cultuurparticipatie

veelgestelde vragen

1. Wanneer is er sprake van actieve cultuurparticipatie?
Met actieve cultuurparticipatie wordt bedoeld dat mensen zelf actief aan de slag gaan met kunst en cultuur. Te denken valt aan zelf zingen of muziek maken, dansen, toneelspelen, schilderen, handwerken of schrijven. Maar ook nieuwe media en erfgoed vallen eronder, zoals fotograferen of games ontwerpen of als vrijwilliger actief meewerken aan het in stand houden van een monument. Receptieve cultuurdeelname zoals het kijken naar toneel of schilderijen of luisteren naar muziek wordt hier niet mee bedoeld.

2. Wat voor soort projecten komen in aanmerking voor subsidie?
Projecten waarbij sprake is van amateurkunst, cultuureducatie of volkscultuur kunnen voor subsidie in aanmerking komen. 

3. Waaraan moet ik denken bij het woord 'volkscultuur'?
Volkscultuur is de verzamelterm voor al die gebruiken, tradities en rituelen (van vroeger). Volkscultuur onderscheidt mensen, maar verbindt ook.

4. Zijn er specifieke criteria waaraan een project moet voldoen?
Een project wordt onder andere beoordeeld op het onderscheidende/vernieuwende karakter, op de mate van duurzaamheid en op kwaliteit.

5. Kan iedereen een subsidieaanvraag indienen?
Aanvragers dienen rechtspersonen te zijn met een culturele doelstelling. Individuen komen niet in aanmerking.

6. Waar kan ik als culturele organisatie een subsidieaanvraag indienen?
Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden bij de gemeente. Subsidieformulieren zijn veelal te downloaden van de gemeentelijke website of via een telefoontje naar de afdeling Cultuur van de gemeente. Bij de provincie Limburg kunnen geen subsidieverzoeken ingediend worden voor cultuurparticipatie. De provincie draagt bij via de matchingsregeling. Een subsidieverzoek kan ook ingediend worden bij het Fonds voor Cultuurparticipatie

7. Ik heb informatie over actieve cultuurparticipatie die ik graag op deze site zou willen delen met anderen. Wat moet ik doen?
U kunt hiervoor contact opnemen met mkuipers@hklimburg.nl

8. 2012 is het laatste jaar van de regeling cultuurparticipatie. Komt er een voortzetting van het huidige programma?
Ja er komt een vervolg op de huidige regeling. Het accent komt daarbij te liggen op cultuureducatie, in het programma "Cultuureducatie met kwaliteit.". Het nieuwe beleidsplan en de laatste ontwikkelingen kunt u volgen op de site van Fonds voor cultuurparticiaptie .
 

COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?