streektaal

In 1997 werd het Limburgs erkend als streektaal volgens het Europees Handvest van regionale talen en talen van minderheden. Het Limburgs is dan ook een van de speerpunten van het cultuurbeleid van de provincie Limburg. De streektaalfunctionaris van het Huis voor de Kunsten Limburg ontwikkelt activiteiten en projecten die gericht zijn op streektaaleducatie en het onder de aandacht brengen en levend houden van de Limburgse streektaal. Verder geeft hij informatie over (de spelling van) het Limburgs, doet onderzoek naar het Limburgs, biedt ondersteuning bij het schrijven van een tekst in het Limburgs en ontwikkelt lesmateriaal voor het basis- en voortgezet onderwijs.
 
De streektaalfunctionaris werkt nauw samen met de Raod veur ’t Limburgs, een commissie die in het leven is geroepen door Gedeputeerde Staten om zorg te dragen voor het Limburgs, en Veldeke Limburg, de organisatie die de Limburgse taal en de Limburgse volkscultuur bevordert en activiteiten organiseert zoals de Declamatiewedstrijd voor kinderen en de Veldeke Literatuurprijs.

Kijk voor meer informatie over de Limburgse streektaal ook eens op de website www.limburgsedialecten.nl.  

 
streektaal agenda
 • 19 november 2015 13:00 - 17:30samenwerkings activiteit Inspiratiebijeenkomst 'Taalkunstenaars in de dop'
  Een halve eeuw geleden was de gedachte dat dialect spreken een achterstand zou opleveren in de ontwikkeling van…
  Een halve eeuw geleden was de gedachte dat dialect spreken een achterstand zou opleveren in de ontwikkeling van het Nederlands van het jonge kind. Sinds de jaren negentig laat taalkundig verwervings- en cognitieonderzoek voorzichtig zien dat meertalig opgroeien van jonge kinderen, zoals in dialect én Nederlands, allerlei voordelen heeft voor bijvoorbeeld leerprestaties.
   
  In Limburg komen vanuit diverse kanten signalen dat het spreken van dialect van jonge kinderen sterk afneemt doordat het in instituties als kinderopvang wordt ontmoedigd. In de praktijk blijkt dat het afleren van het spreken van dialect ervoor zorgt dat deze kinderen ook thuis alleen Nederlands in plaats van dialect gaan spreken.
   
  Programma
  Wordt er straks door de jonge generaties in Limburg nauwelijks nog dialect gesproken? Tijdens de inspiratiebijeenkomst ‘Taalkunstenaars in de dop’ op donderdagmiddag 19 november 2015 in Fontys Hogeschool, Mgr. Claessenstraat 4 in Sittard, delen sprekers uit de hoek van beleid, kinderopvang, (groot)ouders, onderwijs en wetenschap hun ervaringen met tweetaligheid en hun visie hierop. Ook is er een interactief gedeelte waarbij alle deelnemers hun ervaringen, vragen en ideeën met elkaar kunnen delen. Het volledige programma is na de zomervakantie te vinden op www.cubiss.nl.
   
  Door wie?
  Deze inspiratiebijeenkomst is een initiatief van prof. dr. Leonie Cornips, hoogleraar ‘Taalcultuur in Limburg’ aan de Universiteit Maastricht en het Meertens Instituut, en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de Raod veur ’t Limburgs. De organisatie is in handen van Cubiss, Fontys Hogescholen Sittard, Huis voor de Kunsten Limburg en de Universiteit Maastricht.
   
  Voor wie?
  Iedereen die met dialectspreken en andere meertaligheid van jonge kinderen te maken heeft, zoals beleidsmedewerkers, bibliotheekmedewerkers, onderzoekers, leerkrachten, Fontys-studenten, kinderopvangleiders, jeugdzorgmedewerkers, logopedisten, bestuurders, (groot)ouders etc.
   
  Interesse? Schrijf dan nu alvast in via deze link. Er is plek voor maximaal 120 personen. De toegang is gratis.
streektaal nieuws
 • 30 juni 2015 VSBfonds viert 25-jarig bestaan met ideeënwedstrijd
  Doe mee en verzilver uw idee!
   
  VSBfonds bestaat 25 jaar. Een zilveren jubileum. En dat wordt gevierd met een…
  Doe mee en verzilver uw idee!
   
  VSBfonds bestaat 25 jaar. Een zilveren jubileum. En dat wordt gevierd met een speciale ideeënwedstrijd. Heeft u een goed idee voor een mooiere samenleving? Dan heeft u nu de kans om uw idee uit te voeren! Doe mee met de wedstrijd van VSBfonds en verzilver uw idee. Voor de beste ideeën zijn er prijzen van € 2.500 of € 25.000.
   
