streektaal

In 1997 werd het Limburgs erkend als streektaal volgens het Europees Handvest van regionale talen en talen van minderheden. Het Limburgs is dan ook een van de speerpunten van het cultuurbeleid van de provincie Limburg. De streektaalfunctionaris van het Huis voor de Kunsten Limburg ontwikkelt activiteiten en projecten die gericht zijn op streektaaleducatie en het onder de aandacht brengen en levend houden van de Limburgse streektaal. Verder geeft hij informatie over (de spelling van) het Limburgs, doet onderzoek naar het Limburgs, biedt ondersteuning bij het schrijven van een tekst in het Limburgs en ontwikkelt lesmateriaal voor het basis- en voortgezet onderwijs.
 
De streektaalfunctionaris werkt nauw samen met de Raod veur ’t Limburgs, een commissie die in het leven is geroepen door Gedeputeerde Staten om zorg te dragen voor het Limburgs, en Veldeke Limburg, de organisatie die de Limburgse taal en de Limburgse volkscultuur bevordert en activiteiten organiseert zoals de Declamatiewedstrijd voor kinderen en de Veldeke Literatuurprijs.

Kijk voor meer informatie over de Limburgse streektaal ook eens op de website www.limburgsedialecten.nl.  

 
Op maandag 12 oktober 2015 werd op uitnodiging van de Gedeputeerde voor Cultuur, dhr. Koopmans een document verstuurd naar de provincie Limburg met daarin een visie op taal als erfgoed. Dit visiedocument zal worden gebruikt als input ten behoeve van de toekomstige Erfgoednota van de Provincie.

Dit document werd geschreven namens de Universiteit Maastricht, Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen:
prof. L. Cornips (Leerstoel Taalcultuur in Limburg) en dr. V. van Saaze (MACCH);
Namens het Huis voor de Kunsten Limburg: drs. M. Frencken (Consulent Literatuur),
E. van Nieuwenhoven, BA (vervangend Consulent Literatuur) en drs. T. van de Wijngaard (Streektaalfunctionaris); Namens de Raod veur ’t Limburgs: prof. R. van Hout;
in samenwerking met de volgende organisaties (in alfabetische volgorde):Commissie Literatuurgeschiedenis van het Limburgs Geschiedkundig en Oudheidkundig
Genootschap, Letterkundig Centrum Limburg, Letteren Overleg Limburg, Poëziefestival Landgraaf, Raod veur ’t Limburgs, Stichting Limburgse Literaire Lies, Stichting Medammecour On Tour, Stichting voor Dialect- en Cultuuronderwijs Limburg, Veldeke Limburg, Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, Werkgroep Limburgportaal Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren en de Willy Dols Stichting

Download het visiedocument
streektaal agenda
Er zijn geen agenda-items.
streektaal nieuws
 • 16 juni 2016 Schrijf mee aan Platbook 16: Mode
  In het najaar van 2016 verschijnt deel 16 van Platbook, een boekje met gedichten en verhalen in het Limburgs dialect.…
  In het najaar van 2016 verschijnt deel 16 van Platbook, een boekje met gedichten en verhalen in het Limburgs dialect. Net als voorgaande nummers, krijgt ook Platbook 16 een eigen redacteur die een keuze maakt uit het ingezonden werk en de inleiding samenstelt. Ditmaal is dat Annie Schreuders-Derks. Zij schrijft gedichten en verhalen (in het Limburgs) en publiceerde een standaardwerk over Limburgse volkscultuur: De hele santenkraam.

  Schrijvers worden uitgenodigd om vóór 1 augustus a.s. eigen werk in te sturen over het thema Mode. Het thema van Platbook 16, mag breed geïnterpreteerd worden. In elk geval als meer dan wat de etalages laten zien. De redactie verwacht wel dat de ingestuurde teksten iets te maken hebben met uiterlijk. Onderwerpen zijn daarom ook: sieraden, tatoeages, haardracht (paardenstaart, punk, kroeshaar, kale koppen), piercings, naveltruitjes, noem maar op. Ook hoofddoekjes zijn als mode te zien. Een brandweerpak niet.
   
  Gedichten en korte stukjes proza (maximaal 600 woorden) kunnen ingestuurd worden tot 1 augustus 2016 bij paul@uitgeverijtic.nl. Indien het werk van een schrijver wordt geselecteerd, dan ontvangt hij of zij een uitnodiging voor de boekpresentatie en een gratis exemplaar van Platbook 16.
   
  Platbook wordt uitgegeven in opdracht van het Huis voor de Kunsten Limburg en komt tot stand in samenwerking met Veldeke Limburg, Raod veur ’t Limburgs, Stichting LiLiLi, Uitgeverij TIC en Wim Kuipers.

