers, voorzitter College van Bestuur Technische Universiteit Eindhoven
  Prof. Dr. M. Paul, voorzitter College van Bestuur Universiteit Maastricht
  Drs. D.J. Pouwels, voorzitter College van Bestuur HAS Hogeschool
  Drs. K. van Rosmalen MPA , voorzitter College van Bestuur Zuyd Hogeschool 
   
  Uitreiking
  De prijs zal voor de eerste maal worden uitgereikt op een later te bepalen datum in december 2015.
 • 03 februari 2015 Denk mee over het Masterplan Muziekonderwijs Limburg
  Muziekonderwijs is een zeer belangrijk speerpunt voor de Provincie Limburg. In Limburg werken verschillende partners…
  Muziekonderwijs is een zeer belangrijk speerpunt voor de Provincie Limburg. In Limburg werken verschillende partners in het culturele en onderwijsveld samen in het project DOOR!, een masterplan waarin de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn muziek van primair naar voortgezet onderwijs centraal staat. Deze leerlijn is onderdeel van de provinciale keten van talentontwikkeling. DOOR! begint niet opnieuw, maar legt slimme verbindingen en maakt gebruik van wat de rijke culturele omgeving lokaal, regionaal en provinciaal te bieden heeft. In januari overhandigde de Gedeputeerde Cultuur van de Provincie Limburg, dhr. Koopmans, het Masterplan Muziekonderwijs Limburg aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  De Provincie Limburg en het Huis voor de Kunsten Limburg doen nu de oproep aan gemeenten, muziekscholen en -verenigingen, muziekbonden, podia, het primair en voortgezet onderwijs , vakopleidingen en onderwijsinstanties om mee te denken over de invulling van het Masterplan. Op maandag 2 maart (Poppodium Grenswerk, Venlo), dinsdag 3 maart (ECI Cultuurfabriek, Roermond) en woensdag 4 maart (Cultuurhuis Heerlen) a.s. van 16.00 tot 18.00 uur wordt het Masterplan toegelicht en wordt met de aanwezigen gesproken over de positie van muziek(onderwijs) in Limburg, de initiatieven die reeds bestaan, de kansen die er nog liggen en de verbindingen die gemaakt kunnen worden. Op basis van de uitkomsten kunnen de initiatiefnemers het masterplan verder DOORontwikkelen en laten aansluiten bij bestaande onderwijsinitiatieven en -structuren. Aanmelden voor één van de drie bijeenkomsten is verplicht en kan tot 25 februari a.s. via www.hklimburg.nl/masterplan.
   
  Het Masterplan DOOR! is een opzet om te komen tot provinciaal dekkend muziekonderwijs in volle samenwerking met het primair en voortgezet onderwijs, vakopleidingen (zoals het conservatorium en de PABO’s), muziekgezelschappen en het culturele veld. In het najaar van 2014 is intensief gewerkt aan een opzet voor het Masterplan Muziekonderwijs Limburg. Het Masterplan is in navolging van de accentennotitie 'Bloeiend Limburg' bedacht door Joery Wilbers (poppodium Nieuwe Nor) en ontwikkeld in samenwerking met Bas Thomissen (Huis voor de Kunsten Limburg) en Hanneke Suilen (onderwijsstichting Kerobei). 
 • 02 februari 2015 Lancering CineLOVA - platform voor non-professionele filmers
  Ben jij een verhalenverteller? Iemand die een boodschap wil overbrengen, een gebeurtenis wil registreren of een…
  Ben jij een verhalenverteller? Iemand die een boodschap wil overbrengen, een gebeurtenis wil registreren of een kwestie aan de kaak wil stellen middels het medium film? Vind jij het leuk om in je vrije tijd als non-professionele filmer actief te zijn? Wil je daar meer uithalen en samen met andere makers een filmproject starten of feedback krijgen op je werk? Dan is CineLOVA iets voor jou! Kom zaterdag 21 februari a.s. van 14.00 tot 16.00 uur naar Lumière Cinema in Maastricht en kom alles te weten over dit spiksplinternieuwe platform voor non-professionele filmers. CineLOVA is een initiatief van de Limburgse Organisatie van Audiovisuele Amateurs (LOVA) en het Huis voor de Kunsten Limburg.

