monumenten

Diverse organisaties zetten zich met hart en ziel in om het culturele erfgoed van Limburg te bewaren. De provinciaal opererende monumentenorganisaties worden door ons ondersteund en geadviseerd. De behoefte van de vrijwilligers die deze organisaties besturen, staat daarbij voorop. Soms verzorgen wij alleen de (financiële) administratie, bij anderen adviseren wij ook over beleid en organiseren en begeleiden wij publieksactiviteiten. Vaak initiëren en realiseren wij bovendien samen projecten. Wij zijn in elk geval op de hoogte van de laatste ontwikkelingen om actuele en deskundige informatie te kunnen verstrekken.
 
De organisaties die wij onder ons dak hebben zetten zich in voor het behoud en de promotie van de kastelen, molens en bedreigde monumenten in Limburg, maar bijvoorbeeld ook voor het industriële, funeraire, ondergrondse en boerenerfgoed. Bovendien ondersteunt en adviseert het Steunpunt Archeologie en Monumentenzorg Limburg vanuit ons Huis de Limburgse gemeenten bij de uitvoering van hun wettelijke taken op het gebied van archeologie en monumentenzorg. 
aangesloten organisaties monumenten
monumenten agenda
 • 23 maart 2015 19:30 - 22:00samenwerkings activiteit Avond van de Limburgse Molen 2015
  Net als in voorgaande jaren, organiseert de Molenstichting Limburg de Avond van de Limburgse Molen. Veel moleneigenaren…
  Net als in voorgaande jaren, organiseert de Molenstichting Limburg de Avond van de Limburgse Molen. Veel moleneigenaren en molenaars doen er alles aan om hun molen zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor bezoekers. Dit gebeurt onder meer door de molens open te stellen, bezoekers rond te leiden of activiteiten te organiseren op en rond de molen. Ook speciale bezoekdagen zoals de Nationale Molendag en de Limburgse Molendag  trekken steeds meer publiek.

  Workshop
  Tijdens de Avond van de Limburgse Molen 2015 informeren we u door middel van een workshop over gebruik en inzet van social media voor molenaars en moleneigenaren in de provincie Limburg. Dus hoorbaar en zichtbaar zijn voor iedereen die wil genieten van alles wat er op uw molen gebeurt. De workshop is praktisch van aard en erop gericht dat de deelnemers na de workshop zelf aan de slag kunnen met Facebook, Twitter en YouTube.
   
  Er is plaats voor max. 40 deelnemers. Wees er dus snel bij, want vol is vol! 

  Datum: maandag 23 maart
  Aanvang: 19.30 uur
  Locatie: Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof, Milderspaât 1, 6034 PL Nederweert-Eind
  Deelname: gratis
  Benodigdheden: laptop/tablet (plus evt. stroomkabel)

  Ga voor meer informatie, het programma van de Avond van de Limburgse Molen 2015 en om u aan te melden naar de website.
monumenten nieuws
 • 16 februari 2015 Kremers Award voor afstudeerscripties
  Eerste toekenning tijdens Jaar van de Mijnen

  Er is een nieuwe prijs voor afstudeerscripties van studenten…
  Eerste toekenning tijdens Jaar van de Mijnen

  Er is een nieuwe prijs voor afstudeerscripties van studenten van HBO- en universiteitsopleidingen: de Kremers Award. Deze prijs zal met ingang van eind 2015 eens in de twee jaar worden uitgereikt aan de beste afstudeerscriptie over regionaal economisch beleid van zowel een hbo- als een wo- student(e). Daarnaast is er ook een prijs van eveneens € 5.000,- voor het beste recente proefschrift over dit onderwerp én een stimuleringsprijs van € 1.500,- voor zowel de hbo- als wo-categorie.

  De prijs is ingesteld door de Stichting Behoud Mijnhistorie met medewerking van Brainport 2020 om hbo- en wo-studenten te stimuleren zich in hun studies te interesseren voor de dynamische en vernieuwende ontwikkeling van regio’s op sociaal en economisch gebied. Op deze manier wil de stichting de lessen geleerd uit de imposante herstructurering van Zuid-Limburg na het sluiten van de mijnen blijvend onder de aandacht brengen. In 2013 verscheen in dit kader reeds de studie ‘Na de mijnsluiting’, waarin de lange termijneffecten (1965-2010) van de herontwikkeling na de mijnsluitingen in kaart zijn gebracht. 
   
  De Kremers Award is genoemd naar dr. J. (Sjeng) Kremers, oud-gouverneur van de Provincie Limburg en eerste voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Mijnwerkerszoon Kremers heeft een essentiële rol gespeeld bij de herstructurering van Zuid-Limburg. 
   
  Procedure
  Om mee te dingen naar de Kremers Award 2015 moeten scripties en proefschriften vóór 31 augustus 2015 worden ingediend via www.kremersaward.nl. Als voertaal wordt Nederlands en Engels geaccepteerd. De scripties dienen door de onderwijsinstelling te zijn beoordeeld en goed bevonden in de periode tussen 1 september 2013 en 31 augustus 2015. Aan de proefschriften moet een doctoraat zijn verbonden in de periode tussen 1 januari 2012 en 31 augustus 2015. In de beoordeling wordt naast de goede theoretische fundering ook de toepasbaarheid van het ontwikkelde gedachtengoed meegewogen. 
   
