literatuur

Limburg herbergt vele schrijvers, lezers, literaire cafés, leeskringen, schrijfdocenten, organisatoren van literaire activiteiten enzovoorts. Het Huis voor de Kunsten Limburg wil dit literaire netwerk versterken, promoten en ondersteunen. Bijvoorbeeld met informatie en advies. Ook organiseert het Huis  – vaak samen met partners uit het culturele veld – diverse projecten om de literatuur en het schrijven in Limburg meer onder de aandacht te brengen.
 
Het Huis voor de Kunsten Limburg is ook de thuisbasis van het Letterkundig Centrum Limburg (LCL). Samen met hen werken wij aan het bevorderen en promoten van literatuur in Limburg. Op deze website bieden wij bijvoorbeeld een digitaal podium aan literatuur en literaire activiteiten in en uit Limburg. Dit is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in literatuur en schrijven in deze provincie.    
Op maandag 12 oktober 2015 werd op uitnodiging van de Gedeputeerde voor Cultuur, dhr. Koopmans een document verstuurd naar de provincie Limburg met daarin een visie op taal als erfgoed. Dit visiedocument zal worden gebruikt als input ten behoeve van de toekomstige Erfgoednota van de Provincie.

Dit document werd geschreven namens de Universiteit Maastricht, Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen
prof. L. Cornips (Leerstoel Taalcultuur in Limburg) en dr. V. van Saaze (MACCH); Namens het Huis voor de Kunsten Limburg: drs. M. Frencken (Consulent Literatuur), E. van Nieuwenhoven, BA (vervangend Consulent Literatuur) en drs. T. van de Wijngaard (Streektaalfunctionaris); Namens de Raod veur ’t Limburgs: prof. R. van Hout; in samenwerking met de volgende organisaties (in alfabetische volgorde):Commissie Literatuurgeschiedenis van het Limburgs Geschiedkundig en Oudheidkundig Genootschap, Letterkundig Centrum Limburg, Letteren Overleg Limburg, Poëziefestival Landgraaf, Raod veur ’t Limburgs, Stichting Limburgse Literaire Lies, Stichting Medammecour On Tour, Stichting voor Dialect- en Cultuuronderwijs Limburg, Veldeke Limburg, Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, Werkgroep Limburgportaal Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren en de Willy Dols Stichting

Download het visiedocument
prikbord
22-04-2016 11:44,

So you think you can speak?

Ben jij een woordkunstenaar en bezig met rappen, dichten, vertellen, toneel spelen of gebruik je je stem… Ben jij een woordkunstenaar en bezig met rappen, dichten, vertellen, toneel spelen of gebruik je je stem op een andere manier?
Ben jij een podiumbeest?
Vind je het leuk om aan anderen te laten horen waar jij mee bezig bent?
Wil jij je podiumkunsten naar “the next level’ tillen?
 
Heb je net volmondig ja geantwoord op deze vragen? Dan ben jij DE kandidaat voor het event “De Maastrichtse Jeugd Spreekt”.
Hier maak je kennis met andere woordkunstenaars, mag je deelnemen aan verrassende masterclasses en krijg je de kans om te stralen op het podium van de Bonbonnière in Maastricht.
Naast eeuwige roem en een leuke dag maak je ook kans op leuke prijzen.
 
Wanneer: zaterdag 5 november 2016 van 11.00u-18.00u
Waar: Bonbonnière Maastricht
 
Laat van je horen en meld je aan!
 
Aanmelden, vragen of meer info?
Mail linda@toutmaastricht.nlof bel 06-30477551
 
 
literatuuragenda
 • 08 mei 2016 - 29 mei 2016 Expositie 'Kind, mijn kind' en randactiviteiten
  Van 8 t/m 29 mei staat Gebouw M van de Tapijnkazerne in het teken van Kind, mijn Kind; een indrukwekkende tentoonstelling…
  Van 8 t/m 29 mei staat Gebouw M van de Tapijnkazerne in het teken van Kind, mijn Kind; een indrukwekkende tentoonstelling van schilderijen, foto’s en muziek, gebaseerd op de rol van de mens als slachtoffer en dader. De gebeurtenissen in het concentratiekamp Auschwitz liggen aan de getoonde kunstwerken ten grondslag, waarbij er een tevens een verbinding wordt gelegd met de
  hedendaagse  ontwikkelingen

  Achtergrondinformatie
  ‘Kind, mijn Kind’ is de titel van een Gesamtkunstwerk door fotograaf Theo Derksen, schilder Jos Wigman en musicus Ernst Jansz. De rol van curator en projectleider wordt vervuld door Willem Jansen. Theo Derksen vond de directe aanleiding voor het project in een documentaire op TV over het oorlogsgeweld in Srebrenica. De beelden riepen voor hem meerdere vragen op, zoals: “waarom doen mensen elkaar dit aan?” en “waarom gebeurt dit steeds opnieuw”. Bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen, richtte Derksen zijn onderzoek op de gebeurtenissen in Auschwitz ten tijde van de Tweede wereldoorlog als voorbeeld van het verhaal van slachtoffers en daders. Een verhaal dat naast indringend fotomateriaal van Derksen is uitgebreid met schilderijen van Jos Wigman en muziek van Ernst Jansz. Het totale verhaal nodigt de bezoekers uit tot herdenken, gedenken en bovenal nadenken. De centrale vraag die in dit project gesteld wordt, luidt: “Welke betekenis hebben de in de tentoonstelling getoonde werken voor mij op dit moment, in de actualiteit
  van vandaag.”

   
  Artistiek uitgangspunt
  In de tentoonstelling ‘Kind, mijn Kind’ wordt de vraag gesteld naar de rol van de mens als dader en slachtoffer. In wisselende omstandigheden is men namelijk tot beide in staat. In hun werk drukken de kunstenaars respect uit voor de slachtoffers en tonen bezoekers ook de daders. Allen – slachtoffers en daders – zijn kinderen van ouders en mogelijk weer ouders van een kind. Daarmee is de titel ‘Kind, mijn Kind’ verklaard.
   
  Cultuurparticipatie jongeren en studenten (16-25 jaar)
  In het kader van deze tentoonstelling worden er specifiek voor jongeren (16+) en studenten diverse activiteiten georganiseerd. Hierbij wordt een koppeling gemaakt en aandacht gevraagd voor actuele onderwerpen, denk aan het huidige oorlogsgeweld (o.a. in Syrië) en de stroom vluchtelingen die daar een gevolg van zijn. Op deze manier maken jongeren en studenten op eigen wijze deel uit van deze bijzondere kunstmanifestatie.

  Zo krijgen de deelnemers van het project LiteraTour op 6 mei een workshop van de makers van Kind, mijn Kind. Gedurende deze workshop reageren de jongeren (16-25 jaar) op wat zij zien en horen. Deze reacties worden vervolgens vertaald in literaire creaties en als onderdeel van de expositie aan het grote publiek getoond. Tevens zal het werk van de jongeren gepresenteerd worden tijdens de opening van Kind, mijn kind op zondag 8 mei.
   
  Verder wordt jongeren (16+) uit het voortgezet onderwijs de kans geboden om binnen een aangereikt lessenpakket rondom de thematiek van ‘Kind, mijn Kind’ de tentoonstelling met de gehele klas te bezoeken. Begeleiding en het geven van rondleidingen is in handen van curator en projectleider Willem Jansen.
   
  Ook wordt er gedurende de tentoonstelling een debat gehouden met studenten van Zuyd Hogeschool, met name studenten van de Toneelacademie en de Academie Beeldende Kunsten Maastricht. Ook studenten van de van Eyck academie zullen in debat gaan (Engelstalig). De te voeren discussies betreffen de centrale thematiek van de tentoonstelling en de vraag of, hoe en wanneer jonge makers in hun werk inspelen op maatschappelijke vraagstukken. Geïnteresseerden zijn welkom om het debat bij te wonen.

  De tentoonstelling ‘Kind, mijn Kind’ is van 8 t/m 29 mei 2016 te bezichtigen in Gebouw M (Tapijnkazerne) Openingstijden: 14.00-17.00u, maandag gesloten. Entree is gratis. 

  Lees meer
 • 27 mei 2016 15:00 - 17:00 Bijeenkomst SchrijversPodium Valkenburg
  Op vrijdag 27 mei om 15.00 uur vindt in 'De Stationnerie' in Valkenburg de laatste bijeenkomst van dit seizoen…
  Op vrijdag 27 mei om 15.00 uur vindt in 'De Stationnerie' in Valkenburg de laatste bijeenkomst van dit seizoen van het 'SchrijversPodium Valkenburg' plaats, een activiteit van Cultuurcafe D'n Dwingel.

  Mocht u graag een gedicht of kort verhaal uit eigen koker willen voordragen, dan kunt u dit uiterlijk op woensdag 25 mei aan Frans Kraan kenbaar te maken via zijn e-mailadres  (kraanhaagen@hotmail.com) onder vermelding van uw naam, telefoonnummer, titel(s) van uw voordracht en de geschatte duur daarvan.
   
