streektaal

In 1997 werd het Limburgs erkend als streektaal volgens het Europees Handvest van regionale talen en talen van minderheden. Het Limburgs is dan ook een van de speerpunten van het cultuurbeleid van de provincie Limburg. De streektaalfunctionaris van het Huis voor de Kunsten Limburg ontwikkelt activiteiten en projecten die gericht zijn op streektaaleducatie en het onder de aandacht brengen en levend houden van de Limburgse streektaal. Verder geeft hij informatie over (de spelling van) het Limburgs, doet onderzoek naar het Limburgs, biedt ondersteuning bij het schrijven van een tekst in het Limburgs en ontwikkelt lesmateriaal voor het basis- en voortgezet onderwijs.
 
De streektaalfunctionaris werkt nauw samen met de Raod veur ’t Limburgs, een commissie die in het leven is geroepen door Gedeputeerde Staten om zorg te dragen voor het Limburgs, en Veldeke Limburg, de organisatie die de Limburgse taal en de Limburgse volkscultuur bevordert en activiteiten organiseert zoals de Declamatiewedstrijd voor kinderen en de Veldeke Literatuurprijs.

Kijk voor meer informatie over de Limburgse streektaal ook eens op de website www.limburgsedialecten.nl.  

 
Op maandag 12 oktober 2015 werd op uitnodiging van de Gedeputeerde voor Cultuur, dhr. Koopmans een document verstuurd naar de provincie Limburg met daarin een visie op taal als erfgoed. Dit visiedocument zal worden gebruikt als input ten behoeve van de toekomstige Erfgoednota van de Provincie.

Dit document werd geschreven namens de Universiteit Maastricht, Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen:
prof. L. Cornips (Leerstoel Taalcultuur in Limburg) en dr. V. van Saaze (MACCH);
Namens het Huis voor de Kunsten Limburg: drs. M. Frencken (Consulent Literatuur),
E. van Nieuwenhoven, BA (vervangend Consulent Literatuur) en drs. T. van de Wijngaard (Streektaalfunctionaris); Namens de Raod veur ’t Limburgs: prof. R. van Hout;
in samenwerking met de volgende organisaties (in alfabetische volgorde):Commissie Literatuurgeschiedenis van het Limburgs Geschiedkundig en Oudheidkundig
Genootschap, Letterkundig Centrum Limburg, Letteren Overleg Limburg, Poëziefestival Landgraaf, Raod veur ’t Limburgs, Stichting Limburgse Literaire Lies, Stichting Medammecour On Tour, Stichting voor Dialect- en Cultuuronderwijs Limburg, Veldeke Limburg, Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, Werkgroep Limburgportaal Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren en de Willy Dols Stichting

Download het visiedocument
streektaal agenda
 • 20 november 2016 14:00 - 15:30 Presentatie literaire carnavalskraker
  Op 20 november om 14.00 uur wordt bij Café Ronckenstein aan de Pastoor Vranckenlaan 10 in Reuver een bijzonder…
  Op 20 november om 14.00 uur wordt bij Café Ronckenstein aan de Pastoor Vranckenlaan 10 in Reuver een bijzonder boek gepresenteerd, namelijk de literaire carnavalskraker Vooruit Achteruit, een voortdurend feest

  Een voor de hand liggend gedenkboek? Dat was de 66-jarige carnavalsvereniging De Windjbuujels uit Reuver (Limburg) absoluut niet van plan. Men koos bij dit jubileum voor de uitgave van een roman: Vooruit achteruit, een voortdurend feest. Auteur is Marlou de Roover. Achter dit pseudoniem verschuilen zich vier Reuverse heren van diverse achtergrond. Hun persoonlijke beleving van het carnavalsfeest meandert in diverse literaire vormen door het boek en samen vormt het een bijzonder geheel.

  Een uitdagend leesavontuur met veel weemoed, humor, verwarring maar ook verrassende wendingen. De (grotendeels Nederlandstalige) roman is een inkijkje in het volksfeest dat niet alleen het publiek in de regio zal aanspreken, maar voor elke geïnteresseerde lezer de moeite waard is.

  Losbandigheid, mateloosheid, dat is wellicht de beeldvorming. Maar Vooruit Achteruit laat zien hoe het carnavalsfeest vooral verankerd is in grote en kleine culturele tradities, zoals bijvoorbeeld in muzikale uitbundigheid en de cabareteske parodie.
   

