streektaal

In 1997 werd het Limburgs erkend als streektaal volgens het Europees Handvest van regionale talen en talen van minderheden. Het Limburgs is dan ook een van de speerpunten van het cultuurbeleid van de provincie Limburg. De streektaalfunctionaris van het Huis voor de Kunsten Limburg ontwikkelt activiteiten en projecten die gericht zijn op streektaaleducatie en het onder de aandacht brengen en levend houden van de Limburgse streektaal. Verder geeft hij informatie over (de spelling van) het Limburgs, doet onderzoek naar het Limburgs, biedt ondersteuning bij het schrijven van een tekst in het Limburgs en ontwikkelt lesmateriaal voor het basis- en voortgezet onderwijs.
 
De streektaalfunctionaris werkt nauw samen met de Raod veur ’t Limburgs, een commissie die in het leven is geroepen door Gedeputeerde Staten om zorg te dragen voor het Limburgs, en Veldeke Limburg, de organisatie die de Limburgse taal en de Limburgse volkscultuur bevordert en activiteiten organiseert zoals de Declamatiewedstrijd voor kinderen en de Veldeke Literatuurprijs.

Kijk voor meer informatie over de Limburgse streektaal ook eens op de website www.limburgsedialecten.nl.  
streektaal agenda
 • 14 december 2016 10:00 - 16:30eigen activiteit Congresdag ‘De dynamiek van het Limburgs’
  Op woensdag 14 december 2016 van 10.00 tot 16.30 uur vindt bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht…
  Op woensdag 14 december 2016 van 10.00 tot 16.30 uur vindt bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht de congresdag ‘De dynamiek van het Limburgs’ plaats. In het kader van het Jaor van de Limburgse dialekte willen de Universiteit Maastricht, het Centre for Language Studies van de Radboud Universiteit, de Raod veur ’t Limburgs en het Huis voor de Kunsten Limburg hiermee de schijnwerpers richten op de wetenschappelijke kant van het Limburgs. Aan verschillende universiteiten - in Nederland, maar ook daarbuiten - blijft het Limburgs onderwerp van studie. De gevarieerdheid hiervan is verrassend groot en laat zien dat de dynamiek van het Limburgs een inspiratiebron was en is voor onderzoek naar taal, taalgebruik, taalidentiteit en taalpolitiek. Het Limburgs leeft, het is zelfs opvallend vitaal en bekleedt intussen een opvallende positie in het Europese taallandschap. Diverse onderzoekers, van promovendi tot hoogleraren, presenteren op 14 december hun recente onderzoek naar allerlei aspecten van het (gebruik van het) Limburgs. Het laatste deel van de dag is ingepland voor een discussie over het taalbeleid in de voorschoolse opvang in Limburg. Dat is volgens velen namelijk een punt van zorg, want ondanks de dynamiek van het Limburgs is de druk vanuit het Nederlands groot.
   
  Het congres is gratis toegankelijk voor belangstellenden met enige inhoudelijke interesse. Aanmelden kan via www.hklimburg.nl/dialectcongres.
   
  Programma
  9.45-10.15           Inloop, koffie en thee  
  10.15-10.30        Opening             
   
  10.30-11.00        Karlien Franco: Lexicale diversiteit en geografische heterogeniteit in de Limburgse dialecten.
  11.00-11.30        Frens Bakker:  Waar scheiden de dialecten in Noord-Limburg? Een dialectometrisch onderzoek naar het gewicht van isoglossen.
  11.30-12.00        Nantke Pecht: A fused variety? The use of dialectal features in coalminers’ speech.
  12.00-12.30        Lysbeth Jongbloed-Faber, Jolie van Loo en Leonie Cornips: Twitteren in streektaal: een vergelijk tussen Limburg en Friesland.
   