  Het 'SchrijversPodium Valkenburg' wil een maandelijkse ontmoetingsplek zijn voor schrijvers en liefhebbers van poëzie en proza. Men kan er literaire producten (in het Nederlands of in het dialect) van eigen hand voordragen of presenteren of alleen maar aanwezig zijn om daarvan te genieten. De toegang is gratis. 
   
   Locatie: “Stationnerie” Valkenburg aan de Geul (voormalig stationsgebouw)
 • 27 mei 2016 20:00 - 23:00 Avond van de Poëzie met poëzie, beeldende kunst, muziek en uitroepen stadsdichter
  De vijfde editie van de Avond van de Poëzie in Sittard vindt plaats op vrijdag 27 mei vanaf 20.00 uur in Poppodium…
  De vijfde editie van de Avond van de Poëzie in Sittard vindt plaats op vrijdag 27 mei vanaf 20.00 uur in Poppodium Volt en is gratis toegankelijk. Literaire voordrachten worden afgewisseld met live muziek door Anne-Linde van der Veen en (video)presentaties van scholieren. Wethouder Noël Lebens maakt tevens de nieuwe stadsdichters bekend. Na afloop kunt u genieten van een luisteract bij Volt. De Avond van de Poëzie is een samenwerkingsverband tussen De Domijnen, de Stichting MEG, Stichting Ecsplore, Butterfly Moves en het voortgezet onderwijs. 
   
  Tijdens de Avond van de Poëzie in 2016 is er niet alleen aandacht voor poëzie pur sang, maar wordt ook de link gelegd tussen poëzie en beeldende kunst. Fotografie, film en muzikale optredens maken deel uit van het veelzijdige programma. De presentatie van de avond ligt in handen van Kiki van Aubel. 
   
  Er worden voordrachten gegeven door de huidige stadsdichter Rouke van der Hoek, de dichter Hagar Peeters en Jip Meijers, deelneemster Kunstbende, 2e plaats categorie Taal. Bij de gedichten die Rouke van der Hoek voordraagt, worden foto’s vertoond van de fotoclub van Trevianum leerlingen.
   
  De dichter Hagar Peeters (1972) debuteerde in 1999 met de dichtbundel Genoeg gedicht over de liefde vandaag, die werd genomineerd voor de NPS Cultuurprijs. In 2003 verscheen Koffers Zeelucht, dat werd bekroond met zowel de Jo Peters Poëzie Prijs als de J.C. Bloemprijs en werd genomineerd voor de Anna Bijns Prijs. Verder verscheen van haar hand Loper van licht, de dichtbundel Wasdom en in september 2015 haar debuutroman Malva.

  Eva Armino presenteert haar werk, bestaande uit foto’s geïnspireerd op Franse gedichten, die deel uitmaken van haar profielwerkstuk Atheneum in 2013. Bij de geprojecteerde foto’s worden de gedichten voorgedragen door Trevianum docent Frans, Roel Gajken. 
   
  Quirien van Haelen verzorgde 4 workshops poëzie voor leerlingen van DaCapo. Dit resulteerde in het uitbeelden van een aantal gedichten in een stop motion filmpje, dat vertoond wordt tijdens de Avond van de Poëzie. Leerlingen van Trevianum geven een presentatie van eigen werk. 
   
  De voordrachten worden muzikaal omlijst door singer-songwriter Anne-Linde van der Veen. Haar eigen composities van gitaar en zang zijn een cross-over van Portugese Fado, Folk, Blues, en Flamenco. In 2013 sleepte zij de eerste prijs in de wacht van het Freedom of Zpeech festival, waar ze lovende kritieken kreeg van de jury door haar eigenzinnige stijl en haar kunstige teksten. In 2015 werd ze Winnares van de Christenhusz Theaterprijs en won ze de singer-songwriter contest KEI on stage Groningen.

  De Avond van de Poëzie op 27 mei in Volt, Odasingel 88 te Sittard, is gratis toegankelijk. 
 • 28 mei 2016 16:00 - 17:30 Shelter Songs 2: Maastricht
  Shelter Songs is een cultureel initiatief met als doel via liederen mensen uit verschillende landen en culturen…
  Shelter Songs is een cultureel initiatief met als doel via liederen mensen uit verschillende landen en culturen bij elkaar te brengen: weten we ook welke muziek en verhalen leven bij al deze culturen?
   
  Voor wie?
  Voor amateur- en professionele kunstenaars die via performances (bijv. lied, dans of voordracht) verhalen willen delen met anderen.

  Aanmelden
  Aanmelden kan tot 15 mei bij Kei Long Cheung via sheltersongs@outlook.com.

  Kijken en luisteren?
  De toegang is gratis, drankjes en hapjes zijn er ook. Gastvrouw is Esther Dijkstra en presentatie is in handen van Robert Orvalho.

  De première van Shelter Songs, afgelopen februari, was een groot succes. Niet alleen kwamen er ongeveer 200 mensen gedurende twee uur de performances bezoeken, ook was er een groot aanbod aan fantastische artiesten met verschillende culturele achtergronden. Zij deelden via piano, zang, gitaar, tai chi, salsa, en Japanse (vecht)kunst hun liederen en verhalen. Op de openingsdag stond er voor het publiek een zeer divers programma op stapel, met onder meer singer-songwriters, tai chi presentaties & workshops, klassieke muziek, popmuziek, salsa danspresentaties & workshops en een optreden van de Maastricht Japanese Supplementary School Dance.
   
  Datum: zaterdag 28 mei
  Tijd: 16.00-17.30 uur
  Locatie: Lutherse Kerk, Hondstraat 14, Maastricht
   

  Lees meer
 • 29 mei 2016 00:00 - 00:00 Feestelijke opening Jan Hanlo Poëziepad
  Ter gelegenheid van de ingebruikneming van het Jan Hanlo Poëziepad vindt op zondag 29 mei 2016 om 15.00 uur een…
  Ter gelegenheid van de ingebruikneming van het Jan Hanlo Poëziepad vindt op zondag 29 mei 2016 om 15.00 uur een (gratis) evenement plaats op Château St. Gerlach, Joseph Corneli Allée 1 in Valkenburg aan de Geul. Dit is tevens de geboortedag van Jan Hanlo. 

  De opening zal door de heer Camille Oostwegel worden gedaan. Hij zal daarbij een korte toespraak houden over zijn indruk van en ervaringen met de dichter. Hij heeft Jan Hanlo gekend en ooit ook geïnterviewd. Tom America zal een paar gedichten op muzikale wijze vertolken. Stichting Dichter in Beeld nodigt iedereen van harte uit om met hen het glas te heffen op Hanlo en zijn poëziepad. Na afloop bent u uiteraard in de gelegenheid het pad te lopen en de zuilen waarop gedichten van Hanlo zijn aangebracht te bewonderen. De Hanlo-wandelroute bestaat uit zes zuiltjes met gedichten. De wandeling start de Geerlingshof, waar het Hanlo-monument staat, en loopt via het kerkhof en sluit bij Château St. Gerlach aan op de reeds bestaande poëzieroute Gedichten langs de Geul. 

  Initiatiefnemer van het Jan Hanlo Poëziepad is: stichting Dichter in Beeld. 

  Het project is mede mogelijk gemaakt door de gulle bijdragen van:
  De Kunst en Cultuurrad Valkenburg aan de Geul
  Stichting dr. P. G.J.M. Janssens
  De Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach
  Het Edmund Brand Cultuurfonds Valkenburg
  Stichting Elisabeth Strouven
  Stichting Monumentaal Erfgoed Limburg (C.L.J.M. Oostwegel)
 • 29 mei 2016 11:00 - 12:00 Presentatie dichtbundel 'Zolderbrieven' van Herman Verweij
  Herman Verweij presenteert op zondag 29 mei om 11.00 uur in het leescafé van de Stadsbibliotheek Venlo zijn nieuwe…
  Herman Verweij presenteert op zondag 29 mei om 11.00 uur in het leescafé van de Stadsbibliotheek Venlo zijn nieuwe dichtbundel "Zolderbrieven". Pianist Egbert Derix zorgt voor de muzikale begeleiding. 

  Twee mensen zijn door een oorlog uit elkaar gedreven. Hij werkt voor de Arbeitseinsatz ploeterend in de bruinkoolfabriek van Neumark bij Halle aan de Saale. Zij is hoogzwanger van hun eerste kind en achtergebleven in Hilversum. Bij het leeghalen van het ouderlijk huis stuit dichter Herman Verweij op een schoenendoos met brieven. Op zolder, verscholen achter een gordijn. Brieven die zijn ouders elkaar in 1943 tussen maart en november hebben geschreven en hem inspireerden tot de cyclus Zolderbrieven.

  De toegang is gratis maar aanmelding zou fijn zijn via fvercoulen@bibliotheekvenlo.nl

  De bundel is te koop bij de presentatie en verkrijgbaar bij Boekhandel Koops in Venlo. Prijs: 10 euro. 

