streektaal

In 1997 werd het Limburgs erkend als streektaal volgens het Europees Handvest van regionale talen en talen van minderheden. Het Limburgs is dan ook een van de speerpunten van het cultuurbeleid van de provincie Limburg. De streektaalfunctionaris van het Huis voor de Kunsten Limburg ontwikkelt activiteiten en projecten die gericht zijn op streektaaleducatie en het onder de aandacht brengen en levend houden van de Limburgse streektaal. Verder geeft hij informatie over (de spelling van) het Limburgs, doet onderzoek naar het Limburgs, biedt ondersteuning bij het schrijven van een tekst in het Limburgs en ontwikkelt lesmateriaal voor het basis- en voortgezet onderwijs.
 
De streektaalfunctionaris werkt nauw samen met de Raod veur ’t Limburgs, een commissie die in het leven is geroepen door Gedeputeerde Staten om zorg te dragen voor het Limburgs, en Veldeke Limburg, de organisatie die de Limburgse taal en de Limburgse volkscultuur bevordert en activiteiten organiseert zoals de Declamatiewedstrijd voor kinderen en de Veldeke Literatuurprijs.

Kijk voor meer informatie over de Limburgse streektaal ook eens op de website www.limburgsedialecten.nl.  

 
Op maandag 12 oktober 2015 werd op uitnodiging van de Gedeputeerde voor Cultuur, dhr. Koopmans een document verstuurd naar de provincie Limburg met daarin een visie op taal als erfgoed. Dit visiedocument zal worden gebruikt als input ten behoeve van de toekomstige Erfgoednota van de Provincie.

Dit document werd geschreven namens de Universiteit Maastricht, Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen:
prof. L. Cornips (Leerstoel Taalcultuur in Limburg) en dr. V. van Saaze (MACCH);
Namens het Huis voor de Kunsten Limburg: drs. M. Frencken (Consulent Literatuur),
E. van Nieuwenhoven, BA (vervangend Consulent Literatuur) en drs. T. van de Wijngaard (Streektaalfunctionaris); Namens de Raod veur ’t Limburgs: prof. R. van Hout;
in samenwerking met de volgende organisaties (in alfabetische volgorde):Commissie Literatuurgeschiedenis van het Limburgs Geschiedkundig en Oudheidkundig
Genootschap, Letterkundig Centrum Limburg, Letteren Overleg Limburg, Poëziefestival Landgraaf, Raod veur ’t Limburgs, Stichting Limburgse Literaire Lies, Stichting Medammecour On Tour, Stichting voor Dialect- en Cultuuronderwijs Limburg, Veldeke Limburg, Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, Werkgroep Limburgportaal Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren en de Willy Dols Stichting

Download het visiedocument
streektaal agenda
 • 01 juli 2016 10:30 - 15:00 Voorlichtingsbijeenkomst Creative Europe Museumplein Limburg
  De Provincie Limburg organiseert in samenwerking met de Creative Europe Desk | DutchCulture op vrijdag 1 juli 2016…
  De Provincie Limburg organiseert in samenwerking met de Creative Europe Desk | DutchCulture op vrijdag 1 juli 2016 een voorlichtingsbijeenkomst over Europese subsidieprogramma’s voor culturele projecten. De provincie wil hiermee culturele instellingen uit alle kunstdisciplines informeren over de mogelijkheden van subsidie en kansen in Europa.  
   
  DutchCulture is een organisatie die zich richt op internationale culturele samenwerkingen. De medewerkers bieden advies en informatie over kansen voor erfgoed en cultuur in het internationale culturele veld. Tijdens de bijeenkomst geven zij een overzicht van mogelijkheden bij verschillende Europese subsidieprogramma’s. Daarbij wordt specifiek het subprogramma Cultuur binnen Creative Europe uitgelicht. Dit gebeurt aan de hand van praktijkvoorbeelden uit Limburg.
   
  Programma:
  10:30 - 11:00 uur: Registratie, koffie/thee
   
  11:00 - 11:15 uur: Welkomstwoord vanuit de provincie door Ger Koopmans, Gedeputeerde Cultuur van de Provincie Limburg.
   
  11:15 - 12:15 uur: Presentatie over DutchCulture en het Creative Europe programma door Klaartje Bult, programma manager Creative Europe.
   