  Jury 
  De inzendingen worden eerst gescreend en beoordeeld door een team onder leiding van prof. dr. J. Kasper. Hierna wordt door hem een selectie uit elke categorie voorgelegd aan een jury. 
  Voorzitter van deze jury is dr. J. Kremers. Verder bestaat de jury uit  J.M.G.M. Gelissen (CEO Gelissen Group), ir. J.J. de Jong (CEO Philips Benelux), drs. P.J.J.M. Swinkels (voormalig CEO Bavaria) en ir. J. Zuidam (voormalig lid Raad van Bestuur DSM).
   
  Comité van Aanbeveling
  Het aanzien en de betekenis van deze prijs worden onderstreept door de ondersteuning die aan de prijs wordt verleend door: 
  Drs. Th. J.H.M. Bovens, Commissaris van de Koning Provincie Limburg
  Prof. Dr. W.B.H.J. van de Donk, Commissaris van de Koning Provincie Noord-Brabant
  Drs. S.P. van den Eijnden, voorzitter College van Bestuur Open Universiteit
  Drs. E.C. Meijer, voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen
  Ir. J.H.J. Mengelers, voorzitter College van Bestuur Technische Universiteit Eindhoven
  Prof. Dr. M. Paul, voorzitter College van Bestuur Universiteit Maastricht
  Drs. D.J. Pouwels, voorzitter College van Bestuur HAS Hogeschool
  Drs. K. van Rosmalen MPA , voorzitter College van Bestuur Zuyd Hogeschool 
   
  Uitreiking
  De prijs zal voor de eerste maal worden uitgereikt op een later te bepalen datum in december 2015.
 • 20 januari 2015 Project koppelt enthousiaste starters aan erfgoedorganisaties - Eerste match in Limburg een feit
  Het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM), VakmanNU, Huis voor de Kunsten Limburg en Vriens Archeo Flex…
  Het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM), VakmanNU, Huis voor de Kunsten Limburg en Vriens Archeo Flex bundelen hun krachten en zetten zich samen met de Nederlandse erfgoedsector in voor een verbetering van de arbeidsmarkt. Zij lanceerden in het najaar van 2014 het landelijke project ‘Kansplaatsen vs jong erfgoedtalent’ (www.erfgoedtalent.nl) waarbij startende erfgoedtalenten onder begeleiding van een mentor worden gekoppeld aan erfgoedorganisaties, de zogenaamde ‘kansplaatsen’. In de uitvoering van dit project wordt door VakmanNU gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het ‘Sectorplan Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap’ waarvoor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid middelen beschikbaar heeft gesteld. In dit project is inmiddels de allereerste match een feit, dankzij bemiddeling van het Huis voor de Kunsten Limburg en Vriens Archeo Flex. Erfgoedtalent Zanza Loupias is gematcht en gaat werkervaring opdoen bij SCHUNCK* in Heerlen.

  Het aantal (en de omvang van de) banen in de erfgoedsector in Nederland krimpt. Tegelijkertijd staan er jaarlijks zo’n 700 afgestudeerde enthousiaste starters te popelen om hun kennis en kunde in te zetten voor deze sector. Doordat de spaarzame vacatures vaak via een informeel netwerk worden ingevuld, hebben zij haast geen toegang tot een passende baan en blijft doorstroming beperkt. Erfgoedorganisaties hebben op hun beurt vaak beperkte financiële ruimte voor wat betreft het in dienst nemen van erfgoedtalenten. Buiten hun eigen netwerk hebben zij bovendien niet of nauwelijks zicht op het aanbod van jonge talenten. Door veranderende taken en de noodzaak om nieuwe generaties te binden aan de sector, zijn deze jonge talenten wel nodig.

  Het project Kansplaatsen vs jong erfgoedtalent bouwt een brug tussen jonge erfgoedtalenten (starters) en ervaren professionals en erfgoedinstellingen. Musea en andere erfgoedinstellingen in Nederland kunnen zich via de website www.erfgoedtalent.nl aanmelden als ‘kansplaats’. Zij bieden afgestudeerde talenten de kans om gedurende een periode van minimaal een half jaar en minimaal drie dagen per week werkzaam te zijn in hun organisatie. Jonge talenten krijgen zo de kans om (betaalde) werkervaring op te doen en hun netwerk uit te breiden. Erfgoedorganisaties kunnen op hun beurt kennis overdragen en inspelen op de flexibiliserende arbeidsmarkt.

  Dankzij VakmanNU en het Sectorplan Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap wordt een scholingsprogramma aan de werkervaringsperiode gekoppeld om de ontwikkelkansen van jonge professionals zo optimaal mogelijk te versterken. Dit wordt gefinancierd vanuit het Sectorplan Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap, waarvoor Minister Asscher op 2 juli 2014 zijn goedkeuring heeft gegeven. Hierin worden middelen ingezet om werkzoekenden duurzaam naar werk te brengen. Het bedrijfsleven levert een belangrijke bijdrage door o.a. de werkplek beschikbaar te stellen en begeleiding te bieden.

  SCHUNCK* start in januari 2015 met het programma Push & Pull. Om het programmaplan te vertalen naar een aansprekende programmalijn en daarmee hun ambities verder vorm te geven, zochten zij passend bij een experimenteel, toekomstgericht programma een jong talent dat SCHUNCK* ondersteunt als projectcoördinator. Deze ondernemende, initiatiefrijke, stressbestendige en flexibele kandidaat is gevonden in de persoon van Zanza Loupias. Drempels, als een lange reistijd, zijn weggenomen door het aanbieden van tijdelijke huisvesting. Zanza gaat drie dagen per week voor een periode van minimaal 12 maanden werken bij SCHUNCK*. lees meer…
nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten binnen de discipline Monumenten? Meld u dan op deze pagina aan voor de digitale nieuwsbrief.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?