  Lees meer
 • 29 mei 2016 14:00 - 15:30 Boekpresentatie 'Koejong vaan Mestreech'
  Op zondag 29 mei wordt om 14.00 uur de nieuwe Maastrichtse roman Koejong vaan Mestreech gepresenteerd. De auteur…
  Op zondag 29 mei wordt om 14.00 uur de nieuwe Maastrichtse roman Koejong vaan Mestreech gepresenteerd. De auteur van het boek wenst anoniem te blijven, aangezien hij in zijn bestuurlijke functie wel eens zou kunnen worden gehinderd als alle vegen uit de pan, steken onder water en gekheid op een stokje uit zijn boek als bittere ernst opgevat zou worden.
  Met satire is het de laatste tijd wat moeilijk gesteld. Mensen reageren al snel gepikeerd of zelfs beledigd als ze zich in een bepaalde persiflage herkennen. Aangezien deze anonymus in zijn roman ongeveer de gehele Maastrichtse who is who op de hak neemt is deze gedachte niet eens zo vreemd. Van burgemeester tot ex-burgemeester, van Veldeke tot Mestreechs Vollekstejater of Mestreechter Operèttevereniging, van Tempeleers tot caféhouders uit het centrum, van muzikant tot en met carnavalsartiest, iedereen zou zich wel eens te veel kunnen herkennen in de karakters uit deze jongste Maastrichtse roman. Er valt anders heel wat te lachen met Hubèrke, de oudere jongere die al zijn hele droomt van een grootse zangcarrière. Om het hoofd boven water te houden houdt hij er een clandestiene wietplantage op na. Net als hij hoort dat hij is aangenomen als nieuwe hoofdrolspeler bij de Maastrichtse Musical Vereniging, bereikt hem ook het nieuws van de dood van zijn vader. Terwijl hij zijn moeder bijstaat in het verwerken van dit verlies, komt hij erachter dat de wereld er heel anders uitziet als hij altijd had gedacht.

  Uiteraard is het boek geschreven in het Maastrichts, in de nieuwe Mestreechter Taol-spelling. Dit boek is deel 77 van de zogenaamde LiLiLi van Uitgeverij TIC.

  Locatie: Boekhandel Dominicanen, Maastricht


  Lees meer
 • 02 juni 2016 12:30 - 13:30 Letters bij de lunch - De vakantiekoffer! door leden van VLAM
  Met de zomer en de vakantie voor de boeg geven leden van VLAM traditiegetrouw in de laatste aflevering van het…
  Met de zomer en de vakantie voor de boeg geven leden van VLAM traditiegetrouw in de laatste aflevering van het seizoen luchtige leessuggesties. Laat u verleiden door hun keuze, die u wellicht op een nieuw literair spoor zet!

  Verfrissende boeken om in het verre buitenland of gewoon in de eigen tuin te lezen.

  Na een zomerstop van twee maanden vindt op donderdag 1 september de eerste editie van de 26e jaargang van Letters bij de lunch plaats.

  Locatie: Centre Céramique, Maastricht
  Entree: gratis 

  Lunchpauzeprogramma i.s.m. VLAM (Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht)


  Lees meer
 • 04 juni 2016 10:00 - 16:00 Workshop verhalend proza schrijven
  De reden waarom een personage iets doet, zijn drijfveren en de emoties die dat losmaakt zijn innig met elkaar verbonden.…
  De reden waarom een personage iets doet, zijn drijfveren en de emoties die dat losmaakt zijn innig met elkaar verbonden. Hoe breng je personages tot leven is een van de essentiële vragen in deze workshop? Welke eigenschappen komen tot uitdrukking in wat hij doet? Welke problemen geef je hem op te lossen? En tot slot: hoe breng je het personage in een aannemelijke situatie?
   
  De stemming en de emotie die je creëert aan het begin van je verhaal worden gevoed door de motieven van het personage. Wil het overleven nu het bedrijf waar hij werkte failliet ging? Wil zij de bloemist veroveren bij wie ze stage loopt? Wil hij na zijn studie de daklozen helpen? De corruptie aan de kaak stellen in de gemeenteraad? De wereld verbeteren met de bijbel in de hand?
   
  Wat de reden ook is die een personage heeft, motieven zijn voor het verhaal wat de wind is voor een windmolen. Ze houden het verhaal in beweging.
   
  Hoe laat je de motieven en de daaruit voortkomende emoties van het personage zien? In de workshop oefen je hoe je motieven en emoties kunt tonen. Door wat het personage doet, zegt en denkt. Door wat een nevenpersonage doet en zegt. En door wat de verteller vertelt. Motieven en emoties brengen het verhaal tot leven en maken het compleet. De verhaalclash tussen de personages leidt naar het bevredigende einde waarmee een lezer verder kan.
   
  Datum: zaterdag 4 juni 2016
  Tijd: zaterdag 10.00-16.00 uur
  Locatie: Workshophuis Yvonne Cup, Schafelt 3B, 5991 PB  Baarlo
  Prijs: € 85,-- (lunch inbegrepen)
  Docent: Koos van den Kerkhof
  Aantal deelnemers: 8-12
   
  Voor informatie en/of inschrijving ga naar www.hetschrijflab.nl.  
 • 04 juni 2016 11:00 - 16:00 Giro di Poesia
  Er zijn veel soorten toertochten maar een Rondje Wielerpoëzie bestaat nog niet. Daarom wordt op zaterdag 4 juni…
  Er zijn veel soorten toertochten maar een Rondje Wielerpoëzie bestaat nog niet. Daarom wordt op zaterdag 4 juni 2016 de eerste Giro di Poesia gereden: een knooppuntenroute van circa 60 km door het Nederlandse Mergelland en de Belgische Voerstreek. Op vijf plaatsen zullen dichters, die gek zijn van de koers, de fietsers verrassen met (wieler)verzen. Start en finish liggen bij het Amstel Gold Race Experience in Valkenburg. De voorgelezen gedichten worden gebundeld in een boekje. De deelnemende poëten: Norbert de Beule, Bert Bevers, Patrick Cornillie, Huisdichter Cornelis, Herman Laitem, Harmen Malderik, Frank Pollet, Bert Struyvé, Roger Thijs, JACE van de Ven, Kees van Meel en Miel Vanstreels. Wie wil meefietsen dient om 11u bij het Amstel Gold Race Experience te zijn. 

  Er zijn geen kosten verbonden aan de tocht. Aanmelden kan via Giro di Poesia  (http://wielergedichten.blogspot.nl/2000/09/giro-di-poesia.html)
   
 • 05 juni 2016 14:00 - 15:30 Lezing Femke Halsema over boek 'Pluche'
   Op zondag 5 juni om 14.00 uur houdt Femke Halsema een lezing over haar nieuwste boek Pluche in de Kleine Zaal…
   Op zondag 5 juni om 14.00 uur houdt Femke Halsema een lezing over haar nieuwste boek Pluche in de Kleine Zaal van Schouwburg De Domijnen.

  Tijdens haar jaren als lid van de Tweede Kamer, fractievoorzitter en politiek leider van GroenLinks oefende ze invloed uit op het publieke en politieke debat als voorvechter van mensenrechten en vrouwenrechten.
  Sinds ze het Nederlandse politieke toneel verliet in januari 2011, bouwt ze een nieuwe, onafhankelijke carrière op. Ze schrijft, maakt programma’s voor televisie, geeft lezingen en advies in de private en publieke sector.  
  Ze werkte in 2014 aan een documentairereeks voor de NTR onder de titel Seks en de Zonde over de positie van vrouwen in de islam. Ze was bedenker en co-producent van de politieke dramaserie De Fractie (VPRO) en zit momenteel in de researchfase voor een documentaire serie over terreur onder de werktitel Fout na de oorlog (NTR). Ze schrijft met regelmaat columns voor De Correspondent en in maart 2016 verscheen haar politieke memoire onder de titel Pluche. Daarnaast vervult Femke tal van bestuursfuncties.
   
  In Pluche blikt Femke Halsema terug op haar leven in de landelijke politiek: van haar begintijd als nieuwbakken Kamerlid tot geliefd fractievoorzitter die heel zichtbaar was in het publieke debat. Ze beschrijft de invloed die de politiek op haar leven heeft gehad – op haarzelf en haar denken en handelen, maar ook op de mensen om haar heen: haar vrienden, man en kinderen.

  Halsema’s politieke carrière valt samen met een van de meest turbulente periodes in de geschiedenis van de Nederlandse politiek. Met de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh, de paspoortaffaire rond Ayaan Hirsi Ali en de opkomst van Geert Wilders veranderden de Nederlandse politiek en samenleving dramatisch.
  Haar boekPluchegeeft een unieke en spraakmakende inkijk in de landelijke politiek. Boekhandel Krings is aanwezig met een boekenstand. Na afloop van de lezing vindt in de Charles Eijckzaal in de schouwburg een signeersessie plaats.
    
  zondag 5 juni
  14.00 uur
  Entree € 7,50 / € 5,- voor ontvangers nieuwsbrief Krings en houders voordeel-met-je-biebpas
  Schouwburg De Domijnen
   
 • 05 juni 2016 14:00 - 15:30 Thrillerwandeling 'Bloed in de Maastrichtse straten'
  Bloed in de polder is het motto van de Spannende Boeken Weken, die in 2016 geheel in het teken van de Hollandse…
  Bloed in de polder is het motto van de Spannende Boeken Weken, die in 2016 geheel in het teken van de Hollandse thriller staan. Daar maken we onze eigen variatie van: Bloed in de Maastrichtse straten. Op zondag 5 juni gaat voor het eerste de thrillerwandeling Mercuriustapes door de Maastrichtse centrumstraten. Om 14.00 uur vertrekt thrillerauteur Paul Weelen van Boekhandel Dominicanen om van daaruit met een groep luisteraars de locaties uit zijn laatste thriller te bezoeken. Mercuriustapes gaat over afpersing, omkoping, vriendjespolitiek, moord en ontvoering en speelt grotendeels in Maastricht. Op diverse plaatsen tijdens de wandeling wordt kort gepauzeerd, leest de auteur een stuk voor uit zijn boek en licht het verhaal toe. De wandeling is zo’n twee kilometer lang en duurt dik een uur.
  Deelname kost € 3,-. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de klantenservice van Boekhandel Dominicanen in Maastricht. Daarbij is een consumptie inbegrepen.

