streektaal

In 1997 werd het Limburgs erkend als streektaal volgens het Europees Handvest van regionale talen en talen van minderheden. Het Limburgs is dan ook een van de speerpunten van het cultuurbeleid van de provincie Limburg. De streektaalfunctionaris van het Huis voor de Kunsten Limburg ontwikkelt activiteiten en projecten die gericht zijn op streektaaleducatie en het onder de aandacht brengen en levend houden van de Limburgse streektaal. Verder geeft hij informatie over (de spelling van) het Limburgs, doet onderzoek naar het Limburgs, biedt ondersteuning bij het schrijven van een tekst in het Limburgs en ontwikkelt lesmateriaal voor het basis- en voortgezet onderwijs.
 
De streektaalfunctionaris werkt nauw samen met de Raod veur ’t Limburgs, een commissie die in het leven is geroepen door Gedeputeerde Staten om zorg te dragen voor het Limburgs, en Veldeke Limburg, de organisatie die de Limburgse taal en de Limburgse volkscultuur bevordert en activiteiten organiseert zoals de Declamatiewedstrijd voor kinderen en de Veldeke Literatuurprijs.

Kijk voor meer informatie over de Limburgse streektaal ook eens op de website www.limburgsedialecten.nl.  

 
Op maandag 12 oktober 2015 werd op uitnodiging van de Gedeputeerde voor Cultuur, dhr. Koopmans een document verstuurd naar de provincie Limburg met daarin een visie op taal als erfgoed. Dit visiedocument zal worden gebruikt als input ten behoeve van de toekomstige Erfgoednota van de Provincie.

Dit document werd geschreven namens de Universiteit Maastricht, Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen:
prof. L. Cornips (Leerstoel Taalcultuur in Limburg) en dr. V. van Saaze (MACCH);
Namens het Huis voor de Kunsten Limburg: drs. M. Frencken (Consulent Literatuur),
E. van Nieuwenhoven, BA (vervangend Consulent Literatuur) en drs. T. van de Wijngaard (Streektaalfunctionaris); Namens de Raod veur ’t Limburgs: prof. R. van Hout;
in samenwerking met de volgende organisaties (in alfabetische volgorde):Commissie Literatuurgeschiedenis van het Limburgs Geschiedkundig en Oudheidkundig
Genootschap, Letterkundig Centrum Limburg, Letteren Overleg Limburg, Poëziefestival Landgraaf, Raod veur ’t Limburgs, Stichting Limburgse Literaire Lies, Stichting Medammecour On Tour, Stichting voor Dialect- en Cultuuronderwijs Limburg, Veldeke Limburg, Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, Werkgroep Limburgportaal Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren en de Willy Dols Stichting

Download het visiedocument
streektaal agenda
 • 08 september 2016 15:30 - 18:00 Aftrap dialectcampagne 'Kal plat'
  Op 8 september om 15.30 uur zal in de Raadzaal van het gemeentehuis te Margraten de aftrap plaatsvinden van 'Kal…
  Op 8 september om 15.30 uur zal in de Raadzaal van het gemeentehuis te Margraten de aftrap plaatsvinden van 'Kal Plat', de campagne dialect en taalontwikkeling van de Gemeente Eijsden-Margraten. Na de aftrap vindt er een informatiebijeenkomst plaats waar dieper wordt ingegaan op het effect van dialect.
   
  Gemeente Eijsden-Margraten wil met deze dialectcampagne meer bewustwording creëren over het gebruik van dialect. Zij  willen het belang van dialect benadrukken en het spreken van de diverse dialecten behouden.
  De gemeente hoopt zo het gebruik van dialect te stimuleren en het imago van dialect spreken positief te beïnvloeden.  
   
  U bent van harte uitgenodigd om de aftrap en de informatiebijeenkomst bij te wonen.
    
  PROGRAMMA:
  •     Aftrap
  15u30: Ontvangst met koffie en thee.
  16u00: Welkom door Armand Opreij, wethouder cultureel erfgoed.
  16u15: Onthulling beeldmerk.
  16u25: Eerste verrassingsactiviteit van de campagne.
    
  •     Informatiebijeenkomst
  16u30: Professor Leonie Cornips, verbonden aan het Meertens Instituut en bijzonder hoogleraar taalcultuur bij de Universiteit Maastricht zal vertellen over haar wetenschappelijk onderzoek naar meertaligheid.
  17u30: Studentonderzoeker Gino Morille Morales geeft toelichting op zijn huidige onderzoek naar het effect van het gebruik van dialect op peuterspeelzalen.
  17u45: Vragen en afsluiting. 
   
