streektaal

In 1997 werd het Limburgs erkend als streektaal volgens het Europees Handvest van regionale talen en talen van minderheden. Het Limburgs is dan ook een van de speerpunten van het cultuurbeleid van de provincie Limburg. De streektaalfunctionaris van het Huis voor de Kunsten Limburg ontwikkelt activiteiten en projecten die gericht zijn op streektaaleducatie en het onder de aandacht brengen en levend houden van de Limburgse streektaal. Verder geeft hij informatie over (de spelling van) het Limburgs, doet onderzoek naar het Limburgs, biedt ondersteuning bij het schrijven van een tekst in het Limburgs en ontwikkelt lesmateriaal voor het basis- en voortgezet onderwijs.
 
De streektaalfunctionaris werkt nauw samen met de Raod veur ’t Limburgs, een commissie die in het leven is geroepen door Gedeputeerde Staten om zorg te dragen voor het Limburgs, en Veldeke Limburg, de organisatie die de Limburgse taal en de Limburgse volkscultuur bevordert en activiteiten organiseert zoals de Declamatiewedstrijd voor kinderen en de Veldeke Literatuurprijs.

Kijk voor meer informatie over de Limburgse streektaal ook eens op de website www.limburgsedialecten.nl.  

 
Op maandag 12 oktober 2015 werd op uitnodiging van de Gedeputeerde voor Cultuur, dhr. Koopmans een document verstuurd naar de provincie Limburg met daarin een visie op taal als erfgoed. Dit visiedocument zal worden gebruikt als input ten behoeve van de toekomstige Erfgoednota van de Provincie.

Dit document werd geschreven namens de Universiteit Maastricht, Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen:
prof. L. Cornips (Leerstoel Taalcultuur in Limburg) en dr. V. van Saaze (MACCH);
Namens het Huis voor de Kunsten Limburg: drs. M. Frencken (Consulent Literatuur),
E. van Nieuwenhoven, BA (vervangend Consulent Literatuur) en drs. T. van de Wijngaard (Streektaalfunctionaris); Namens de Raod veur ’t Limburgs: prof. R. van Hout;
in samenwerking met de volgende organisaties (in alfabetische volgorde):Commissie Literatuurgeschiedenis van het Limburgs Geschiedkundig en Oudheidkundig
Genootschap, Letterkundig Centrum Limburg, Letteren Overleg Limburg, Poëziefestival Landgraaf, Raod veur ’t Limburgs, Stichting Limburgse Literaire Lies, Stichting Medammecour On Tour, Stichting voor Dialect- en Cultuuronderwijs Limburg, Veldeke Limburg, Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, Werkgroep Limburgportaal Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren en de Willy Dols Stichting

Download het visiedocument
streektaal agenda
 • 15 oktober 2016 15:00 - 16:00 Lezing ‘dialectsprekers’ door Pierre Bakkes
  Speciaal voor de Maand van de Geschiedenis, thema ‘Grenzen’

  Zeen taalgrenze veurnaam grenze? / Hoe belangrijk…
  Speciaal voor de Maand van de Geschiedenis, thema ‘Grenzen’

  Zeen taalgrenze veurnaam grenze? / Hoe belangrijk zijn taalgrenzen voor de mens?

  Dialectsprekers, ook Limburgers, praten graag en enthousiast over verschillen in hun streektalen. Zij weten vaak niet dat er heel wat ‘dialectgrenzen’ door alle taalgebieden over de hele wereld lopen. Zijn die dialectgrenzen belangrijk in de opvattingen van taalgebruikers, of zijn er voornamere?

  Dialectoloog Dr. Pierre Bakkes geeft op zaterdag 15 oktober om 15 uur antwoord op deze vraag. De locatie is het Cuypershuis Roermond. De lezing wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Wel.kom.

  Speciaal voor de Maand van Geschiedenis vertelt hij over de taalgrenzen die, niet alleen in het Limburgse dialect, ook over de hele wereld een rol spelen. Het bijwonen van deze lezing is geheel gratis, wel graag van te voren aanmelden via museum@roermond.nl. Een groot deel van de lezing zal in het Limburgse dialect plaatsvinden.