  CineLOVA is een laagdrempelig en multidisciplinair platform voor enthousiaste, ambitieuze, non-professionele filmers. Het platform bestaat uit een online portal: www.cinelova.nl. Beginnende en gevorderde filmers, jonge en (iets) oudere amateurfilmers kunnen hier terecht voor informatie over het maken van een goede productie, advies, leuke filmactiviteiten, -festivals en -workshops in Limburg. CineLOVA is ook de plek waar je schrijvers ontmoet die teksten beschikbaar stellen, muzikanten die voor de muziek willen zorgen in jouw film en amateurtoneelspelers die ook wel eens in een film willen spelen. Gedurende het jaar worden diverse activiteiten georganiseerd waarbij je jouw filmproductie kunt tonen, feedback krijgt op je werk of samen met andere filmers en kunstbeoefenaars (amateur en prof) producties kunt maken van de hoogst haalbare kwaliteit.

  CineLOVA vormt een mooie schakel in de Limburgse filminfrastructuur. Daar waar Cinesud zich vooral focust op de top en (aanstaande) filmprofessionals, focust CineLOVA op een brede basis van non-professionele en beginnende filmers. Beide organisaties werken nauw met elkaar samen. Niet alleen om de doorstroom naar de filmtop in Limburg te bevorderen, maar ook omdat amateurs en profs veel profijt kunnen hebben van elkaars expertise en werkervaring. Om de samenwerking gestalte te geven, nodigen we ook leden van Cinesud uit voor de bijeenkomst van CineLOVA.

  Op zaterdag 21 februari laten we graag zien wat de mogelijkheden zijn van CineLOVA en wordt de website officieel gelanceerd door Pé Diederen, directeur van het Huis voor de Kunsten Limburg. Jef Caelen (LOVA) en Guido Franken (Cinesud) geven voorts meer informatie over CineLOVA en de samenwerking met Cinesud. Natuurlijk zijn er (korte) films te zien: een film uit de LOVA stal en een kortfilm gemaakt in het kader van Cinesud Talent. Ook zal de film ‘Loslaten’ in première gaan, een eerste resultaat van de samenwerking tussen CineLOVA en Cinesud. Alles bij elkaar is het dus meer dan de moeite waard om aanwezig te zijn.

  De lancering van CineLOVA vindt plaats op zaterdag 21 februari a.s. van 14.00 tot 16.00 uur bij Lumière Cinema (Bogaardenstraat 40-B) in Maastricht. Wil je de bijeenkomst bijwonen? Stuur dan een mail naar Patricia Peters, Consulent Film & Fotografie bij het Huis voor de Kunsten Limburg, via: ppeters@hklimburg.nl. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen is aanmelden verplicht.
   
 • 30 januari 2015 Nieuwe editie literair jongerentijdschrift Ochtendlicht
  Met gedichten en verhalen van jonge schrijvers en interviews met Niña Weijers en Sasja Janssen…
  Met gedichten en verhalen van jonge schrijvers en interviews met Niña Weijers en Sasja Janssen
   
  Op zondag 1 februari aanstaande tijdens ‘Poëzie aan de Maas’ in Centre Céramique in Maastricht wordt de vierde editie van het tijdschrift Ochtendlicht gepresenteerd. Ochtendlicht is een literair jongerentijdschrift dat twee keer per jaar verschijnt en ondersteund wordt door het Huis voor de Kunsten Limburg. De redactie bestaat onder andere uit de kersverse nieuwe stadsdichter van Heerlen, Michelle Bracke, en dichters Julie Droeghaag en Merlijn Huntjens. Zij benaderen schrijvende jongeren uit heel Limburg voor een bijdrage. Deze editie staat boordevol verse gedichten van onder anderen Maja Joosten, Robbin Jacobs, Carlo van der Meer en de stadsdichters van Heerlen (Michelle Bracke), Venlo (Noor Roelofs) en Maastricht (Bart Bremmers en Vic Verhagen). Evelien van Nieuwenhoven interviewde schrijfster Niña Weijers en leverde een stuk proza aan, Merlijn Huntjes interviewde dichteres Sasja Janssen en Thijs van Dijk publiceert in deze editie zijn winnende verhaal in de wedstrijd ‘Mijn Film’. Om het nieuwe jaar dichterlijk in te luiden is ook het nieuwjaarsgedicht, geschreven door Kreek Daey Ouwens in opdracht van het Letterkundig Centrum Limburg, geplaatst. Bovendien bevat het tijdschrift werk van jonge talenten van de kunstacademie in Maastricht. Feya Foppen en Linda Senden tonen hun portfolio, wat leidt tot een bijzondere combinatie van beeld en tekst. Bovendien bevat het een agendarubriek met literaire activiteiten en –wedstrijden.
   