  12:15 - 12:30 uur: Leo Swinkels, directeur Hogeschool Zuyd, vertelt over zijn ervaring met de Creative Europe aanvraag voor het (gehonoreerde) project PLETA.
  .
  12:30 - 13:30 uur Lunch
   
  13:30 - 14:00 uur: Maxime Zeef, adviseur Creative Europe en Erfgoed in Europa, gaat in op de verschillende (financierings)kansen voor erfgoed en cultuur binnen Europese subsidieprogramma’s.
   
  14:00 - 14:25 uur: Hans Gubbels, directeur Museumplein Limburg, vertelt over zijn ervaringen met Creative Europe en het Cube Design Museum.
   
  14:30 - 14:45 uur: Voorstelling in het Columbus Earth Theater, 'Zwart: een ondergrondse reis door de mijnen'.
   
  Tot slot hebben deelnemers de gelegenheid om het Cube Design Museum en Continium Discovery Center te bezoeken.  
   
  Praktische informatie:
  Datum: 1 juli 2016
  Tijd: 10:30- 14:45 uur
  Locatie: Cube Design Museum, Museumplein 2, Kerkrade
   
                                  
streektaal nieuws
 • 16 juni 2016 Schrijf mee aan Platbook 16: Mode
  In het najaar van 2016 verschijnt deel 16 van Platbook, een boekje met gedichten en verhalen in het Limburgs dialect.…
  In het najaar van 2016 verschijnt deel 16 van Platbook, een boekje met gedichten en verhalen in het Limburgs dialect. Net als voorgaande nummers, krijgt ook Platbook 16 een eigen redacteur die een keuze maakt uit het ingezonden werk en de inleiding samenstelt. Ditmaal is dat Annie Schreuders-Derks. Zij schrijft gedichten en verhalen (in het Limburgs) en publiceerde een standaardwerk over Limburgse volkscultuur: De hele santenkraam.

  Schrijvers worden uitgenodigd om vóór 1 augustus a.s. eigen werk in te sturen over het thema Mode. Het thema van Platbook 16, mag breed geïnterpreteerd worden. In elk geval als meer dan wat de etalages laten zien. De redactie verwacht wel dat de ingestuurde teksten iets te maken hebben met uiterlijk. Onderwerpen zijn daarom ook: sieraden, tatoeages, haardracht (paardenstaart, punk, kroeshaar, kale koppen), piercings, naveltruitjes, noem maar op. Ook hoofddoekjes zijn als mode te zien. Een brandweerpak niet.
   
  Gedichten en korte stukjes proza (maximaal 600 woorden) kunnen ingestuurd worden tot 1 augustus 2016 bij paul@uitgeverijtic.nl. Indien het werk van een schrijver wordt geselecteerd, dan ontvangt hij of zij een uitnodiging voor de boekpresentatie en een gratis exemplaar van Platbook 16.
   
  Platbook wordt uitgegeven in opdracht van het Huis voor de Kunsten Limburg en komt tot stand in samenwerking met Veldeke Limburg, Raod veur ’t Limburgs, Stichting LiLiLi, Uitgeverij TIC en Wim Kuipers.

  Op de website www.limburgsedialecten.nl en op onze streektaalpagina vindt u meer informatie.

  lees meer…
 • 07 juni 2016 Fiespernölle mooiste Limburgse dialectwoord
  Het woord fiespernölle is uitgeroepen tot het mooiste woord in de Limburgse dialecten. De bekendmaking van het…
  Het woord fiespernölle is uitgeroepen tot het mooiste woord in de Limburgse dialecten. De bekendmaking van het woord was maandagavond 6 juni in de Royal-bioscoop in Echt.

  Fiespernölle, of, in meer zuidelijk Limburgs fispernölle/fisternölle - met als betekenis ‘prutsen, priegelen’ eindigde met grote voorsprong op de nummers twee en drie - respectievelijk versjangelere (‘verknoeien, vernielen’) en zwegelsjtekske (‘lucifer’). Als leukste Limburgse gezegde kwam uit de bus: hae is zoeë vaerdig wie e kemmuniejèske (letterlijk: hij is zo moe als een communiejasje, aan het einde van zijn latijn).

  De verkiezing van het mooiste Limburgse dialectwoord werd georganiseerd in het kader van het Jaor van de Limburgse dialekte. In totaal werden ruim 1250 woorden en uitdrukkingen ingestuurd waaruit een jury een selectie van 100 woorden en 30 uitdrukkingen maakte. Daar kon vervolgens iedereen weer zijn stem op uitbrengen.