  Aanmelden en startpunt: Boekhandel Dominicanen Maastricht

   

  Lees meer
 • 05 juni 2016 16:00 - 17:00 Prijsuitreiking Venlonovel en Venlo-adult
  De prijsuitreiking van de schrijfwedstrijden VenlonovelenVenlo-adult vindt plaats op zondag 5 juni. Deelnemers…
  De prijsuitreiking van de schrijfwedstrijden VenlonovelenVenlo-adult vindt plaats op zondag 5 juni. Deelnemers en overige geïnteresseerden zijn vanaf 16.00 uur welkom. De bijeenkomst vindt plaats bij cultuurpodium Domani. De entreeprijs bedraagt € 3,50.  

  Op zondag 5 juni laten de winnaars van de Venlose muziekconcoursen Prix Dominique en Jeune Dominque zich in Domani nogmaals van hun beste kant zien. Ze brengen dan hun favoriete composities ten gehore. Tegelijkertijd worden de winnaars van drie literaire prijzen bekendgemaakt en aan het publiek voorgesteld: die van de Nieuw Proza Prijs Venlo, die zich richt op debuterende verhalenschrijvers in Nederlandstalige tijdschriften en die van de Venlonovel en de Venlo-adult, die zich beide richten op verhalenschrijvers in en om Venlo, jongeren én volwassenen. Een unieke ontmoeting van muzikaal en literair talent op één podium. Het Laureaten-literaten concert begint om 16.00 uur en is een gezamenlijke activiteit van de Stichting Vrienden van Ut Paeterke, de Culturele Raad Tegelen en de Openbare Bibliotheek Venlo.
 • 07 juni 2016 19:00 - 21:00 Kennissessie rondom verdwijnen VAR
  Per 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verdwenen. Let op: dit heeft gevolgen wanneer je zelfstandige…
  Per 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verdwenen. Let op: dit heeft gevolgen wanneer je zelfstandige professionals inhuurt en/of wanneer jij je als ZZP'er aanbiedt. 
   
  SLIMhuis organiseert samen met keypartner accon■avm een kennissessie over dit onderwerp. Ben je zelf opdrachtgever, consultant, schilder, interim manager, kunstenaar, uitvoerend muzikant of op een ander gebied zelfstandig professional? Het is SLIM als je er bij bent!
   
  Zorg dat je de belangrijke zaken die te maken hebben met deze wijziging, op orde hebt en voorkom grote risico’s. Voor jou als opdrachtgever en/of zelfstandige professional is het van groot belang de zaken goed te regelen. Je wilt ten slotte niet aansprakelijk worden gesteld voor met name belastingschulden van een ander…
   
  In een kennissessie op dinsdag 7 juni in het SLIMhuis te Sittard worden zowel de fiscale als de juridische aspecten belicht. De opvolger van de VAR, de Wet Beoordeling Arbeidsrelaties komt uitgebreid aan de orde.
   
  De ontvangst is vanaf 19.00 uur en het inhoudelijke programma begint om 19.30 uur. De bijeenkomst bestaat uit een presentatie, die naar verwachting ongeveer 1,5 uur in beslag zal nemen. Er is uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen of het maken van een individuele afspraak.
   
  Aanmelden voor de VAR bijeenkomst
  Aanmelden doe je, uiterlijk voor 31 mei, via een mail aan info@slimondernemen.eu.
  Wacht niet te lang want het aantal plaatsen is beperkt… wie het eerst komt, het eerst maalt!
 • 09 juni 2016 - 07 juli 2016 SchrijfLounge
  Details zien, voelen, herinneren. Oude verhalen tot leven wekken. Je leven bestaat uit zoveel momenten die het…
  Details zien, voelen, herinneren. Oude verhalen tot leven wekken. Je leven bestaat uit zoveel momenten die het waard zijn op te schrijven. Het maakt niet uit voor wie je schrijft of waarom: plezier en ontdekken zal elke keer weer centraal staan in de SchrijfLounge. Ik zal je elke keer in ongedwongen sfeer met andere invalshoeken verrassen. Je voegt zo steeds een ander stukje toe aan je geschreven levensmozaïek.
    
  Wil je een keer proberen of deze manier van schrijven je ligt, dan is de SchrijfLounge een prima mogelijkheid tot kennismaking. Deze lessen zijn een aanvulling op de cursus 'Portret van je leven'. Geschikt voor iedereen die wil schrijven na de cursus, naast de cursus of zonder de cursus.
   
  Elke maand is er een mogelijkheid om in een losse bijeenkomst te schrijven. Elke schrijfles staat op zichzelf. Het gaat in deze lessen niet om spelling of grammatica maar juist om het plezier in het schrijven, ontdekken waar de oefeningen je brengen. Schrijfervaring is niet nodig!

  2016:
  In principe op de eerste donderdag in de maand.
  Let op er zijn uitzonderingen ivm vakanties etc.
  9 juni 2016
  7 juli 2016
  augustus geen SchrijfLounge
  8 september 2016
  6 oktober 2016
  3 november 2016
  1 december 2016

  Deelnamekosten: € 25,00 (inclusief koffie, thee, water, lesmaterialen en btw.) 

  Voor meer informatie: SchrijfLounge ' Levensverhalen'

  Aanmelden is belangrijk vanwege het beperkt aantal plaatsen!

  NU AANMELDEN:: Er zijn nog plaatsen vrij


  Lees meer
 • 14 juni 2016 09:30 - 12:00 Wandelen en Schrijven
  Je geniet van de natuur en de menselijke dingen om je heen, geeft je woorden ruimte om na de wandeling, binnen…
  Je geniet van de natuur en de menselijke dingen om je heen, geeft je woorden ruimte om na de wandeling, binnen aan tafel, je teksten te schrijven. Je doet inspiratie en informatie op tijdens de wandeling. De docente, Esther van der Werf van Zozieje, begeleidt je naar je woorden. De wandeling is enkele kilometers en zal in een rustig tempo gelopen worden. Regelmatig stoppen we om woorden te laten komen. Je schrijft na de wandeling onder genot van een kop koffie of thee. De docente begeleidt je in oefeningen naar je woorden en geeft ook uitleg over de gebruikte schrijfvormen.

  Voor wie: iedereen die van buiten zijn houdt en daarvan iets in woorden vangen wil
  Deelnamekosten: € 19,50 inclusief onbeperkt koffie of thee, lesmaterialen en BTW.

  Ervaring met schrijven is niet nodig! Je zin om een stukje te wandelen en te schrijven is genoeg voor een goede start.

  Wandeling Oud Kerkhof Roermond
  Waar: Roermond
  Wanneer: Dinsdag 14 juni  2016
  Hoe laat: 9.30 - 12.00  uur

  Wandeling Veteranen monumenten - Roermond
  Waar: Roermond
  Wanneer: september 2016 - exacte datum volgt
  Hoe laat: 9.30 - 12.00  uur

  Wandeling 'Haiku  & Senryu'
  Waar: Roermond
  Wanneer: Oktober/november 2016 - exacte datum volgt
  Hoe laat: 9.30 - 12.00  uur


  Lees meer
 • 15 juni 2016 19:30 - 21:00 Masterclass Carina van Leeuwen
  Op woensdag 15 juni vindt om 19.30 uur, in Bibliotheek Sittard De Domijnen deel ll plaats van de masterclass ‘Hoe…
  Op woensdag 15 juni vindt om 19.30 uur, in Bibliotheek Sittard De Domijnen deel ll plaats van de masterclass ‘Hoe pleeg je de perfecte moord’. Deze masterclass is georganiseerd in het kader van de Spannende Boeken Weken en wordt gegeven door forensisch rechercheur en auteur Carina van Leeuwen.
   
  Aan de hand van een fictieve moord neemt Carina van Leeuwen de bezoekers mee in de wereld van het forensisch onderzoek. In Masterclass l, die afgelopen jaar in Bibliotheek Sittard De Domijnen heeft plaatsgevonden, luidde het thema ‘every contact leaves a trace.’ Het ging hier over het achterlaten van sporen en wat deze sporen vertellen. 

  Deel ll van de masterclass gaat een stapje verder en behandelt DNA. Wat is DNA en wat vertelt het? Wat is af te lezen aan een skelet en hoe zit het met vingerafdrukken? 
   
