cultuurparticipatie

In Limburg zijn veel mensen actief op het gebied van kunst en cultuur, georganiseerd of ongeorganiseerd, als amateur of als professional. Het Huis voor de Kunsten Limburg ondersteunt amateurkunstverenigingen, culturele organisaties en cultureel ondernemers die op de een of andere manier betrokken zijn bij cultuurparticipatie.

Wij ondersteunen met informatie en advies over bijvoorbeeld de subsidieaanvragen en de organisatie van projecten die cultuurparticipatie bevorderen. Ook ontsluiten en delen wij kennis op het gebied van cultuurparticipatie. Bovendien proberen wij netwerken te versterken. Doordat 50 organisaties zijn aangesloten bij het Huis voor de Kunsten Limburg, staan wij midden in de samenleving en kunnen wij met een overall view bruggen slaan tussen cultuur en mensen in de provincie Limburg.

Hét fonds dat zich inzet om cultuurparticipatie van zoveel mogelijk kinderen en jongeren te bevorderen, is het Jeugdcultuurfonds. De provinciale afdeling hiervan is opgericht door, en ondergebracht bij, Het Huis voor de Kunsten Limburg. 

prikbord
19-05-2016 10:23,

RICK zoekt Cultuur Coördinator Voortgezet Onderwijs / Projectleider M/V

Stichting RICK is het regionaal instituut voor cultuur- en kunsteducatie, actief in gemeenten in Midden-Limburg…
Stichting RICK is het regionaal instituut voor cultuur- en kunsteducatie, actief in gemeenten in Midden-Limburg en Zuidoost Brabant. Belangrijke meerwaarde van RICK is de veelheid aan disciplines die elkaar versterken; muziek, dans, theater, taal, beeldend en audiovisueel. RICK wil nieuwe markten aanboren, en nieuwe doelgroepen bereiken. RICK kan in dat kader gezien worden als een voorloper waar het het inzetten van kunst betreft om leerdoelen in het onderwijs te realiseren. Op www.ricknet.nl vind je meer informatie over RICK.

RICK bestaat, naast de ondersteunende staffuncties, uit de afdelingen Amateurkunst, Onderwijs en
Innovaties&Projecten. Voor de afdeling Onderwijs zijn wij ter invulling van de vacature per direct op zoek naar een:
 
CULTUUR COORDINATOR VOORTGEZET ONDERWIJS / PROJECTLEIDER M/V

Voor 20 uur/week (0,5 FTE)
Referentienummer CCVO 1605

De afdeling Onderwijs
RICK werkt vanuit de overtuiging dat creativiteit voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren van
wezenlijk belang is en draagt dit dan ook nadrukkelijk uit. Dat doet RICK, samen met de onderwijsinstellingen (PO, VO en SO), in de vorm van co-creatie waarbij cultuur- en kunstprogramma’s worden ontwikkeld en uitgevoerd. Voor de ontwikkeling en uitvoering heeft RICK kerndocenten in dienst en daarnaast wordt gebruik gemaakt van zogenaamde netwerkdocenten.
Cultuurcoaches worden ingezet om de vraag van het onderwijs te vertalen naar specifieke projecten en doorlopende leerlijnen. De Marktplaats Ku+Cu en het Cultuurplein Asten-Someren worden vanuit RICK gecoördineerd.
 
Wat de functie inhoudt
Je initieert en implementeert cultuureducatief beleid binnen de scholen voor het voortgezet onderwijs
van RICK’s werkgebied en organiseert de daaruit voortkomende programma’s. Daarnaast voer je
projecten uit die gericht zijn op de realisatie van innovatieve initiatieven in de Zorg, Bedrijfsleven en
Sociale domein. Je onderhoudt intern contacten met het hoofd Onderwijs, met collega’s van de afdeling, teamleiders en docenten. Je onderhoudt externe contacten met de partners binnen het onderwijs, met culturele organisaties/netwerkdocenten als ook met buurtwerk, welzijnsinstanties, sportorganisaties en projectpartners. De kerncompetenties ‘ondernemend’, ‘innovatief’, ‘bevlogen’, en ‘professionaliteit’ zijn op jou van toepassing.
 