  Zie ook: 
 • 27 mei 2016 Onderzoek naar het Limburgs
  Op 23 mei jl. waren in Dagblad De Limburger en het Limburgs Dagblad de eerste resultaten te lezen van een grote…
  Op 23 mei jl. waren in Dagblad De Limburger en het Limburgs Dagblad de eerste resultaten te lezen van een grote enquête naar het gebruik van het Limburgs dialect.
   
  Wilt u zelf ook meedoen aan dit onderzoek? Graag! Ga naar cls.ru.nl/limburgsdialect om de enquête in te vullen.  De vragen zijn bedoeld voor iedereen die in Limburg woont of er is geboren. Ook als u geen dialect spreekt. Het invullen kost ongeveer 15 minuten. 
   
  De Raod veur ’t Limburgs en het CLS (Centre for Language Studies) van de Radboud Universiteit Nijmegen willen op deze manier informatie krijgen over het dialect in Limburg en alles wat daarmee te maken heeft. De komende tijd gaan zij verder met het verzamelen van gegevens om de onderzoeksresultaten te verfijnen.
 • 26 mei 2016 Provincie Limburg en Huis voor de Kunsten Limburg tekenen uitvoeringsovereenkomst m.b.t. transitietraject Huis voor de Kunsten Limburg
  Tijdens de vergadering van de Gebruikersraad van het Huis voor de Kunsten Limburg op dinsdag 24 mei jl. ondertekenden…
  Tijdens de vergadering van de Gebruikersraad van het Huis voor de Kunsten Limburg op dinsdag 24 mei jl. ondertekenden Ger Koopmans (Gedeputeerde Cultuur van de Provincie Limburg) en Pé Diederen (directeur van het Huis voor de Kunsten Limburg) de uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot het transitietraject van het Huis voor de Kunsten Limburg. Beide partijen kwamen in januari 2015 overeen om gezamenlijk en in goed samenspel d.m.v. een transitietraject vorm te geven aan het effectiever en efficiënter uitvoeren van de steunfunctie van het Huis. Met het ondertekenen van de uitvoeringsovereenkomst wordt een volgende stap gezet in de implementatie van de transitie. Zo zal het Huis met enthousiasme aan de slag gaan met het vernieuwend consulentschap en het toekomstproof maken van de organisatie.
   
 • 25 mei 2016 Winnaars van de Limburgse declamatiewedstrijd voor de jeugd
  Op zaterdag 21 mei vond in DOK 6 in Panningen de jaarlijkse finale van de declamatiewedstrijd voor de jeugd plaats.…
  Op zaterdag 21 mei vond in DOK 6 in Panningen de jaarlijkse finale van de declamatiewedstrijd voor de jeugd plaats. In een volle zaal met moeders, vaders, broers, zussen, opa’s en oma’s maakten de 29 finalisten grote indruk. De finalisten zijn geselecteerd uit de voorrondes die gehouden werden voor de Veldekekringen van Venlo/ Tegelen, Weert, Roermond, Echt/ Susteren, Kerkrade en Sittard-Geleen. Een jury die bestond uit Linda Zijlmans (voorzitter), Marleen Schmitz, Elly Pötgens, Ton van de Wijngaard en Anke Peters beslisten wie de beste voordracht had.

  De goochelende karikaturist René van Hooren maakte tijdens de optredens van de finalisten een te gekke karikatuur. Namens het Huis voor de Kunsten Limburg en Veldeke ontvingen de kids het boek ‘In de Zoe van Doedeljoe’ geschreven door Jean Paulissen en niet te vergeten.. een dvd van hun eigen optreden!
   
  Winnaars
  groep 3/4:
  1e prijs: Sophie Sassen
  2e prijs: Thijmen Höppner
  3e prijs: Gijs Broekman
   
  groep 5/6:
  1e prijs: Sofie Zeegers
  2e prijs: Isa Meuwissen
  3e prijs: Hannah Vranken  
   
  groep 7/8: 
  1e prijs: Kiki Severijns
  2e prijs: Senna Valk
  3e prijs: David Jetten
    
  lees meer…
 • 17 mei 2016 'Heel Weert Wenst' stimuleert sociale cohesie in Weert d.m.v. kunst en cultuur
  'Heel Weert Wenst' is een initiatief van Huis voor de Kunsten Limburg, Wonen Limburg, Punt Welzijn, RICK en Rabobank…
  'Heel Weert Wenst' is een initiatief van Huis voor de Kunsten Limburg, Wonen Limburg, Punt Welzijn, RICK en Rabobank Weerterland en Cranendonck. Deze organisaties willen de bewoners van diverse wijken in Weert door middel van kunst en cultuur ondersteunen bij het verbeteren van hun buurt en een basis leggen voor nieuwe sociale netwerken.