  Wat voor ideeën maken kans?
  Bij deze wedstrijd gaat het om een idee waarbij u zich, vanuit een vereniging of stichting, inzet voor een ander. Een idee dat mensen stimuleert mee te doen aan sociale of culturele activiteiten. Dit is een idee dat eraan bijdraagt dat mensen elkaar ontmoeten, begrijpen en inspireren. Heeft u zo’n plan? Doe dan mee en verzilver uw idee.
   
  Hoe doet u mee?
  Dat kan door een filmpje te laten maken tijdens de roadshow met de zilveren jubileumcaravan. Deze gaatvan 19 augustus tot en met 6 september on tour door Nederland, op zoek naar culturele of maatschappelijke initiatieven.
   
  Wilt u een filmpje laten maken? Kijk dan op vsbverzilverjeidee.nl hoe u kunt deelnemen aan de wedstrijd. U kunt zich tot vrijdag 24 juli aanmelden voor deelname. De bedenkers van de meest kansrijke ideeën ontvangen  een opnamebevestiging.
   
  Meer weten? Lees hier alles over de wedstrijd en check wanneer de caravan bij u in de buurt is. 
 • 16 juni 2015 Platbook 14 zoekt grenzen op!
  Voor de veertiende editie van Platbook, de boekenreeks voor en van de Limburgse dialectlezer en -schrijver, lieten…
  Voor de veertiende editie van Platbook, de boekenreeks voor en van de Limburgse dialectlezer en -schrijver, lieten schrijvers uit de hele provincie zich inspireren door het thema ‘grenzen’. Ze leverden wederom een ruime hoeveelheid teksten aan in allerlei Limburgse dialecten. Ria Oomen-Ruijten, ex-Europarlementariër uit Maasbracht, maakte een selectie uit alle bijdragen en schreef de inleiding voor Platbook 14. Tijdens de presentatie op zondag 14 juni 2015 om 14.00 uur in Boekhandel Dominicanen in Maastricht nam Ria Oomen-Ruijten het eerste exemplaar in ontvangst. Enkele schrijvers van Platbook 14 lazen hun eigen bijdrage voor.  

  Het thema van Platbook 14 is ‘grenzen’. Daar zijn er heel veel van in Limburg, zowel in het landschap als in de hoofden van mensen. Een grens is immers meer dan een streep die onze nationaliteit bepaalt. Dialectschrijvers van Venray tot Weert en van Roermond tot Kerkrade lieten zich inspireren door het thema en hebben gezamenlijk zo’n 100 teksten aangedragen voor de veertiende editie van Platbook. De eindredactie was dit keer in handen van ex-Europarlementariër Ria Oomen-Ruijten, die zich in het verleden heeft beziggehouden met het wegwerken van grenzen in Europa. Aldus Oomen-Ruijten maken grenzen het ons soms lastig, maar ze maken ons ook rijker in onze ervaringen. Grenzen zeggen volgens haar ook iets over de manier waarop we omgaan met onze levensfase van jong naar oud, van leven naar dood. Grenzen bepalen ook ons gedrag en hangen nauw samen met de manier waarop we zijn opgevoed. Grenzen stellen heeft alles te maken met het respect dat je hebt voor andere mensen. De 36 teksten die Oomen-Ruijten uiteindelijk geselecteerd heeft voor Platbook 14 gaan over al deze en andere vormen van ‘grenzen’.

  Een editie van Platbook kost € 9,90 (excl. verzend- en administratiekosten). U kunt Platbook bestellen in de webshop en de betere boekhandel in Limburg.

  lees meer…
 • 11 juni 2015 Lancering elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND)
  Taalkundigen en taalliefhebbers kunnen straks alle belangrijke Nederlandse dialectwoordenboeken op één centraal…
  Taalkundigen en taalliefhebbers kunnen straks alle belangrijke Nederlandse dialectwoordenboeken op één centraal punt raadplegen.
   
  Het Meertens Instituut lanceert op 16 juni een nieuwe databank: de elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND). Het doel van de eWND is om zoveel mogelijk dialectwoordenboeken digitaal beschikbaar en doorzoekbaar te maken.
   