Wat wij van je verwachten
Je hebt affiniteit met kunst- en cultuureducatie, specifiek in relatie tot onderwijs. Je hebt een HBO werk en denkniveau. Je hebt aantoonbare ervaring in het leggen en onderhouden van contacten met klanten, fondsen en samenwerkingspartners. Je bent een netwerker, bruggenbouwer en ondernemer. Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Daarnaast beschik je over aantoonbare organisatorische kwaliteiten. Een commerciële achtergrond is een pré.

Wat wij bieden
Wij bieden je een ambitieuze werkomgeving, waarin je samen met bevlogen collega’s doelgericht kunt werken aan onze missie. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, voor de duur van 1 jaar. Er wordt nadrukkelijk gestreefd naar continuïteit van het dienstverband. Salariëring vindt plaats conform de CAO KE, in schaal 8. 
 
Sollicitatie
Spreekt deze functie jou aan? Mail dan jouw sollicitatie uiterlijk 25 mei 2016, met curriculum vitae onder vermelding van het bovengenoemde referentienummer naar RICK, t.a.v. Anne Manders, a.manders@ricknet.nl. Uiterlijk 27 mei a.s. wordt per e-mail geïnformeerd over afwijzing of uitnodiging voor een gesprek. De gesprekken worden gevoerd op de woensdagen 1 juni (1ste-ronde) en 8 juni (2de ronde). 15 juni a.s. is een afrondend gesprek gepland met de overgebleven kandidaat t.a.v. arbeidsvoorwaarden e.d.. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Emile Florack, directeur/bestuurder RICK (0495-533954).
18-05-2016 15:17,

Gezocht: Directeur/Aanjager Cultuurcentrum Heemskerk

Cultuurcentrum Heemskerk is de nieuwe culturele stichting in Heemskerk, die per 1 augustus 2016 met educatieve… Cultuurcentrum Heemskerk is de nieuwe culturele stichting in Heemskerk, die per 1 augustus 2016 met educatieve activiteiten van start gaat. De gemeentelijke Muziekschool Heemskerk stopt op dat moment haar activiteiten.

Cultuurcentrum Heemskerk wordt gesubsidieerd door de gemeente Heemskerk voor de uitvoering van drie kerntaken:
1. Het verzorgen van toegankelijk en kwalitatief muziekonderwijs voor jonge mensen gedurende de eerste 5 jaren van de leerweg;
2. Het faciliteren en verbinden van het aanbod vervolgmuziekonderwijs aan jonge mensen en muziekonderwijs aan volwassenen
3. Het versterken van de functie cultuureducatie in het onderwijs en in de wijk

Cultuurcentrum Heemskerk wordt gesteund door de gemeente Heemskerk met een subsidiegarantie voor de eerste vijf jaar. De organisatie zal ca. 15 docenten en overige medewerkers in dienst hebben en daarnaast werken met een flexibele schil van docenten en projectmedewerkers die als ZZP-er worden ingezet.

Cultuurcentrum Heemskerk werkt samen met een aantal docenten die als zelfstandige ondernemers gebruik maken van faciliteiten van Cultuurcentrum Heemskerk.

Cultuurcentrum Heemskerk zoekt per 1 augustus 2016 een:

Directeur / Aanjager (0,8 – 1,0 fte)

De stichting Cultuurcentrum Heemskerk is opgericht op initiatief van de gemeente Heemskerk en de stichting gaat werken met als uitgangspunt het vastgestelde bedrijfsplan en transitieplan. De directeur / aanjager werkt onder de verantwoordelijkheid van een bestuur op afstand.