  12.30-13.30        Lunch   
                                
  13.30-14.00        Stefanie Ramachers: Hoe Limburgse kindjes leren ‘zingen’. De verwerving van lexicale tonen door Limburgse baby's en peuters.
  14.00-14.30        Gino Morillo Morales: De sociale betekenis van taalkeuze op de peuterspeelzaal.
  14.30-15.00        Kirsten van den Heuij en Leonie Cornips: (Voor)leesgedrag van kinderen en ouders in de Westelijke Mijnstreek in Limburg.
                                
  15.00-15.30        Koffie/thee      
                                
  15.30-16.00        Lotte Thissen:  ‘Oh! Kinse auch plat?’ Het onderbelichte gebruik van het Limburgs in dagelijkse situaties.
  16.00-16.30        Discussie: Limburgse eenheidsworst: dialect in de voorschoolse educatie.
                                
  16.30                     Borrel  
   
  Zie www.hklimburg.nl/dialectcongres voor meer informatie over de verschillende presentaties.
   
  Locatie
  Auditorium van het Regionaal Historisch Centrum Limburg, Sint Pieterstraat 7, 6211 JM Maastricht


  Lees meer
 • 17 december 2016 00:00 - 00:00eigen activiteit Symposium Limburgse woorden<[en]>boeken
  Deze dag staat in het teken van Limburgse woordenboeken, regionaal en lokaal. Het gaat over alle woordenboeken,…
  Deze dag staat in het teken van Limburgse woordenboeken, regionaal en lokaal. Het gaat over alle woordenboeken, maar er is een speciale plek voor het WLD: het Woordenboek van de Limburgse Dialecten dat die dag compleet digitaal beschikbaar komt, voorzien van een krachtige zoekfunctie: het eWLD. De dag gaat ook over het ideale woordenboek op lokaal niveau en over de inzet van moderne digitale middelen.
  Het Limburgs is een van de meest gedocumenteerde streektalen van Nederland. Met name de woordenschat is al lang onderwerp van studie en vanaf de negentiende eeuw is een stroom van regionale en lokale woordenboeken verschenen. De provincie Nederlands-Limburg kan inmiddels bogen op een uitgebreide collectie van dialectwoordenboeken, van grote plaatsen zoals Maastricht, Venlo en Heerlen, maar ook van kleinere als Tegelen, Tungelroy en Helden.

  Na de afronding van het Woordenboek van de Limburgse Dialecten in gedrukte vorm, is de laatste jaren gewerkt aan een digitale versie van dit woordenboek. Daarnaast heeft ook de inventarisering en ontsluiting van dialectwoordenboeken via internet op landelijk en internationaal niveau een grote vlucht genomen.
  Dit symposium gaat in op de nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de moderne digitale middelen, de beschikbaarheid van grote digitale databestanden en de mogelijkheden die dit biedt aan (lokale) woordenboekmakers. Maar ook de lokale woordenboekmakers komen aan het woord. Wat zijn hun ervaringen en hoe zetten zij moderne digitale middelen, zoals spraakopnames, in om hun eigen woordenschat vast te leggen.

  Aanmelden
  Vóór 10 december 2016 via www.hklimburg.nl/limburgsewoordenboeken.
  Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro, inclusief lunch, borrel en museumbezoek.

  Datum: Zaterdag 17 december 2016, 10.00 uur – 16.30 uur
  Locatie: Limburgs Museum, Venlo
  Inschrijfgeld: €10,- (inclusief lunch, borrel en museumbezoek)
  Meer informatie: Ton van de Wijngaard, streektaalfunctionaris: tvdwijngaard@hklimburg.nl / T 0475-399280.

   
  Lees meer
streektaal nieuws
 • 18 oktober 2016 Dialectproject najaar/ winter
  Het jaar 2016 is door Veldeke uitgeroepen tot ‘Het jaar van het dialect’. Bij Heemkundevereniging Maas- en…
  Het jaar 2016 is door Veldeke uitgeroepen tot ‘Het jaar van het dialect’. Bij Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal wordt daar niet aan voorbij gegaan. Met een dialectproject onder leiding van Herman Bors besteedt deze Heemkundevereniging aandacht aan ‘Het jaar van het dialect’. Het project bestaat uit een aantal avonden waarin diverse dialecten centraal staan.
  De Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal werkt regionaal, d.w.z. in Swalmen, Beesel, Reuver en Belfeld. En dat houdt in dat ze ingaan op specifieke kenmerken van de diverse dialecten uit die plaatsen.