  Kopen
  Een exemplaar van Ochtendlicht (dat ditmaal bestaat uit maar liefst 58 pagina’s!) kost 5 euro (exclusief verzendkosten) en is te koop via www.hklimburg.nl/webshop, bij diverse boekhandels in Limburg en bij de presentatie tijdens Poëzie aan de Maas om 14.30 uur. Hierbij is Kira Wuck, winnaar van de Jo Peters Poëzieprijs 2014, de hoofdgast. Ook treden vanuit YoungPoets Michelle Bracke, Merlijn Huntjens en Luuk Wojcik op. Neerlandica Mirthe Smeets interviewt de dichters.De vocale omlijsting is in handen van leerlingen van Kumulus o.l.v. Rick Debie. Kijk op www.centreceramique.nl voor meer informatie.
   
  Wil je ook meewerken aan Ochtendlicht? Stuur je werk en/of goede ideeën naar tijdschriftochtendlicht@gmail.com
 • 08 januari 2015 DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg
  Gedeputeerde Ger Koopmans overhandigt op 8 januari 2015 'DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg' aan minister…
  Gedeputeerde Ger Koopmans overhandigt op 8 januari 2015 'DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg' aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  In Limburg werken verschillende partners in het culturele en onderwijsveld samen in het project DOOR!, een masterplan waarin de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn muziek van primair naar voortgezet onderwijs centraal staat.

  Deze leerlijn is onderdeel van de provinciale keten van talentontwikkeling. DOOR! begint niet opnieuw, maar legt slimme verbindingen en maakt gebruik van wat de rijke culturele omgeving lokaal, regionaal en provinciaal te bieden heeft. 

  Medio 2015 zijn alle voorbereidingen afgerond zodat 'DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg' van start kan gaan. Om DOOR! te laten slagen wordt bij het openbaar stellen van de regeling bij het Fonds voor Cultuurparticipatie een subsidieaanvraag gedaan van 5 miljoen euro. Een gerechtvaardigd bedrag, met meer dan 100.000 enthousiaste muziekbeoefenaars kent Limburg immers een levendige, succesvolle en groeiende muzieksector!

  Download hier de flyer 'DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg':
  DOOR! (tekst)
  - DOOR! (schema)

  Gedeputeerde Ger Koopmans over DOOR! via L1 (YouTube)

  Meer weten? Neem contact op met consulent muziek Bas Thomissen via 0475 399 264 of bthomissen@hklimburg.nl

  lees meer…
nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten binnen iedere discipline waarin het Huis werkzaam is, dan kunt u zich op deze pagina aanmelden voor een digitale nieuwsbrief.
agenda
 • 01 mei 2014 - 31 maart 2015samenwerkings activiteit 'Het Hart van Grind' op de Brunssumerheide
  Tijdens een 3,5 km lange wandeling door de bossen en over de heide van de Brunssumerheide komen bezoekers van 1…
  Tijdens een 3,5 km lange wandeling door de bossen en over de heide van de Brunssumerheide komen bezoekers van 1 mei 2014 t/m 31 maart 2015 bijzondere steenformaties tegen. Deze kunstwerken nemen hen mee naar de verborgen natuur van de stenen.

  Beeldend kunstenaar Adri Verhoeven realiseerde 11 kunstwerken in de natuur. Samen met Natuurmonumenten, de Vereniging van Geologen, de Sterrenwacht Limburg, Consortium Grensmaas, geoloog/fotograaf Dirk Wiersma en filmmaker Rob Vogelsang neemt hij u graag mee om de diepste lagen van het steentje bloot te leggen. 

  Voor een deel kunt u die ontdekkingstocht op www.hethartvangrind.nl maken. Op deze website is te zien hoe breed de fascinatie voor de steen verbreid is. Dichters willen de steen kennen, in heel verschillende culturen wordt de steen op een voetstuk geplaatst en de wetenschap ontdekt onze eigen wortels in de steen. Om de 'intimiteit met het bestaan' aan den lijve te ervaren zult u oog in oog moeten komen staan met het ontblote hart van de steen. 

  Startpunt van de wandeling is het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten, Schaapskooiweg 99 in Heerlen. Hier is een gratis routekaart beschikbaar. Alle praktische informatie en een mogelijkheid om de routekaart te downloaden staan ook op www.hethartvangrind.nl.
   
  Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Huis voor de Kunsten Limburg. 
 • 30 januari 2015 - 06 maart 2015eigen activiteit Nieuwe voorstelling 'Ós Limburg' door Toneelhuis LFA
  Wat maakt Limburg nou ‘Limburg’? De nieuwste voorstelling Ós Limburg van Toneelhuis LFA gaat over alle tegenstellingen…

  Wat maakt Limburg nou ‘Limburg’? De nieuwste voorstelling Ós Limburg van Toneelhuis LFA gaat over alle tegenstellingen en vooroordelen, alle waarheden en onwaarheden, over de schoonheid en het verdriet van de Limburgse mens.

  De voorstelling wordt gespeeld door dialectsprekende amateurspelers uit alle windstreken van Limburg. Dit gelegenheidsgezelschap neemt het publiek mee op een zoektocht naar wat ons verbindt en wat ons onderscheidt. Een voorstelling door Limburgers, over Limburg en voor het Limburgse toneelminnende publiek. Kortom: een theatraal kijkje in de spiegel! Maak dit uitdagende avontuur vanaf eind januari mee in de kleine theaters in Limburg.

  Regie: Marnix Mulder
  Regie-assistentie: Joyce Stultiens
  Spelers: Leon Nelissen, Marlies Harings, Sonja Bouten, Mieke Bartsch-Peeters, Suzanne van Kempen, Hanneke van Horen, Geerte Schmitz, Lizet Scheers, Juul Stokbroekx, Ann Philipsen, Gerda Schattorje, Lizette Egas, Ton Frissen, René Thijssen en,Wilhelmien Knapen

  Voorstellingen
  - 30 en 31 januari: Theater Karroessel Geleen, 20.00 uur
  - 1 februari: Theater Karroessel Geleen, 14.30 uur
  - 6 en 7 februari: Pesthuyspodium Maastricht, 20.00 uur
  - 21 februari: Theater de Garage Venlo, 20.15 uur
  - 6 maart: Theater Landgraaf Landgraaf, 20.00 uur
  - 13 maart: De Bombardon Heythuysen, 20.00 uur

  Voor kaartverkoop kunt u terecht bij de desbetreffende theaters.
   


  Lees meer
 • 01 maart 2015 - 29 maart 2015samenwerkings activiteit Wereldpremière Brel&Zonen: gedurfde ambitie Limburgs Fanfare Orkest
  Nog nooit eerder werd het muzikale oeuvre van Jacques Brel gearrangeerd voor fanfarebezetting. Nu is het zover:…
  Nog nooit eerder werd het muzikale oeuvre van Jacques Brel gearrangeerd voor fanfarebezetting. Nu is het zover: in maart 2015 brengt het Limburgs Fanfare Orkest het oeuvre ten gehore in een bijzondere theatershow.
   
  Muzikale aanwinst
  Ter gelegenheid van Brel’s 35e sterfdag heeft het LFO toparrangeurs opdracht gegeven Brel’s liederen te bewerken voor fanfarebezetting, waarbij de directheid en intimiteit van de liederen geen geweld zou worden aangedaan. De chansons zijn gearrangeerd door Ad Lamerigts, Steven Walker, Ruud Peters, Ron Cuijpers en Ruud Merx. Het resultaat blijkt verbluffend: de geweldige kwaliteit van de liederen bleef geheel overeind én kreeg een nieuwe stuwende dynamiek. Een onverwachte aanwinst voor de fanfaremuziekliteratuur.
   
  Brel&Zonen
  Bekende en minder bekende successen uit het Brel oeuvre worden vertolkt door een van ‘s werelds bekendste vertolkers van het Brel lied: de Franse chanteur Jacques Barbaud. Barbaud’s stem bezit het karakteristieke geluid van de meester en diens donkere timbre. Barbaud gaat samen met het LFO het oeuvre tijdens een theatertour op bijzonder wijze vertolken.
   
  Theaterproductie
  Diverse theaters hebben belangstelling getoond voor de theaterproductie. Aan het project werken ruim 60 personen mee. Het LFO staat onder leiding van Juri Briat. Teksten zijn van de hand van Hans Kanters. Voor de regie tekent regisseur Sybrand van der Werf. De productie wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van Huis voor de Kunsten Limburg en Provincie Limburg.
   