Lees meer…
18-05-2016 15:14,

Kunstencentrum Venlo is op zoek naar en manager Kunsteducatie & Talentontwikkeling

Kunstencentrum Venlo is hét huis voor cultuurbeleving, cultuurparticipatie en kunsteducatie in de gemeenten… Kunstencentrum Venlo is hét huis voor cultuurbeleving, cultuurparticipatie en kunsteducatie in de gemeenten Venlo en Peel & Maas. De activiteiten van Kunstencentrum Venlo hebben de afgelopen periode in het teken gestaan van ‘doorpakken’. Zodoende is Kunstencentrum Venlo, ondanks de gevolgen van de economische ontwikkelingen, de krimp en de vergrijzing, erin geslaagd om de afgelopen jaren het aantal activiteiten op peil te houden, evenals het aantal cursisten. Kunstencentrum Venlo is een financieel gezonde organisatie, die met open blik naar de wereld om zich heen kijkt en continu werkt aan een duurzame, flexibele (netwerk)organisatie.

Kunstencentrum Venlo zoekt een manager Kunsteducatie & Talentontwikkeling

Kunstencentrum Venlo kent twee afdelingen: de afdeling Kunstbeoefening & Projecten en de afdeling Kunsteducatie & Talentontwikkeling. Deze laatste is gericht op het cursorisch onderwijs. Met beide afdelingen wil het zoveel mogelijk inwoners van de gemeenten Venlo en Peel & Maas met kunst en cultuur verbinden. Daarbij vervult Kunstencentrum Venlo een netwerkfunctie in de keten van cultureel en educatief vraag en aanbod. Voor de afdeling Kunsteducatie & Talentontwikkeling is het Kunstencentrum op zoek naar een manager die per 1 augustus inzetbaar is voor 0,8 fte.

Hoe blijft Kunstencentrum Venlo zijn (culturele) meerwaarde bieden?
Dat is de vraag die anno 2016 bij Kunstencentrum Venlo centraal staat met daarbij een aantal uitdagingen. Hoe kan ervoor worden gezorgd dat:
- inwoners van de gemeenten Venlo en Peel & Maas zich kunnen blijven oriënteren en bekwamen in muziek, dans, beeldende kunst, fotografie en fashion;
- kinderen op scholen kennis kunnen maken met het cultuuraanbod uit de regio;
- popgroepen kunnen oefenen of opnames maken;
- amateurs in de regio ondersteuning krijgen bij hun hobby;
- harmonieën en fanfares blijvend goed ondersteund worden;
- de goede samenwerking met collega-instellingen verder wordt uitgebouwd? 

Wil jij deze uitdagingen samen met Kunstencentrum Venlo aangaan?

De ideale manager Kunsteducatie & Talentontwikkeling bij Kunstencentrum Venlo:
- geeft leiding aan de vaste en de flexibele medewerkers van de afdeling Kunsteducatie & Talentontwikkeling;
- benut zo goed mogelijk de aanwezige kwaliteiten van medewerkers;
- vergroot waar mogelijk de zelfsturing van medewerkers;
- geeft op een mensgerichte wijze leiding aan de medewerkers binnen de afdeling;
- is in staat medewerkers mee te krijgen in de beweging naar een meer marktgerichte en vraaggerichte benadering;
- stelt lesroosters, werk- en leerplannen op;
- ontwikkelt beleid en (nieuw) aanbod;
- is verantwoordelijk voor de werving van cursisten;
- stelt het afdelingsplan en de afdelingsbegroting op en beheert het budget binnen de gemaakte afspraken;
- draagt zorg voor verslaglegging over de voortgang van de afdeling en de realisatie van de afdelingsdoelstellingen, onder andere door het aanleveren van rapportages over realisatiecijfers;
- draagt zorg voor een effectief en efficiënt functionerende afdeling en voert het dagelijks personeelsbeleid uit binnen de afdeling;
- voert overleg met collega-organisaties, overheden en andere instanties;
- rapporteert aan de directeur-bestuurder;
- is woonachtig in de regio.

