monumenten

Diverse organisaties zetten zich met hart en ziel in om het culturele erfgoed van Limburg te bewaren. De provinciaal opererende monumentenorganisaties worden door ons ondersteund en geadviseerd. De behoefte van de vrijwilligers die deze organisaties besturen, staat daarbij voorop. Soms verzorgen wij alleen de (financiële) administratie, bij anderen adviseren wij ook over beleid en organiseren en begeleiden wij publieksactiviteiten. Vaak initiëren en realiseren wij bovendien samen projecten. Wij zijn in elk geval op de hoogte van de laatste ontwikkelingen om actuele en deskundige informatie te kunnen verstrekken.
 
De organisaties die wij onder ons dak hebben zetten zich in voor het behoud en de promotie van de kastelen, molens en bedreigde monumenten in Limburg, maar bijvoorbeeld ook voor het industriële, funeraire, ondergrondse en boerenerfgoed. Bovendien ondersteunt en adviseert het Steunpunt Archeologie en Monumentenzorg Limburg vanuit ons Huis de Limburgse gemeenten bij de uitvoering van hun wettelijke taken op het gebied van archeologie en monumentenzorg. 
aangesloten organisaties monumenten
monumenten agenda
 • 10 oktober 2015 09:30 - 16:00 Excursie Ketelhuis Steyl en Wagenwerkplaats Blerick
  Op 10 oktober organiseert de Kring Venlo van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG), samen…
  Op 10 oktober organiseert de Kring Venlo van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG), samen met de Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg (WIEL), een excursie naar de voormalige Wagenwerkplaats van de NS in Venlo-Blerick (nu depot van het Spoorwegmuseum), het Ketelhuis van de Drukkerij van de missionarissen van Steyl en de reproafdeling van die drukkerij. Het is een unieke combinatie van gerestaureerd en hergebruikt monumentaal industrieel erfgoed in de Gemeente Venlo, samen op één dag te bezoeken.
   
  De Missionarissen van Steyl dreven meer dan honderd jaar lang een van de grootste drukkerijen van Nederland om daarmee te voldoen aan hun doelstelling: de verspreiding van het Woord Gods (vandaar hun naam: Societas Verbi Divini, SVD). Het Missiehuis werd ten tijde van de Kulturkampf door pater Arnold Jansen opgericht in Steyl, destijds Gemeente Tegelen, net over de grens, bij Venlo. Het werd een zeer succesvolle orde (vandaag de dag de grootste missieorde van de Kerk), behorend tot de Duitse kerkprovincie, maar met het Moederhuis in Steyl. Het klooster streefde ernaar in velerlei opzichten zelfvoorzienend te zijn. Daarom waren er in en rond het klooster een groot aantal werkplaatsen, en nevenbedrijven van de drukkerij. Verder stichtte Arnold Jansen ook twee zusterkloosters, eveneens in Steyl. In het begin werden de drukkerijmachines aangedreven door een centrale stoommachine, later door elektriciteit, opgewekt in de eigen energiecentrale, die toen ook de werkplaatsen en bijvoorbeeld de watervoorziening aandreef.
   
  De energiecentrale van dit reusachtige complex is behouden en nog steeds te bezichtigen, met draaiende machines. Daarnaast wordt een bezoek gebracht aan de reproafdeling van de drukkerij. De persen e.d. van de
  drukkerij zijn na de sluiting verkocht, maar de grote reprocamera (negatiefformaat 1 bij 2 meter!) met randapparatuur is nog aanwezig en zal gedemonstreerd worden.
   
  De lunch bestaat uit een een traditioneel 'Deutsches Mittagessen' (warm eten in drie gangen!) in de refter van
  het missiehuis.
   
  's Middags wordt de wagenwerkplaats van de NS in Blerick bezocht. Dit gebouw is door BOEI onlangs voortreffelijk gerestaureerd, en is nu in gebruik als depot van het Spoorwegmuseum. Zowel het gebouw als de collectie worden bezichtigd, een en ander onder deskundige begeleiding.

  Programma
  09.30 uur: Aankomst in het Ketelhuis met koffie en vlaai
  10.00 uur: Rondleiding in Ketelhuis en bijgebouwen + presentatie, Parkstraat, Steyl
  11.15 uur: Demonstratie reprocamera en repro-proces door Br. Heinz Helf
  11.45 uur: Via kloostertuinen te voet naar Missiehuis St. Michael
  12.00 uur: Mittagessen in de refter van het klooster
  13.30 uur: Op eigen gelegenheid naar de Wagenwerkplaats, Marconistraat 7, 5928 PJ Venlo
  13.45 uur: Ontvangst door het hoofd Collecties van het Spoorwegmuseum, dhr. Peter-Paul de Winter
  14.00 uur: Rondleiding door het depot van het spoorwegmuseum en de gebouwen van de voormalige wagenwerkplaats
  16.00 uur: Afsluiting

  Deelname
  De kosten voor deze excursie bedragen € 25,- (incl. het gezamenlijke middageten), te storten op bankrekening 
  NL28INGB0002890213 ten name van LGOG Kring Venlo o.v.v. 'excursie WIEL'. Aanmelden kan uiterlijk tot 30 september bij penningmeester van het LGOG, Gerard Driessen, via gmjdriessen@home.nl (voorkeur) of telefonisch (tussen 19.00 en 20.00 uur) 077 3828347. Plaatsing op de deelnemerslijst geschiedt in volgorde van betaling.
   