  Inhoud dialectproject
  Cursus

  Een cursus van vier avonden waarin het dialect van Beesel-Reuver centraal staat. Cursusleider is Paul Bloemen. Paul is auteur van de Groeëte Zeumer, het woordenboek van Beesel-Reuver. Hij is gecertificeerd cursusleider op dialectgebied. De cursus start in november vindt plaats op dinsdagavonden.  De data worden in overleg met de deelnemers vastgesteld. Elke avond vindt plaats tussen 19.30 en 21.00 uur. Cursusplaats is Reuver en de locatie wordt nader bekend gemaakt. De cursisten ontvangen een uitgebreide reader waarin alles nog nagelezen kan worden. Na afloop ontvangen de cursisten een bewijs van deelname. Het aantal mensen dat kan deelnemen is beperkt en voor inschrijven geldt: in volgorde van aanmelding en vol = vol.

  Een avond met aandacht twee dialecten
  Op deze avond wordt aandacht besteed aan twee dialecten. Het Zjwaams dialect, gepresenteerd door Riky Simons-Julicher. Riky is o.a. bekend vanwege haar werkzaamheden voor het Zjwaams Waordebook, ze schrijft veel in het Zjwaams en heeft onlangs een boekje gemaakt met als titel: Mien eerste wäördjes. Daarnaast komt dr. Karl-Heinz Achten uit Elmpt vertellen over het dialect uit zijn woonplaats Elmpt, het buurdorp van Swalmen maar dan net over de grens in Duitsland. Karl-Heinz Achten heeft onlangs de Rheinlandtaler ontvangen, een hoge Duitse onderscheiding voor zijn uitzonderlijke verdiensten m.b.t. de instandhouding en schriftelijke vastlegging van het Elmpter Platt.
  Presentatie over het Reuvers dialect
  Dan is er een avond waarin presentaties volgen van het dialect uit Reuver door Herman Bors. Herman is o.a. bekend door zijn dialectverhalen en omdat hij tweevoudig winnaar is van de Veldeke dialectprijs. Ook vanuit het buurdorp Bracht (Duitsland) wordt een presentatie verzorgd.

  Lezing over dialecten ten noorden van Belfeld
  Frens Bakker, werkzaam als docent in Nijmegen bij Radboud in’to Languages, werkt momenteel aan het boek ‘Het Limburgs onder Napoleon’ en is bezig met een dialectkundig promotieonderzoek aan de Universiteit in Nijmegen. Deze kenner bij uitstek geeft een avondvullende lezing over dialecten ten noorden van Belfeld waarbij hij de Duitse kant van de grens niet vergeet.

  Als afsluiter zal er een verassingsavond plaatsvinden.

  Praktische zaken
  Het dialectproject wordt in de herfst- en winterperiode gerealiseerd. Voor de cursus o.l.v. Paul Bloemen dient men zich vooraf aan te melden op het volgende mailadres: h_smeets@hotmail.com. Hiervan zijn de kosten per persoon €15,- (voor leden) en €20,- (voor niet-leden). Dit is inclusief reader en toegang tot alle avonden van bovengenoemde activiteiten.
  Leden van de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal en de Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen die niet aan de cursus deelnemen, kunnen één of meerdere van deze avonden gratis bijwonen. Aan belangstellende niet-leden wordt een bijdrage van €3,- per avond gevraagd.

  lees meer…
prikbord
Er zijn geen prikbordberichten
nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten binnen de discipline Streektaal? Meld u dan op deze pagina aan voor de digitale nieuwsbrief.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?