De ideale manager Kunsteducatie & Talentontwikkeling brengt mee:
- minimaal HBO werk- en denkniveau;
- minimaal drie jaar managementervaring;
- voor de functie relevante kennis, ervaring en een netwerk bij voorkeur binnen culturele disciplines;
- besluitvaardigheid, overtuiging en inspiratie waarmee hij/zij mensen in beweging weet te krijgen;
- een stevige persoonlijkheid met verbindende kracht;
- een zakelijke doch proces- en mensgerichte houding;
- een resultaatgerichte en planmatige werkwijze met een coachende stijl van leidinggeven;  
- een sterke klantgerichtheid, waarbij de marktvraag wordt vertaald naar (nieuw) aanbod van Kunstencentrum Venlo. 

Kunstencentrum Venlo biedt:
- een uitdagende en dynamische baan bij een ondernemend kunstencentrum in Noord-Limburg;
- een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, met de duur van één jaar;
- een marktconform salaris in schaal 11, CAO-KE.

Je sollicitatie kun je tot uiterlijk 1 juni 2016 sturen naar Arnout Slingerland, directeur-bestuurder van Kunstencentrum Venlo, via sollicitatie@kunstencentrumvenlo.nl. Heb je vragen over deze vacature? Neem dan telefonisch contact met hem op via 077 355 6111. Sollicitatiegesprekken staan gepland op 8 en 9 juni (1ste ronde) en op 13 en 14 juni a.s. (2de ronde).
18-05-2016 15:06,

Gezocht: Directeur Theater de Stoep en Centrum voor de Kunsten

Over Nissewaard
Tussen de Oude Maas, het Spui en het Kanaal door Voorne ligt op het eiland Voorne-Putten…

Over Nissewaard
Tussen de Oude Maas, het Spui en het Kanaal door Voorne ligt op het eiland Voorne-Putten de nieuwe gemeente Nissewaard. Nissewaard is in 2015 ontstaan door een fusie van de gemeente Bernisse en Spijkenisse. Nissewaard ligt zeer gunstig net onder Rotterdam, vlakbij het havengebied en de Zuid Hollandse kust. Gemeente Nissewaard bestaat uit acht kernen: Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Hekelingen, Oudenhoorn, Simonshaven, Spijkenisse en Zuidland. De gemeente Nissewaard verbindt het stedelijke Spijkenisse met de dorpskernen van het voormalige Bernisse en kenmerkt zich door water en groen. Nissewaard telt ruim 82.000 inwoners en is in grootte de tweede gemeente van het Rijnmondgebied.

Over Theater de Stoep
Theater de Stoep en het Centrum voor de Kunsten vormen samen met De Boekenberg het culturele hart van de gemeente Nissewaard. Het theater en het Centrum voor de kunsten zijn onderdeel van de gemeentelijke organisatie. De organisatie kenmerkt zich door een open bestuursstijl en korte lijnen, waardoor mensen elkaar makkelijk vinden.

Het theater ontvangt jaarlijks ongeveer 70.000 bezoekers bij voorstellingen, evenementen en zakelijk gebruik. Een meerjarig bedrijfsplan geeft richting aan de doelstellingen van het in 2014 geopende door Ben van Berkel ontworpen theater. Het nieuwe theater presenteert een breed aanbod aan voorstellingen in de grote (650 stoelen) en de kleine zaal (200 stoelen) voor een verzorgingsgebied van ruim 160.000 inwoners.

Het Centrum voor de Kunsten is een ondernemende netwerkorganisatie die staat voor gezamenlijk ontdekken, beleven en ontwikkelen van creativiteit door het aanbod van lessen, workshops projecten en andere initiatieven.

Wij zijn op zoek naar een inspirerende en zakelijk ingestelde Directeur voor Theater de Stoep en Centrum voor de Kunsten.

Heeft u interesse in deze vacature? Solliciteer dan vóór 31 mei 2016.Lees meer…
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?