streektaal

In 1997 werd het Limburgs erkend als streektaal volgens het Europees Handvest van regionale talen en talen van minderheden. Het Limburgs is dan ook een van de speerpunten van het cultuurbeleid van de provincie Limburg. De streektaalfunctionaris van het Huis voor de Kunsten Limburg ontwikkelt activiteiten en projecten die gericht zijn op streektaaleducatie en het onder de aandacht brengen en levend houden van de Limburgse streektaal. Verder geeft hij informatie over (de spelling van) het Limburgs, doet onderzoek naar het Limburgs, biedt ondersteuning bij het schrijven van een tekst in het Limburgs en ontwikkelt lesmateriaal voor het basis- en voortgezet onderwijs.
 
De streektaalfunctionaris werkt nauw samen met de Raod veur ’t Limburgs, een commissie die in het leven is geroepen door Gedeputeerde Staten om zorg te dragen voor het Limburgs, en Veldeke Limburg, de organisatie die de Limburgse taal en de Limburgse volkscultuur bevordert en activiteiten organiseert zoals de Declamatiewedstrijd voor kinderen en de Veldeke Literatuurprijs.

Kijk voor meer informatie over de Limburgse streektaal ook eens op de website www.limburgsedialecten.nl.  

 
streektaal agenda
Er zijn geen agenda-items.
streektaal nieuws
 • 14 april 2014 Tweede druk 'Lèste wäörd - Teksten in het Limburgs voor begrafenis en crematie'
  Begin februari verscheen het boek 'Lèste wäörd - Teksten in het Limburgs voor begrafenis en crematie'. De eerste…
  Begin februari verscheen het boek 'Lèste wäörd - Teksten in het Limburgs voor begrafenis en crematie'. De eerste oplage van was al snel uitverkocht, maar nu is het boek weer te bestellen in de webshop van het Huis voor de Kunsten Limburg (€ 10,- excl. verzendkosten).
   
  In tijden van verdriet drukken we onze gevoelens het liefste uit in onze moedertaal. De Commissie Volkscultuur van Veldeke Limburg stelde op veler verzoek het boek 'Lèste wäörd' samen met teksten in het Limburgs die helpen de geschikte woorden te vinden bij het afscheid van dierbaren. In het boek staan niet alleen bekende gedichten en liedteksten in het Limburgs, maar ook teksten en voorbeelden van rouwbrieven die speciaal voor deze uitgave zijn geschreven.  
   
  Regelmatig vraagt men Veldeke Limburg om hulp bij het opstellen van bidprentjes, rouwbrieven en teksten voor een afscheidsdienst of avondwake in één van de vele Limburgs dialecten. Het vinden van de juiste, laatste woorden in het Limburgs voor bijvoorbeeld een overleden partner of ouder is vaak lastig. Veldeke Limburg hoopt dat het boek Lèste wäörd hen daarbij kan helpen. Naast teksten bevat het boek ook beschrijvingen van diverse begrafenisgebruiken en -tradities van vroeger en nu en gezegdes over de dood.

  Ga naar de webshop.
 • 25 maart 2014 Goltziuspenning 2014 voor Stichting LiLiLi
  De Stichting LiLiLi (Limburgse Literaire Lies) ontving 23 maart jl. in het Limburgs Museum uit handen van deputé Noël…
  De Stichting LiLiLi (Limburgse Literaire Lies) ontving 23 maart jl. in het Limburgs Museum uit handen van deputé Noël Lebens van cultuur de Goltziuspenning 2014, een waardering die tweejaarlijks wordt uitgereikt aan personen of instellingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het behoud van cultureel erfgoed, de verspreiding van kennis over cultureel erfgoed of bevordering van samenwerking tussen volkskundige instellingen.

  "Door een continue stroom van publicaties en activiteiten heeft de stichting LiLiLi daadwerkelijk bijgedragen aan de kwalitatieve verbetering van het gebruik en behoud van de Limburgse streektaal en daarmee verdient de LiLiLi in 2014 terecht de Goltziuspenning" (juryrapport). De jury onder voorzitter Lodewijk Imkap was unaniem in haar oordeel. Het bestuur van de LiLiLi bestaat uit Luiz Oliveira, Bertie Bemelmans en Paul Weelen.

  De LiLiLi-daag 2014 zal dit jaar op 26 oktober plaatsvinden in de ECI Cultuurfabriek in Roermond.

  lees meer…
 • 27 februari 2014 Ministerie OCW biedt ondersteuning bij Fondsenwerving
  Culturele organisaties proberen steeds beter aan te sluiten op de veranderende markt. Maar hoe doe je dat? Het…
  Culturele organisaties proberen steeds beter aan te sluiten op de veranderende markt. Maar hoe doe je dat? Het groeiende besef van meer zelfredzaamheid is aanwezig, maar het ontbreekt soms nog aan kennis, capaciteit en veranderkracht. Om hierbij te helpen gaat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap culturele instellingen de komende vier jaar ondersteunen. Hiervoor is Wijzer Werven opgericht, een trainings- en coachingstraject op het gebied van fondsenwerving en het vergroten van inkomsten.