  Data & tickets
  De Nederlandse voorpremière vindt plaats op 1 maart a.s. om 20.15 uur in het Munttheater in Weert. Tickets kosten € 17,50 (incl. drankje) en zijn verkrijgbaar via www.munttheater.nl. De wereldpremière, als hommage aan Brel, vindt in België plaats in de Kursaal Oostende op zondag 29 maart a.s. Het concert start om 17.00 uur. Tickets zijn verkrijgbaar via www.kursaaloostende.be. Daarna volgt de tournee langs Heerlen, Amsterdam en Brussel. Voor beide concerten zijn nog kaarten verkrijgbaar. Meer informatie: www.limburgsfanfareorkest.com.
 • 06 maart 2015 20:00 - 00:00 Hindernissenloop VenloStormt zoekt enthousiaste fotografen
  Op vrijdag 6 maart 2015 om 20.00 uur organiseert VenloStormt in het kantoor van Sportpark Vrijenbroek (Wittendijkweg…
  Op vrijdag 6 maart 2015 om 20.00 uur organiseert VenloStormt in het kantoor van Sportpark Vrijenbroek (Wittendijkweg 61) in Venlo een infoavond voor mensen die geïnteresseerd zijn om foto's te maken van VenloStormt 2015. VenloStormt is een Hindernissen Stormloop en vindt voor de tweede keer plaats op zondag 14 juni 2015. De stormloop bestaat uit een afwisselend, uitdagend en origineel parcours met veel hindernissen in de stad Venlo en langs de uiterwaarden van de Maas. Deelnemers en bezoekers aan de stormloop worden ook langs de route ook geconfronteerd met diverse kunstuitingen.  

  Na de eerste editie van VenloStormt is er een commissie fotografie opgericht. Vier fotografen, Bram van Rensen, Ted Boots, Ton Teeuwen en Rob Weijers, hebben een idee uitgewerkt hoe om te gaan met fotografie tijdens de tweede editie van VenloStormt. Het streven van VenloStormt is om van iedere bestormer bij elke hindernis een foto te maken. Er zijn 22 hindernissen en de organisatie verwacht circa 2.000 bestormers. Er zijn een heleboel fotografen nodig om deze foto's te kunnen maken. Gelukkig hebben zich al een aantal fotografen gemeld, maar we zoeken er nog meer! Ben jij een professionele fotograaf of vrijtijdsfotograaf en lijkt het je leuk om de deelnemers vast te leggen op beeld? Kom dan op vrijdag 6 maart naar de infoavond.

  Het programma van de infoavond ziet er als volgt uit:

  Kennismaking met iedereen
  Toelichting plannen fotografie VenloStormt
  Stand van zaken tot nu toe
  Overige activiteiten VenloStormt
  Uitrusting van de fotograaf
  Vragen

  De infoavond is vrij toegankelijk. Meld je aan door een mail te sturen naar foto@venlostormt.nl, dan weet de organsiatie hoeveel fotografen zij kunnen verwachten. Kijk voor meer informatie op www.venlostormt.nl

 • 07 maart 2015 - 22 maart 2015 Cabarette-ketet
  Cabarette-ketet is hét cabaretfestival van de Westelijke Mijnstreek. Cabarette-ketet werd in 2014 voor het eerst…
  Cabarette-ketet is hét cabaretfestival van de Westelijke Mijnstreek. Cabarette-ketet werd in 2014 voor het eerst georganiseerd. Het festival bestaat uit drie voorronden en een finale avond. De beste cabaretiers uit de voorronden stromen door naar de finale. Na de finale zullen er natuurlijk nog verschillende optredens zijn.

  Voorronden:
  1e voorronde is op zaterdag 7 maart - aanvang 20.00 uur
  2e voorronde is op zaterdag 21 maart - aanvang 20.00 uur
  3e voorronde is op zondag 22 maart - aanvang 14.00 uur
  Entree: gratis

  Tijdens elke voorronde kunnen zich telkens een zestal cabaretiers presenteren. Iedereen krijgt 20 minuten presentatietijd. De jury bepaalt vervolgens wie naar de finale op zaterdag 11 april a.s. gaat. Daarnaast zal het publiek ook een stem geven.


  Lees meer
 • 14 maart 2015 - 15 maart 2015eigen activiteit Limburgse Filmdagen 2015 - Filmfestival met beste amateurfilms uit Limburg
  Filmliefhebbers die de nieuwste speelfilms, documentaires en reportages van Limburgse bodem willen zien, komen…
  Filmliefhebbers die de nieuwste speelfilms, documentaires en reportages van Limburgse bodem willen zien, komen op 14 en 15 maart a.s. vanaf 10.00 uur naar het Cultuurhuis in Heerlen voor de Limburgse Filmdagen. Tijdens het filmweekend worden 37 films van non-professionele filmers uit Limburg vertoond en worden diverse filmprijzen uitgereikt, waaronder de Limburgse Filmprijs voor de beste film van het festival. De organisatie van de Limburgse Filmdagen is in handen van de Limburgse Organisatie van Audiovisuele Amateurs (LOVA) en het Huis voor de Kunsten Limburg.