  Met deze masterclasses leest u de forensische thrillers Vuurproef en Koud Spoor van Carina van Leeuwen met nog meer plezier en kennis van het forensische vak.

  Boekhandel Krings is aanwezig met een boekenstand.
   
  woensdag 15 juni
  19.30 uur
  Entree € 5,00 / € 3,- voor ontvangers nieuwsbrief Krings en abonnementhouders bibliotheek
  incl. koffie/thee
  Bibliotheek Sittard De Domijnen
 • 07 augustus 2016 14:00 - 15:30 17e Literaire Zomer
  In het kader van het Nederlands/Duitse literatuurproject ontvangt Centre Céramique in Maastricht deze middag Karin…
  In het kader van het Nederlands/Duitse literatuurproject ontvangt Centre Céramique in Maastricht deze middag Karin Köhler (1974), schrijfster van de Top Tien verhalenbundel `Vuurpijlen vangen` in 2015 uitgekomen bij uitgeverij Podium. Het is de vertaling van het Duitse `Wir haben Raketen geangelt`. De bundel is in Duitsland maar zeker ook in Nederland zeer goed ontvangen door pers en lezers.
  De lezing van Karin Köhler zal simultaan in het Nederlands worden vertaald.

  Locatie: Centre Céramique Maastricht
  Aanmelden: klantenservice@maastricht.nlof 043 350 56 00. Voor meer informatie over het programma van de Literaire zomer/ Literarischer Sommer 2016 www.literarischer-sommer.eu
   

  Lees meer
 • 14 augustus 2016 14:30 - 15:30 Lezing Van Louis Couperus tot Hendrik Groen
  Ouder worden in de literatuur door Jet Van Aalst met als speciale gast Irma van Hoof.

  Hoe kijken romanschrijvers…
  Ouder worden in de literatuur door Jet Van Aalst met als speciale gast Irma van Hoof.

  Hoe kijken romanschrijvers naar oudere mensen en hoe beleven dichters hun ouder worden? Neerlandica Jet van Aalst geeft een literaire lezing over het thema. Speciale gast is Irma van Hoof (actrice & zangeres, bekend o.m. van Rommedoe). Zij draagt de monoloog voor van mevrouw Ottillie uit Couperus’ ‘Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan’. Jet van Aalst haalt gedichten aan van Remco Campert, Judith Herzberg, Adriaan Morrïen en Emma Crebolder. En ze vertelt over Maarten Klein uit Bernlefs ‘Hersenschimmen’, over Kniertje uit Heijermans ‘Hoop van Zegen’ over Mevrouw Verona uit Dimitri Verhulst ’ Mevrouw Verona daalt de heuvel af’ en over de moeder uit ‘Moedervlekken’ van Arnon Grunberg. Deelname: €5,50 / €4,50 voor bibliotheekleden (korting alleen tijdens voorverkoop), inclusief koffie/thee.

  Locatie: Centre Céramique Maastricht
  Aanmelden: klantenservice@maastricht.nlof 043 350 56 00.


  Lees meer
 • 21 augustus 2016 14:30 - 16:30 Poëziewandeling door het Jekerkwartier o.l.v. Jet van Aalst
  Wandeling door het schilderachtige stadsdeel van Maastricht met watermolens en stadswallen. Het Jekerkwartier vraagt…
  Wandeling door het schilderachtige stadsdeel van Maastricht met watermolens en stadswallen. Het Jekerkwartier vraagt om poëzie!

  De kleine rivier de Jeker komt in het park de oude stad binnen en stroomt na een kronkelige route de stad weer uit en de Maas in. Vroeger lagen langs de Jeker vele watermolens die van belang waren voor de wol-, graan- en papierproductie. Gelukkig zijn er nog verschillende bewaard gebleven. Neerlandica Jet van Aalst neemt u mee door dit oude pittoreske deel van Maastricht over de stadsmuren en langs de watermolens.

  Startpunt: Pesthuys, Vijfkoppen 1, Maastricht
  Deelname: € 5,- (incl. reader met gedichten)
  Aanmelden: info@vlammaastricht.nl


  Lees meer
 • 04 september 2016 14:00 - 18:00samenwerkings activiteit Schwob leesclubfestival in Maastricht
  Het lezen leeft! Dat bleek maar weer afgelopen januari op het 'Schwobfest' in Utrecht. Meer dan 200 enthousiaste…
  Het lezen leeft! Dat bleek maar weer afgelopen januari op het 'Schwobfest' in Utrecht. Meer dan 200 enthousiaste lezers, verdeeld over negen leesclubs op verschillende locaties in de binnenstad. Het programma van deze 'Schwob middag': negen vergeten klassiekers, opnieuw uitgegeven, gelezen en besproken onder begeleiding van een professionele boekambassadeur. Na twee uur gezamenlijk over het specifieke boek meningen uitwisselend over boek en schrijver, werd de middag feestelijk afgerond met een borrel waar nog geanimeerd werd nagepraat. Kortom, een formule die aanstekelijk werkt.

  Het Schwobfest krijgt een vervolg. Op 19 juni wederom in Utrecht, en - als het begin van een olievlek -  op 4 september in Groningen én Maastricht. Maastricht Boekenstad organiseert, in navolging van Utrecht, het eerste Schwobfest in Maastricht met zes leesclubs op aantrekkelijke locaties in de stad. O.a. het Centre Céramique, Drukkunstmuseum, Boekhandel Dominicanen en Pesthuyspodim doen mee! Als afsluiting is er een gezamenlijke borrel voor lezers en ambassadeurs op een centrale plek in het centrum van Maastricht.

  Programma:
  14.00-16.00 leesclubs op diverse locaties in de stad
  16.30-18.00 afsluitend Schwobfest

  U kunt kiezen uit de volgende titels:
  - Irmgard Keun - Kind van alle landen
  - Boris Pasternak - Dokter Zjivago
  - Clarice Lispector - De ontdekking van de wereld
  - Josepha Mendels - Je wist het toch
  - Ernst J. Gaines - Een les van het sterven
  - Maurice Leblanc - Arsène Lupin, Gentleman-inbreker

  Voor meer informatie over Schwob: nl.schwob-books.eu.
  Tickets: € 25,-  (inclusief het boek en 1 drankje na afloop)

  Meer info over ambassadeurs en locaties wordt binnenkort bekend gemaakt. Inschrijven en aanmelden vanaf half juni via info@maastrichtboekenstad.nl. Organisatie i.s.m. Boekhandel Dominicanen en Huis voor de Kunsten Limburg.

  Lees meer
meer items…
literatuurnieuws
 • 26 mei 2016 Provincie Limburg en Huis voor de Kunsten Limburg tekenen uitvoeringsovereenkomst m.b.t. transitietraject Huis voor de Kunsten Limburg
  Tijdens de vergadering van de Gebruikersraad van het Huis voor de Kunsten Limburg op dinsdag 24 mei jl. ondertekenden…
  Tijdens de vergadering van de Gebruikersraad van het Huis voor de Kunsten Limburg op dinsdag 24 mei jl. ondertekenden Ger Koopmans (Gedeputeerde Cultuur van de Provincie Limburg) en Pé Diederen (directeur van het Huis voor de Kunsten Limburg) de uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot het transitietraject van het Huis voor de Kunsten Limburg. Beide partijen kwamen in januari 2015 overeen om gezamenlijk en in goed samenspel d.m.v. een transitietraject vorm te geven aan het effectiever en efficiënter uitvoeren van de steunfunctie van het Huis. Met het ondertekenen van de uitvoeringsovereenkomst wordt een volgende stap gezet in de implementatie van de transitie. Zo zal het Huis met enthousiasme aan de slag gaan met het vernieuwend consulentschap en het toekomstproof maken van de organisatie.
   
 • 23 mei 2016 Verhalenbundel Wilde Flora
  Onlangs werd de bundel Wilde flora gepresenteerd, een samenwerking van Uitgeverij Leon van Dorp en Media Groep…
  Onlangs werd de bundel Wilde flora gepresenteerd, een samenwerking van Uitgeverij Leon van Dorp en Media Groep Limburg met steun van het Huis voor de Kunsten Limburg. 
   
  26 Limburgse verhalen door 26 Limburgse auteurs, bijeengebracht door de bekende auteur Ton van Reen. Een prachtbundel voor wie van Limburg, cultuur en literatuur houdt. Met verhalen die getuigen van de vreemde aantrekkingskracht van geboortegrond, de schoonheid van herinneringen, van liefde en vriendschap, maar ook van waanzin, moord en doodslag. Verhalen vol van energie, humor en lyrische pracht. Dwars, bizar en fantastisch.
   