  De initiatiefnemers van 'Heel Weert Wenst' zijn van mening dat kunst en cultuur de sociale cohesie in een wijk, dorp of stad kunnen versterken. Bewoners van diverse wijken in de Gemeente Weert worden uitgedaagd om na te denken over de situatie in hun eigen wijk. Het project probeert de wensen van bewoners met betrekking tot de wijk boven tafel te krijgen. 

  De wensen van bewoners worden opgehaald met de zogenaamde 'Wensfabriek', een wonderlijke machine die al borrelend en stomend door de wijken van Weert rijdt en jong en oud aanzet om op een andere manier over hun eigen wijk na te denken. Een artistiek team gaat in de wijk het gesprek aan met bewoners en inspireert hen om op een ludieke, originele wijze om hun beste idee in te deponeren in de Wensfabriek. De wens die door de meerderheid van de bewoners wordt gedragen, wordt (onder begeleiding van en met hulp en adviezen van de initiatiefnemers van Heel Weert Wenst) uitgevoerd door de buurtbewoners zelf. Zij zijn zelf de initiatiefnemers en gezamenlijk verantwoordelijk voor de daadwerkelijke realisering van de wensen. 

  'Heel Weert Wenst' gaat van start met een pilot in de wijk Fatima in Weert. De Wensfabriek bezoekt op woensdag 18 mei a.s. het schoolplein van Basisschool de Kameleon, dinsdag 31 mei het Buurthuis en zondag 5 juni de braderie in Fatima. Bewoners worden op bovenstaande momenten aangespoord om hun wens voor de buurt kenbaar te maken. 

  Kijk voor meer informatie op www.hklimburg.nl/heelweertwenst of 'like' de Facebookpagina van het project.  
 • 10 mei 2016 Jo Hansenprijs voor Volkscultuur 2016 toegekend aan Paul Weelen
  Driejaarlijks wordt de Jo Hansenprijs voor Volkscultuur uitgereikt aan een vereniging, instelling of persoon die…
  Driejaarlijks wordt de Jo Hansenprijs voor Volkscultuur uitgereikt aan een vereniging, instelling of persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de Limburgse volkscultuur. Dit jaar wordt de prijs toegekend aan Paul Weelen. Tijdens een plechtige bijeenkomst op donderdag 26 mei a.s. van 15.30 tot 18.00 uur in het Stadhuis (Markt 31) in Roermond neemt Weelen de prijs in ontvangst uit handen van Gouverneur Theo Bovens.

  Paul Weelen (Calgary, 1959) is als romanschrijver, toneelschrijver, gedichtenschrijver, recensent, discograaf, muziekmaker, singer-songwriter, redacteur, uitgever en (mede)organisator van diverse activiteiten op het gebied van Limburgse taal en volkscultuur zeer verdienstelijk gebleken. Naast de vele publicaties (veelal in het Kerkraads dialect) die Weelen op zijn naam heeft staan, waarvan Tsoeker op de miemele (1980), Limburg bevrijd (1995) en De droom van de minnezanger (2007) slechts enkele voorbeelden zijn, is Weelen ook medeoprichter en organisator van de Stichting LiLiLi. De activiteiten en publicaties die onder de vlag van LiLiLi gedurende een periode van 18 jaar plaatsvonden en werden uitgegeven, hebben bijgedragen aan de kwalitatieve verbetering van het gebruik en behoud van de Limburgse streektaal. Weelen heeft zich in veel opzichten zeer verdienstelijk gemaakt voor het behoud van cultureel erfgoed in Limburg. Daarom krijgt hij anno 2016, als kroon op zijn werk tot nu toe, de prestigieuze Jo Hansenprijs voor Volkcultuur uitgereikt.