  Jaarlijks krijgen amateurfilmers in Limburg de kans om één of meerdere recente filmproducties in te zenden voor de Limburgse Filmdagen. Alle inzendingen worden gejureerd door een deskundige jury, bestaande uit drie afgevaardigden van de NOVA (Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs). De films met de beste beoordelingen worden geprogrammeerd voor het festival. Tijdens het filmweekend van 14 en 15 maart worden maar liefst 37 speelfilms, documentaires, experimentele films, videoclips, clubprojecten en bijzondere vakantiefilms vertoond. De Limburgse Filmdagen bieden dus voor ieder wat wils.

  Naast de vertoning van de allernieuwste filmproducties worden op zondag 15 maart ook een aantal prijzen uitgereikt. De amateurfilmer die met zijn of haar film de meeste punten behaalde tijdens de jurering is laureaat en wordt bekroond met de Limburgse Filmprijs, een beeld van kunstenares José Fijnaut. Een aantal films hebben tijdens de jurering zo hoog gescoord dat zij genomineerd zijn voor de landelijke filmwedstrijd van het NOVA Filmfestival. Tijdens het NOVA Filmfestival, dat dit jaar plaatsvindt op 7 en 8 november in Theater De Maaspoort in Venlo, zijn de beste films van non-professionele filmers uit Nederland te zien.

  Het startschot voor de Limburgse Filmdagen wordt gegeven op zaterdag 14 maart om 10.00 uur in het Cultuurhuis (Sittarderweg 145) in Heerlen. Het festival wordt op zondag 15 maart om 10.00 uur voortgezet. Op die dag vindt omstreeks 17.00 uur de prijsuitreiking plaats. De Filmdagen zijn voor iedereen gratis toegankelijk. Kijk voor meer informatie op www.lova-web.com en www.cinelova.nl. Op beide websites worden na afloop van de Filmdagen de winnaars bekend gemaakt. 
 • 23 maart 2015 19:30 - 22:00samenwerkings activiteit Avond van de Limburgse Molen 2015
  Net als in voorgaande jaren, organiseert de Molenstichting Limburg de Avond van de Limburgse Molen. Veel moleneigenaren…
  Net als in voorgaande jaren, organiseert de Molenstichting Limburg de Avond van de Limburgse Molen. Veel moleneigenaren en molenaars doen er alles aan om hun molen zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor bezoekers. Dit gebeurt onder meer door de molens open te stellen, bezoekers rond te leiden of activiteiten te organiseren op en rond de molen. Ook speciale bezoekdagen zoals de Nationale Molendag en de Limburgse Molendag  trekken steeds meer publiek.

  Workshop
  Tijdens de Avond van de Limburgse Molen 2015 informeren we u door middel van een workshop over gebruik en inzet van social media voor molenaars en moleneigenaren in de provincie Limburg. Dus hoorbaar en zichtbaar zijn voor iedereen die wil genieten van alles wat er op uw molen gebeurt. De workshop is praktisch van aard en erop gericht dat de deelnemers na de workshop zelf aan de slag kunnen met Facebook, Twitter en YouTube.
   
  Er is plaats voor max. 40 deelnemers. Wees er dus snel bij, want vol is vol! 

  Datum: maandag 23 maart
  Aanvang: 19.30 uur
  Locatie: Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof, Milderspaât 1, 6034 PL Nederweert-Eind
  Deelname: gratis
  Benodigdheden: laptop/tablet (plus evt. stroomkabel)

  Ga voor meer informatie, het programma van de Avond van de Limburgse Molen 2015 en om u aan te melden naar de website.
 • 11 april 2015 20:00 - 21:30 Drumband fanfare Juliana Munstergeleen samen met George McCrae
  Onder de titel 'Rock Your Drums' brengt de drumband (percussie-ensemble) van fanfare Juliana Munstergeleen een…
  Onder de titel 'Rock Your Drums' brengt de drumband (percussie-ensemble) van fanfare Juliana Munstergeleen een spectaculaire concert/rockavond ten gehore. Aan dit concert verleent niemand minder dan George McCrae (bekend van zijn uit 1974 stammende wereldhit 'Rock your baby') ook zijn medewerking. Hij zal een zestal nummers uitvoeren samen met de drumband. Hiervoor zijn prachtig klinkende arrangementen gemaakt van zijn bekendste nummers en enkele andere evergreens. George McCraeheeft reeds enkele repetities met de drumband meegemaakt en verheugt zich enorm op deze avond. 

