monumenten

Diverse organisaties zetten zich met hart en ziel in om het culturele erfgoed van Limburg te bewaren. De provinciaal opererende monumentenorganisaties worden door ons ondersteund en geadviseerd. De behoefte van de vrijwilligers die deze organisaties besturen, staat daarbij voorop. Soms verzorgen wij alleen de (financiële) administratie, bij anderen adviseren wij ook over beleid en organiseren en begeleiden wij publieksactiviteiten. Vaak initiëren en realiseren wij bovendien samen projecten. Wij zijn in elk geval op de hoogte van de laatste ontwikkelingen om actuele en deskundige informatie te kunnen verstrekken.
 
De organisaties die wij onder ons dak hebben zetten zich in voor het behoud en de promotie van de kastelen, molens en bedreigde monumenten in Limburg, maar bijvoorbeeld ook voor het industriële, funeraire, ondergrondse en boerenerfgoed. Bovendien ondersteunt en adviseert het Steunpunt Archeologie en Monumentenzorg Limburg vanuit ons Huis de Limburgse gemeenten bij de uitvoering van hun wettelijke taken op het gebied van archeologie en monumentenzorg. 
aangesloten organisaties monumenten
monumenten agenda
 • 27 november 2014 13:00 - 17:00eigen activiteit Informatiebijeenkomst Archeologie van de Maas
  Vernieuwing in de Archeologische MonumentenZorg (AMZ)

  Op donderdagmiddag 27 november a.s. organiseert het…

  Vernieuwing in de Archeologische MonumentenZorg (AMZ)

  Op donderdagmiddag 27 november a.s. organiseert het Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg in samenwerking met het Erfgoed Platform Limburg een informatiemiddag in Well (Gemeente Bergen). Deze informatiemiddag zal als hoofdthema hebben: Archeologie van de Maas, en als subthema: vernieuwing in de AMZ. Voor het eerst zal een informatiebijeenkomst “op locatie” plaatsvinden en aan deze informatiemiddag is dan ook een excursie naar het Plangebied Well-Aijen verbonden.

  De kennis over de archeologie van de Maas heeft de afgelopen 20 jaar een enorme boost gekregen door de Maaswerken. Nadat in de jaren ’93 en ’95 grote overstromingen plaatsvonden in het stroomgebied van de Maas, zijn er plannen ontwikkeld om dit in de toekomst te voorkomen. Grote gebieden langs de Maas zullen (of zijn al) tot grote diepte worden ontgrond. Omdat het over zulke uitgestrekte gebieden gaat, stond vanzelfsprekend vanaf het begin ook de archeologie op de agenda.

  Het is al weer vijftien jaar geleden dat er in het Maasdal voor het eerst karterend archeologisch onderzoek is uitgevoerd. Sindsdien hebben een groot aantal archeologische onderzoeken plaatsgevonden. Deze zijn diverse malen in het nieuws geweest, denk aan het heiligdom van Lomm, het paardengraf van Borgharen of de het Steentijd landschap in Well-Aijen, maar hebben tot nu toe nog weinig aandacht gekregen van het Steunpunt of het Erfgoed Platform Limburg. De reden waarom deze onderzoeken nu wel aan de orde komen, is dat de archeologie van de Maas een katalysator blijkt te vormen voor vernieuwing in de AMZ.

  Grote aanjager hierbij is de Provincie Limburg. Deze is als ontgrondingsvergunningverlener (bevoegd gezag) zeer nauw betrokken bij de Maaswerken. Deze grote betrokkenheid is voor de Provincie Limburg de aanleiding geweest voor de ontwikkeling van het Beleidsprogramma Archeologie Maasvallei. Dit programma had tot doel een proportioneel beleid voor archeologie in Limburg te maken. De nadruk ligt hierbij op kennisborging, kennisdelen en kostenefficiëntere onderzoeken. Karianne Winthagen van de Provincie Limburg zal een toelichting op dit programma geven en ingaan op waar het echt om gaat. Archeologie wat doen we, hoe doen we het en voor wie doen we het.

  René Isarin zal ingaan op het grote belang van de relatie tussen landschap en archeologie en het nut van kwalitatief hoogwaardig vooronderzoek. Begrijp je het landschap, dan kun je goed voorspellen waar je archeologie kunt verwachten en waar niet. In de Maasvallei is het landschap terug te lezen tot in de laatste IJstijd. Men kan op veel plaatsen eenvoudig 15.000 jaar terug in de tijd lopen. De verschillen tussen de zogenaamde Maasterrassen zijn in het landschap goed te zien. René is kwartair geoloog en hij heeft voor de Provincie Limburg in het kader van het Beleidsprogramma Archeologie Maasvallei de Verkenning Plus ontwikkeld. De Verkenning Plus is een upgrade van het bestaande verkennende (en karterende) onderzoek en is in de toekomst ook te gebruiken voor andere delen van Limburg. Het toepassen hiervan heeft geleid tot een nieuwe Geomorfogenetische Kaart van de Maasvallei.

  Uit de recente archeologische onderzoeken is gebleken hoezeer de Maasvallei de ‘kraamkamer’ is geweest voor ontwikkelingen en vernieuwingen die in de andere Nederlandse provincies pas later plaatsvonden. Dit betreft ontwikkelingen op het gebied van de overgang van jagers-verzamelaars naar landbouwers die van nationaal belang zijn. Leo Tebbens zal een toelichting geven op het onderzoek dat BAAC, deels in samenwerking met ADC, in de vier werkvakken langs de oever van de Maas in Well-Aijen heeft uitgevoerd.

  Ook de gemeente heeft natuurlijk een belangrijke rol in dit geheel. Raymond Klimsop zal een kijkje geven in de gemeentelijke keuken m.b.t. grootschalige gebiedsontwikkeling en archeologie.

  Tenslotte zal Wim de Baere een introductie geven op de excursie naar het plangebied van Well-Aijen. Hier vindt op dit moment een proefsleuvenonderzoek plaats. Hij zal ook ingaan op de mogelijkheden en onmogelijkheden die een dergelijk proefsleuvenonderzoek biedt voor het lokaliseren van archeologische vindplaatsen.

  Locatie
  De bijeenkomst zal plaatsvinden in de:
  d’Heeren Beachclub
  De Kamp 5
  5855 EG Well

  Kosten
  Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

  Aanmelding
  U kunt zich hier aanmelden.


  Lees meer
monumenten nieuws
 • 12 november 2014 Huis voor de Kunsten Limburg zoekt Lid van de Raad van Toezicht
  Het Huis voor de Kunsten Limburg is op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht.

  Wij zijn een stichting, die…
  Het Huis voor de Kunsten Limburg is op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht.

  Wij zijn een stichting, die in de meest brede zin ondersteuning biedt aan organisaties, instellingen en personen, die actief zijn op het brede terrein van cultuur in de provincie Limburg. Het Huis wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit 4 personen. Naast de Raad van Toezicht kent de stichting nog een Deelnemersraad en een Gebruikersraad.

  Ga naar www.hklimburg.nl/vacatures voor een uitgebreid functieprofiel.
nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten binnen de discipline Monumenten? Meld u dan op deze pagina aan voor de digitale nieuwsbrief.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?