  Vervoer is op eigen gelegenheid. Zowel bij het Missiehuis als bij de wagenwerkplaats is voldoende parkeerruimte aanwezig. Let op: Beide monumenten zijn niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Voor het bezoek aan de
  Wagenwerkplaats moet ook met enig ongemak rekening worden gehouden: beperkte voorzieningen
  en rondslingerende voorwerpen: het is ten slotte een werkplaats.
   

  Lees meer
 • 07 november 2015 19:00 - 20:30 Stille Rijkdom - Nieuw licht op oude kunst uit de Abdijkerk
  Onder de titel 'Stille Rijkdom, nieuw licht op oude kunst uit de Abdijkerk' presenteert Torna | Cultura op zaterdag…
  Onder de titel 'Stille Rijkdom, nieuw licht op oude kunst uit de Abdijkerk' presenteert Torna | Cultura op zaterdag 7 november om 19.00 uur in de Abdijkerk in Thorn een sprankelend cultureel programma.
   
  Een frisse blik legt andere accenten
  We kennen het allemaal: je staat samen voor een schilderij dat je al jaren kent en ineens wijst iemand je op een detail dat je nog nooit eerder hebt gezien. Je loopt door een stad waar je al vaak bent geweest en ziet plots een doorkijkje dat je nog nooit is opgevallen. Of iemand vertelt je iets nieuws waarvan je denkt "Goh, dat heb ik nou nooit geweten". Kunsthistoricus Rob Dückers, die onder meer enkele jaren geleden de herinrichting van de museale ruimtes van de Thornse Abdijkerk verzorgde, neemt de bezoeker mee op een reis langs een aantal kunstschatten van deze bijzondere kerk, waarbij een andere kijk op dit culturele erfgoed van topniveau centraal staat. De presentatie wordt ondersteund met bijzondere detailfoto’s op een groot videoscherm.
   
  Rob Dückers is echter niet alleen aan het woord. Tijdens deze avond maken diverse specialisten hun opwachting en vertellen vol enthousiasme hun verhalen. Zo zal Tony Joosen, lokale vraagbaak voor de geschiedenis van Thorn en haar Stift, de aanwezigen wijzer maken over de maker van het prachtige hoogaltaar in de kerk, de beeldensnijder en stucwerker Franz Xaver Bader. Kunsthistoricus Edwin Becker, conservator in het Amsterdamse Van Gogh Museum, vertelt over wat hem opvalt aan een aantal Thornse altaarstukken die in de kerk staan opgesteld. Een ontdekkingstocht die een hoop informatie, fraaie anekdotes en verrassende resultaten oplevert. Rob Dückers zelf houdt een presentatie over wat in de Middeleeuwen als het belangrijkste bezit van de abdijkerk werd beschouwd: de armreliek van St. Benedictus. Wie was deze in alle opzichten fascinerende persoon, die de vader van het westerse monnikendom kan worden genoemd? En wat maakt deze Thornse reliekhouder nou zo bijzonder?
   
  Niet alleen de ogen, maar ook de oren worden geprikkeld. De muzikale omlijsting van dit programma wordt verzorgd door de Australische top-percussionist Andrew Wiering, die een aantal stukken op de marimba ten gehore zal brengen. Andrew is momenteel de vaste percussionist van het Soundstream New Music Ensemble en is 'Artist in Residence' bij ABC Classic FM.
   
  Om het zitgenot  te veraangenamen, liggen er voor de bezoekers zitkussens gereed.

  Entree: € 7,50


  Lees meer
monumenten nieuws
 • 29 september 2015 Nieuwsbrief De Molen najaar 2015
  In de tweede editie van nieuwsbrief 'De Molen', een uitgave van de Molenstichting Limburg, vindt u informatie over…
  In de tweede editie van nieuwsbrief 'De Molen', een uitgave van de Molenstichting Limburg, vindt u informatie over de Limburgse Molendag 2015 op 4 oktober a.s., de uitreiking van de Molenpenning aan mulder Frans Verstappen en meer.