  Uitgangspunt bij de training en coaching is ‘learning by doing’: de instelling gaat nadrukkelijk zelf aan de slag. Door inzicht in het ondernemerspotentieel van de eigen organisatie en samen met de trainer/coach te kijken hoe de optimale combinatie van potentiële financiers (fondsenwerving) en inkomsten uit eigen activiteiten (publiek) te realiseren is.

  Voor wie?
  Iedere instelling en maker uit de Nederlandse non-profit cultuursector die beschikt over een ANBI-status, aangemerkt als culturele instelling, kan zich aanmelden voor begeleiding. Het programma is toegankelijk voor directie, management én medewerkers. De instelling betaalt voor het traject slechts 10% van de kosten. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betaalt de rest. Minister Bussemaker heeft na aanbesteding de dienstverlening gegund aan het samenwerkingsverband van Berenschot, Charistar en Van Dooren Advies voor een periode van vier jaar.

  Kijk voor meer informatie en het aanmeldformulier op www.daargeefjeom.nl.
prikbord
07-04-2014 10:08,

Vacature PhD (M/V) (1 fte) Taalkeuze in een zorginstelling in Limburg

Het Meertens Instituut in Amsterdam is voor het Europees project ‘de meertalige uitdaging voor de EU… Het Meertens Instituut in Amsterdam is voor het Europees project ‘de meertalige uitdaging voor de EU burger’ op zoek naar een PhD voor etnografisch onderzoek naar taalkeuze in een zorginstelling in Limburg.

Achtergrond van het project:
Dit onderzoek maakt deel uit van een grootschalig Europees project naar ‘de meertalige uitdaging voor de EU burger’. Het doel van het onderzoek is om te achterhalen of het gebruik van een specifieke taalvariëteit het welbevinden en sociale integratie van ouderen in een zorginstelling in Limburg beïnvloedt. Het spreken van een bepaalde taalvariëteit heeft niet voor iedereen dezelfde symbolische waarde maar wordt onder meer door context, gesprekspartners, gespreksonderwerp en type interactie bepaald.Taalkeuze in een meertalige zorginstelling vormt daarom een inherent onderdeel van processen van in- en uitsluiting.
Het onderzoek wordt gefinancierd door (i) het EU FP7 Framework (coördinator Prof. L.isa Cheng Universiteit Leiden), in het kader van de aanvraag Advancing the European Multilingual Experience(AThEME)en in het bijzonder binnen de component Multilingualism and Communicative Impairments; (ii) Maastricht University, Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS) en (iii) Meertens Instituut.
Het onderzoek zal uitgevoerd worden aan het Meertens Instituut in Amsterdam maar de opleiding vindt plaats binnen de Graduate School van UM-FASoS in Maastricht.

Functie-informatie:
Het opzetten en uitvoeren van onderzoek naar ‘Taalkeuze in de zorg in Limburg’ met etnografische methoden als langdurige participerende observatie.
De PhD observeert en analyseert dagelijkse praktijken in een zorgcentrum, met speciale aandacht voor de interactie van twee- of meertalige ouderen met medebewoners, verzorgers, therapeuten, artsen, familie en bezoekers. Daarnaast maakt de PhD gebruik van sociale netwerkanalyse en zal hij/zij interviews afnemen met bewoners, bezoekers en personeel van het zorgcentrum.
Het onderzoek dient uit te monden in een proefschrift.

Functie-eisen:
- een afgeronde universitaire opleiding in de sociolinguïstiek, taalkunde of linguïstische/culturele antropologie;
- aantoonbare ervaring met kwalitatief veldwerk;
- in staat zelfstandig en in teamverband veldwerk en onderzoek te verrichten
- gebleken belangstelling voor onderzoek naar meertaligheid, taalkeuze of code-wisseling of onderwerpen als ‘ageing’;
- goede uitdrukkingsvaardigheden in woord en geschrift in Nederlands en Engels;
- reeds aanwezige contacten met de potentiële informantengroep strekken tot aanbeveling;
- een redelijke kennis van een Limburgs dialect, passieve kennis of bereidheid die kennis op te doen.

Aanstelling:
Het betreft een dienstverband voor 1 jaar (bij een 38-urige werkweek) met de mogelijkheid van een opvolgend dienstverband van 3 jaar om te promoveren. Het startsalaris bedraagt € 2.083,- bij volledig dienstverband.

Standplaats:
Meertens Instituut, Amsterdam

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kunt u zich wenden tot: Prof. Leonie Cornips (t: 070 512 27 65). Een uitvoerige projectbeschrijving in het Engels is beschikbaar.Sollicitaties met curriculum vitae en een onderzoeksvoorstel tussen de twee en vijf pagina’s (in het Engels of Nederlands) kunt u vóór 1 mei 2014 schriftelijk richten aan: Meertens Instituut, afd. Personeelszaken, t.a.v. mevr. M. Lucassen, Postbus 94264, 1090 GG Amsterdam of per mail aan marcia.lucassen@meertens.knaw.nl. Vermeld in uw mail of op de envelop 'Sollicitatie Taalkeuze in de zorg'.
nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten binnen de discipline Streektaal? Meld u dan op deze pagina aan voor de digitale nieuwsbrief.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?