  De Stichting Jo Hansenprijs werd in 1987 opgericht door een gezamenlijk initiatief van de vereniging Veldeke Limburg en de Stichting EK/CS te Roermond. De stichting kent de prijs driejaarlijks toe op advies van een onafhankelijke jury. De jury bestond dit jaar uit Herman Crompvoets en Peter Winkels. De prijs is vernoemd naar Jo Hansen, een man die uitzonderlijk veel heeft betekend voor de volkscultuur in de beide Limburgen en aangrenzende gebieden. De prijs bestaat uit een ring met het stadswapen van Roermond, een geldbedrag van € 750,- en een oorkonde. Eerdere winnaars waren onder andere de Koninklijke en Kerkelijke harmonieën van Thorn, Heemkundevereniging Roerstreek, Frans Boermans, Frans Pollux, Jack Poels en Annie Schreuders-Derks.

  Kijk voor meer informatie over de Jo Hansenprijs voor Volkscultuur op www.hklimburg.nl/johansenprijs.
   
 • 04 mei 2016 Lancering website Limburgse gesproken woordenboeken
  Dialectwoordenboeken, we kennen ze gestencild, geprint, gedrukt en sinds enige tijd ook in digitale vorm. Eén…
  Dialectwoordenboeken, we kennen ze gestencild, geprint, gedrukt en sinds enige tijd ook in digitale vorm. Eén vorm ontbreekt nog tot op heden: het gesproken woordenboek. Daar komt een einde aan op zaterdag 14 mei a.s., want dan wordt tussen 10.30 en 13.00 uur de website Limburgse gesproken woordenboeken gelanceerd in het Cultuurhuis (Wijngaard 8) in Thorn.

  De website www.limburgsewoordenboeken.nl biedt Limburgse woordenboekmakers de mogelijkheid om hun dialectwoordenschat in geschreven én gesproken vorm voor een groot publiek toegankelijk te maken. Het eerste woordenboek dat op de website te raadplegen is, is het gesproken Thoears Woeardebook. Van dit dialect zijn nu ruim 4.000 woorden en uitdrukkingen gedigitaliseerd en ingesproken door vrijwilligers. De website wordt op 14 mei a.s. officieel gelanceerd door Ger Koopmans, gedeputeerde cultuur van de Provincie Limburg. De lancering wordt omlijst met lezingen van onder meer prof. dr. Roeland van Hout van de Raod veur ’t Limburgs en de Radboud Universiteit Nijmegen en drs. Ton van de Wijngaard, streektaalfunctionaris bij het Huis voor de Kunsten Limburg.

  De lancering van de website is voor iedereen gratis toegankelijk. Aanmelden is verplicht en kan t/m 11 mei a.s. door een mail te sturen naar Ria Corstjens, medewerker secretariaat bij Huis voor de Kunsten Limburg, via rcorstjens@hklimburg.nl.

  De website Limburgse gesproken woordenboeken is een initiatief van de streektaalfunctionaris van het Huis voor de Kunsten Limburg en de Raod veur ’t Limburgs, in samenwerking met de Werkgroep Thoears Woeardebook en Veldeke Limburg. De website wordt mogelijk gemaakt met steun van de Provincie Limburg.  lees meer…
meer nieuws…
prikbord
16-06-2016 09:21,

Schrijf mee aan Platbook 16 - Mode

In het najaar van 2016 verschijnt deel 16 van Platbook, een boekje met gedichten en verhalen in het Limburgs… In het najaar van 2016 verschijnt deel 16 van Platbook, een boekje met gedichten en verhalen in het Limburgs dialect. Schrijvers worden uitgenodigd om vóór 1 augustus a.s. eigen werk in te sturen over het thema ‘Mode’. Het thema van Platbook 16, mag breed geïnterpreteerd worden. In elk geval als meer dan wat de etalages laten zien. De redactie verwacht wel dat de ingestuurde teksten iets te maken hebben met uiterlijk. Onderwerpen zijn daarom ook: sieraden, tatoeages, haardracht (paardenstaart, punk, kroeshaar, kale koppen), piercings, naveltruitjes, noem maar op. Ook hoofddoekjes zijn als mode te zien. Een brandweerpak niet.
 
Gedichten en korte stukjes proza (maximaal 600 woorden) kunnen ingestuurd worden tot 1 augustus 2016 bij paul@uitgeverijtic.nl. Indien het werk van een schrijver wordt geselecteerd, dan ontvangt hij of zij een uitnodiging voor de boekpresentatie en een gratis exemplaar van Platbook 16


Lees meer…
nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten binnen de discipline Streektaal? Meld u dan op deze pagina aan voor de digitale nieuwsbrief.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?