  Download de nieuwsbrief najaar 2015 hier.
 • 11 september 2015 Frans Verstappen krijgt Molenpenning 2015
  Frans Verstappen (1952) uit Grathem is de gelukkige ontvanger van de Molenpenning 2015. Deze werd op donderdagavond…
  Frans Verstappen (1952) uit Grathem is de gelukkige ontvanger van de Molenpenning 2015. Deze werd op donderdagavond 10 september door voorzitter Kees van Rooij van de Molenstichting Limburg aan hem uitgereikt op de Auroramolen in Baexem. De penning, een minimolensteen, wordt tweejaarlijks toegekend aan een persoon of stichting die zich al jarenlang op heel veel fronten inzet voor de Limburgse molens en molenaars. Frans Verstappen is al bijna 40 jaar (sinds januari 1976) vrijwillig molenaar op de molens van Heythuysen en Baexem en al jarenlang de Limburgse correspondent voor de Nederlandse molenwereld. Hij houdt lezingen, geeft veelvuldig interviews voor kranten, radio en tv, begeleidt schoolklassen, maakt zich sterk voor de opleiding van meer molengidsen en schrijft maandelijks artikelen voor de nationale molenvakbladen. Kortom, een ware ambassadeur voor de Limburgse molens.

  Frans Verstappen werd op ‘zijn’ Auroramolen totaal verrast met de uitreiking van de Molenpenning. In het bijzijn van bestuursleden en adviseurs van de Molenstichting Limburg,  vrienden en bekenden nam hij de penning in ontvangst. Iedereen was het roerend eens dat hij dit keer de onderscheiding moest ontvangen. Het is onder andere een blijk van waardering voor zijn veertigjarig muldersschap bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling Limburg. Daarnaast speelde zijn bevlogenheid voor de Limburgse molens en in het bijzonder de molenaars een doorslaggevende rol.
   
  De tweejaarlijkse Molenpenning is een initiatief van de Molenstichting Limburg, die in belangrijke mate wordt ondersteund door de Provincie Limburg en het Huis voor de Kunsten Limburg. De molenpenning, circa 5 centimeter in doorsnee, heeft de vorm van een molensteen. Het gegroefde oppervalk aan de ene zijde spreekt voor zich, de andere zijde draagt het vignet van de Molenstichting Limburg. Bij wijze van randschrift is de naam van de laureaat gegraveerd. Eerdere ontvangers van de Molenpenning zijn Stichting Leonardusmolen in Maasbracht, Jan Ficq, Piet van Bussel, Jo Meessen, Joep Derckx, Jaap Kuitert, Gerie Fijen, Jac Nijs, Toon van As en Harry Kaak. 
 • 18 augustus 2015 Derde herdruk 'Hertog Limburg Pad'
  Op initiatief van de Stichting Hertoglimburgpad Kerkrade verschijnt omstreeks 28 augustus de derde herdruk van…
  Op initiatief van de Stichting Hertoglimburgpad Kerkrade verschijnt omstreeks 28 augustus de derde herdruk van de Nederlandstalige uitgave van het boek over het Hertoglimburgpad.

  Hertog Limburg Pad beschrijft de bijna 140 km Lange Afstandswandeling (LAW) van het residentiestadje Limbourg in België naar abdij Rolduc in Kerkrade. In Limbourg resideerden de hertogen van Limburg, in de abdijkerk van Rolduc zijn ze begraven.

  De cultuurhistorie van het hertogdom Limburg en de rijke historie van Limbourg en Rolduc zijn in het boek door (helaas overleden) auteur Frits Sprokel verwerkt. Aan de LAW zijn tevens 10 extra wandelrondjes verbonden die in het royaal geïllustreerde boekje zijn beschreven.

  In Limbourg en op het voorplein van abdij Rolduc markeren grote hardstenen gedenkzuilen, voorzien van een kroon, begin- en eindpunt van het pad dat vanuit Rolduc via een andere route over Val Dieu terugkeert naar Limbourg. Langs het pad - dat bol staat van cultureel erfgoed - ontstaan steeds meer initiatieven om de
  rijke historie in het oude hertog Limburg te doen herleven. In Henri Chapelle is onlangs de derde gedenkzuil geplaats en in 2016 zal in Walhorn waar drie voorname abten van Rolduc geboren werden, de vierde gedenkzuil en een 'Rolduckerplatz' ten doop worden gehouden.

  Klik op de volgende links om een indruk te krijgen van het binnenwerk van Hertog Limburg PadHLP - binnenwerk 1HLP - binnenwerk 2HLP - binnenwerk 3HLP - binnenwerk 4

  Hertog Limburg Pad is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Huis voor de Kunsten Limburg en verkrijgbaar via VVV Zuid-Limburg, Abdij Rolduc en de website van de Stichting Hertoglimburgpad Kerkrade. 
   
  lees meer…
nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten binnen de discipline Monumenten? Meld u dan op deze pagina aan voor de digitale nieuwsbrief.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?