  Naast het optreden van George McCrae zijn er nog meer verrassende optredens waaronder de in Geilenkirchen woonachtige gitarist Wil Cremers (geboren Munstergelener) en drumbandlid Joran Vaessen, die het bekende
  'When I'm gone' van Anna Kendrick gaat zingen. Uiteraard laat de drumband o.l.v. Rie Dols ook van zich horen.

  Dit alles vindt plaats op zaterdag 11 april a.s. in het gemeenschapshuis 't Trefpunt aan de Pancratiusstraat, het concert begint om 20.00 uur.

  Entree: aan de kassa € 8,- / voorverkoop € 6,-

  Kaarten zijn vanaf 28 februari verkrijgbaar bij Drogisterij Oukouk Munstergeleen, Gemeenschapshuis Munstergeleen en Augustus van Neer Sittard.

  Neem voor meer informatie contact op met Kitty Dols via 06 23534805 of krdols@hotmail.com.


  Lees meer

naar de complete agenda…
prikbord
19-02-2015 09:17,

K.E. Fanfare Eendracht Huls-Simpelveld zoekt slagwerkdocent

Door het onverwachte vertrek van onze slagwerkdocent zijn wij op zoek naar een nieuwe, enthousiaste slagwerk/percussiedocent.… Door het onverwachte vertrek van onze slagwerkdocent zijn wij op zoek naar een nieuwe, enthousiaste slagwerk/percussiedocent.

Hij/zij moet bij voorkeur op de donderdagavond kunnen lesgeven en ook af en toe de leerlingen tijdens de repetities kunnen begeleiden op de zondagochtendrepetitie (10.30-12.30 uur).

Reacties graag naar secretariaat@fanfarehuls.nl.
27-01-2015 12:20,

Oproep inzendingen voor Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs 2015

In juli 2006 is de Hermine van Bers Stichting opgericht met als doel ondersteuning van jonge beeldend… In juli 2006 is de Hermine van Bers Stichting opgericht met als doel ondersteuning van jonge beeldend kunstenaars. De stichting wil door middel van de jaarlijks uit te reiken Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs de ontwikkeling van talent stimuleren. Hermine van Bers (1927 - 2006) is in Maastricht geboren en woonde en werkte in Leiden.
 
De Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs is een jaarlijks uit te reiken prijs. De prijs wordt beurtelings uitgereikt in Leiden en Maastricht. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van € 2500 en een penning, ontworpen door  Lucie Leene. Het etui voor de penning is een ontwerp van Floor Spigt.
 
Selectie
De toekenning van de Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs gebeurt op voordracht van een vakjury. Op basis van ingezonden documentatie komt de jury tot een oordeel. De voordracht bestrijkt het hele gebied van de actuele beeldende kunst. De jury selecteert drie genomineerden en draagt de winnaar voor. De bekendmaking van de drie genomineerden vindt plaats na het juryberaad. De winnaar zal bij de prijsuitreiking bekendgemaakt worden.
 
Deelname
Deelname staat open voor kunstenaars onder de 36 jaar, met een directe relatie met Maastricht. Aanmelding is mogelijk via het formulier op de website.
 
Inzending
Inzendingen voor de Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs dienen uiterlijk 9 maart a.s.
ontvangen te zijn. Voor informatie over het postadres graag contact opnemen via
info@herminevanbersstichting.nl
 
De inzending dient te bestaan uit een cd rom met:
– contactgegevens
– beeldmateriaal in de vorm van een powerpoint-presentatie van maximaal 10 dia's
– Word-document (max. 1 A4) bevattend
-        curriculum vitae
-        korte toelichting op het werk
-        eventueel toelichting op relatie met Maastricht
-        geprinte versie van het Word-document
NB
Indien werk niet geschikt is om in een powerpoint-presentatie te tonen, graag contact opnemen via info@herminevanbersstichting.nl
 
Uitreiking van de Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs
De uitreiking van de Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs – Editie Maastricht 2015 zal plaatsvinden op zaterdag 23 mei a.s. tijdens de KunstTour. Tegelijk met de uitreiking van de Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs vindt een presentatie met werk van de drie genomineerden plaats in Theater aan het Vrijthof.