  Dialectoloog Dr. Pierre Bakkes
  Pierre Bakkes is geboren en opgegroeid in Montfort. Hij komt uit een 'meer-dialectengezin', met een Posterholtse vader en een Montfortse moeder, die allebei stevig ‘taalvast’ waren.

  De grammatica van talen, vooral die van het Limburgse, speelt een belangrijke rol in zijn leven en loopbaan. Naast werkzaamheden als redacteur van het tijdschrift ‘Veldeke’ was Pierre tussen 2001 en 2006 de eerste streektaalfunctionaris van Nederlands-Limburg. Hij schreef diverse artikelen over het Limburgse dialect.

  In Nijmegen promoveerde hij op een proefschrift over taalveranderingen in drie generaties ‘Montforts’. Meer dan 30 jaar was Pierre werkzaam in het onderwijs in het Hoger Beroepsonderwijs.

  Datum: zaterdag 15 oktober 2016, 15.00 uur
  Locatie: Cuypershuis, Pierre Cuypersstraat 1, Roermond
  Entree: Deelname is gratis, aanmelden via museum@roermond.nl

  De lezing wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Wel.kom.

   
  Lees meer
 • 22 oktober 2016 14:30 - 15:30 Presentatie bundel 'LorcaLeedjes' van John Bovendeert in Heerlen
  Dichter John Bovendeert (Heerlen, 1944) blijft actief met zowel Nederlandstalige als dialectgedichten.…
  Dichter John Bovendeert (Heerlen, 1944) blijft actief met zowel Nederlandstalige als dialectgedichten.
  Op zaterdag 22 oktober om 14.30 uur presenteert hij in Schunck* Heerlen zijn nieuwste werk: LorcaLeedjes - 
  Lorca’s poëzie vertaald in het Heerlens dialect.  Deze vijftig door John Bovendeert (winnaar Veldekeliteratuurprijs 2009) geselecteerde en door hem naar het Heerlens dialect (Heëlesj) vertaalde canciones, cantos en cassidas van Féderico García Lorca (1898-1936) geven een beeld van de lichtvoetige dichtkunst van deze Spaanse dichter. Een uniek en fraai beeld, omdat hier blijkt dat Bovendeerts Limburgse vertalingen zich uitstekend lenen om de sfeer van Lorca’s  Andalusische muzikaliteit weer te geven. Bij declamatie van deze “LorcaLeedjes” in het zo klankrijke Limburgse dialect, zullen hartstocht en expressie die Lorca’s gedichten kenmerken, zeer tot hun recht komen.

  Gieëker leedje kunt
  oet inne sjieëm va leefde.
  Alle leech is e achterbliefsel oet d'r tied,
  oet  inne bussel va tied.
  En in jieëkere kuum
  ligkt d’r sjieëm van inne sjrei.

  vrei noa Féderico García Lorca

  “LorcaLeedjes”   ISBN:978946184243  (mgl.mijnbestseller.nl)
streektaal nieuws
 • 23 augustus 2016 Jaarboek Stichting Historische en Heemkundige Studies
  Eind november verschijnt wederom een jaarboek van de Stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het…
  Eind november verschijnt wederom een jaarboek van de Stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal. In dit jaarboek staan zeven artikelen over diverse onderwerpen die aangevuld worden met veel beeldmateriaal.  
  In het kader van het 90-jarig bestaan van Veldeke Limburg staan er in het boek negen gedichten. Allen in het dialect van de dorpen langs de Geul: Vaals (Jo Kern), Epen (Rosalie Sprooten), Mechelen (Hub Steijns), Gulpen (Albert Meertens), Wijlre (Niek Gossens), Ransdaal (Harie Eussen), Valkenburg (Els Diederen), Meerssen (Sjeng Habets) en Bunde (Bert Ummels).
   
  Het boek is bij voorintekening tot 15 september te bestellen voor de gereduceerde prijs van € 28,-. Daarna kost het € 38,-. Voor meer informatie over de inhoud en het bestelformulier, zie www.historiegeuldal.nl

  lees meer…
prikbord
Er zijn geen prikbordberichten
nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten binnen de discipline Streektaal? Meld u dan op deze pagina aan voor de digitale nieuwsbrief.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?