  Wilde Flora! Een mooi boeket, een kleurrijke verzameling verhalen. Te koop voor 19.95 euro via www.lvd-u.nl/bestellen

  De verhalenbundel bevat verhalen van de volgende schrijvers: Peter Drehmanns, Pia de Jong, Jos Bours, Hans Dekkers, Petra Quaedvlieg, Jacques Graus, Wiel Kusters, Ton van Reen, Rosalie Sprooten, Huub Beurskens, Paul Sterk, Niek Bremen, Chantal van Dam, Ad van Iterson, Govert Derix, Nicolette Smabers, David van Reen, Piet Poell, Leon Gommers, Elke Geurts, Peter Lenssen, Jules Dister, Ann Philipsen, Frits Criens, Emma Curvers en Carlie Stijnen.
 • 20 mei 2016 Twee Limburgse kanshebbers Prijs van de Nederlandse Kinderjury
  De uit Limburg afkomstige schrijvers Li Lefébure en Paul van Loon maken dit jaar kans op de Prijs van de Nederlandse…
  De uit Limburg afkomstige schrijvers Li Lefébure en Paul van Loon maken dit jaar kans op de Prijs van de Nederlandse Kinderjury. Lefébure met het boek De reis van Raaf en Papegaai en Van Loon met Weerwolvensoep. De winnaars worden op 12 juni bekend gemaakt. Van Loon is al voor de maar liefst 32e keer genomineerd. Voor Lefébure is het de eerste keer dat ze voor deze prijs wordt genomineerd. 
   
  Door het hele land hebben kinderen de afgelopen weken gestemd op hun favoriete kinderboek. De tien boeken met de meeste stemmen maken, verdeeld over twee leeftijdscategorieën, kans op de Prijs van de Nederlandse Kinderjury. De twaalf Senaatsleden van de Kinderjury maken de winnaars bekend tijdens de Kinderboekenparade, een gratis kinderboekenfestival in en om het Kinderboekenmuseum op zondag 12 juni in Den Haag. Zij reiken dan bovendien hun eigen prijs uit, de Pluim van de Senaat.

  De kanshebbers in de leeftijdsgroep 6-9 jaar zijn:
  Botje – Janneke Schotveld (Van Holkema & Warendorf)
  De Gorgels – Jochem Myjer (Leopold)
  De reis van Raaf en Papegaai - Li Lefébure (Clavis)
  Fantasia X – Geronimo Stilton (De Wakkere Muis)
  Weerwolvensoep – Paul van Loon (Leopold) 
   
  De kanshebbers in de leeftijdsgroep 10-12 jaar zijn:
  De gruwelijke generaal – Jozua Douglas (De Fontein)
  De waanzinnige boomhut van 52 verdiepingen - Andy Griffiths & Terry Denton (Lannoo)
  Dirkje Bakkes, brandnetelspecialist – Tosca Menten (Van Goor)
  Dummie de mummie en de drums van Massoeba – Tosca Menten (Van Goor)
  Het leven van een Loser 9. Flutvakantie - Jeff Kinney (De Fontein) 
   
  De Nederlandse Kinderjury bestaat sinds 1988 en is dé publieksprijs voor kinderboeken in de leeftijdscategorieën 6 t/m 9 en 10 t/m 12 jaar. 
 • 17 mei 2016 'Heel Weert Wenst' stimuleert sociale cohesie in Weert d.m.v. kunst en cultuur
  'Heel Weert Wenst' is een initiatief van Huis voor de Kunsten Limburg, Wonen Limburg, Punt Welzijn, RICK en Rabobank…
  'Heel Weert Wenst' is een initiatief van Huis voor de Kunsten Limburg, Wonen Limburg, Punt Welzijn, RICK en Rabobank Weerterland en Cranendonck. Deze organisaties willen de bewoners van diverse wijken in Weert door middel van kunst en cultuur ondersteunen bij het verbeteren van hun buurt en een basis leggen voor nieuwe sociale netwerken.

  De initiatiefnemers van 'Heel Weert Wenst' zijn van mening dat kunst en cultuur de sociale cohesie in een wijk, dorp of stad kunnen versterken. Bewoners van diverse wijken in de Gemeente Weert worden uitgedaagd om na te denken over de situatie in hun eigen wijk. Het project probeert de wensen van bewoners met betrekking tot de wijk boven tafel te krijgen. 

  De wensen van bewoners worden opgehaald met de zogenaamde 'Wensfabriek', een wonderlijke machine die al borrelend en stomend door de wijken van Weert rijdt en jong en oud aanzet om op een andere manier over hun eigen wijk na te denken. Een artistiek team gaat in de wijk het gesprek aan met bewoners en inspireert hen om op een ludieke, originele wijze om hun beste idee in te deponeren in de Wensfabriek. De wens die door de meerderheid van de bewoners wordt gedragen, wordt (onder begeleiding van en met hulp en adviezen van de initiatiefnemers van Heel Weert Wenst) uitgevoerd door de buurtbewoners zelf. Zij zijn zelf de initiatiefnemers en gezamenlijk verantwoordelijk voor de daadwerkelijke realisering van de wensen. 

  'Heel Weert Wenst' gaat van start met een pilot in de wijk Fatima in Weert. De Wensfabriek bezoekt op woensdag 18 mei a.s. het schoolplein van Basisschool de Kameleon, dinsdag 31 mei het Buurthuis en zondag 5 juni de braderie in Fatima. Bewoners worden op bovenstaande momenten aangespoord om hun wens voor de buurt kenbaar te maken. 

  Kijk voor meer informatie op www.hklimburg.nl/heelweertwenst of 'like' de Facebookpagina van het project.  
 • 12 mei 2016 Jordi Lammers wint Write Now! Venlo
  De 19-jarige Jordi Lammers is de winnaar van de Limburgse voorronde van Write Now! 2016. Hij won 250,- euro aan…
  De 19-jarige Jordi Lammers is de winnaar van de Limburgse voorronde van Write Now! 2016. Hij won 250,- euro aan boekenbonnen en een plek in de grote finale van Write Now! op 26 juni in Rotterdam, waar hij zal strijden om de titel van hét schrijftalent van 2016.
   
  De prijsuitreiking vond plaats in het café van poppodium Grenswerk tijdens de literair-muzikale avond Nieuwe Woorden. De jury, bestaande uit juryvoorzitter Rebekka de Wit, recensent Thomas de Veen en redacteur Roel van Diepen verkoos Jordi's verhaal ‘Meisjes die terug kunnen praten’ tot de beste tekst. Het juryrapport over zijn inzending: 'De beelden zijn prachtig en de opbouw is opvallend goed.’ In totaal stuurden zo'n dertig jonge Limburgse schrijvers een tekst in.
   
  De tweede prijs van 125,- euro aan boekenbonnen ging naar het verhaal 'Glijbaanlife' van Luuk Wojcik. De derde prijs van 75,- euro aan boekenbonnen was voor Amber-Helena Reisig met haar verhaal 'Kraamvisite'. Onder de tweede en derde prijswinnaars van alle voorrondes worden vier wildcards verdeeld, zij maken dus nog kans op een plek in de finale.
   
  De avond werd gepresenteerd door Merlijn Huntjens en er was muziek van Joep van Wegberg. Voorafgaand aan de prijsuitreiking gaf Emma Curvers de Write Now!-deelnemers een schrijfworkshop.
   
  Jordi krijgt drie weken de tijd om een nieuwe tekst te schrijven voor de finale, waar hij de strijd aangaat met de winnaars uit de andere Nederlandse, Vlaamse en Surinaamse regio’s. De finalisten maken kans op de juryprijs, die bestaat uit een MacBook, een optreden op Geen Daden Maar Woorden Festival en een schrijfopleiding. Ook wordt op 26 juni de Write Now! De Morgen Publieksprijs uitgereikt, bepaald door de lezers, deze prijs bestaat uit een iPad en een publicatie van de winnende tekst in De Morgen.
   
  Over Write Now!
  Write Now! is de grootste schrijfwedstrijd in het Nederlandse taalgebied en begint met elf regionale voorronden in Nederland, Vlaanderen en Suriname. Voor elke regio bepaalt een vakjury wie zich plaatst voor de finale. Eerdere winnaars van Write Now! zijn o.a. Niña Weijers, Maartje Wortel en Lize Spit. 
 • 10 mei 2016 Jo Hansenprijs voor Volkscultuur 2016 toegekend aan Paul Weelen
  Driejaarlijks wordt de Jo Hansenprijs voor Volkscultuur uitgereikt aan een vereniging, instelling of persoon die…
  Driejaarlijks wordt de Jo Hansenprijs voor Volkscultuur uitgereikt aan een vereniging, instelling of persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de Limburgse volkscultuur. Dit jaar wordt de prijs toegekend aan Paul Weelen. Tijdens een plechtige bijeenkomst op donderdag 26 mei a.s. van 15.30 tot 18.00 uur in het Stadhuis (Markt 31) in Roermond neemt Weelen de prijs in ontvangst uit handen van Gouverneur Theo Bovens.

  Paul Weelen (Calgary, 1959) is als romanschrijver, toneelschrijver, gedichtenschrijver, recensent, discograaf, muziekmaker, singer-songwriter, redacteur, uitgever en (mede)organisator van diverse activiteiten op het gebied van Limburgse taal en volkscultuur zeer verdienstelijk gebleken. Naast de vele publicaties (veelal in het Kerkraads dialect) die Weelen op zijn naam heeft staan, waarvan Tsoeker op de miemele (1980), Limburg bevrijd (1995) en De droom van de minnezanger (2007) slechts enkele voorbeelden zijn, is Weelen ook medeoprichter en organisator van de Stichting LiLiLi. De activiteiten en publicaties die onder de vlag van LiLiLi gedurende een periode van 18 jaar plaatsvonden en werden uitgegeven, hebben bijgedragen aan de kwalitatieve verbetering van het gebruik en behoud van de Limburgse streektaal. Weelen heeft zich in veel opzichten zeer verdienstelijk gemaakt voor het behoud van cultureel erfgoed in Limburg. Daarom krijgt hij anno 2016, als kroon op zijn werk tot nu toe, de prestigieuze Jo Hansenprijs voor Volkcultuur uitgereikt.