 • 28 september 2016 19:00 - 20:30 Petra Stienen geeft 1e Dr. Lou Spronck-lezing
  Op woensdag 28 september van 19-20.30 uur geeft Petra Stienen de 1e Dr. Lou Spronck-lezing. De titel van de lezing…
  Op woensdag 28 september van 19-20.30 uur geeft Petra Stienen de 1e Dr. Lou Spronck-lezing. De titel van de lezing is: "Geer zeet neet van hiej.... - De grenzen van het Limburgs". Deze vindt plaatst in de Turnzaal van de UM Faculty of Arts and Social Sciences, Grote Gracht 90-92, Maastricht. Graag vooraf aanmelden via secr.hislk@maastrichtuniversity.nl.
   
  Petra Stienen studeerde Arabisch en Midden-Oostenstudies. Ze was meer dan tien jaar werkzaam in het Midden-Oosten, onder meer op de Nederlandse ambassades in Caïro en Damascus. Nu is ze publiciste en zelfstandig adviseur over onderwerpen als mensenrechten, diversiteit, persoonlijk leiderschap, media en diplomatie. Ze publi-ceert regelmatig opiniestukken in landelijke dagbladen, heeft een column in De Limburger en treedt regelmatig op als commentator in radio- en tv-programma’s. Sinds 2015 is zij lid van de Eerste Kamer fractie voor D66. Zij won in 2012 De Vrouwen in de Media Award  en de Aletta Jacobsprijs 2016 uitgereikt door de Rijksuniversiteit Groningen vanwege haar vermogen om de stem van vrouwen, binnen en buiten Nederland, via haar werk door te geven en te versterken en in een hedendaags en internationaal perspectief te plaatsen.
   
  In haar lezing vertelt ze onder meer hoe ze haar Limburgse roots kon terugvinden door haar verblijf en ervaringen als diplomate in het Midden-Oosten en Syrië en vooral door het leren van het Arabisch en het Syrisch. We reizen in haar lezing met haar mee van Limburg naar Syrië en weer terug naar Limburg en krijgen op inspirerende wijze inzicht in de vraag welke grenzen er zijn aan de liefde voor de Limburgse taal. 
 • 22 oktober 2016 14:30 - 15:30 Presentatie bundel 'LorcaLeedjes' van John Bovendeert in Heerlen
  Dichter John Bovendeert (Heerlen, 1944) blijft actief met zowel Nederlandstalige als dialectgedichten.…
  Dichter John Bovendeert (Heerlen, 1944) blijft actief met zowel Nederlandstalige als dialectgedichten.
  Op zaterdag 22 oktober om 14.30 uur presenteert hij in Schunck* Heerlen zijn nieuwste werk: LorcaLeedjes - 
  Lorca’s poëzie vertaald in het Heerlens dialect.  Deze vijftig door John Bovendeert (winnaar Veldekeliteratuurprijs 2009) geselecteerde en door hem naar het Heerlens dialect (Heëlesj) vertaalde canciones, cantos en cassidas van Féderico García Lorca (1898-1936) geven een beeld van de lichtvoetige dichtkunst van deze Spaanse dichter. Een uniek en fraai beeld, omdat hier blijkt dat Bovendeerts Limburgse vertalingen zich uitstekend lenen om de sfeer van Lorca’s  Andalusische muzikaliteit weer te geven. Bij declamatie van deze “LorcaLeedjes” in het zo klankrijke Limburgse dialect, zullen hartstocht en expressie die Lorca’s gedichten kenmerken, zeer tot hun recht komen.

  Gieëker leedje kunt
  oet inne sjieëm va leefde.
  Alle leech is e achterbliefsel oet d'r tied,
  oet  inne bussel va tied.
  En in jieëkere kuum
  ligkt d’r sjieëm van inne sjrei.

  vrei noa Féderico García Lorca

  “LorcaLeedjes”   ISBN:978946184243  (mgl.mijnbestseller.nl)
streektaal nieuws
 • 23 augustus 2016 Jaarboek Stichting Historische en Heemkundige Studies
  Eind november verschijnt wederom een jaarboek van de Stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het…
  Eind november verschijnt wederom een jaarboek van de Stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal. In dit jaarboek staan zeven artikelen over diverse onderwerpen die aangevuld worden met veel beeldmateriaal.  
  In het kader van het 90-jarig bestaan van Veldeke Limburg staan er in het boek negen gedichten. Allen in het dialect van de dorpen langs de Geul: Vaals (Jo Kern), Epen (Rosalie Sprooten), Mechelen (Hub Steijns), Gulpen (Albert Meertens), Wijlre (Niek Gossens), Ransdaal (Harie Eussen), Valkenburg (Els Diederen), Meerssen (Sjeng Habets) en Bunde (Bert Ummels).
   
  Het boek is bij voorintekening tot 15 september te bestellen voor de gereduceerde prijs van € 28,-. Daarna kost het € 38,-. Voor meer informatie over de inhoud en het bestelformulier, zie www.historiegeuldal.nl

  lees meer…
prikbord
Er zijn geen prikbordberichten
nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten binnen de discipline Streektaal? Meld u dan op deze pagina aan voor de digitale nieuwsbrief.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?