musea

nieuws
 • 20 december 2016 Renovatie en herinrichting Jacob van Hornemuseum
  In de nieuwe Museumvisie van de gemeente Weert zijn plannen geschetst voor het Weerter Jacob van Hornemuseum aan…
  In de nieuwe Museumvisie van de gemeente Weert zijn plannen geschetst voor het Weerter Jacob van Hornemuseum aan de Markt. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om van het Jacob van Horne een cultuurhistorisch museum met ook aandacht voor beeldende kunst op locatie te maken. Wethouder Geert Gabriëls: “Het moet een fris, actief en afwisselend museum worden voor de inwoners van Weert en (Eu)regio en voor toeristen. Ook zal het een serieuze speler in het culturele en museale veld worden. Een museum waar de Weertenaar trots op is.” De gemeenteraad besluit op 25 januari over de museumvisie.
   
  Het museum is aan vernieuwing toe, mede gelet op de ontwikkelingen van de laatste jaren. De financiële middelen zijn krapper geworden, overheden en publiek zijn anders tegen musea aan gaan kijken en musea zijn op zoek gegaan naar hun ‘unique selling point’. Overal zijn grote en kleinere musea gerenoveerd en volgens nieuwe inzichten en met behulp van moderne middelen ingericht.
   
  Toekomstbestendig
  Inmiddels is de museumlocatie De Tiendschuur afgestoten en is er één locatie (Jacob van Horne) aan de Markt. “Aanvullend zijn maatregelen nodig in de bedrijfsvoering van het museum, die de aantrekkingskracht belangrijk gaan vergroten en leiden tot hogere bezoekersaantallen aan museum en stad,” zo stelt het coalitieakkoord.
  Het museum dient een hedendaagse en representatieve uitstraling te krijgen. Daarom moet het museumgebouw gerenoveerd worden. Daarnaast is het van belang om de presentatie van de collectie te onderwerpen aan een ‘facelift’, een herinrichting naar aanleiding van een nieuw inhoudelijk museumconcept.
  De thema’s waaraan het museum aandacht gaat besteden zijn: Weert als middeleeuwse stad, kunstnijverheid uit Weert, de franciscanencollectie en de Stadscollectie. Het museum coördineert twee maal per jaar een tentoonstelling beeldende kunst op locatie.
  Verhalen, educatie en zichtbaarheid worden belangrijke aspecten in het nieuwe museum.
   
  Waarom een museum?
  De noodzaak van een museum voor een stad als Weert wordt onderschreven door de Atlas voor gemeenten. De cultuurhistorische waarde van de binnenstad is een belangrijk element om te komen tot versterking van de positie van de binnenstad. Het museum kan hierbij een belangrijke spilfunctie vervullen.
   
  Kosten
  De kosten van renovatie van het gebouw en opnieuw inrichten van het museum worden geschat op € 2.386.000,-. De jaarlijkse meerkosten ten opzichte van de huidige exploitatie zijn € 310.204,-.
   
   
 • 30 november 2016 Start publiekscampagne Breng Cuypers in beeld!
  Help mee de geheimen van Cuypers’ glasnegatieven te ontrafelen
   
  Het Cuypershuis in Roermond toont vanaf 3…
  Help mee de geheimen van Cuypers’ glasnegatieven te ontrafelen
   
  Het Cuypershuis in Roermond toont vanaf 3 december een bijzondere collectie glasnegatieven. Hoewel zeker is dat deze glasnegatieven een schat aan informatie bevatten over het functioneren van de ateliers van de Roermondse architect en ontwerper Pierre Cuypers, zijn ze nu niet bruikbaar. Ze verkeren namelijk in slechte staat en zijn uiterst kwetsbaar, met als gevolg dat onderzoek onmogelijk is. Het Cuypershuis wil hier samen met het Huis voor de Kunsten Limburg verandering in brengen.
   
  Met de tentoonstelling Cuypers’ glasnegatieven en de bijbehorende campagne Breng Cuypers in beeld! wordt geprobeerd bezoekers en geïnteresseerden ervan te overtuigen dat het restaureren en digitaliseren van de glasnegatieven essentieel is. Ook wordt crowdfunding ingezet om dit financieel mogelijk te maken. De campagne is te volgen via www.voordekunst.nl.
   
  Een schat aan informatie
  De collectie vormt een belangrijk bewijs van Cuypers’ vooruitstrevende aanpak. Zijn leven lang heeft hij nieuwe technieken gebruikt en innovaties ingezet om zijn bedrijf zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Nog interessanter is dat de verzameling informatie bevat over de ateliers van Cuypers: de producten, de medewerkers, de werkomstandigheden, kortom het functioneren van de ateliers.
   
  Het Cuypershuis wil deze glasnegatieven van de ondergang redden en voor de toekomst bewaren. Het digitaliseren en de nodige conservering en restauratie zorgen ervoor dat deze kennis over Cuypers’ werk voor iedereen beschikbaar komt.
  Met de campagne Breng Cuypers in beeld! wordt getracht dit project te financieren. Elke bijdrage is welkom, ook kleine bedragen als 10 euro. Donateurs krijgen als dank bijvoorbeeld een exclusieve rondleiding of een reproductie van het geadopteerde glasnegatief. Meer informatie over de donatiemogelijkheden staat op www.voordekunst.nl.
   
  Betrokkenheid van het Huis voor de Kunsten Limburg
  Het Huis voor de Kunsten Limburg, dé provinciale steunfunctie voor de Limburgse cultuursector (kunsten en erfgoed), is nauw betrokken bij de campagne Breng Cuypers in Beeld!. Het Huis ondersteunt het museale veld in Limburg onder andere door kennis over crowdfunding te delen en crowdfunding-campagnes te stimuleren en te begeleiden. Hierbij wordt aangesloten bij het erfgoedbeleid van de Provincie Limburg, waarin een grote rol is weggelegd voor samenwerking, publieksbereik en digitalisering van collecties.
nieuwsarchief
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?