  Lees meer
 • 14 december 2016 10:00 - 16:30eigen activiteit Congresdag ‘De dynamiek van het Limburgs’
  Op woensdag 14 december vindt in bij Universiteit Maastricht (Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen)…
  Op woensdag 14 december vindt in bij Universiteit Maastricht (Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen) de congresdag ‘De dynamiek van het Limburgs’ plaats. Veldeke heeft het jaar 2016 uitgeroepen tot het jaar van de Limburgse dialecten en met dit congres wordt er naar de wetenschappelijke kant gekeken. De dag staat in het teken van recent wetenschappelijke onderzoek naar het Limburgs en is bedoeld voor alle belangstellenden met inhoudelijke interesse.

  Aan verschillende universiteiten, in Nederland maar ook daarbuiten, blijft het Limburgs onderwerp van studie, vaak in de vorm van onderzoek in het kader van proefschriften. Het doel van deze dag is om een vlootschouw te geven van recent en lopend onderzoek. De gevarieerdheid is verrassend groot en het laat zien dat de dynamiek van het Limburgs een inspiratiebron was en is voor onderzoek naar taal, taalgebruik, taalidentiteit en taalpolitiek. Het Limburgs leeft, het is zelfs opvallend vitaal en het bekleedt intussen een opvallende positie in het Europese taallandschap. De Limburgse schakeringen vormen een dankbaar onderwerp van onderzoek en veel van het onderzoek raakt aan de fundamenten van wat taal en taalvariatie betekenen, juist ook in de moderne samenleving.

  Datum: woensdag 14 december 2016, 10.00 uur – 16.30 uur
  Locatie: Spiegelzaal, Grote Gracht 80-82, Maastricht
  Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, Universiteit Maastricht
  Deelname: gratis, wel aanmelden voor 7 december via www.hklimburg.nl/streektaal, het aanmeldformulier is binnenkort beschikbaar.  Lees meer
 • 17 december 2016 00:00 - 00:00eigen activiteit Symposium Limburgse woorden<[en]>boeken
  Deze dag staat in het teken van Limburgse woordenboeken, regionaal en lokaal. Het gaat over alle woordenboeken,…
  Deze dag staat in het teken van Limburgse woordenboeken, regionaal en lokaal. Het gaat over alle woordenboeken, maar er is een speciale plek voor het WLD: het Woordenboek van de Limburgse Dialecten dat die dag compleet digitaal beschikbaar komt, voorzien van een krachtige zoekfunctie: het eWLD. De dag gaat ook over het ideale woordenboek op lokaal niveau en over de inzet van moderne digitale middelen.
  Het Limburgs is een van de meest gedocumenteerde streektalen van Nederland. Met name de woordenschat is al lang onderwerp van studie en vanaf de negentiende eeuw is een stroom van regionale en lokale woordenboeken verschenen. De provincie Nederlands-Limburg kan inmiddels bogen op een uitgebreide collectie van dialectwoordenboeken, van grote plaatsen zoals Maastricht, Venlo en Heerlen, maar ook van kleinere als Tegelen, Tungelroy en Helden.

  Na de afronding van het Woordenboek van de Limburgse Dialecten in gedrukte vorm, is de laatste jaren gewerkt aan een digitale versie van dit woordenboek. Daarnaast heeft ook de inventarisering en ontsluiting van dialectwoordenboeken via internet op landelijk en internationaal niveau een grote vlucht genomen.
  Dit symposium gaat in op de nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de moderne digitale middelen, de beschikbaarheid van grote digitale databestanden en de mogelijkheden die dit biedt aan (lokale) woordenboekmakers. Maar ook de lokale woordenboekmakers komen aan het woord. Wat zijn hun ervaringen en hoe zetten zij moderne digitale middelen, zoals spraakopnames, in om hun eigen woordenschat vast te leggen.

  Aanmelden
  Vóór 10 december 2016 via www.hklimburg.nl/limburgsewoordenboeken, aanmeldformulier volgt.
  Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro, inclusief lunch, borrel en museumbezoek.

  Datum: Zaterdag 17 december 2016, 10.00 uur – 16.30 uur
  Locatie: Limburgs Museum, Venlo
  Inschrijfgeld: €10,- (inclusief lunch, borrel en museumbezoek)
  Meer informatie: Ton van de Wijngaard, streektaalfunctionaris: tvdwijngaard@hklimburg.nl / T 0475-399280.