Lees meer…
27-01-2015 09:12,

Hoornist(en) gezocht voor Fanfare Eendracht Baarlo

Fanfare Eendracht Baarlo is een 1e divisie orkest met circa 60 muzikanten waar kwaliteit en gezelligheid… Fanfare Eendracht Baarlo is een 1e divisie orkest met circa 60 muzikanten waar kwaliteit en gezelligheid hand in hand gaan. Dirigent Bart Deckers staat garant voor interessante repetities en onder zijn leiding wordt gewerkt met origineel fanfare-repertoire.

De hoornsectie bestaat momenteel uit vier ervaren amateurs. Ter versterking van deze groep zijn we nog op zoek naar één of twee nieuwe collega’s. De repetities zijn op maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur.

Kijk voor meer informatie en de contactgegevens op www.fanfarebaarlo.nl. Klik hier voor een geluidsopname van ons orkest.
27-01-2015 09:10,

Dansschool The Movement zoekt een dansdocent Modern

Dansschool The Movement in de ECI cultuurfabriek te Roermond is op zoek naar een ervaren dansdocent Modern… Dansschool The Movement in de ECI cultuurfabriek te Roermond is op zoek naar een ervaren dansdocent Modern voor de maandagavond.

Het gaat om een groep op maandag van 17.45 tot 18.45 uur met de leeftijd 9+. Het is een groep bestaande uit 10 leerlingen die ook echt willen dansen.

Neem bij interesse contact op met Soraya Groznik via eci-themovement@ecicultuurfabriek.nl of 06 21417190.
27-01-2015 09:06,

Koninklijke Harmonie van Heer zoekt secretaris

Gezocht: Secretaris

Per 4 maart a.s. is de functie vacant bij de Koninklijke Harmonie van Heer.…
Gezocht: Secretaris

Per 4 maart a.s. is de functie vacant bij de Koninklijke Harmonie van Heer.
Ben jij een vereningsman/-vrouw, communicatief, teamspeler, objectief?
Dan ben jij wellicht degene die we zoeken!!
 
Voor meer informatie: secretariaat@khvh.nl.
20-01-2015 08:17,

Bent u op zoek naar een gediplomeerd pianiste/organiste?

Gediplomeerd pianiste/organiste (21 jaar) biedt zich aan in regio Midden-Limburg voor solo-uitvoeringen… Gediplomeerd pianiste/organiste (21 jaar) biedt zich aan in regio Midden-Limburg voor solo-uitvoeringen en/of begeleiding van koren of muziekgezelschappen.

Beschikbaar in het weekend en op maandag- t/m donderdagavond.

Neem voor meer informatie contact op met Louise Savelkoul via t: 06 12783370 of e: louisesavelkoul@hotmail.com.
meer prikbordberichten…
disciplines

Het Huis voor de Kunsten Limburg komt u op allerlei plekken in het Limburgse kunst- en cultuurveld tegen. Het Huis is thuis in al deze disciplines:

organisaties

aangesloten bij het huis:

boerderijenstichting limburg bond heemschut limburg collegium ad mosam dans docenten vereniging limburg directeurenoverleg centra kunsteducatie limburg ensemble ‘88 fashionclash federatie van limburgse mandoline verenigingen federatie van musea in limburg federatie voor amateur symfonie orkesten limburg fotobond limburg gilde van vrijwillige molenaars, afdeling limburg jeugdcultuurfonds limburg keramiek kring Limburg kinjer vastelaovend leedjesfestival koninklijk nederlands zangersverbond - limburg koninklijke nederlandse federatie van muziekverenigingen letterkundig centrum limburg limburgs film circuit limburgs geschied- en oudheidkundig genootschap limburgse bond van muziekgezelschappen limburgse bond van tamboerkorpsen limburgse organisatie van audiovisuele amateurs maastricht international poetry nights molenstichting limburg monumentenkontakt midden-limburg monumentenwacht limburg oud limburgse schuttersfederatie raod veur ‘t limburgs samewirkende limburgse vastelaovesvereniginge steunpunt archeologie & monumentenzorg limburg stichting alphons winters stichting behoud mijnhistorie stichting de weeffout stichting funerair erfgoed limburg stichting jo hansenprijs voor volkscultuur stichting kruisen en kapellen limburg stichting limburg geïmproviseerde muziek stichting limburgse componisten stichting limburgse kastelen stichting matty niël stichting ondergrondse werken stichting openluchttheaters limburg stichting popmuziek limburg stichting wereld muziek concours kerkrade studium chorale toneelhuis lfa veldeke limburg verenigde nederlandse korenorganisaties - afdeling limburg werkgroep industrieel erfgoed limburg werkgroep veldgewas
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?