musea

huisprojecten

Afstoten van BULK

Het is voor velen van u wel herkenbaar: we hebben te veel collectie. De depots raken verstopt. Niet omdat uw nieuwe aanwinsten niet goed doordacht zijn aangeschaft, maar omdat u met een erfenis zit. Een erfenis verzameld uit een tijd dat de reeksen, de eindeloze variaties en soorten belangrijk waren. Een erfenis uit een tijd dat er ruimte genoeg was en de energierekening nog niet torenhoog. Eigenlijk wilt u er graag vanaf. De bezem door de bulk!
Lees meer...

Museale Verwervingen vanaf 1933

Van 2009 t/m 2012 richtte het landelijk onderzoek Museale Verwervingen vanaf 1933, zich op kunstvoorwerpen in Nederlandse musea, waarvan de herkomstgeschiedenis tussen 1933 en 1945 niet helder is. Het betrof kunstwerken die voor of tijdens de Tweede Wereldoorlog werden geroofd, onder dwang werden verkocht of onrechtmatig verhandeld. Het doel van het onderzoek was deze kunstwerken te identificeren en de herkomst alsnog in kaart te brengen. De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd op een publieke website. De Commissie Museale Verwervingen vanaf 1933, onder voorzitterschap van prof. dr. Rudi Ekkart, begeleidde het onderzoek en voorzag musea van richtlijnen en advies. 

Het herkomstonderzoek is een initiatief van de Nederlandse Museumvereniging en wordt financieel ondersteund door het Ministerie van OC en W. 

Het onderzoek is een vervolg op het museumonderzoek Museale Verwervingen 1940-1948, dat de Nederlandse Museumvereniging in 1998-1999 deed.
Lees meer...

Gratis Online Cursus Fondsenwerving | VSB Fonds


Het VSB Fonds ondersteunt maatschappelijke en culturele initiatieven. Met de online cursus fondsenwerving helpt het VSB Fonds bij het vinden van financiering van een project. Ben je penningmeester, vrijwilliger of werk je in een professionele organisatie dan is het een pré om te weten op welke manier fondsenwerving succes kan zijn. De online cursus bestaat uit zeven lessen in de vorm van een video, een theoriegedeelte om na te lezen en een toets om de opgedane kennis te testen. 
Bekijk de flyer of lees meer over de gratis Online Cursus Fondsenwerving op de website van het VSB Fonds.

The Campaign for Drawing

The Campaign for Drawing is een internationale campagne met als doel mensen, zowel jong als oud, middels vele tekenactiviteiten enthousiast te maken voor het tekenen. Op initiatief van het Huis voor de Kunsten Limburg organiseren diverse Limburgse musea, in samenwerking met professionele kunstenaars en de Academie voor Beeldende Kunsten Maastricht, jaarlijks verschillende tekenprojecten.
Lees meer...

Veilig Erfgoed

Het Rijk heeft voor het beschermen van de veiligheid van ons religieus erfgoed subsidie beschikbaar gesteld aan de Mondriaan Stichting. De subsidie is beschikbaar vanaf juni 2011 en bedraagt voor het jaar 2011-2012 en voor het jaar 2012-2013 elk € 250.000. De Mondriaan Stichting subsidieert per project 100% van de projectkosten als de focus op de risicoanalyse ligt. Indien uw erfgoedinstelling in het bezit is van zeer kostbaar erfgoed dat beschermd moet worden en als u nog geen gebruik heeft gemaakt van de veiligheidszorgprojecten van het Huis, dan is deze nieuwe regeling wellicht iets voor u.
Lees meer...
 

COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?