   
  Lees meer
streektaal nieuws
 • 18 oktober 2016 Dialectproject najaar/ winter
  Het jaar 2016 is door Veldeke uitgeroepen tot ‘Het jaar van het dialect’. Bij Heemkundevereniging Maas- en…
  Het jaar 2016 is door Veldeke uitgeroepen tot ‘Het jaar van het dialect’. Bij Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal wordt daar niet aan voorbij gegaan. Met een dialectproject onder leiding van Herman Bors besteedt deze Heemkundevereniging aandacht aan ‘Het jaar van het dialect’. Het project bestaat uit een aantal avonden waarin diverse dialecten centraal staan.
  De Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal werkt regionaal, d.w.z. in Swalmen, Beesel, Reuver en Belfeld. En dat houdt in dat ze ingaan op specifieke kenmerken van de diverse dialecten uit die plaatsen.

  Inhoud dialectproject
  Cursus

  Een cursus van vier avonden waarin het dialect van Beesel-Reuver centraal staat. Cursusleider is Paul Bloemen. Paul is auteur van de Groeëte Zeumer, het woordenboek van Beesel-Reuver. Hij is gecertificeerd cursusleider op dialectgebied. De cursus start in november vindt plaats op dinsdagavonden.  De data worden in overleg met de deelnemers vastgesteld. Elke avond vindt plaats tussen 19.30 en 21.00 uur. Cursusplaats is Reuver en de locatie wordt nader bekend gemaakt. De cursisten ontvangen een uitgebreide reader waarin alles nog nagelezen kan worden. Na afloop ontvangen de cursisten een bewijs van deelname. Het aantal mensen dat kan deelnemen is beperkt en voor inschrijven geldt: in volgorde van aanmelding en vol = vol.

  Een avond met aandacht twee dialecten
  Op deze avond wordt aandacht besteed aan twee dialecten. Het Zjwaams dialect, gepresenteerd door Riky Simons-Julicher. Riky is o.a. bekend vanwege haar werkzaamheden voor het Zjwaams Waordebook, ze schrijft veel in het Zjwaams en heeft onlangs een boekje gemaakt met als titel: Mien eerste wäördjes. Daarnaast komt dr. Karl-Heinz Achten uit Elmpt vertellen over het dialect uit zijn woonplaats Elmpt, het buurdorp van Swalmen maar dan net over de grens in Duitsland. Karl-Heinz Achten heeft onlangs de Rheinlandtaler ontvangen, een hoge Duitse onderscheiding voor zijn uitzonderlijke verdiensten m.b.t. de instandhouding en schriftelijke vastlegging van het Elmpter Platt.
  Presentatie over het Reuvers dialect
  Dan is er een avond waarin presentaties volgen van het dialect uit Reuver door Herman Bors. Herman is o.a. bekend door zijn dialectverhalen en omdat hij tweevoudig winnaar is van de Veldeke dialectprijs. Ook vanuit het buurdorp Bracht (Duitsland) wordt een presentatie verzorgd.

  Lezing over dialecten ten noorden van Belfeld
  Frens Bakker, werkzaam als docent in Nijmegen bij Radboud in’to Languages, werkt momenteel aan het boek ‘Het Limburgs onder Napoleon’ en is bezig met een dialectkundig promotieonderzoek aan de Universiteit in Nijmegen. Deze kenner bij uitstek geeft een avondvullende lezing over dialecten ten noorden van Belfeld waarbij hij de Duitse kant van de grens niet vergeet.

  Als afsluiter zal er een verassingsavond plaatsvinden.

  Praktische zaken
  Het dialectproject wordt in de herfst- en winterperiode gerealiseerd. Voor de cursus o.l.v. Paul Bloemen dient men zich vooraf aan te melden op het volgende mailadres: h_smeets@hotmail.com. Hiervan zijn de kosten per persoon €15,- (voor leden) en €20,- (voor niet-leden). Dit is inclusief reader en toegang tot alle avonden van bovengenoemde activiteiten.
  Leden van de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal en de Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen die niet aan de cursus deelnemen, kunnen één of meerdere van deze avonden gratis bijwonen. Aan belangstellende niet-leden wordt een bijdrage van €3,- per avond gevraagd.

  lees meer…
prikbord
Er zijn geen prikbordberichten
nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten binnen de discipline Streektaal? Meld u dan op deze pagina aan voor de digitale nieuwsbrief.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?