  De eWND bevat een alsmaar groeiend aantal oude en modernere Nederlandse dialectwoordenboeken. Alle bestaande woordenboeken zijn aan elkaar gekoppeld via de Standaardnederlandse vorm. Zo zijn aan de Deventer dialectwoorden 'achterwark', 'agósî' en ‘tnegentig' de vernederlandsingen 'achterwerk', 'negotie, (handel)' en 'negentig' toegevoegd. Op deze manier kunnen gebruikers van de eWND alle dialectopgaven van een bepaalde Standaardnederlandse vorm tegelijkertijd vinden, zonder dat ze de afzonderlijke dialectvormen hoeven te kennen. Door deze koppeling krijgt men gemakkelijk zicht op de verbreiding van dialectwoorden, -klanken, -vervoegingen en -verbuigingen (zoals meervoudsvormen en verkleinvormen) over het Nederlandse taalgebied. Via de eWND kan men het taalgebruik uit verschillende regio’s met elkaar vergelijken en doordat de woordenbank zowel oude als jonge dialectwoordenboeken bevat, komen veranderingen aan het licht die dialecten in de loop van de tijd hebben doorgemaakt.
   
  Via de website kunnen gebruikers de verschillende dialectwoordenboeken niet alleen via een gemeenschappelijke zoekinterface doorzoeken, maar ze kunnen alle tekstuitgaven ook afzonderlijk raadplegen en downloaden. Drie tekstuitgaven (van Drents, Gronings en Venloos) zijn zelfs nog nooit eerder gepubliceerd.
   
  De eWND is opgezet door Nicoline van der Sijs, naar het voorbeeld van de Etymologiebank. Aan de databank hebben vrijwilligers van de Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal en stagiairs van het Meertens Instituut gewerkt. De databank is tot stand gekomen met ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Toon Weijnen Stichting, de Raod veur ’t Limburgs en het NWO-project Time Capsule.
 • 09 juni 2015 Platbook 14: veertiende editie dialectboekje in het teken van ‘Grenzen’
  Voor de veertiende editie van Platbook, de boekenreeks voor en van de Limburgse dialectlezer en –schrijver, lieten…
  Voor de veertiende editie van Platbook, de boekenreeks voor en van de Limburgse dialectlezer en –schrijver, lieten schrijvers uit de hele provincie zich inspireren door het thema ‘grenzen’. Ze leverden wederom een ruime hoeveelheid teksten aan in allerlei Limburgse dialecten. Ria Oomen-Ruijten, ex-Europarlementariër uit Maasbracht, maakte een selectie uit alle bijdragen en schreef de inleiding voor Platbook 14. Het boekje wordt zondag 14 juni a.s. om 14.00 uur gepresenteerd in Boekhandel Dominicanen (Dominicanerkerkstraat 1) in Maastricht. De presentatie is voor iedereen (gratis) toegankelijk.

  Het thema van Platbook 14 is ‘grenzen’. Daar zijn er heel veel van in Limburg, zowel in het landschap als in de hoofden van mensen. Een grens is immers meer dan een streep die onze nationaliteit bepaalt. Dialectschrijvers van Venray tot Weert en van Roermond tot Kerkrade lieten zich inspireren door het thema en hebben gezamenlijk zo’n 100 teksten aangedragen voor de veertiende editie van Platbook. De eindredactie was dit keer in handen van ex-Europarlementariër Ria Oomen-Ruijten, die zich in het verleden heeft beziggehouden met het wegwerken van grenzen in Europa. Aldus Oomen-Ruijten maken grenzen het ons soms lastig, maar ze maken ons ook rijker in onze ervaringen. Grenzen zeggen volgens haar ook iets over de manier waarop we omgaan met onze levensfase van jong naar oud, van leven naar dood. Grenzen bepalen ook ons gedrag en hangen nauw samen met de manier waarop we zijn opgevoed. Grenzen stellen heeft alles te maken met het respect dat je hebt voor andere mensen. De 36 teksten die Oomen-Ruijten uiteindelijk geselecteerd heeft voor Platbook 14 gaan over al deze en andere vormen van ‘grenzen’.

  Platbook 14 wordt gepresenteerd op zondag 14 juni a.s. Ria Oomen-Ruijten zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Enkele schrijvers van Platbook 14 zullen hun eigen bijdrage voorlezen.

  Platbook 14: Grenzen is na de presentatie op zondag 14 juni o.a. verkrijgbaar bij de Limburgse boekhandel of te bestellen in de webshop van het Huis voor de Kunsten Limburg. Ook de 13 voorgaande edities zijn via deze website te bestellen. De publicaties kosten € 9,90 per stuk (excl. verzendkosten). Kijk voor meer informatie over Platbook op www.limburgsedialecten.nl.

  Platbook wordt uitgegeven in opdracht van het Huis voor de Kunsten Limburg en komt tot stand in samenwerking met Veldeke Limburg, Raod veur ’t Limburgs, Stichting LiLiLi, uitgeverij TIC en Wim Kuipers.
   
prikbord
Er zijn geen prikbordberichten
nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten binnen de discipline Streektaal? Meld u dan op deze pagina aan voor de digitale nieuwsbrief.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?