  De Stichting Jo Hansenprijs werd in 1987 opgericht door een gezamenlijk initiatief van de vereniging Veldeke Limburg en de Stichting EK/CS te Roermond. De stichting kent de prijs driejaarlijks toe op advies van een onafhankelijke jury. De jury bestond dit jaar uit Herman Crompvoets en Peter Winkels. De prijs is vernoemd naar Jo Hansen, een man die uitzonderlijk veel heeft betekend voor de volkscultuur in de beide Limburgen en aangrenzende gebieden. De prijs bestaat uit een ring met het stadswapen van Roermond, een geldbedrag van € 750,- en een oorkonde. Eerdere winnaars waren onder andere de Koninklijke en Kerkelijke harmonieën van Thorn, Heemkundevereniging Roerstreek, Frans Boermans, Frans Pollux, Jack Poels en Annie Schreuders-Derks.

  Kijk voor meer informatie over de Jo Hansenprijs voor Volkscultuur op www.hklimburg.nl/johansenprijs.
   
 • 09 mei 2016 Connie Palmen wint Libris Literatuur Prijs 2016
  De prijs voor de beste oorspronkelijk Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar gaat naar een roman ‘waarin…

  De prijs voor de beste oorspronkelijk Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar gaat naar een roman ‘waarin verlangen en gemis, liefde en dood een huiveringwekkend verbond zijn aangegaan,’ aldus de vakjury onder leiding van Dick Benschop.

  In Jij zegt het van Connie Palmen wordt de noodlottige liefde tussen de dichters Ted Hughes en Sylvia Plath, het beroemdste en meest verguisde schrijversechtpaar uit de moderne letteren, vanuit het perspectief van Hughes beschreven.

  Behalve een cheque van € 50.000,- ontving Connie Palmen een bronzen legpenning, die haar werd uitgereikt door Minister Jet Bussemaker.

  De andere genomineerden waren Alex Boogers met Alleen met de goden, Joke van Leeuwen met De onervarenen, Inge Schilperoord met Muidhond, P.F. Thomése met De onderwaterzwemmer en Thomas Verbogt met Als de winter voorbij is, die evenals Palmen eerder al € 2.500 ontvingen voor hun nominatie. Het totale prijzengeld van de Libris Literatuur Prijs bedraagt € 65.000 euro, ter beschikking gesteld door de Libris boekhandelaren. Vorig jaar won Adriaan van Dis met Ik kom terug deze prestigieuze literatuurprijs.

  Naast Dick Benschop bestond de vakjury uit Onno Blom (schrijver en literair criticus voor onder meer de Nieuwsshow), Sebastiaan Kort (literair criticus NRC Handelsblad), Hanca Leppink (oud-directeur/uitgever) en Margot Vanderstraeten (schrijver en journalist voor De Morgen).

  Over Connie Palmen
  Connie Palmen (Sint Odiliënberg, 1955) studeerde Nederlands en filosofie en debuteerde in 1991 met De wetten, een roman die haar onmiddellijk een van de meest gelezen en geliefde auteurs in Nederland maakte. Hierna schreef ze onder andere de romans De vriendschap(1995), I.M. (1998), Geheel de uwe (2002) en Lucifer (2007) en de essaybundels Echt contact is niet de bedoeling (2000), Een kleine filosofie van de moord (2004) en Het geluk van de eenzaamheid  (2009). Eind 2011 verscheen Logboek van een onbarmhartig jaar, aantekeningen en herinneringen, geschreven na de dood van haar man Hans van Mierlo. In 2015 verscheen haar roman Jij zegt het

  Palmen was in 2012 te gast tijdens het door het Huis voor de Kunsten Limburg georganiseerde 'Schrijf, schrijver, schrijfst'

 • 02 mei 2016 Masterclass The Drive of Walking
  Na de succesvolle masterclass The Drive of Drawing organiseert de Hubert van Eyck Academie nu The Drive of Walking onder…

  Na de succesvolle masterclass The Drive of Drawing organiseert de Hubert van Eyck Academie nu The Drive of Walking onder leiding van master Yeb Wiersma met gast-master David Helbich. Deze masterclass beproeft het wandelen als een wezenlijk onderdeel van de kunstenaarspraktijk en als een specifiek middel voor onderzoek, waarneming en ervaring.

  Kunstenaars, curatoren, schrijvers, ontwerpers, antropologen, dichters, landschaps/architecten, filosofen voor wie het wandelen de actieradius van hun werk is of die willen onderzoeken wat het wandelen voor hun werk kan betekenen, kunnen zich nu aanmelden (deadline 1 juli).

  John Berger schrijft: ‘Stories walk, like animals and men. And their steps are not only between narrated events but between each sentence, sometimes each word. Every step is a stride over something not said.’ De masterclass The Drive of Walking wil elke stap tot spreken en het ongeziene in kaart brengen.

  De masterclass zal het wandelen als onderdeel van de kunstpraktijk uitdiepen in praktische, artistieke en theoretische zin. Het heuvellandschap van Zuid-Limburg en de stedelijke ruimte van Maastricht, als deel van de grensoverschrijdende groenmetropool, zijn de natuurlijke omgeving voor fysieke en mentale wandelingen. De vraag hoe er gewandeld wordt, welke condities of protocollen de wandelingen bepalen, hoe zij vastgelegd worden, welke vragen de deelnemers van de masterclass moeten beantwoorden en welke aan het publiek overgelaten worden – dat alles is mede de inzet van The Drive of Walking.

  De masterclass biedt de deelnemers ruimte voor individuele en gezamenlijke wandelingen. De individuele wandeling is de uitwerking van het eigen wandelprojectvoorstel in de context van de gezamenlijke exploraties waarin filosofische, culturele, fenomenologische, botanische, natuur-historische, ruimtelijke vragen en ervaringen aan de orde komen. De master zal het wandelen in al die betekenissen in beweging zetten en met de deelnemers in al zijn mogelijkheden onderzoeken.

  Het maximum aantal deelnemers voor deze masterclass bedraagt 15 personen. Alle informatie over de masterclass en de aanmeldingsprocedure is hier te vinden. 

 • 19 april 2016 Doe mee met de ikTOON campagne!
  De hele maand juni staat in het teken kunst van iedereen. Van 28 mei tot en met 30 juni 2016 kun je op meer dan…
  De hele maand juni staat in het teken kunst van iedereen. Van 28 mei tot en met 30 juni 2016 kun je op meer dan duizend locaties in meer dan 150 gemeenten kunst van dichtbij beleven. Tijdens het grootste culturele evenement van ons land tonen Nederlanders die creatief actief zijn in hun vrije tijd, hun werk. Van rapdichten, zingen in koren en vloggen tot stand-up comedy en beeldhouwen.

  Wil je ook jouw meedoen aan de iktoon-campagne? Schrijf je dan nu alvast in. Alles kan en mag. Van uitvoering, workshop en lezing tot en met tentoonstelling op elke denkbare locatie. Na registratie kun je direct gebruik maken van de toonkit. In de toonkit vind je tips voor het organiseren van activiteiten en campagnemateriaal die je kunt inzetten bij de promotie van jouw activiteit(en) en laten zien dat je onderdeel bent van iktoon. Zo laten we met elkaar zien hoe divers en kleurrijk kunst in Nederland is.

  Doe mee en toon je kunst tijdens de iktoon-maand!

  Als deelnemer organiseer je een of meerdere eigen activiteiten en kun je deelnemen aan regionale en/of landelijke activiteiten. Als coördinator organiseer en/of verbind je meerdere activiteiten binnen een gemeente, regio of provincie; ben je contactpersoon voor deelnemers in jouw regio; ontvang je berichten wanneer nieuwe deelnemers zich aanmelden via ‘ik toon’ en geeft hen zo mogelijk een plek in jouw programmering.

  Na aanmelding kun je direct gebruik maken van onze toonkit met promotiematerialen. Deze kun je inzetten in je eigen publiciteit en laten zien dat je onderdeel bent van iktoon.

  Voor vragen mail dan naar info@iktoon.nl of ga naar www.iktoon.nl.  