  Op de website www.limburgsedialecten.nl en op onze streektaalpagina vindt u meer informatie.

  lees meer…
 • 07 juni 2016 Fiespernölle mooiste Limburgse dialectwoord
  Het woord fiespernölle is uitgeroepen tot het mooiste woord in de Limburgse dialecten. De bekendmaking van het…
  Het woord fiespernölle is uitgeroepen tot het mooiste woord in de Limburgse dialecten. De bekendmaking van het woord was maandagavond 6 juni in de Royal-bioscoop in Echt.

  Fiespernölle, of, in meer zuidelijk Limburgs fispernölle/fisternölle - met als betekenis ‘prutsen, priegelen’ eindigde met grote voorsprong op de nummers twee en drie - respectievelijk versjangelere (‘verknoeien, vernielen’) en zwegelsjtekske (‘lucifer’). Als leukste Limburgse gezegde kwam uit de bus: hae is zoeë vaerdig wie e kemmuniejèske (letterlijk: hij is zo moe als een communiejasje, aan het einde van zijn latijn).

  De verkiezing van het mooiste Limburgse dialectwoord werd georganiseerd in het kader van het Jaor van de Limburgse dialekte. In totaal werden ruim 1250 woorden en uitdrukkingen ingestuurd waaruit een jury een selectie van 100 woorden en 30 uitdrukkingen maakte. Daar kon vervolgens iedereen weer zijn stem op uitbrengen.

  Zie ook: 
 • 27 mei 2016 Onderzoek naar het Limburgs
  Op 23 mei jl. waren in Dagblad De Limburger en het Limburgs Dagblad de eerste resultaten te lezen van een grote…
  Op 23 mei jl. waren in Dagblad De Limburger en het Limburgs Dagblad de eerste resultaten te lezen van een grote enquête naar het gebruik van het Limburgs dialect.
   
  Wilt u zelf ook meedoen aan dit onderzoek? Graag! Ga naar cls.ru.nl/limburgsdialect om de enquête in te vullen.  De vragen zijn bedoeld voor iedereen die in Limburg woont of er is geboren. Ook als u geen dialect spreekt. Het invullen kost ongeveer 15 minuten. 
   
  De Raod veur ’t Limburgs en het CLS (Centre for Language Studies) van de Radboud Universiteit Nijmegen willen op deze manier informatie krijgen over het dialect in Limburg en alles wat daarmee te maken heeft. De komende tijd gaan zij verder met het verzamelen van gegevens om de onderzoeksresultaten te verfijnen.
 • 26 mei 2016 Provincie Limburg en Huis voor de Kunsten Limburg tekenen uitvoeringsovereenkomst m.b.t. transitietraject Huis voor de Kunsten Limburg
  Tijdens de vergadering van de Gebruikersraad van het Huis voor de Kunsten Limburg op dinsdag 24 mei jl. ondertekenden…
  Tijdens de vergadering van de Gebruikersraad van het Huis voor de Kunsten Limburg op dinsdag 24 mei jl. ondertekenden Ger Koopmans (Gedeputeerde Cultuur van de Provincie Limburg) en Pé Diederen (directeur van het Huis voor de Kunsten Limburg) de uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot het transitietraject van het Huis voor de Kunsten Limburg. Beide partijen kwamen in januari 2015 overeen om gezamenlijk en in goed samenspel d.m.v. een transitietraject vorm te geven aan het effectiever en efficiënter uitvoeren van de steunfunctie van het Huis. Met het ondertekenen van de uitvoeringsovereenkomst wordt een volgende stap gezet in de implementatie van de transitie. Zo zal het Huis met enthousiasme aan de slag gaan met het vernieuwend consulentschap en het toekomstproof maken van de organisatie.
   
prikbord
16-06-2016 09:21,

Schrijf mee aan Platbook 16 - Mode

In het najaar van 2016 verschijnt deel 16 van Platbook, een boekje met gedichten en verhalen in het Limburgs… In het najaar van 2016 verschijnt deel 16 van Platbook, een boekje met gedichten en verhalen in het Limburgs dialect. Schrijvers worden uitgenodigd om vóór 1 augustus a.s. eigen werk in te sturen over het thema ‘Mode’. Het thema van Platbook 16, mag breed geïnterpreteerd worden. In elk geval als meer dan wat de etalages laten zien. De redactie verwacht wel dat de ingestuurde teksten iets te maken hebben met uiterlijk. Onderwerpen zijn daarom ook: sieraden, tatoeages, haardracht (paardenstaart, punk, kroeshaar, kale koppen), piercings, naveltruitjes, noem maar op. Ook hoofddoekjes zijn als mode te zien. Een brandweerpak niet.
 
Gedichten en korte stukjes proza (maximaal 600 woorden) kunnen ingestuurd worden tot 1 augustus 2016 bij paul@uitgeverijtic.nl. Indien het werk van een schrijver wordt geselecteerd, dan ontvangt hij of zij een uitnodiging voor de boekpresentatie en een gratis exemplaar van Platbook 16


Lees meer…
nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten binnen de discipline Streektaal? Meld u dan op deze pagina aan voor de digitale nieuwsbrief.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?