  Over iktoon:
  Op initiatief van het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) en Stichting WAK Nederland (Week van de Amateurkunst) bundelen veertien partners in de kunst- en cultuursector de krachten onder de noemer iktoon. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds Cultuurparticipatie en VSBfonds
  lees meer…
 • 18 april 2016 Runa Svetlikova wint Jo Peters Poëzieprijs 2016
  Afgelopen zondag 17 april werd onder grote belangstelling in de Winselerhof in Landgraaf De 12e Dag van de Poëzie…
  Afgelopen zondag 17 april werd onder grote belangstelling in de Winselerhof in Landgraaf De 12e Dag van de Poëzie georganiseerd door de stichting Poëziefestival landgraaf. Onderdeel van dit festival is de uitreiking van de Jo Peters Poëzieprijs aan dichters met een jong oeuvre. In het juryrapport wordt het werk van Svetlikova geprezen om een zeer doordachte opbouw. De in het Vlaams geschreven cyclus van gedichten bij het sterfbed van de vader ontroert de lezer. Doordat de gedichten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn heeft ‘Deze zachte witte kamer’ de reikwijdte van een roman

  De jury, bestaande uit taalwetenschapper Lizet Duyvendak, de dichters Emma Crebolder en Rouke van der Hoek en voorzitter Barbara Beckers, nomineerde een viertal dichters uit 51 inzendingen. Eerdere winnaars van de JPPP waren o.a. Kira Wuck, Marjolijn van Heemstra, Ester Naomi Perquin, Edwin Fagel, Jan-Willem Anker, Hagar Peeters en Alfred Schaffer.

  De genomineerden voor de Jo Peters PoëziePrijs 2016 waren: Marc van der Holst met ‘Pyjamadagen’, Hannah van Wieringen met ‘Hier kijken we naar', Runa Svetlikova met ‘Deze zachte witte kamer’ en Sebastiene Postma met ‘Trappen’.

  De jury onder voorzitterschap van Barbara Beckers heeft de Jo Peters PoëziePrijs 2016 toegekend aan Runa Svetlikova. De winnares krijgt niet alleen € 2.500, maar krijgt ook de opdracht om een aantal gedichten te schrijven voor een bibliofiele publicatie die in 2017 verschijnt.
 • 14 april 2016 Huis voor de Kunsten Limburg ondertekent 'Sociaal Verbond Limburg'
  Woensdagmiddag 13 april 2016 is in Maastricht het convenant Sociaal Verbond Limburg ondertekend. Hiermee wil een…
  Woensdagmiddag 13 april 2016 is in Maastricht het convenant Sociaal Verbond Limburg ondertekend. Hiermee wil een groot aantal Limburgse organisaties kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en daarmee bijdragen aan de doelstelling om de arbeidsparticipatie van deze doelgroep te vergroten. Ook Huis voor de Sport Limburg ondertekende het convenant.

  Diverse Limburgse organisaties willen vanuit hun rollen als werkgever, opdrachtgever, samenwerkingspartner of ambassadeur een bijdrage leveren op het gebied van arbeidsparticipatie en gaan via het Sociaal Verbond Limburg 2016-2019 de samenwerking opzoeken, informatie delen en kennis uitwisselen. Ondertekenaars naast Huis voor de Kunsten Limburg, zijn: Huis voor de Sport Limburg, Natuur en Milieu Federatie Limburg, Bonnefantenmuseum, Connect Limburg, Huis voor de Zorg, Limburgs Museum, Museumplein Limburg, Cubiss Limburg, Limburgs Landschap, Monumentenwacht Limburg, Stichting IKL, Topsport Limburg en de Provincie Limburg.
 • 11 april 2016 Instelling Dr. Lou Spronck-lezing
  Erkentelijk voor de inzet van de heer Dr. Lou Spronck voor het academisch onderzoek naar de cultuurgeschiedenis…
  Erkentelijk voor de inzet van de heer Dr. Lou Spronck voor het academisch onderzoek naar de cultuurgeschiedenis van Limburg en voor het culturele leven in Maastricht en Limburg, stelt de leerstoel Taalcultuur in Limburg, verbonden aan de Universiteit Maastricht, de tweejaarlijkse Dr. Lou Spronck-lezing in. Deze lezing zal gehouden worden door een wetenschapper die meer dan verdienstelijk en onderscheidend onderzoek (heeft) verricht naar Taalcultuur in Limburg.
       De heer Dr. Lou Spronck heeft tijdens zijn werkzame leven aan het Jeanne d’Arc College in Maastricht als leraar, conrector en rector maar vooral in de tijd erna gepubliceerd over de Limburgse geschiedenis, literatuur, dialect en volkskunde. Met de instelling van de Dr. Lou Spronck-lezing beogen we waardering voor de hoge kwaliteit van zijn onderzoek tot uitdrukking te brengen. Met de instelling van de Dr. Lou Spronck-lezing maken we het belang van excellent onderzoek naar taal en cultuur in Limburg zichtbaar voor de academische wereld en het grote publiek.
       Het beeldmerk voor de Dr. Lou Spronck-lezing is ontworpen door Piet Gerards.
   
 • 11 april 2016 Het culturele festivalseizoen gaat weer van start in Limburg!
  Benieuwd naar (een deel van) het culturele festivalaanbod van 2016? Het Limburgs Festivalplatform bundelt 12 provinciale…
  Benieuwd naar (een deel van) het culturele festivalaanbod van 2016? Het Limburgs Festivalplatform bundelt 12 provinciale cultuurfestivals op één website en presenteert in een gezamenlijke marketingcampagne een zeer divers festivalaanbod aan een groot publiek. Samen staan de cultuurfestivals ook dit jaar weer - van april t/m november - garant voor een gevarieerd en onderhoudend aanbod met onder andere klassieke muziek, dans, theater, poëzie, popmuziek en mode. Ga naar www.festivalslimburg.nl voor de festivaldata en meer informatie en laat je inspireren voor een veelzijdig festivalseizoen!

  Poëziefestival Landgraaf trapt op 17 april a.s., als eerste van de festivals die zijn aangesloten bij het Limburgs Festivalplatform, het Limburgse festivalseizoen af. Muziekliefhebbers kunnen dit jaar weer hun hart ophalen o.a. tijdens de 2e WMC Blazersbiënnale in Kerkrade, internationaal kamermuziekfestival en concours Orlando en het internationaal vocaal klassiek muziekfestival Vocallis. Dansliefhebbers kunnen terecht bij Festival de Nederlandse Dansdagen in Maastricht en het Worldfestival Parade Brunssum. Festivalliefhebbers die willen genieten van een gevarieerd cultuuraanbod kunnen festivals als het Zomerparkfeest Venlo, Cultura Nova Zomerfestival Heerlen, Musica Sacra Maastricht en de Kunstdagen Wittem bezoeken. Voor bijzonder theater op bijzondere locaties, verspreid door Midden-Limburg, is iedereen van harte welkom tijdens het LMBG FSTVL. Fashionlovers kunnen tenslotte hun hart ophalen tijdens FASHIONCLASH Festival.

  Ga voor meer informatie over het Limburgs Festivalplatform en de aangesloten festivals naar www.festivalslimburg.nl. Je krijgt hier een impressie van de diverse festivals en kunt direct doorklikken naar de social media en websites van de festivals zelf. ‘Up to date’ blijven van het meest recente cultuurfestivalaanbod? ‘Like’ dan de Facebookpagina: www.facebook.com/cultuurfestivalsinlimburg.
   
  Over het Limburgs Festivalplatform
  Het Limburgs Festivalplatform is op initiatief van de Provincie Limburg in 2006 opgericht voor cultuurfestivals die worden gesubsidieerd door de Provincie. Hierin werken momenteel twaalf festivals samen. Behalve een gezamenlijke mediacampagne, gecoördineerd door het Huis voor de Kunsten Limburg, vindt er binnen het Limburgs Festivalplatform overleg plaats over bijvoorbeeld het afstemmen van de programmering en de vraag hoe men elkaar organisatorisch kan versterken. 
 • 29 maart 2016 LiteraTour - literaire fietstocht naar de Frankfurter Buchmesse
  Binnen LiteraTour gaan 25 jongeren (afkomstig uit Nederland, Duitsland en België) van 16 tot 24 juli 2016 vanuit…
  Binnen LiteraTour gaan 25 jongeren (afkomstig uit Nederland, Duitsland en België) van 16 tot 24 juli 2016 vanuit Maastricht op literaire fietstocht naar Frankfurt. Kunst & cultuur- in de vorm van literatuur, woord en taal- staan hierbij centraal. Tijdens deze tocht worden er diverse artistieke workshops verzorgd, waarvan de eindresultaten gepresenteerd zullen worden op de beroemde Frankfurter Buchmesse; de grootste boekenbeurs ter wereld! 

  Voorafgaand aan de tour zal er tijdens het Hemelvaartweekend van 5 t/m 8 mei in Maastricht een voorbereidende vierdaagse workshop plaatsvinden, georganiseerd door Tout Maastricht. Tijdens deze workshop zullen de deelnemers kennis maken met elkaar en voorbereid worden op de productieve fase in juli. De input voor het creatieve werk zal onder andere gevormd worden door de indrukwekkende expositie Kind, mijn Kind in Gebouw M van de Tapijnkazerne.  
   
  Voor dit unieke project zijn wij op zoek naar vijf enthousiaste deelnemers tussen de 16 en 25 jaar oud uit Maastricht en omstreken. Dus meld je aan!

  lees meer…
meer nieuws…
nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten binnen de discipline Literatuur? Meld u dan op deze pagina aan voor de digitale nieuwsbrief.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?